Інформація про засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету

22 серпня під головуванням ректора М.З.Згуровського відбулося чергове засідання ректорату - оперативного штабу реагування та забезпечення життєдіяльності університету. Розглянуто низку питань організації освітнього процесу в умовах режиму воєнного стану, а також забезпечення життєдіяльності та безпеки університету.

Виступили: М.З.Згуровський, О.А.Жученко, Н.В.Семінська, В.А.Пасічник, М.Ю.Ільченко, А.В.Ковтун, В.А.Кондратюк, О.А.Іщенко, Л.Г.Субботіна, О.М.Бруй, М.О.Безуглий, Н.Машева, В.Голятін, І.Степанюк.

Основні питання, які розглянуто на засіданні, та рішення, що було ухвалено:

1. Продовжується планова підготовка до нового навчального року. Всі навчально-наукові інститути (ННІ) і факультети провели засідання Вчених рад щодо освітніх компонентів, заняття з яких необхідно проводити в очному режимі. Загалом по університету 5 ННІ будуть пропонувати своїм здобувачам проведення певних видів занять в очному режимі (Вчені ради факультетів / ННІ).

2. Завершено роботу по синхронізації баз даних – системи формування і планування освітнього процесу my.kpi.ua з іншими базами університету, базами планування освітнього процесу, з розкладом, іншими базами. Зараз відбувається передача даних по викладачах, навантаженню, дисциплінах до системи Електронний кампус (А.А.Мельниченко, О.А.Жученко).

3. З 26 серпня розпочинаються вступні випробування в аспірантуру (О.І.Дмитрієва).

4. Продовжується перевірка аудиторного фонду. Спільно з проректором з адміністративної роботи проводиться повторна перевірка приміщень навчальних підрозділів, до яких були зауваження минулого року (О.А.Жученко,В.А.Кондратюк).

5. Видано наказ про переміщення мешканців 4-х гуртожитків до інших. В першу чергу це стосується гуртожитків, в яких відсутні укриття (О.А.Жученко, В.А.Кондратюк).

6. Підписано наказ про оголошення конкурсу на посади НПП. Конкурс офіційно буде опубліковано 2-го вересня на інформаційних ресурсах і він налічує 414 посад у т.ч. деканів  факультетів, зав. кафедр і викладачів (О.А.Жученко, А.А.Мельниченко).

7.   Продовжується прийом документів в електронному вигляді з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису (М.О.Мазур).

8. Відбулося засідання бюджетної комісії університету. Розглядалися питання планово-фінансової діяльності університету (Л.Г.Субботіна).

9. Завершується подання заяв від вступників для здобуття освітнього рівня бакалавра. Станом на 22 серпня подано 23500 заяв на основі повної загальної середньої освіти і, зокрема 395 заяв на основі дипломів молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів. Прийом заяв триватиме до 23 серпня, до 18:00. Лідери з подачі заяв: перше і друге місця займають Львівська політехніка та Львівський національний університет ім. Івана Франка, КПІ ім. Ігоря Сікорського - на третьому місці. Кількість поданих заяв до цих ЗВО приблизно однакова. По заявах на бюджетну форму навчання КПІ дещо випереджує перших двох лідерів (В.М.Можаровський).

10. З 9 по 16 серпня проведено 86 індивідуальних усних співбесід з вступниками в межах квоти-2 (В.М.Можаровський, Н.В.Семінська, факультети / ННІ).

11. 22 серпня видано наказ про зарахування вступників в межах квоти-2. Особисто подали оригінали документів 30% - 35% із зарахованих. На основі повної загальної середньої освіти зараховано 340 вступників, на основі дипломів молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів – 9 вступників ((В.М.Можаровський).

12. Продовжується прийом документів в магістратуру. Станом на 22 серпня до КПІ ім. Ігоря Сікорського подано 1500 заяв (В.М.Можаровський).

13. Розпочалась робота атестаційних комісій факультетів та навчально-наукових інститутів з розгляду мотиваційних листів вступників для здобуття ступеня магістра. Атестаційні комісії розглядають листи вступників та призначають комплексне фахове випробування в магістратуру (факультети /ННІ).

