18-19 жовтня 2005 р. в НТУУ “КПІ” відбувся Міжнародний симпозіум “Актуальні проблеми біомедичної інженерії”. Організаторами цього наукового заходу були Національний технічний університет України “КПІ”, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця та фонд “Телемедицина” (Росія). НТУУ “КПІ” на симпозіумі представляли: міжуніверситетський медико-інженерний факультет, факультет біотехнології та біотехніки, приладобудівний, радіотехнічний факультети та факультет електроніки. НМУ – кафедра госпітальної хірургії №2.

У роботі симпозіуму взяли участь співробітники НМУ імені О.О.Богомольця проф. В.Г. Коляденко ( проректор з наукової роботи) , проф. В. Г.Мішалов (проректор з лікувальної роботи), проф. О.В. Чалий ( завідувач кафедри медичної та біологічної фізики), доц. В.В. Храпач та ін.

Науково-прикладні напрями роботи симпозіуму:

1. Сучасні проблеми у формуванні вітчизняного напряму науки і освіти “Біомедична інженерія, біотехнології і біомедична техніка”;

2. Біомедична інформатика, медична кібернетика та інформаційні технології в системі медико-інженерної освіти;

3. Сучасні медико-інженерні проблеми екстракорпорального кровообігу, штучних органів і біоматеріалознавства;

4. Актуальні проблеми підготовки інженерних кадрів зі спеціалізації “Лікувально-діагностичні комплекси”;

5. Наукова творчість молодих учених і студентів у системі медико-інженерної освіти.

На завершення симпозіуму відбувся телеміст Москва – Київ – Запоріжжя у якому, зокрема, взяли участь провідні вчені Запорізького медичного університету проф. Ю.М.Колесник, С.Д.Шаповал, І.М.Фуштей, О.А.Рижов.

У межах симпозіуму працювала секція “Наукова творчість молодих учених та студентів
у системі набуття інженерно-технічної освіти”, на якій з доповіддю виступили 22 студенти ММІФ.