Протокол засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету від 26 лютого 2024 року

ДАЙДЖЕСТ ГОЛОВНИХ ПОДІЙ

26 лютого під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Присутні: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, А.А.Мельниченко, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, С.І.Сидоренко, В.А.Кондратюк, Л.Г.Субботіна, О.О.Царенок, Є.В.Кулик, М.М.Перестюк, М.О.Безуглий, Є.В.Дергачов, Я.Ю.Цимбаленко, С.А.Огінський, В.Й.Котовський, Ю.Максимюк, І.Степанюк, Б.І.Дуда, Д.Л.Стефанович.

1. СЛУХАЛИ

О.А.Жученка:

- освітній процес йде відповідно до графіку та розкладів занять. Триває 28 тур комплексного моніторингу якості підготовки фахівців для студентів 4 курсу, який завершиться 8 березня;

- підготовка до вступної кампанії. МОН оприлюднило календарний план проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) в 2024 році. Реєстрація на основну сесію проводитиметься з 14 березня до 11 квітня; запрошення для складання НМТ буде сформовано не пізніше 8 травня; складання НМТ в основну сесію – з 14 травня до 25 червня, результати планується завантажити в особисті кабінети учасників не пізніше 2 липня. Для учасників, які з поважних причин вчасно не зареєструвалися на складання НМТ, додатковий період реєстрації з 10 до 15 травня. Також МОН запроваджує новий Єдиний вступний іспит при вступі до аспірантури, успішне складання якого буде допуском до складання подальших вступних іспитів;

- конкурс на зайняття посад НПП. 23 лютого у газеті «Київський політехнік» опубліковано оголошення про проведення чергового конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників (деканів – 1, завідувачів кафедр – 1, професорів – 13, доцентів – 24, старших викладачів – 11, асистентів – 17, викладачів – 1. Загалом 68 посад).

- стипендіальне забезпечення. Підготовлено документи на надання соціальних стипендій студентам-контрактникам, які належать до пільгових категорій. Також підготовлено документи на студентів, які належать до таких категорій і навчаються за контрактом, на їхнє переведення на бюджетну форму навчання. Триває робота з МОН щодо перерозподілу бюджетних місць між спеціальностями для переведення на них пільговиків-контрактників;

- академічна мобільність. Проведено конкурсні відбори студентів на навчання в Наньянському технічному університеті (Сінгапур, 5 осіб) і для участі в Open Day Сamp у Гданському технологічному університеті (20 осіб);

- акредитація. Підписано і розіслано по факультетах та інститутах наказ про проведення постакредитаційного моніторингу, передбаченого Законом України «Про вищу освіту». ОП, які проходили акредитацію НАЗЯВО в 2020 – 2021 роках, готують до 30 червня звіти з урахуванням того, що невдовзі постакредитаційні процедури проводитимуть і зовнішні експерти; 

- акредитація (продовження). 27 лютого відбудеться засідання Колегії НАЗЯВО, на розгляд якого вноситься одна акредитаційна справа рівня PhD від КПІ (спеціальність 122, ІСЗЗІ). Минулого тижня в КПІ працювали 3 експертні групи за 4 ОП, на цьому тижні заплановано роботу ще 2 експертних груп по 2-х спеціальностях. Також поточного тижня планується подати на акредитацію 6 ОП з різних спеціальностей.

2. СЛУХАЛИ

А.А.Мельниченка:

- заняття, проведення яких передбачено проводити в очному режимі, проводяться. Наприкінці березня до занять в очному режимі долучиться ще частина здобувачів вищої освіти;

- одночасно проводиться науково-дослідної практика магістрів - науковців. Відповідні підрозділи проводять аналіз проходження цієї практики студентами магістратури;

- проводиться робота щодо планування та організації освітнього процесу в наступному 2024/2025 навчальному році. Зокрема, з березня розпочинається кампанія вибору дисциплін бакалаврами, завершується введення всіх каталогів вибору фахових та загальноуніверситетських дисциплін до інформаційних систем;

- завершується робота з організації проходження переддипломної практики бакалаврами, а також консультування кафедр щодо організації і проведення практики у весняному семестрі;

- проведено звітування аспірантів про хід виконання індивідуального плану робити за перше півріччя 2023/2024 навчального року. Передбачається відрахування частини аспірантів за невиконання індивідуальних навчальних планів. Наступного тижня на засіданнях вчених рад інститутів /факультетів відбудеться розгляд підсумків звітування;

