17 січня відбулося перше в цьому році засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Зі звітами про підсумки діяльності в 2021 році за відповідними напрямами на ньому виступили проректор з міжнародних зв'язків член-кореспондент НАН України С.І.Сидоренко і проректор з адміністративної роботи Вадим Кондратюк. На наступних засіданнях перед Вченою радою звітуватимуть й інші проректори та очільники ключових для університету підрозділів. "Київський політехнік" традиційно знайомитиме читачів з положеннями цих звітів. А відкриють низку цих публікацій матеріали звіту В.А. Кондратюка. 

В.А.  КондратюкГоловним завданням департаментів господарської роботи, майнових і соціальних питань та безпеки є утримання матеріально-технічної бази університету в нормальному експлуатаційному стані для створення належних умов для навчальної та наукової діяльності здобувачів вищої освіти і співробітників та водночас забезпечення безпечних умов праці під час складної епідеміологічної ситуації.

До майнового комплексу університету входять 31 навчальний корпус, 21 гуртожиток, Центр культури та мистецтв, Науково-технічна бібліотека, господарські споруди, 6 житлових будинків і 4 бази відпочинку.

підпорядкування

Департамент господарської роботи

Цей підрозділ безпосередньо працює над забезпеченням функціонування, утримання, проведення ремонтних робіт та благоустрою об'єктів університету.

Загальний обсяг коштів, використаних у 2021 році на ремонтно-відновлювальні роботи на об'єктах університету за всіма способами виконання, становив 38,5 млн грн – на 35,8% менше, ніж у 2020 році. Особлива увага приділялася ремонту потокових аудиторій, навчальних лабораторій та місць загального користування, а також підвищенню надійності енергозабезпечення об'єктів університету та економії енергоресурсів.

Силами сторонніх підрядних організацій було виконано робіт на 23,3 млн грн; власними силами студентського містечка – на 2,4 млн грн; власними силами підрозділів – на 1,3 млн грн (на 7,8% менше, ніж у 2020 році). Спостерігалася позитивна динаміка зростання обсягів робіт, виконаних Виробничо-експлуатаційним комбінатом: у 2021 році  їх було виконано на 11,5 млн грн, що на 20% більше, ніж у році попередньому. 

Утримання матеріальної бази студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського. Протягом 2021 року в студентському містечку було організовано і виконано капітальні та косметичні ремонти частини житлових кімнат і місць загального користування у 15 гуртожитках; встановлено сім нових ліфтів у гуртожитках №№ 15, 16, 19 і 20. Крім того, з метою виконання протипожежних заходів обладнано систему протипожежної сигналізації і управління евакуацією людей в гуртожитках №№ 15, 16, 18, 19 і 20, встановлено протипожежні люки в 3-му, 11-му і 12-му гуртожитках, здійснено вогнебіозахист дерев'яних конструкцій покрівлі в гуртожитку № 12, закуплено пожежний інвентар, проведено перезарядку усіх вогнегасників. Для надійного і якісного забезпечення гарячого водопостачання та теплопостачання, а також економії енергоресурсів проведено капітальний ремонт теплотраси до 21-го гуртожитку. А ще частково замінено вікна на металопластикові в гуртожитках №№ 6, 10 і 21.

Одним із головних здобутків минулого року стало введення в експлуатацію нового гуртожитку №5. У гуртожитку 128 кімнат, у яких може бути розміщено 570 мешканців. Інженерні мережі оснащено сучасним енергоефективним обладнанням, що в автоматичному режимі дозволяє здійснювати оптимізацію енерговитрат. Фасади відповідають сучасним вимогам до теплозахисту будівель.

Витрати на комунальні послуги. Споживання енергоносіїв КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020-2021 роках. Упродовж 2021 року виконано низку заходів, передбачених Програмою енергоефективності на 2020-2024 рр. Проте  витрати на комунальні послуги за минулий рік залишалися значними і склали 5,5% бюджету університету. За минулий рік тарифи на теплову енергію для навчальних корпусів зросли на 51%, а для гуртожитків залишились незмінними;  на електричну енергію для навчальних корпусів зросли на 25,3%, а для гуртожитків залишились незмінними; на холодну воду не зросли, однак на початку 2022 року очікується їхнє  зростання на 21%.

