У жовтні 2002 року між НТУУ “КПІ” та Всесвітньою Академією Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВА ВОІВ) було підписано угоду про співпрацю у сфері наукових досліджень та підготовку спеціалістів з питань інтелектуальної власності в Україні.

Одним із кроків реалізації зазначеної Угоди став візит у лютому 2005 р. керівника секції підготовки кадрів ВА ВОІВ доктора Чіманта Конголо, який прочитав студентам КПІ лекції про специфіку міжнародних угод щодо об'єктів промислової власності, адміністрування яких здійснює НТУУ “КПІ”.

Наступним кроком став візит головного спеціаліста ВА ВОІВ Ларі Аллмана, в минулому адвоката з Лос-Анджелеса (США), який спеціалізується на захисті авторських і суміжних прав, а з 1995 року працює у ВА ВОІВ. Метою його візиту було проведення 22-23 листопада 2005 р. семінару на тему “Охорона авторських і суміжних прав” студентам ММІ та ФП, які навчаються за освітньою програмою підготовки спеціалістів з інтелектуальної власності. На семінар були запрошені колишні випускники КПІ та викладачі деяких інших ВНЗ.

Особливий інтерес викликала лекція, присвячена охороні прав у сфері цифрових технологій та мережі Інтернет. Семінар проходив досить жваво, студенти ставили пану Аллману багато питань щодо специфіки застосування норм міжнародних угод у різних країнах та, зокрема, про їх реалізацію в Україні.

На зустрічі також обговорювалось питання подальшої співпраці НТУУ “КПІ” з ВА ВОІВ. Спілкуючись з викладачами НТУУ “КПІ”, Ларі Аллман привітав їх від імені директора ВА ВОІВ пана Сінджела Мпазі. Також він висловив думку спеціалістів ВОІВ щодо підготовки фахівців з інтелектуальної власності на базі бакалаврату з технічних дисциплін, більш того, він зазначив, що в колах ВА ВОІВ вважають: підготовка спеціалістів
з питань інтелектуальної власності повинна здійснюватися на міждисциплінарному рівні; вона має проводитися як в юридичному, так і в технічному напрямках, де є процес створення нових інноваційних рішень.

С.В.Чікін, к.т.н., доц., заступник завідувача кафедри конструювання верстатів і машин