- активізовано роботу із захистів PhD-дисертацій. Відділ технічного забезпечення навчального процесу організував системну трансляцію захисту дисертацій на YouTube каналі, їхній запис та збереження відеоматеріалів. Лише минулого тижня відбулося 10 захистів. Урочисте вручення дипломів відбуватиметься в залі засідань Вченої ради;

- минулого тижня на автоматизовану інформаційну систему «Система формування розкладу sсhedule» зареєстровано авторське свідоцтво під номером 123 870 від 16.02.2024;

- продовжувалася робота з адміністрування віртуальних машин в хмарному середовищі;

- розглянуто можливість організації двох пунктів тестування НМТ/ЄВІ/ЄФВВ на базі комп`ютерних класів КБ ІС: 1 пункт на 2-у поверсі в класах №№ 12, 15, 16, 17. Загальна кількість ПК 69: 2 пункт на 4 поверсі в класах № 35, 36, 37. Загальна кількість ПК 52;

- на попередньому тижні встановлено 6 точок WiFi від компанії «Хуавей Україна» (4 в 20 корпусі, 2 в 19 корпусі);

- виконано підготовчі роботи для перенесення вузла комп`ютерної мережі СЦД в на нове місце (73 лінії плюс оптичний канал). Перенесення заплановано провести на поточному тижні;

- продовжується опитування «Викладач очима студенті». Минулого тижня до опитування долучилося ще 1000 студентів.

3.СЛУХАЛИ

В.А.Пасічника:

- проведено засідання комісії з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. На засіданні розглянуто питання:

  • щодо заміщення вакантної посади директора Науково-дослідного інституту електроніки та мікросистемної техніки. На посаду рекомендовано Андрія Олександровича Воронька терміном на 5 років (ФЕЛ);
  • результати конкурсу Молодий викладач-дослідник -2023. Визначено 35 молодих учених, кандидатури яких узгоджено комісією і рекомендуються Вченій раді університету до затвердження;
  • рекомендовано до участі у конкурсі на подання іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук на 2025 рік (2 кандидатури з ХТФ);
  • розглянуто кандидатури 5-ти працівників для зарахування на посади наукових працівників, які не є авторами відповідних наукових робіт. Всі подання підтримано;
  • обґрунтування представників Факультету соціології і права щодо створення нового наукового журналу «ТЕХНЕ»;

- створено 2 файли Google Sheet та проведено наповнення необхідними матеріалами: один файл для введення інформації бухгалтерами ДЕФ, другий, з ширшою інформацією, для НДЧ;

- підготовлено і направлено до МОН звітну інформацію про НДР, що виконувались за напрямами критичних технологій;

- підготовлено інформацію щодо впровадження результатів по 6-ти договорах за держзамовленням;

- зареєстровано та доведено до підрозділів Наказ про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році;

- укладено 3 договори на виконання наукових послуг;

- отримано 8 патентів на корисні моделі (2 - НН ММІ, 1 - НН ВПІ, 1 - ПБФ, 1 - НН ІЕЕ, 1 - ІХФ, 1 - НДІ ЕМСТ, 1 - НН ІМЗ), подано 2 заявки на корисні моделі (1 - ІХФ, 1 - Розумне укриття). Отримали 7 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір (2- НН ІАТЕ, 5 - ФЛ);

- підготовлено та подано дві тендерних пропозиції (1 - ФЕА, пропозиція для ДТЕК, вартість пропозиції 720 тисяч гривень, 1 – НН ФТІ (Тезис), пропозиція для Полтавської обласної прокуратури, вартість пропозиції 427 тисяч грн.);

4.СЛУХАЛИ

М.Ю.Ільченка:

- 21 лютого проведено спільне засідання постійних комісій Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності та науково-технічної комісії (Ради) з розгляду спеціальних питань. На засіданні обговорено:

  • питання заміщення вакантної посади директора Науково-дослідного інституту електроніки та мікросистемної техніки. Рекомендовано Андрія Олександровича Воронька терміном на 5 років (ФЕЛ),
  • розглянуто результати конкурсу «Молодий викладач-дослідник-2023», визначено 35 молодих учених,
  • рекомендовано до участі у конкурсі на подання іменних стипендій Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук на 2025 рік (дві кандидатури з ХТФ),
  • розглянуто кандидатури для підтримки участі у конкурсі на обрання дійсним членом і членом-кореспондентом НАН України,
  • заслухано обґрунтування представників Факультету соціології і права про створення і затвердження нового Наукового журналу «ТЕХНЕ».