Загальна вартість спожитих торік енергоресурсів склала 115 млн грн, що на 25 млн грн (на 27%) більше, ніж у 2020 році. Отож минулого року теплової енергії спожито на суму 68 млн грн; електричної енергії – на суму 32 млн грн; холодної води – на суму 14,4 млн грн; природного газу – на суму 587 тис. грн. Представлені дані свідчать, що в 2021 році порівняно з 2020 спостерігалося скорочення споживання теплової енергії на 1%, електроенергії на 3,8%, холодної води на 12,6%. Водночас на 6% зросло споживання природного газу.

Теплоспоживання. Витрати на оплату спожитої теплової енергії в 2021 році склали 59,5% від загальних витрат на комунальні послуги. Це на 38% більше, ніж позаторік. При цьому в 2021 році споживання теплової енергії навчальними корпусами скоротилося на 2%, а в гуртожитках зросло на 3%.

Електроспоживання. Витрати на оплату спожитої електричної енергії в 2021 році склали 28% від загальних витрат на комунальні послуги (на 22% більше від попереднього року). Споживання електричної енергії навчальними корпусами зросло на 11,8% та майже незмінним залишилося у студмістечку.

Водоспоживання. Витрати на оплату спожитої холодної води в 2021 році склали 12,5% від загальних витрат на комунальні послуги, що на 2,7% менше, ніж позаторік. У студмістечку зменшено споживання холодної води на 13,9%, а в навчальних корпусах – на  7,5%.

Енергозбереження. Протягом минулого року основну увагу було зосереджено на заміні старих вікон на енергоефективні, ремонті дахів та продовженні впровадження системи віддаленого енергомоніторингу. Загалом на заходи з енергозбереження у минулому році витрачено понад 3 млн грн.

За звітний період виконано значну частину робіт з розвитку системи дистанційного енергомоніторингу. Закуплено відповідне обладнання та розпочато його монтаж для забезпечення дистанційного знімання показів з водолічильників у навчальних корпусах. Крім того, із залученням науковців кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів розробляється програмне забезпечення для системи віддаленого енерго- та температурного моніторингу – воно вже проходить успішне тестування службою енергоменеджменту. Завдяки програмному забезпеченню створено умови для віддаленого налаштування та керування роботою модулів індивідуальних теплових пунктів. Від початку опалювального періоду 2022 року здійснюється щоденний тепломоніторинг та забезпечується відповідне реагування на перевитрати теплової енергії в навчальних корпусах згідно зі встановленими на період дистанційного навчання лімітами. Надалі заплановано реалізацію віддаленого знімання показів з водолічильників та частини електролічильників у навчальних корпусах. Такий комплекс заходів дозволить не лише проводити спостереження та фіксацію енергоспоживання об'єктами університету в онлайн-режимі, а й своєчасно виявляти причини перевитрат та оперативно впливати на їх усунення.

Початок нинішнього опалювального періоду показав недоліки систем опалення більшості навчальних корпусів. Водночас практика експлуатації опалювальних систем у корпусах, де встановлено сучасні модулі індивідуальних теплових пунктів, довела ефективність їхнього застосування. Тому в поточному році будуть продовжені роботи з модернізації індивідуальних теплопунктів на об'єктах університету з обладнанням їх сучасними контролерами та можливістю віддаленого керування.

Екологічна безпека. Протягом року значний комплекс робіт виконав відділ екологічного контролю. Зокрема, отримано низку дозвільних документів, у тому числі на викиди та водокористування на базах відпочинку "Маяк", "Політехнік", "Сосновий";  на виконання наказу МОЗ щодо запобігання COVID-19 організовано роботу з проведення дезінфекції приміщень, збору та утилізації використаних масок та рукавичок спеціалізованими організаціями; організовано вивезення на утилізацію люмінесцентних ламп, хімічних та інших небезпечних відходів; проведено конкурс проєктів студентів з реконструкції бюветного комплексу університету та інші.

На виконання Закону України "Про відходи" в університеті протягом 2021 року реалізовано перший етап системи роздільного збору та сортування сміття в студмістечку. Організовано окреме збирання пластику, скла та паперу. Цей проєкт є не лише привабливим з економічної точки зору, оскільки забезпечить скорочення витрат на вивезення сміття, але й дуже важливим для збереження довкілля.