14. Підписано та передано до МОН Державний контракт на підготовку здобувачів за всіма трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти (О.А.Жученко).

15. Проведено робочу нараду з працівниками деканатів, відповідальними за поселення, заступниками деканів з навчально-виховної роботи щодо актуальних для підрозділів питань: оформлення документів при переведенні/поновленні, переведення на бюджет пільгових категорій студентів, відшкодування коштів при повторному вступі на бюджет, оформлення студентських квитків, основні дати роботи з першокурсниками (накази про розподіл по групах, ознайомлення з нормативною базою, знайомство з адміністрацією підрозділів, кураторами, кафедрами). Підготовлено пам'ятку кураторам (Н.В.Семінська, заступники деканів / директорів ННІ).

16. Розроблено та погоджено наказ про заходи з безпеки при поселенні до гуртожитків.  З  метою роз'яснювальної роботи проведено зібрання щодо особливостей вживання заходів з безпеки при поселенні до гуртожитків. Учасниками зустрічі стали 150 студентів, що проживають у гуртожитках, зокрема в тих, які підлягають консервуванню та тих, куди будуть переселені студенти. Роз'яснено процедури та механізми поселення та переселення і надано відповіді на запитання, які хвилюють студентів (Н.В.Семінська, О.А.Іщенко).

 

17. 22 червня офіційно стартує процес переселення та поселення до гуртожитків. Студенти-волонтери з ініціативних груп розпочали свою роботу ще на вихідних (Н.В.Семінська, О.А.Іщенко, представники студентських організацій).

18. Для ефективного та швидкого інформування мешканців гуртожитку, щодо особливостей поселення/переселення безпосередньо завідуючими гуртожитків, спільно з адміністрацією Студмістечка створено чати, які адмініструються завідувачами гуртожитків та заступниками деканів / заступниками директорів ННІ з соціально побутових питань (О.А.Іщенко, заступниками деканів / заступниками директорів ННІ).

19. Продовжує свою роботу консультаційний центр спільно з Приймальною комісією, працівниками ДНВР та студентами. Впродовж тижня проведено бесіду більше ніж з 300 вступниками. Особливу увагу приділено інформаційній та консультативній роботі зі вступниками рекомендованими за квотою-2. Для зручності інформування розроблено довідник для пільговиків. Підготовлено 500 конвертів з корисною інформацією для 1 курсу (Н.В.Семінська, О.А.Іщенко, представники студентських організацій).

20. За ініціативою "Клуба екскурсоводів" розпочато реалізацію проєкту Екскурсії кампусом КПІ ім. Ігоря Сікорського для вступників. Відкрито реєстрацію, проведено перші екскурсії, розроблено Довідник-помічник по Кампусу (Н.В.Семінська, Н.В.Писаревська).

21. Розпочато підготовку до організації робочих зон під час надання вступниками оригіналів документів. Формується розширена консультаційна зона, зона екскурсійної програми, зона соціально-психологічної підтримки. Головне - забезпечення безпеки при подачі документів (Н.В.Семінська).

22. Отримано підтвердження щодо фінансування проєкту Еразмус КА171 з новим партнером – університетом Південної Данії. Досягнуто домовленості про проходження академічної мобільності 9 студентами КПІ (О.П.Демиденко).

23. У межах міжнародної педагогічної науково-практичної конференції «Освіта, освітяни – незламні у війні» представники КПІ ім. Ігоря Сікорського взяли участь в локації «Цифрова трансформація освіти в умовах війни: антикризові рішення, можливості, плани» (В.А.Пасічник).

24. Відбулось планове засідання координаційної ради комплексної космічної програми університету, на якому обговорено питання наукових завдань університетського наносупутника PolyITAN-HP-30, його логістики та підготовки до запуску, створення наносупутника PolyITAN-12, а також суміжні проєкти у сфері високих технологій (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко).