- до підготовки засідання Вченої ради 4 березня долучилися 6 комісій: з освітньої діяльності, з атестації наукових кадрів, з наукової та інноваційної діяльності, з економіки та фінансів і з соціально-виховної роботи.

5.СЛУХАЛИ

С.І.Сидоренка:

- на засіданні локального оргкомітету міжнародного ЕкоФоруму, що планується провести у форматі поєднання конкурсу стартап-проєктів у сфері гуманітарного розмінування в КПІ 15-16 травня як секції ХІІІ Всеукраїнського Фестивалю SC-2024, та міжнародної конференції «Екологія і Мир», сформовано англомовну версію Концепції Конференції і розпочато роботу зі спонсорами та зарубіжними учасниками. Деталізується проєкт програми ЕкоФоруму, конкурсу стартапів і конференції;

- за результатами візиту до КПІ професора Сілезької політехніки Євгена Кутявіна та делегації Асоціації Аеропортів підготовлено лист ректору Сілезької політехніки професору Меджику, в якому запропоновано такі напрями співпраці:

• підготовка фахівців (авіаційних інженерів) за дуальною формою освіти у трикутнику «КПІ – Сілезька політехніка – Прогрестех»;

• освітнє та наукове співробітництво у галузі аерокосмічної інженерії: будівництво авіаційних двигунів, аерокосмічне матеріалознавство, альтернативне паливо, альтернативні джерела енергії, стійке авіаційне паливо, транспорт водню, воднева енергетика, системи автоматики, електроніки та інформатики тощо;

- сучасні технології енергоефективності та захисту навколишнього середовища; технології захисту критичної інфраструктури;

- у відповідь на пропозицію координатора проєктів КПІ та Центру якості НАТО з питань кібербезпеки А.Давидюка, запропоновано організувати спільну подачу заявок на проєкти IMPRESS-U, які фінансуються Національним дослідницьким фондом США;

- підготовлено лист-відповідь директору NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (Об`єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО) доктору Марту Ноорма з пропозиціями щодо системної співпраці КПІ та Центру. Запропоновано підписати меморандум, висловлено готовність долучатися до наукових проєктів Центру з кібербезпеки, організувати стажування в ньому представників КПІ;

- за сприяння компанії Sonata Holding LLC, США, відбулася зустріч ректора М.З. Згуровського з генерал-майором запасу Морської піхоти США Вільямом Малленом за участі генерального директора компанії Sonata Holding LLC Ендрю К. Бейном та виконавчою директоркою ГО «Український центр гуманітарного захисту» Анастасією Коруновою. Обговорено питання підвищення кваліфікації за участі Інституту передових оборонних технологій та військової кафедри КПІ у сфері менеджменту оборонної сфери;

- відбувся візит Посла Киргизстану в Україні І. Кадиркулова. Обговорено залучення молоді Киргизії на навчання в КПІ;

- триває робота з Національною комісією України у справах ЮНЕСКО, з керівниками кафедр ЮНЕСКО в Україні та Координатором програми UNITWIN/UNESCO кафедр ЮНЕСКО в Україні професором Ю.І. Сватком щодо підписання Меморандуму про співпрацю кафедр ЮНЕСКО в Україні з Українською Радою Миру;

- погоджено Проєкт програми навчання керівників 23-х щойно виграних наукових проєктів за участю КПІ. Програма розрахована на 4 двогодинних теоретичних і практичних заняття. Навчання першої групи керівників проєктів може бути реалізовано впродовж двох тижнів;

- минулого тижня подано 8 проєктних заявок: 1 – на конкурс програми «EURATOM 2027» (ННІАТЕ), 7 – на конкурси програми НАТО «Наука заради миру і безпеки» (3 – ННІЕЕ, 1 – ФПМ, 1 – ІХФ, 1 – ФММ, 1 – ФЛ);

- продовжується допомога підрозділам у підготовці 11-ти проєктних заявок до конкурсів програми «Горизонт Європа» (ФІОТ, ФЕА, ДМС+ІПО, ФММ, ФЛ, ІХФ, ФБМІ, ХТФ, ФСП, ПБФ, НН ММІ);

- спільно з Комісією Вченої ради з міжнародної співпраці проведено традиційну щорічну зустріч із заступниками деканів/директорів з міжнародної діяльності та іншими керівниками міжнародної сфери всіх рівнів (про підсумки 2023 року і про завдання на 2024 рік з міжнародної проєктно-грантової діяльності);

