Про підсумки прийому студентів на перший курс розповідає перший проректор НТУУ “КПІ” професор Ю.І.Якименко.

– Юрію Івановичу, відомо, що Київська політехніка є престижним навчальним закладом і користується популярністю серед абітурієнтів. А як змінювалося держзамовлення на підготовку фахівців?

– Протягом останніх років план набору до університету на денну форму навчання змінювався за рахунок розширення спектру напрямів підготовки, спеціальностей і структурних змін. Так, у 1998 році набір на 1-й курс складав 4705 студентів на 22 факультетах та в 3 інститутах, у 1999 та 2000 роках відповідно – 4806 та 4828 студентів на 20 факультетах та в 5 інститутах, у 2001 та 2002 роках план набору склав відповідно – 4955 та 4958 студентів на 20 факультетах та в 6 інститутах, у 2003 році – 5050 студентів і у 2004 році – 5097 студентів. У 2005 році цей показник склав 4776 студентів.

– Як відбувалася перевірка знань випускників шкіл та зарахування на факультети?

– Прийом на 1-й курс в КПІ, як і в минулому році, було здійснено за схемою, коли функції перевірки знань
(тестування) і зарахування (за отриманими сертифікатами) було розподілено між центром тестування і моніторингу знань та приймальною комісією.

Вступні випробування на всі технічні напрями підготовки в цьому році проводились у формі комплексного тестування (математика + фізика) та тестування (українська мова), які абітурієнт міг пройти у центрі тестування і моніторингу знань.

За принципами організації робота центру тестування є прозорою та
об'єктивною, захищеною від будь- яких зовнішніх впливів. Зрозуміло, що є моменти, які належить вдосконалити, але досвід роботи засвідчив ефективність роботи центру.

У поточному році, як і в попередньому, випускники СДП могли подавати заяви та враховувати результати атестаційних випускних випробувань на п'ять факультетів, що дозволило більшості добре підготовлених витримати конкурс на чотири інші факультети, якщо там прохідний бал був нижчий, і в результаті не залишитися поза університетом.

– Яким був конкурс серед
бажаючих влитися в ряди політехніків? Які факультети
користувалися найбільшим попитом?

– Конкурс за поданими заявами у попередні роки змінювався в межах 1,7 – 2,1 особи на місце.
Цього року цей показник становив – 2,02.

Найбільшою популярністю користуються такі напрями підготовки: філологія (переклад англ.), право (правознавство), журналістика (видавнича справа та редагування), економіка і підприємництво (економіка підприємства), комп'ютерні науки (інформаційні управляючі системи та технології).

Деякі напрями підготовки не надто зацікавили абітурієнтів. Конкурс там коливався біля одиниці: авіація та космонавтика (літаки і вертольоти), енергетика (теплові електричні станції), гірництво (розробка родовищ корисних копалин), металургія (спеціальна металургія), хімічна технологія та інженерія (хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів).

– Як завжди, до КПІ вступає багато медалістів та пільговиків. Щороку збільшується кількість першокурсників, які навчалися за програмами доуніверситетської підготовки. Розкажіть про ці категорії абітурієнтів докладніше.

– Більш повно охарактеризувати конкурсну ситуацію можна з урахуванням місць пільгового прийому. Це місця, на які зараховуються за співбесідою випускники системи доуніверситетської підготовки, медалісти шкіл, випускники вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які отримали дипломи з відзнакою, та інші категорії вступників, передбачені правилами прийому до університету. Квота цих місць протягом останніх років постійно зростає, і в поточному році цей показник становить понад 86%. Це є виправданим, про що свідчить аналіз відрахувань з I курсу університету за підсумками першого семестру. Так, у середньому відраховується: до 4% першокурсників, що були зараховані за категорією СДП, до 7% медалістів та 11% – із тих, хто вступав на загальних підставах. Тому університет постійно розширює базу доуніверситетської підготовки, що виявляється в поступовому зростанні кількості слухачів СДП та постійному підвищенні рівня вимог до них. Так, у 1998 та 1999 роках у списку допущених до атестаційних випускних випробувань було щорічно близько 5 тис. слухачів СДП, а у 2000-2005 роках близько 7 тис. За результатами вступних випробувань відсоток випускників СДП серед зарахованих на денну форму навчання у 2005 році становить близько 84%.