25. Проведено нараду з керівниками структурних підрозділів щодо визначення спроможності наукових груп виконання потенційного замовлення в авіаційній галузі, а також відбулась нарада з керівником організації-партнера університету щодо можливості налагодження виробництва продукції в рамках виконання потенційного замовлення у сфері високих технологій, на якій сторони узгодили спільну позицію (В.А.Пасічник, Ю.М.Сидоренко, ФІОТ, ННІАТ, РТФ, ННММІ).

26. На спільній нараді із керівництвом НТБ ім. Г.І. Денисенка та НН ІМЗ ім. Є.О. Патона розглянуто проєкт Політики відкритої науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського та обговорені питання відкритого доступу до звітних матеріалів виконавців наукових проєктів (В.А.Пасічник, О.М.Бруй, І.А.Володимирський).

27. Чотири експерти Центру 4.0 КПІ завершили навчання за програмою "Написання проєктів. Інструменти швидкого реагування", організованого  Центральною Європейською Академією Навчань та Сертифікації (В.А.Пасічник, О.Я.Юрчишин).

28. До ДП "Укрпатент" подано заявку на корисну модель, заявниками якої є Інноваційний холдинг "Сікорскі Челенж" та стартап-компанія, яка перебуває в акселераційній програмі холдингу (О.Я.Юрчишин, І.Г.Малюкова).

29. Протягом тижня до ДП "Укрпатент" подано 15 заявок для реєстрації авторського права на твір (2-НН ІТС, 7-ФММ, 1-ФПМ, 5-ФМФ) та 1 заявку на корисну модель. Отримано 1 патент на корисну модель (ПБФ) (О.Я.Юрчишин).

30. Спільно з проректором з адміністративної роботи доопрацьовано рішення комісії Вченої ради університету стосовно змісту і форми модернізації пам'ятника київським політехнікам, які загинули в боях за волю України на фронтах другої світової війни 1939 -1945 років (М.Ю.Ільченко, В.А.Кондратюк).

31. На засіданні Ради космічної програми розглянуто питання організаційної підготовки пропозицій до Стратегії розвитку космічної діяльності згідно прохання керівництва міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України (М.Ю.Ільченко, В.А.Пасічник).

32. Отримано рішення АТ «Укрпошта» про можливість замовлення поштової марки і конвертів за проектом «Власна марка» для відзначення у 2023 році 125 – річчя від часу заснування КПІ (М.Ю.Ільченко, П.О.Киричок).

33. КПІ ім. Ігоря Сікорського представив доповідь про розвиток українсько-румунських відносин на віртуальному заході "Можливості створення спільних підприємств компаніями України та Румунії для розвитку блакитного бізнесу у сфері морського транспорту". Захід був проведений в межах проєкту 4BIZ "Стимулювання блакитної економіки в Чорноморському регіоні шляхом розробки системи ділової співпраці  в галузі рибальства, аквакультури, берегового та морського туризму і морського транспорту". Проєкт 4BIZ фінансується Європейською Комісією, стартував влітку цього року і КПІ ім. Ігоря Сікорського одним із його ключових учасників (С.І.Сидоренко, С.М.Шукаєв, І.Г.Малюкова).

34. Технічний університет Фрайбергу – партнер КПІ ім. Ігоря Сікорсьького, запропонував співпрацю за освітнім проєктом “SUUUpoRT – Структурна підтримка українських університетів у підтримці та відбудові діяльності вищої освіти у сфері ресурсів і технологій”. Проєкт спрямовано  на зміцнення українських університетів, пропонуючи безперервно зростаючу кількість навчальних відеоресурсів, якими студенти та викладачі можуть користуватися безкоштовно (С.І.Сидоренко, А.А.Мельниченко, І.Г.Малюкова).

 

35. Секція випускників КПІ в Польщі запрошує представника адміністрації університету взяти участь в урочистостях з нагоди 100-річчя Секції, які відбудуться у Варшаві 8.10.2022 (С.І.Сидоренко)

36. Відбулася чергова нарада консорціуму з підготовки проєктної заявки Expanding Investments Ecosystems (Розширення інвестиційних екосистем). Координатор проєкту – Інноваційний екопарк JOIST (Греція), серед партнерів – шведські, литовські, турецькі та угорські організації (І.Г.Малюкова).