Придбаний торік (також у рамках проєкту з роздільного збору сміття) подрібнювач гілок показав свою ефективність: завдяки його активному використанню протягом року було не лише зменшено кількість вивезеного гілля, але й придатну для спалювання його частину було використано для обігріву приміщень на базі відпочинку "Політехнік" та в РБУ. За рік це дозволило заощадити на вивезенні великогабаритних відходів 200 тис. грн і зменшити видатки на закупівлю дров на суму 40 тис. грн.

Автотранспортне підприємство працює на засадах господарського розрахунку. У 2021 році, порівняно з 2020 роком, на 42% зросли його видатки, але й на 38% – його доходи. Разом від сторонніх юридичних та фізичних осіб за надання платних автопослуг отримано майже 1,3 млн грн.

Пожежна безпека. Велика увага приділялася пожежній безпеці. Університет пройшов планову перевірку Державної служби України з надзвичайних ситуацій, за результатами якої посилено заходи з пожежної безпеки, зокрема: виконано 75% запропонованих приписів, здійснено 96 внутрішніх перевірок щодо дотримання норм "Правил пожежної безпеки в Україні", приведено в працездатний стан систему автоматичної пожежної сигналізації в 14 навчальних корпусах та у 5 гуртожитках, на базах відпочинку "Політехнік" і "Маяк".

На протипожежні заходи впродовж 2021 року залучено майже 12 млн грн. Здійснено технічне обслуговування системи пожежної сигналізації в 33 навчальних корпусах та придбано вогнегасники й протипожежний інвентар на суму близько 500 тис. грн; на об'єктах університету розміщено знаки пожежної безпеки; проведено технічний огляд (опосвідчення) первинних засобів пожежогасіння в навчальних корпусах, студмістечку та на базах відпочинку та інші.

Завдяки ефективній роботі колективу відділу пожежної безпеки університет узяв участь у конкурсному відборі заявок на отримання бюджетних коштів на 2021 рік, передбачених МОН за бюджетною програмою 2201140 "Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти". За результатами конкурсного відбору на реалізацію проєктів  "Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей гуртожитку № 19 та гуртожитку № 20"  отримано майже 7 млн грн.

Однак роботи з приведення стану пожежної безпеки на об'єктах університету у відповідність до вимог нормативно-правових актів ще не завершено. Вони будуть продовжені у поточному році.

новий парк

Благоустрій університету.  Закінчено благоустрій території у сквері Піонерів авіації, де розміщено новий музейний експонат – літак АН-2. Виконано благоустрій території за 18-м навчальним корпусом. У новоствореному сквері висаджено понад 50 кленів, ялин, лип, дубів червоних, беріз тощо. Понад те, в рамках фестивалю "Французька весна в Україні" на фасадній стіні корпусу відомий французький художник Неліо створив цікавий мурал. Проведено й благоустрій території вздовж вулиці Борщагівської за навчальним корпусами №№ 19 та 21.

Важливою подією в житті університету стало закладення нового парку вздовж вулиці Борщагівської біля 28-го корпусу.  Тут висаджено понад 400 саджанців молодих дерев, серед яких туя західна, клен гостролистий, клен сріблястий, клен-явір, береза бородавчаста, липа, дуб червоний, дуб звичайний, ялина звичайна, ялина блакитна, ялина срібляста, ялиця. До створення нового парку та висадки дерев у ньому долучилася уся університетська громада. Значну підтримку у його створенні надала Асоціація випускників та її президент Дмитро Андрієвський.

У поточному році планується здійснити роботи з благоустрою території між навчальними корпусами №№ 7 та 16, продовжити реалізацію проєкту з благоустрою парку біля 28-го навчального корпусу, забезпечити відновлення дорожнього покриття навколо гуртожитків у студмістечку та у сквері імені Олени Теліги.

Сприяла господарській роботі тісна співпраця з Радою з питань розвитку університету, на якій після детального розгляду та обговорень ухвалювалися рішення щодо виділення фінансування на утримання та покращення матеріально-технічної бази нашого вишу.

матеріальна база

Департамент майнових і соціальних питань

Украй необхідним для вирішення завдань щодо ліквідації та пом'якшення негативних наслідків пандемії COVID-19 було і є забезпечення захисту людей від можливого зараження. Протягом карантинного періоду всі підрозділи за заявками керівників були забезпечені захисними та антисептичними засобами. Щоденно проводиться обробка приміщень, де перебувають люди, дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами. Основним завданням університету є постійний моніторинг ситуації та вчасне вживання  профілактичних заходів з метою недопущення поширення коронавірусної інфекції.