- за оголошеними результати вступної кампанії іноземних громадяни у ЗВО України КПІ станом на 01.01.2024 посідає 3 місце з загальною кількістю набраних студентів - 168 осіб (16 – бакалаврат, 122 – магістратура, 15 – доктор філософії);

- спільно із О.А.Жученком, В.А.Пасічником, Є.В.Кулік розпочато збір даних про роботу КПІ для нового рейтингу THE Interdisciplinary Science Rankings (Рейтинг міждисциплінарності в науці), який аналізуватиме міждисциплінарність в наукових дослідженнях: 1) рівень самих міждисциплінарних наукових досліджень; 2) ефективність міждисциплінарних наукових досліджень;

- з 21 лютого 2024 року розпочалося проведення серії консультаційних зустрічей з упорядниками рейтингу THE. Відбулася перша зустріч з Анною Орловою. Її було присвячено формуванню україномовної версії Методології рейтингу THE.

6.СЛУХАЛИ

В.А.Кондратюка:

- цивільний захист. Минулого тижня отримано 2 акти про атестацію ще 2-х укриттів – у 17-му та 21-му гуртожитках. Отож станом на тепер університет уже має 36 атестованих укриттів: 3 з них – це захисні споруди цивільного захисту, 17 найпростіших укриттів – у навчальних корпусах, 16 – у Студмістечку. Триває доукомплектування всіх укриттів і оновлення їхнього майна, термін зберігання якого сплив. Зокрема, проведено ревізію ліків і знеболювальних засобів, найближчим часом буде закуплено заміну для частини з них. Окрім того, силами працівників Студмістечка і столярного цеху Ремонтно-будівельного управління виготовляються додаткові лави для сидіння в укриттях. Також завершено ремонт в укритті 12-го корпусу;

- пожежна безпека. Готується перевірка пожежних гідрантів і всіх пожежних рукавів, які є в університеті. Проведено перевірку усіх трьох захисних споруд цивільного захисту, їхній стан визнано придатним до використання;

- минулого тижня продовжено ремонти запірно-регулювальної арматури індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у гуртожитках і навчальних корпусах. У будівлях, які не мають ІТП, регулювання подання теплоносія в системи опалення проводилося вручну. У зв`язку з майже подвійним подорожчанням теплоенергії створено комісію, до складу якої ввійшли фахівці ННІЕЕ, служби енергоменеджменту, представники Студмістечка та господарських підрозділів для аудиту витрат енергоносіїв і розробки заходів їхнього заощадження на наступний опалювальний сезон;

- на виконання припису КП «Київзеленбуд» виконується кронування зелених насаджень на території університету;

- проводиться підготовка до проведення робіт з подальшого благоустрою «Парку нескорених». За сприятливих погодних умов їх планується розпочати з березня. У планах також посадка ще 20 дерев, які маємо отримати безоплатно, і замінити ті дерева, що не прижилися, тощо;

- від школи «Динамо» університет безоплатно отримав перші 50 кв. метри штучного газону для відновлення покриття на майданчику Малого спортивного ядра біля корпусу №7;

- триває робота над проєктом сортування сміття на території університетського кампусу, проводиться інформаційно-агітаційна кампанія щодо його необхідності. Інформаційні матеріали розміщено в тому числі й на сміттєвих контейнерах. Загалом від неї вже спостерігається позитивний ефект;

- завершено ремонтні роботи в приміщеннях корпусу №22 для розміщення там однієї з кафедр ФБМІ;

- готується до підписання угода щодо атестації робочих місць співробітників університету, які працюють у шкідливих умовах;

- намітилася позитивна динаміка надходження до Фонду підтримки ЗСУ «Київський політехнік» заяв від працівників університету щодо перерахування частини коштів з їхньої зарплати на його рахунок. Готується презентація голови правління Фонду І.А.Гришка для інформування колективу про роботу Фонду на засіданнях Адміністративної ради та Вченої ради університету;

- минулого тижня відбувся один кіберінцидент: на електронні адреси підрозділів університету було надіслано шкідливий файл, але завдяки спільній роботі правоохоронних органів і КБ ІС його було вчасно відфільтровано й пошкоджень університетських ресурсів не сталося;

- триває оновлення центрального пункту охоронної сигналізації, завдяки чому архітектура безпеки університету вийде на новий рівень.

