Уже понад  півстоліття життя видатного науковця і талановитого педагога Валерія Івановича Дешка пов'язано з Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". У 1971 р. він з відзнакою закінчив теплоенергетичний факультет КПІ. У 1979 році захистив кандидатську, а в 1993-му – докторську дисертацію. З 1995 року він – професор, а з 2002 р. – завідувач кафедри теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енерогоменеджменту. Завдяки своїй плідній науково-дослідницькій діяльності з 2008 року у щорічному конкурсі КПІ ім. Ігоря Сікорського В.І.Дешко сім разів був удостоєний звання "Викладач-дослідник".

В.І.Дешко автор більш ніж 400 наукових праць, у тому числі 26 статей, що входять до наукометричної бази Scopus (122 цитування, h-індекс – 8), 12 монографій, багатьох навчальних посібників. Валерій Іванович є одним з організаторів підготовки фахівців з енергетичного менеджменту та енергоаудиту в  Україні,  автором державних стандартів у сфері енергетичної ефективності будівель, учасником багатьох міжнародних проєктів і програм.

Він бере активну участь у розвитку освіти і науки у сфері енергетики України. В.І.Дешко – секретар секції "Енергетика та енергоефективність" МОН України, член Національного комітету з тепломасообміну при НАН України, Технічного комітету "Енергоефективність будівель і споруд" Мінрегіону, двох спеціалізованих вчених рад, редколегії трьох вітчизняних наукових журналів і одного закордонного, один із засновників і організаторів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Енергетичний менеджмент".

Як науковий керівник Валерій Іванович активно залучає талановитих студентів до дослідницької роботи, а кращих мотивує в подальшому до вступу в  аспірантуру та викладацької роботи. Він заохочує вдосконалювати способи викладання, впроваджувати нові цікаві теми в навчальних  дисциплінах, що стало особливо актуальним в умовах дистанційної роботи викладачів. Він уважний та доброзичливий науковий керівник, який направляє та допомагає у проведенні наукових досліджень, готовий витрачати безліч свого часу на допомогу молодим вченим. За останні роки він підготував 8 кандидатів наук. Скажімо, під керівництвом В.І.Дешка захистила дисертацію на тему "Система енергетичного оцінювання об'єктів галузі освіти" головна енергоменеджерка КПІ ім. Ігоря Сікорського Олена Шевченко. Звісно, дослідження, що їх вона провела, та запропоновані в роботі підходи до вирішення певних проблем найбезпосереднішим чином стосуються університету та мають практичну реалізацію.

Валерій Іванович Дешко брав участь у ліцензуванні та акредитації спеціальності "Енергетичний менеджмент" багатьох університетів України, як організатор і  тренер – у програмах навчання та підвищення кваліфікації фахівців у сфері енергетики. З 2018 року професор Дешко є членом Атестаційної комісії з підготовки осіб, що мають намір провадити діяльність у сфері енергетичної сертифікації будівель та обстеження інженерних мереж (Центр підготовки енергоменеджерів ІЕЕ).

В ІЕЕ багато років працюють над впровадженням системного підходу до енергозбереження будівель, під керівництвом завідувача кафедри теплотехніки та енергозбереження Валерія Івановича Дешка створено відповідну наукову школу. Як результат – його підопічні вже двічі отримували Премію Президента України для молодих учених:

– у 2019 р. за роботу "Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель", автори – викладачі кафедри О.М.Шевченко, І.О.Суходуб, Н.А.Буяк та старший науковий співробітник ІТТФ НАНУ І.К.Божко;

– у 2020 р. за роботу "Науково-методологічні засади забезпечення енергоефективності будівель шляхом впровадження ефективних систем теплопостачання й теплового захисту", автори – І.Ю. Білоус (КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ), О.М. Недбайло (ІТТФ НАН України, м. Київ), А.О. Чейлитко (ЗНУ, м. Запоріжжя), Г.В. Кошлак (ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ).

Валерій Іванович – справжній керманич кафедри, генератор і координатор наукових та організаторських ідей, що створює творчу атмосферу взаємного обміну знаннями та навичками, підтримуючи молодих викладачів і залучаючи молодь до навчального процесу. На кафедрі працює науковий гурток "Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів у будівлях" (керівник – доцент, к.т.н. І.Ю.Білоус); дослідницькі студентські роботи неодноразово були відзначені на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Валерій Іванович Дешко є керівником держбюджетної теми "Наукові засади аналізу методів підвищення рівня енергетичної ефективності будівель до майже нульового споживання енергії", до виконання досліджень залучено молодих викладачів кафедри, аспірантів і студентів.

Валерій Іванович як керівник кафедри завжди підтримує і заохочує викладачів і вихованців кафедри до реалізації масштабних та цікавих проєктів. Так, у 2020 році науковці лабораторії термомолекулярної енергетики ІЕЕ (керівник – доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження В.П.Студенець) отримали грант конкурсу програми Європейського Союзу "HORIZON 2020". До складу міжнародного консорціуму, який за цією грантовою угодою виконує проєкт "Одночасне перетворення теплоти навколишнього середовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомогою нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/з нанопор",  входять наукові колективи з шести європейських країн (Іспанія, Італія, Україна, Польща, Великобританія, Бельгія), а його координатором і натхненником є випускник ФТІ, ексаспірант та викладач кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ, ексспівробітник лабораторії ТМЕ Ярослав Гросу (Dr. Yaroslav Grosu, CICenergigune, Spain).

Працелюбність, цілеспрямованість, людяність – ці риси характеру Валерія Івановича дозволяють знову і знову досягати нових творчих звершень. Серед викладачів і персоналу кафедри В.І.Дешко має незаперечний авторитет, а для студентів є прикладом для наслідування. Валерій Іванович веде активний спосіб життя, є членом футбольної секції ветеранів КПІ, має чудову інтелігентну родину та четверо онуків.

Колектив кафедри вітає свого керманича і бажає йому здоров'я та нових здобутків!

Марина Шовкалюк, доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