Центр студентського харчування. На жаль, після запровадження карантинних та обмежувальних заходів довелося переглянути роботу частини їдалень та буфетів і провести скорочення штатних працівників у зв'язку зі зменшенням доходів від надання послуг з харчування. Та попри це, Центр студентського харчування організовував роботу підрозділів для харчування працівників та здобувачів вищої освіти в навчальних корпусах. Отож в університеті працюють дві їдальні та один буфет. Організовано триразове харчування більше ніж 400 курсантів.

Оздоровчі підрозділи університету. Важливим завданням департаменту є організація оздоровлення київських політехніків. Ми маємо 4 бази відпочинку. Цього року вони працювали та приймали відпочивальників. До речі, порівняння цін на відпочинок на наших базах з цінами, пропонованими подібними закладами інших українських університетів, засвідчило, що в нас ціни були найнижчими. Тож протягом оздоровчого сезону 2021 року на наших базах відпочили 4060 працівників та членів їхніх родин (майже в 4 рази більше, ніж 2020 року), а також 445 студентів (на 2% більше, ніж у 2020 році). Доходи з усіх баз відпочинку зросли на 54% та склали 7,3 млн грн. Для залучення на них відпочивальників функціонує сайт та сторінки в соціальних мережах Інстаграм та Фейсбук. За минулий рік загальна кількість підписників цих ресурсів зросла більше ніж на 1000 та разом становить майже 35 тис. користувачів.

На розвиток баз скеровано близько 1 млн грн, які торік заробили оздоровчі підрозділи. А для поліпшення умов відпочинку та оздоровлення працівників і здобувачів вищої освіти було проведено низку заходів: встановлено нову лінію роздачі в їдальні ОК "Маяк"; встановлено нові намети від сонця, облаштовано дитячий майданчик, запущено систему подачі води в студентських корпусах  на базі "Маяк"; облаштовано освітлення пляжної зони, облаштовано спортивний та оновлено дитячий майданчики, встановлено новий твердопаливний котел на базі відпочинку "Політехнік" та інші.

Важливо, що завдяки дотриманню всіх карантинних вимог, на базах відпочинку не було зареєстровано жодного випадку захворювання на COVID-19.

Відділ закупівель. Великий обсяг роботи із забезпечення життєдіяльності університету провів відділ закупівель. Укладено понад 1000 угод, проведено 1588 закупівель (на 3% більше, ніж позаторік). Економія від очікуваної ціни договору склала 13,9 млн грн. Середній показник пропозицій на торги протягом року склав 2,2, що на 7,3% вище за середній показник по Україні. Високий рівень конкуренції свідчить про гарну підготовку технічних завдань для оголошення торгів.

Для спрощення системи закупівель в університеті протягом 2021 року впроваджено нову схему постачання планових закупівель "Закупівельник КПІ", яка суттєво полегшила роботу підрозділів. На виконання Закону України "Про закупівлі" замість тендерного комітету створено Раду з питань здійснення закупівель і призначено відповідальних осіб за планування та координацію закупівель в університеті.

Відділ матеріально-технічного постачання відіграє важливу роль у здійсненні планових закупівель підрозділами університету. Протягом року затверджено новий порядок отримання товарів і послуг в університеті, проводився контроль за виконанням договорів тощо.

Відділ контролю використання площ. Протягом звітного періоду систематично здійснювався контроль за використанням площ в університеті. Площа навчальних корпусів складає 353 тис. м2, з яких 117 тис. м2 виділено для навчальної діяльності та 5,5 тис. м2 на наукову діяльність. У минулому році до навчального фонду було переведено 3820 м2.

Упродовж  року успішно працювала комісія з питань аудиту приміщень, яка забезпечувала перевірки ефективного використання площ університету.

Соціально-побутовий відділ проводить роботу з особами, які постраждали від аварії на ЧАЕС, та веде їхні облікові справи. Організовано медичний огляд працівників університету, які працюють у шкідливих умовах праці. Виконано ремонт дитячого майданчика, який знаходиться біля 4-го житлового будинку.

Окрім того, створено та затверджено Програму розвитку інклюзивного навчання "Освіта без обмежень". Одним із її заходів  стало обладнання  Науково-технічної бібліотеки, 12-го навчального корпусу та 13-го і 14-го  гуртожитків пандусами для представників маломобільних груп політехніків.

