Ви є тут

Конференція працівників технічних музеїв18-19 травня 2006 р. у приміщенні Державного політехнічного музею при НТУУ “КПІ” пройшла вже V Всеукраїнська науково-практична конференція “Український технічний музей: історія, досвід, перспективи”, яку організували Асоціація працівників музеїв технічного профілю, ДПМ при НТУУ “КПІ”, центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК та Київська міська організація УТОПІК.

У роботі конференції взяли участь 65 представників з багатьох регіонів України, зокрема з Донецька, Миколаєва, Львова, Полтави, Коростеня, Харкова, Києва та інших міст, які виступили з понад 40 доповідями та повідомленнями, мали змогу поспілкуватися, налагодити контакти.

Учасників конференції, початок якої збігся з Міжнародним днем музеїв, привітав заступник проректора університету з наукової роботи д.т.н., професор С.О.Воронов. Потім виступив голова оргкомітету, директор ДПМ при НТУУ “КПІ” д.т.н., професор Л.О.Гріффен, який стисло поінформував про здобутки Асоціації. Усі виголошені доповіді були представлені на досить високому науковому рівні, більшість супроводжувалась показом ілюстративного матеріалу. Серед них можна відзначити доповіді Н.В.Писаревської (Київ) “Еволюція науково-технічних музеїв”, В.Ю.Михайличенко (Харків) “Музеї вищих навчальних закладів Харкова на початку ХХІ ст.: стан та тенденції розвитку”, В.І.Донченко (Донецьк) “Український залізничний музей: перспективи створення”, В.М.Рожко (Львів) “Державний історико-культурний заповідник Тустань”, В.Ф.Халімон (Полтава) “Музей ВАТ “Полтавобленерго” – історія розвитку енергетики і сьогодення”.

При підведенні підсумків роботи конференції були ухвалені рішення конференції, спрямовані на покращення роботи технічних музеїв. Було підтримано думку А.Г.Дормидонтова (Київ) звернутись до керівництва держави з пропозицією визнати 2010 рік роком авіації у зв’язку із 100-річчям вітчизняної авіації. В.М.Донченко (Донецьк) запропонував об’єднати зусилля всіх музеїв для створення Державного музею історії залізничників. Знайшла підтримку також пропозиція В.В.Кобзаря (Київ) про створення реєстру обліку пам’яток техніки, яка зберігається на постаментах і на території біля приміщень музеїв.

Для учасників конференції були організовані екскурсії до музею обсерваторії Національного університету

ім. Т.Г.Шевченка та Центрального музею Збройних сил України, які пройшли з великим успіхом.

Jun 19, 2006 || Автор: В.О.Константинов, к.т.н., пров. н.с. ДПМ при НТУУ “КПІ”

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій