31 січня на пленарному засіданні Державної екзаменаційної комісії відбувся захист дипломних робіт студентів 6-го курсу інженерно-фізичного факультету.

Протягом останніх років на пленарне засідання ДЕК кожна із п’яти випускових кафедр факультету представляє до захисту одну із кращих дипломних робіт, що дозволяє членам ДЕК різних спеціальностей виробити спільні підходи до оцінки якості робіт, фахівцям різних напрямів підготовки взяти участь в обговоренні доповідей, і, врешті-решт, ознайомитися з рівнем підготовки та тематикою дипломних робіт споріднених кафедр (спеціальностей).

От і цього разу пленарне засідання відбулося в присутності голів та членів ДЕК різних спеціальностей, представників підприємств, викладачів, студентів ІФФ.

Після закінчення захистів та обговорення члени ДЕК одностайно на “відмінно” оцінили кожну із представлених дипломних робіт. Чотири з п’яти заслуханих робіт були виконані на базі інститутів НАН України.

Робота студентки Тетяни Шолудченко (ФМ-01) по кафедрі фізики металів під керівництвом доц. В.А.Мохорта виконувалася спільно з Міжнародним центром електронно-променевих технологій Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона і була присвячена дослідженню структури покриття з нітриду титану, отриманого електронно-променевим випаровуванням.

Дипломна робота Олени Денисенко (ФК-02) по кафедрі високотемпературних матеріалів і порошкової металургії під керівництвом члена-кореспондента НАН України В.П.Бондаренка, заступника директора Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля, виконувалася в цьому інституті й була присвячена дослідженню закономірностей росту часток порошку вольфраму при його відновленні з вольфрамового ангідриду в закритому реакторі.

Дипломна робота студента Михайла Бабиченка (ФЛ-01) по кафедрі ливарного виробництва чорних та кольорових металів під керівництвом проф. С.Я.Шипіцина виконана на базі Фізико-технологічного інституту

металів і сплавів Академії наук України і присвячена розробці ресурсозберігаючої технології виготовлення литого ковальсько-пресового інструменту. За результатами цієї роботи вже отримано патент на хімічний склад сталі та патентується засіб виробництва штампів.

Студентка Оксана Настечко (ФТ-02) по кафедрі металознавства та термічної обробки під керівництвом проф. В.Ф.Лоскутова виконала та з успіхом захистила дипломну роботу з підвищення роботоздатності деталей шляхом нанесення оксидних покриттів – розробка одного з перспективних напрямків хіміко-термічної обробки.

І, насамкінець, дипломна робота студента Вікентія Рябошапки (ФС-02) по кафедрі фізико-хімічних основ технології металів була виконана під керівництвом д.т.н. В.Г.Могилатенка у відділі плазмово-дугової технології ІЕЗ ім. Є.О.Патона. Робота присвячена розробці жаростійкого сплаву для виробів, що використовуються при виготовленні базальтової вати.

Як зазначалося при обговоренні, кожна із представлених робіт готова для промислового використання. За результатами навчання та захисту дипломних робіт студентів Т.В.Шолудченко, О.О.Настечко та М.В.Бабиченка рекомендовано до аспірантури.

Наприкінці роботи пленарного засідання ДЕКу ІФФ своїми позитивними враженнями, побажаннями та зауваженнями з присутніми поділилася методист навчального відділу університету Л.І.Куршпетова.