11 жовтня в газеті "Голос України" було офіційно опубліковано Закон № 3384-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

Документ набув чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 9 пункту 1 розділу 1, який набуває чинності через один рік з дня опублікування Закону.

Основну увагу необхідно приділити таким аспектам нового закону.

Передусім слід зауважити, що частину першу статті 1 після абзацу восьмого доповнено абзацом, який дає чітке визначення, що таке посадова особа юридичної особи публічного права: "посадова особа юридичної особи публічного права – голова та член наглядової ради, ради директорів, виконавчого органу, комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), ліквідатор, керівник, заступник керівника, головний бухгалтер, корпоративний секретар такої юридичної особи публічного права, а також особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та її заступники, голова та члени іншого органу управління юридичної особи (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або статутом юридичної особи публічного права".

Варто підкреслити, що такі посадові особи не є суб'єктами декларування, але на них поширюються всі вимоги антикорупційного законодавства.

Для закладів вищої освіти суб'єктами декларування залишаються ректор та проректори.

Декларування за 2021 рік повинно бути здійснено до 31 січня 2024, декларування за 2022 рік – до 31 січня 2024, а декларування за 2023 рік – до 31 березня 2024.

Повідомлення про суттєві зміни у майновому стані та про відкриття валютного рахунку за період з 24.02.2022 по 12.10.2023 до реєстру декларацій не вносяться та не подаються.

Після 12 жовтня 2023 року повідомлення про суттєві зміни у майновому стані подаються протягом 10 діб з моменту виникнення таких змін (суттєві зміни – придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 2 січня відповідного року). Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – реєстр декларацій).

Повідомлення про відкриття валютного рахунку після 12 жовтня 2023 року відбувається протягом 20 діб з моменту відкриття рахунку.

Внесення виправлень і змін до вже поданих раніше декларацій (декларації, які були подані з 24.02.2022 до цього часу), у разі потреби, подаються протягом 14 діб з моменту набуття чинності законом, тобто до 25.10.2023. Виправлення можуть бути внесені після письмового звернення до НАЗК у період з 12.10.2023 по 25.10.2023.

Для публічного огляду реєстр декларацій буде відкрито через 60 діб після набуття чинності законом, тобто 12 грудня 2023 року.

Поновлюється повна перевірка декларацій та моніторинг способу життя. Змінено порядок проведення перевірки декларацій. Застосовано логічно-арифметичний контроль: інформація всередині декларації порівнюється з інформацією у деклараціях за минулі періоди та з інформацією електронних реєстрів (протягом року буде відбуватися перенесення інформації з електронних реєстрів до відповідних розділів електронної декларації). Відповідно до розроблених алгоритмів логічно-арифметичного контролю буде визначатися рейтинг ризику. Черговість подальшої повної перевірки декларацій проводитиметься відповідно до рейтингу ризику.

Станом на сьогодні до реєстру декларацій потрапляє понад 3 млн декларацій. Всі документи у реєстрі декларацій зберігаються протягом 5 років. За необхідності можна звернутися до НАЗК про вилучення декларацій з реєстру декларацій, але після спливання зазначеного строку та закінчення виконання функцій держави та місцевого самоврядування.

Доопрацьовується частина декларації щодо членів сім'ї. У майбутньому інформація щодо членів сім'ї потраплятиме до декларації із застосунку "Дія".

Відновлено спецперевірки декларацій для осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком.

Яна Цимбаленко, уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції в КПІ

Дата події

НАЗК Офіс генпрокурора НАБУофіс доброчесності НАЗК