37. Відбулася чергова зустріч із креативного командою студентів КПІ та представником Університету Упсала (Швеція) з метою подачі проєктної заявки «Академічна співпраця в країнах Балтийського регіону». Визначено тему проєктної пропозиції Bootcamp in International R&I and Youth Projects for Ukrainian and Baltic Sea region country academics («Табір для інтенсивного навчання міжнародній науково-дослідній та молодіжній проєктній діяльності для академічної спільноти України та країн Балтійського регіону» (С.І.Силоренко, Н.В.Семінська).

38. Спільно з ФБМІ продовжується робота над грантовою угодою із ВООЗ щодо участі в міжвідомчому проеєкті між ВООЗ, МОЗ, НСЗУ, Радою анестезіологів України та Асоціацією біомедичних інженерів України стосовно подолання наслідків COVID-19 (С.І.Сидоренко, В.Б.Максименко).  

39.  На запит МОН України надано інформацію щодо впровадження тематики європейської інтеграції в освітній процес та тематику наукових досліджень в КПІ ім. Ігоря Сікорського (С.І.Сидоренко, В.А.Пасічник, Н.В.Семінська).

40. Отримано інформацію від університету Шеффілда (Велика Британія) щодо перерахування коштів у розміні 22 000 фунтів для облаштування укриттів в КПІ (С.І.Сидоренко).

41. КПІ ім. Ігоря Сікорського останні роки посідає незмінне перше місце за популярністю серед українських ЗВО в інтернет-просторі (С.І.Сидоренко).

42. Станом на 15.08.22022 до КПІ зараховано на навчання 18 іноземних громадян (у 2021 р.–   101) (О. О. Олійник, В.С.Овєчкін).

43. Триває робота з підготовки укриттів до нового навчального року. Зокрема, розпочато облаштування укриття в НТБ ім. Г.Денисенка, де зможуть перебувати понад 300 співробітників (В.А.Кондратюк).

44. Відбулася зустріч з інспекторами ДСНС, домовилися, що 30 серпня буде проведено повторну перевірку укриттів. Нині йде перевірка уже атестованих укриттів, де завдяки здійсненому комплексу заходів вдалося збільшити кількість місць для захисту студентів і співробітників, які одночасно можуть перебувати в цих приміщеннях (В.А.Кондратюк).

45. Спільно з департаментом навчально-виховної роботи розробили та затвердили в ДСНС навігаційну карту, на якій позначено розташування укриттів та відображається найкоротший маршрут до найближчого сховища. Жодний ВНЗ подібної затвердженої в ДСНС карти не має. Університет отримав подяку за цю ініціативну розробку, запровадити яку буде рекомендовано іншим ВЗО та держпідприємствам (В.А.Кондратюк).

46. Усі структурні підрозділи університету – факультети й інститути – розпочали облаштування територій, прилеглих до навчальних корпусів. У парковій зоні вздовж вул. Борщагівської уже розплановано грунт та розпочато висівання трави. Також розпочали обробку паркової зони препаратами від бур'янів (В.А.Кондратюк).

47. Працівники відділу охорони праці узгодили з Головним управлінням Держпраці програми навчання для співробітників госпслужб університету, які працюють з електротехнічними та механічними інструментами (В.А.Кондратюк).

48. У ЦФВС завершено ремонт малого плавального басейну, триває робота по заміні металопластикових вікон (В.А.Кондратюк).

49. Завдяки проекту, розробленому спільно зі студмістечком та департаментом навчально-виховної роботи, з 1 вересня співробітники університету, за необхідності, у робочий час можуть залишати дітей у Центрі соціального розвитку дітей, що діятиме в ЦКМ. Порядок його роботи буде оголошено (В.А.Кондратюк).

50. Проінспектовано виробничі потужності Центру студентського харчування у зв'язку зі збільшенням з 1 вересня кількості відвідувачів (В.А.Кондратюк).

51. Представники університету спільно з представниками поліції Солом'янського району пройшли навчання з надання першої невідкладної медичної допомоги. Також було проведено спеціальне нічне тренування щодо узгодженості дій працівників поліції, інспекторів ДСНС та департаменту безпеки КПІ. З 22 серпня департамент безпеки, як й інші силові структури району, переведено в режим цілодобового чергування (В.А.Кондратюк).