7. СЛУХАЛИ

Л.Г.Субботіну:

- фінансування на лютий університет отримав відповідно до затверджених на цей місяць кошторисів. Стипендію студентам нараховано. Заробітна платня співробітникам нараховується, 27 лютого планується її передати до Казначейства. Кошти загального фонду бюджету за цільовим призначенням усі вибрано:

- кошти спеціального фонду бюджету за захищеними статтями проплачено. Кредиторська заборгованість поточна – за незахищеними статтями (3-го ступеня платежів), її буде виплачено після надання дозволу від Держказначейства казначейству, яке обслуговує університет;

- на засіданні бюджетної комісії університету, що відбулося минулого тижня, затверджено склад комісії, що працюватиме над визначенням подальшої вартості навчання (керівник – проректор А.А.Мельниченко);

- плановий відділ ДЕФ у зв`язку з загальним підвищенням заробітної платні та комунальних послуг проводить аудит вартості послуг, які надає університет для подальшого оновлення калькуляцій;

- триває робота з впровадження нової бухгалтерської програми. Проводиться робота з підрозділами щодо переходу на неї.

8. СЛУХАЛИ

О.О.Царенка:

- поселення до гуртожитків Студмістечка здійснюється в плановому порядку;

- виховна робота. Проводилася підготовка до проведення традиційного шахового турніру Студмістечка. У 19-му гуртожитку проведено музичний вечір;

- тривають косметичні ремонти в укриттях. Для укриттів працівники Студмістечка виготовляють додаткові лави для сидіння: у 13-ий гуртожиток – 30 лав, у 14-ий – 15, у 4-ий – 25. У 19-му гуртожитку проведено заміну аварійних частин труб, у гуртожитках №№ 15 і 20 – заміну та відновлення електромереж, світильників та електроарматури;

- проводиться роз`яснювальна робота щодо необхідності сортування сміття, триває видалення та вивезення аварійних дерев за приписами КО «Київзеленбуд».

9. СЛУХАЛИ

В.Й.Котовського:

- 5 березня планується відкрити меморіальну дошку Є.О.Патону, а 14 березня – у День числа π – дошку М.П.Кравчуку. Підготовка проходить за планом.

10. СЛУХАЛИ

Є.В.Кулик:

- триває консультування працівників редакцій наукових журналів і представників оргкомітетів наукових конференцій;

- на платформі «Open Conference System» відкрито сайт ще однієї університетської конференції – «Філософія творчості»;

- триває робота з перевірки нових начальних посібників;

- в інституційному репозитарії додалося понад 250 нових робіт;

- триває обслуговування відвідувачів НТБ в Смарт-укритті. Впродовж тижня його відвідали понад 1000 студентів і викладачів. На проведення в його переговорних кімнатах тренінгів, практичних робіт та іншого надійшло 16 заяв;

- в НТБ відкрито студентську благодійну фотовиставку «Сушка», присвячену студентському життю під час війни. Всі представлені фотографії можна придбати, кошти за їхній продаж підуть на рахунок Благодійного фонду сприяння ЗСУ;

- у суботу 2 березня в НТБ планується провести великий захід – Maker Faire (Ярмарок мейкерів), який об`єднає на одному майданчику мейкерів, винахідників і науковців;

ВИСТУПИЛИ

М.З.Згуровський:

- доручив Є.В.Кулик і О.А.Жученку уважно аналізувати зміст заходів, які бажають провести в НТБ їхні організатори. У бібліотеці мають проводитися заходи патріотичного, освітнього, наукового та подібного спрямувань, тобто за напрямами, що відповідають основним статутним завданням університету.

О.А. Жученко:

- повідомив, що виходячи саме з таких міркувань і надаються майданчики для проведення заходів в НТБ. Тому деякі заявки на організацію на її площах якихось подій відхиляються.

11. СЛУХАЛИ

М.М.Перестюк:

- доуніверситетська підготовка. Заняття проводяться в штатному режимі, набір на короткострокові освітні курси триває;

- Центр тестування. Проводиться комплексний моніторинг якості підготовки фахівців для студентів 4-го курсу. Його планується завершити до 8 березня;

- електронний архів. Минулого тижня КБІС розгорнув програмне забезпечення для відеоархіву, розробляються алгоритми заливки відеоматеріалів. Першим на нього будуть залиті матеріали книги, присвяченої 125-річчю КПІ.