Департамент безпеки

Дуже потрібною для забезпечення безпечних і комфортних умов праці та навчання є робота департаменту безпеки. Під його цілодобовою охороною перебувають 396 об'єктів університету.  Чергові відділу пересувних постів і швидкого реагування на належному рівні забезпечували охорону громадського порядку на трьох оновлених маршрутах.

Упродовж минулого року спостерігалося значне зменшення усіх видів правопорушень на території  університету. Звісно, на ситуацію вплинуло переведення навчального процесу в дистанційний та змішаний режими й нові умови роботи, продиктовані загальнодержавним карантином. Але не лише вони. Бо зниженню кількості правопорушень та оперативному розкриттю злочинів сприяло й встановлення на території університету двох нових інформаційних систем – системи ІТ і відеоспостереження та системи контролю та управління доступом і безпеки інформації.

відеоспостереження

Крім того, протягом минулого року змонтовано нову систему контролю та управління доступом у ЦФВС "Політехнік". Оновлено програмне забезпечення центрального серверу, що дозволило забезпечити віддалене управління на всіх контрольних пунктах. А ще виконано монтаж охоронної сигналізації на 22 об'єктах і розпочато монтаж нової сучасної охоронної системи безпеки приміщень на базі програмного комплексу Ajax у 18-му навчальному корпусі.

На території університету було встановлено 26 нових сучасних камер відеоспостереження з можливістю розпізнавання облич у нічний період часу. Відтак у нас тепер успішно працює 169 таких камер.

Загальні тенденції диджиталізації усіх аспектів сучасного життя спонукали нас до посилення уваги до інформаційної безпеки. Отож на постійній основі проводилися спільні заходи з представниками кіберполіції та Служби безпеки України щодо унеможливлення кібератак на університетські сервери та інформаційні ресурси.

Центр фізичного виховання та спорту "Політехнік" є важливим підрозділом університету.  Його  матеріально-технічна база має постійно підтримуватися в належному стані, тим більше, що тут тренуються 23 університетські збірні команди. Лише торік у Центрі пройшли два турніри та чемпіонати серед ЗВО м. Києва, а ще два – на рівні України.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ЦФВС "Політехнік"  здійснюється за рахунок надання платних спортивних послуг фізичним та юридичним особам, за що у 2021 році було отримано 5,8 млн грн. На жаль,  через запровадження карантинних обмежень це лише на 4% більше, ніж позаторік.

Протягом року в Центрі проведено значні обсяги ремонтно-відновлювальних робіт, зокрема виконано підсилення несучих колон переходу та встановлення енергозберігаючих віконних конструкцій; здійснено ремонт і заміну обладнання у хлораторному приміщенні басейну та інше. 

З метою забезпечення прозорого обліку відвідувачів і автоматизації  системи контролю доступом до приміщень ЦФВС було придбано програму FitnessPro.

ЦФВС "Політехнік"  може забезпечити проведення змагань різного рівня з різних видів спорту, однак для забезпечення його конкурентоспроможності серед мережі спортивних закладів Києва потрібне суттєве оновлення його матеріально-технічної бази, насамперед реновація будівлі та інженерних мереж, капітальний ремонт чаші басейну та футбольних полів.

Цивільний захист. Велика увага приділялася роботі відділу цивільного захисту. Для координації діяльності структурних підрозділів університету, організації взаємодії з вищими органами управління та силами єдиної державної системи цивільного захисту наказом ректора продовжено діяльність штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Відділом організовано систему збору, аналізу та узагальнення даних про епідеміологічну обстановку в університеті; проведення заключної дезінфекції в приміщеннях університету, де виявлялися хворі (усього проведено дезінфекцію 243 приміщень у навчальних корпусах та гуртожитках на площі 4500 тис. м2).

Охорона праці. Увага працівників відділу була передусім зосереджена на виконанні таких важливих заходів, як проведення навчань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, підготовці інформаційних плакатів задля навчання працівників університету використання засобів індивідуального захисту тощо. Проведено атестацію робочих місць за умовами  праці – атестовано 62 робочих місця для 160 працівників, які отримають пільги у зв'язку з роботою у шкідливих умовах.

…2021 рік завершився. Але не завершилася робота служб життєзабезпечення КПІ ім. Ігоря Сікорського. Отож по всіх напрямах діяльності департаментів та підрозділів, які підпорядковані проректору з адміністративної роботи, на 2022 рік затверджено плани пріоритетних для університету заходів і робіт.

Дата події