52. Університет отримав фінансування за всіма бюджетними програмами згідно з помісячним планом, виплачено аванс із загального та спеціального фондів. Проплати зі спеціального фонду проходять із затримками з боку Держказначейства. Питання стимулюючих надбавок за серпень було розглянуто на засіданні бюджетної комісії та прийнято рішення здійснити виплати на рівні попереднього місяця.

53. Нараховано академічну стипендію за серпень. У зв'язку з тим, що недостатньо коштів для виплати академічної стипендії в повному розмірі, на бюджетній комісії прийнято  рішення виплатити стипендію аспірантам і докторантам у повному обсязі, а частину фінансування студентських стипендій (приблизно 14%) здійснити на початку вересня.

54. У нинішніх умовах дуже важливо, щоб університет активно продовжував співпрацювати з європейськими науковими школами та навчився отримувати кошти на науку за рахунок іноземних грантів. Тому це має стати пріоритетом у роботі департаменту економіки та фінансів і департаменту міжнародного співробітництва. Європа відкрита для участі наших науковців у різних грантових програмах, тож маємо оволодіти технологією підготовки й подачі аплікацій та пошуку європейських партнерів (М.З.Згуровський).

55. Нині в гуртожитках проживає 2895 мешканців. Відбувається переселення студентів у визначені гуртожитки, почалося заселення абітурієнтів (О.А.Іщенко).

56. Тривають ремонтні роботи в 4, 9, 12, 14, 18, 19-му гуртожитках. Силами підрозділів університету підвальні приміщення облаштовуються відповідно до вимог ДСНС щодо створення там безпечних місць для тимчасового укриття. Використовуються всі придатні площі, щоб збільшити кількість місць для захисту мешканців (О.А.Іщенко).

57. Для студентів, які переселяються в інші гуртожитки, проводяться інструктажі щодо дій по сигналу «Повітряна тривого» саме в тому гуртожитку, куди вони поселяються і будуть проживати (О.А.Іщенко).

58. Для всіх мешканців додатково введено інструктаж, відповідно до вимог ДСНС, щодо дій під час ядерного вибуху і хімічної атаки (О.А.Іщенко).

59. Науковий журнал Advanced Education отримав грантову стипендію від наукового комітету SUES (Supporting Ukrainian Editorial Staff) у розмірі 1500 євро для підтримки редакції журналу згідно з окресленими перспективами розвитку: модернізація дизайну веб-сайту, купівля програмного забезпечення для професійної верстки та редагування англомовних текстів, професійний розвиток редакторів тощо (О.Бруй).

60. На запит фахівців зі статистичних досліджень в Україні було надано відповідну інформацію про вчених КПІ (О.Бруй).

61. Профспілковий комітет КПІ ім. Ігоря Сікорського придбав бойлер для ЦФВС на 200 л. (М.О.Безуглий).

62. Триває підготовка до Конференції трудового колективу, уточняється й редагується список делегатів від підрозділів університету, які зможуть бути присутні на конференції  (М.О.Безуглий).

63. Підписано меморандум з БФ «Солом'янські котики», який передбачає допомогу в облаштуванні й укомплектуванні укриттів у гуртожитках і для яких вже тримали 60 сертифікованих медичних аптечок (Н.Манишева).

64. Проведено заняття зі студентами з надання домедичної допомоги. Долучилися до донорства на потреби медичних установ, де лікуються поранені бійці (Н.Манишева).

65. Разом з представниками Департаменту безпеки і профкому проведено нараду щодо поселення в гуртожитки. Всього розглянуто 29 рішень, більшість з яких прийнято (В.Галятін).

66. Для потреб мешканців Бородянки зібрано й передано речі першої необхідності. Уточняється перелік найбільш актуальних позицій для надання допомоги. Триває збір коштів для допомоги студентам ННІЕЕ, які перебувають в лавах ЗСУ (І.Степанюк).

67. Триває підготовка звіту на Конференцію трудового колективу (І.Степанюк).

Ректор                                                          Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

Дата події