Результати засідання Методичної ради

Сьогодні, 7 квітня 2022 року, на черговому засіданні Методичної ради розглянуто низку нагальних питань, спрямованих на розв’язання проблем, пов’язаних з поновленням освітнього процесу під час дії правового режиму воєнного стану та проведенням майбутньої підсумкової атестації.

У порядку денному з-поміж інших було питання заміни форми атестації бакалаврів у 2022 році за результатами опитування студентів. За поданням керівників навчальних підрозділів встановлено, що за 67 ОПП бакалаврів (зі 123, за якими планується випуск) студенти виявили бажання змінити виконання кваліфікаційної роботи на атестаційний іспит / екзамен.

Розглянуто, зокрема, таку пропозицію: якщо переважна більшість випускників ОПП обрали формою атестації атестаційний екзамен / іспит, однак у групі є кілька осіб, які вже підготували роботу, дозволити цим здобувачам доповісти результати виконаної роботи на екзамені з виставленням оцінки саме за екзамен. У цьому разі в їхньому додатку до диплома в графі «додаткова інформація» можна зазначити факт виконання «індивідуального дослідницького проєкту» (не бакалаврського).

Інша модель, що її як виняток можна застосовувати тільки для ОПП, що мають чинний сертифікат про акредитацію саме спеціальності (а не освітньої програми), пропонується для тих ситуацій, коли за результатами опитування студенти й кафедра однієї ОПП не дійшли консолідованого рішення щодо форми атестації. Йдеться про можливість для однієї частини здобувачів, які хочуть зберегти написання бакалаврської роботи, залишити все без змін. А іншу частину здобувачів за їхніми заявами перевести на новостворену освітню програму, яка відрізнятиметься від попередньої тільки обсягом переддипломної практики й складанням екзаменаційного іспиту.

Членам Методичної ради було ще раз наголошено на необхідності врахувати можливості студентів брати участь в освітньому процесі й надати можливості здійснювати його в синхронній або асинхронній формі.

Крім того, були розглянуті питання та ухвалені рішення щодо:

🔹 спрощення процедури визнання результатів неформальної / інформальної освіти під час дії правового режиму воєнного стану. Зокрема, дозволено визнавати результати навчання впродовж семестру, знято обмеження щодо обсягу кредитів у межах навчального року та спрощено навчання;

🔹 зміни процедури й термінів обрання студентами дисциплін на 2022/2023 н. р. у зв’язку зі зміною графіка навчального процесу через оголошення режиму воєнного стану.