ВИСТУПИВ

М.З.Згуровський:

- зауважив, що результати ректорського контролю, який проводиться в режимі онлайн, можуть бути спотворені, тож слід застосувати певні прийоми та методики, щоб цьому запобігти та підвищити об`єктивність оцінювання.

12. СЛУХАЛИ

М.О.Безуглого:

- минулого тижня відбулося розширене засідання Президії міської організації Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України за участю представників управління освіти і науки КМДА Розглядалися питання реорганізації ЗВО. Ухвалено рішення про те, що такі реорганізації не можна проводити без залучення до прийняття рішень трудових колективів;

- у четвер 22 лютого відбулося засідання Профкому університету. Пібдито підсумки фінансового року, схвалено фінансовий звіт.

13.СЛУХАЛИ

Ю.Максимюк:

- продовжується робота з консультування студентів з різних питань освітнього процесу та їхнього життя.

14. СЛУХАЛИ

І.Степанюка:

- Профком студентів минулого тижня організував трансляцію футбольного матчу. Таке планується робити й надалі. Коли дозволить погода, – й на Малому спортивному ядрі, бо подібні заходи є популярними серед студентів-вболівальників;

- проведено турнір з кіберспорту, під час якого було організовано збір коштів для студента ННІЕЕ, який воює на фронті. Зібрано 5000 грн;

- 24 студенти КПІ взяли участь у турнірі з шахів і шашок, який було організовано ДП «Антонов» у межах спартакіади працівників авіабудівної галузі. Команда КПІ з 9-ти призових місць у шахах забрала 7 (призери – всі учасники команди), у шашках – з 9-ти місць забрала 4;

- 27 лютого планується провести традиційний шаховий турнір Студмістечка. Він проводитиметься у Смарт-шелтері НТБ. Це стане тестуванням можливості провести там 19-20 березня загальноукраїнський студентський шаховий турнір.

ДАЙДЖЕСТ

☑️ Навчальний процес

Оприлюднено календарний план проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ). Реєстрація на основну його сесію розпочнеться 14 березня. Іспити в межах основної сесії НМТ планують провести з травня до червня.

МОН упроваджує попередній єдиний вступний іспит до аспірантури. Він складатиметься з двох частин: тест на володіння загальними компетентностями й іспит з іноземної мови. Лише після його успішного складання вступники допускатимуться до решти іспитів.

КПІ розширює межі академічної мобільності. Відбулися конкурсні відбори студентів на навчання в Наньянському технологічному університетові (Сінгапур) і для участі в Open Day Camp у Гданському технологічному університетові.

Шість освітніх програм КПІ цього тижня буде подано на акредитацію НАЗЯВО.

З 3 березня студенти, що здобувають ступінь бакалавра, можуть ознайомитися зі списком дисциплін на вибір на наступний семестр.

☑️ Наукова діяльність

Триває підготовка супутника PolyITAN-12U до запуску. Визначено периметри радіоліній по частотах, за допомогою яких супутник триматиме зв’язок із дослідниками.

Двоє київських політехніків є кандидатами на іменні стипендії від Верховної Ради для молодих учених — докторів наук.

Минулого тижня від КПІ подано 8 патентів на корисну модель, 2 заявки на корисну модель, отримано 7 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір.

Подано 2 пропозиції від ФЕА та ФТІ на участь у тендерах, оголошених на майданчику ProZorro.

☑️ Міжнародна діяльність

Триває підготовка до Міжнародного екологічного форуму, який планується провести у КПІ.

Київська політехніка підпише меморандум з Об’єднаним центром із передових технологій з кібербезпеки НАТО щодо спільних досліджень і стажування студентів відповідних спеціальностей.

КПІ активно долучається до роботи в межах міжнародних грантових проєктів. Подано 8 проєктних заявок: 1 — на конкурс від Євроатому та 7 — на конкурс від НАТО «Наука заради миру та безпеки».

☑️ Благоустрій кампусу

На території КПІ атестовано 36 укриттів.

У студмістечку кронують зелені насадження. З початку березня за сприятливої погоди відновлять роботи з благоустрою в парку Нескорених.

КПІ запустив проєкт з екологічного сортування сміття. Триває встановлення спеціальних контейнерів на території кампусу.

На турнірі з кіберспорту, що відбувся цього тижня у КПІ, зібрано 5 тисяч гривень на допомогу студентові ІЕЕ, який воює на фронті.

У корпусах університету встановлено ще 6 точок Wi-Fi.

Дата події