При цьому система доуніверситетської підготовки масова і розгалужена, адаптована до потреб абітурієнтів. Вона включає і заочну форму, що робить її доступною не тільки для киян та жителів великих міст, а й для віддалених районів.

За винятком місць, виділених для пільгового зарахування, реальний конкурс на останній день прийому заяв на денну форму навчання становив 7,35 осіб на місце.

Стосовно кількості абітурієнтів і зарахованих студентів сільської молоді та медалістів можна констатувати той факт, що ці показники в останні роки змінюються повільно і суттєво на якісний склад студентів не впливають.

– Молоді люди, які прагнуть отримати освіту і набути професійних навичок, надають перевагу навчанню без відриву від виробництва. Як змінюється конкурс та кількість студентів-заочників?

– Стосовно форми навчання без відриву від виробництва, то за останні 5 років кількість місць за держзамовленням майже незмінна. Так, план держзамовлення складав у 1998 році 432 особи, у 1999 та 2000 роках – 440 осіб, у 2001 році – 428 осіб, у 2002 році – 420 осіб, а у 2003 році – 427 осіб на 18 факультетах та у 2 інститутах. У 2005 році план держзамовлення склав 456 осіб на 19 факультетах та у 2 інститутах.

Динаміка конкурсної ситуації на форму навчання без відриву від виробництва за останні роки така: 1998 р. – 2,3 особи на місце, 1999 р. – 2,7 особи на місце, у 2000 р. – 2,4 особи на місце, у 2001 – 1,95 особи на місце, у 2002 – 1,64 особи на місце, у 2003 – 1,36 особи на місце, у 2004 – 1,41 особи на місце і у 2005 році – 1,65. При цьому слід відзначити тенденцію до збільшення кількості абітурієнтів, що працюють за фахом або закінчили технікуми і бажають отримати вищу освіту.

– Можливо, не прийнято про це говорити, але добробут навчального закладу залежить, зокрема, і від кількості студентів, які прагнуть здобути освіту за контрактом. Чи багато першокурсників навчатиметься на платній основі?

– Щодо кількості контрактних студентів, то вона визначається не фінансовими показниками, а наявністю абітурієнтів, які успішно витримали вступні випробування, але за конкурсом не потрапили на бюджетну форму і бажають навчатися за власний кошт. У цьому році зараховано вже близько 900 студентів на денну та близько 600 на заочну форму навчання, що є досить високим показником (у 2004 році ці показники становили відповідно 824 та 702 особи). Слід, зокрема, відзначити, що збільшення кількості зарахованих на денну форму навчання відбулося незважаючи на суттєве збільшення вартості навчання (з 5300 грн у 2004 році до 7000 грн. у 2005 році).

– За названими цифрами і результатами стоять люди, які забезпечували ефективну роботу приймальної комісії та інших служб університету влітку.

– Вважаючи в цілому успішною роботу з прийому студентів на 1-й курс, необхідно відзначити плідну, чітку роботу приймальної комісії, відбіркових та експертних комісій з усіх предметів та деканів факультетів, які забезпечили виконання плану набору й гідне поповнення студентського колективу.

Окрема подяка складу і керівнику центру тестування і моніторингу знань члену-кореспонденту НАН України Валерію Сергійовичу Мельнику, директору ІДП Василю Васильовичу Ясінському, секретаріату приймальної комісії та її відповідальному секретарю Валерію Миколайовичу Можаровському.

– Дякую за розповідь. Будемо сподіватися, що цьогорічне поповнення зуміє швидко адаптуватися до нових умов навчання і вже після першого семестру покаже гарні результати.

Спілкувалася Н.Вдовенко