Наприкінці травня в Кацивелі відбулася II Міжнародна конференція “Лазерні технології в зварюванні й обробці матеріалів LTWMP-05”, організована Інститутом електрозварювання ім. Є.О.Патона, Науково-дослідним інститутом лазерної техніки і технології НТУУ “КПІ” і Міжнародною асоціацією “Зварювання”. Її співголовами стали директор ІЕЗ академік Б.Є. Патон і директор НДІ лазерної техніки і технології проф. В.С. Коваленко. Фахівці з 19 країн (Україна, Росія, Білорусь, США, Німеччина, КНР, Польща, Швейцарія, Ізраїль, Бельгія, Іран та інші) зібралися для обговорення результатів своїх останніх досліджень.

З програмною доповіддю “Лазерна технологія: від макро до нано” виступив проф. В.С. Коваленко. Великий інтерес учасників викликала пленарна доповідь д-ра Ф. Бахмана, віце-президента фірми “Рофин-Синар”, Німеччина, присвячена використанню діодних лазерів для накачування твердотільних лазерів та обробки матеріалів. Проф. М. Туричин (Державний технічний університет Санкт-Петербурга, Росія) розповів про результати дослідження оптичного розряду при лазерному зварюванні в захисному газі.

У доповіді проф. Х. Мана з Гонконгзького політехнічного університету було розглянуто можливості лазерного нанесення пористих покриттів NiTi на спеціальні сплави, що використовуються в хірургії. Проф. В.С. Голубєв (Інститут лазерних і інформаційних технологій РАН, Москва) представив аналіз аеродинамічних і гідродинамічних явищ при газолазерному різанні матеріалів. Серед пленарних доповідей також слід відзначити виступ керівників Лазерного центру Інституту Фраунгофера (Аахен, Німеччина) д-ра Є.В. Кройца і д-ра Р. Попрейва “Нові можливості використання випромінювання твердотільних лазерів”. Усього було проведено 3 пленарні сесії.

Робота конференції проходила за тематичними напрямами: зварювання, моделювання, синтез тривимірних об'єктів, термообробка, покриття, обладнання, інші прогресивні процеси лазерної обробки матеріалів (усього 8 сесій). Спеціальна сесія була відведена для стендових доповідей (усього 24 доповіді).

Викликала інтерес і заключна доповідь “Використання WEB-технологій для підвищення ефективності експлуатації лазерного технологічного устаткування” (В.Ковпаків,
В.Коваленко, НДІ лазерної техніки і технології НТУУ “КПІ” і А. Мамаліс, Національний технічний університет Афін, Греція). У доповіді показані основні принципи роботи віртуального підприємства, що використовує як виробничу базу лазерне технологічне устаткування різних організацій для виконання замовлень з лазерної обробки із застосуванням сучасних інформаційних систем та Інтернету.

Конференція показала, що лазерна технологія, як і раніше, залишається галуззю науки і техніки, яка стабільно розвивається, постійно відкриває нові застосування лазерів у виробничій сфері. Приємно відзначити, що, незважаючи на хронічну відсутність фінансування, дослідження українських фахівців знаходяться на високому рівні, а з деяких питань вітчизняні вчені є лідерами.

Варто підкреслити, що з 70 представлених доповідей 12 було підготовлено фахівцями НДІ ЛТТ і кафедри ЛТКМ (лазерної технології, конструювання машин і матеріалознавства ММІ). Серед доповідачів і учасників конференції було багато молодих фахівців, аспірантів і студентів.

До відкриття конференції було видано збірник тез. Повне зібрання доповідей (англійською мовою) побачить світ восени 2005 року.

В.С. Коваленко, директор НДІ ЛТТ, завідувач кафедри ЛТКМ