КПІ – найпопулярніший український ВНЗ в Інтернеті

У серпні на сайті проекту 4 International Colleges&Univercities (4icu.org) оприлюднений рейтинг університетів за популярністю в Інтернеті World Universities Web Ranking 2012. Він побудований на алгоритмі, що охоплює три неупереджені та незалежні  веб-показники ВНЗ в трьох різних пошукових системах: Google Page Rank,  Alexa Traffic Rank та  Majestic Seo Referring Domains.

Вебометричні дані при складанні рейтингу відбираються протягом одного дня  для того, щоб мінімізувати часові відхилення та максимізувати сумісність. Застосовується обчислюваний фільтр для відсіювання неякісних первинних даних. У подальшому відбувається дослідження та оцінка даних Alexa Traffic Rank для університетів, що використовують субдомени в якості своєї офіційної вузівської домашньої сторінки.

Після фільтрування неякісних даних та огляду піддоменів вебометричні дані узгоджуються відповідно до шкали від 0 до 100, зважаючи на логарифмічний характер даних Google Page Rank та Alexa Traffic Rank. Ці три нормованих значення агрегуються на основі середньозваженого алгоритму, що визначає підсумкову оцінку та веб-ранжування.

Точна формула, що використовується для агрегування цих трьох веб-метрик, не розкривається з міркувань охорони права власності та з метою мінімізації спроб маніпулювання з боку університетських веб-майстрів за для отримання кращих рейтингів.

Рейтингова таблиця ВНЗ України:

  1. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут".
  2. Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова.
  3. Донецький національний технічний університет.
  4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  5. Національний університет "Львівська політехніка" .

За матеріалами Центру міжнародних проектів "Євроосвіта"