З 27 по 29 квітня 2006 року на базі хіміко-технологічного факультету було проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених з хімії та хімічної технології. У її роботі взяли участь більш ніж 180 представників провідних ВНЗ та НДІ нашої держави.

Було представлено роботи науковців з Харкова, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Донецька, Ужгорода, Херсона, Черкас та ін.

Конференцію відкрив декан ХТФ д.т.н., проф. І.М. Астрелін. Учасників привітали проректор з науково-педагогічної роботи Г.Б. Варламов та заступник проректора з наукової роботи С.О. Воронов. У перший день конференції на пленарному засіданні виступили заступник декану ХТФ з наукової роботи к.т.н., доц. О.В. Лінючова з доповіддю “Наукова діяльність на ХТФ” та д.х.н., проф. О.Г. Юрченко з доповіддю “Хімія майбутнього”.

Робота конференції проходила у пленарному та секційному режимах у навчальних корпусах хіміко-технологічного факультету (корпуси №4, №21). Працювало 5 секцій: “Кінетика і каталіз”, “Фундаментальні проблеми створення нових матеріалів та технологій”, “Композиційні матеріали. Структура та властивості”, “Проблеми екології в хімічній технології та шляхи їх вирішення”, “Сучасна хімія та хімічна технологія. Теорія і практика”. Засідання проводили провідні викладачі факультету. Окрім усних доповідей, які було заслухано під час роботи конференції, у фойє корпусу №4 було представлено стендові доповіді. В рамках конференції були відмічені інноваційні роботи, які мають високе практичне та наукове значення. Після завершення секційних засідань усі бажаючі мали змогу здійснити екскурсії в історичний центр Києва та Державний політехнічний музей при НТУУ “КПІ”.

29 квітня у Великій хімічній аудиторії корпусу №4 відбувся форум “Болонський процес”. На форумі було заслухано доповіді к.т.н., доц. Т.В. Бойко “Освіта інженерів-хіміків у контексті Болонського процесу”, к.т.н., доц. А.Л. Концевого, заст. декана з методичної роботи, “Особливості впровадження Болонського процесу на ХТФ НТУУ “КПІ””, заст. начальника управління Секретаріату Кабінету Міністрів України Ю.І. Мелешко “Болонський процес – шлях української освіти в євроінтеграційному поступі нашої держави”. Після завершення форуму відбулося урочисте закриття конференції. Відзначено кращі доповіді, серед яких “Метод безвідходної очистки стічних вод текстильних підприємств” І.В. Косогіна, “Особливості спікання гідроксиапатитної склокерамики” О.А. Куда (НТУУ “КПІ”).

Успішне проведення І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених з хімії та хімічної технології свідчить про те, що в усіх куточках нашої країни є допитлива, високоерудована, завзята молодь, яка вже має певні досягнення в хімічній науці й обіцяє стати надійною запорукою традиційно високого рівня вітчизняних учених-хіміків у майбутньому.

May 22, 2006 || Автор: Т.Жук, А.Барабаш, студентки ХТФ

Дата події