Бюджет університету на 2021 рік  перевищив  відповідний  показник минулого року на  21.7 %  і склав  2 163,3 млн грн.

На відміну від попередніх років, на видатки освітньої діяльності  по загальному фонду, крім фінансування видатків споживання, розрахованих по формулі, університет отримав майже сім мільйонів гривень на видатки розвитку (забезпечення двох гуртожитків протипожежною сигналізацією).  Фінансування  видатків споживання  збільшилось на  280,5 млн грн, але фактичну  потребу університету це забезпечило лише на  80,0% .

Фінансування загального фонду на виконання  наукових робіт збільшилося  майже на 44,0 % порівняно з 2020 роком.

Активна участь наших науковців у конкурсах на виконання наукових та науково-технічних робіт, у тому числі в конкурсах Національного фонду досліджень, дозволила збільшити надходження до спеціального фонду НДЧ університету на 58,4 % порівняно з минулим роком.      

За період дії карантинних обмежень  до 40,0% зменшилися надходження від господарської діяльності ( Студмістечко, ЦСХ, ЦКМ  та  ЦФВС ), але завдяки своєчасним змінам цінової політики університету щодо платних послуг  загальний обсяг надходжень  від їхнього надання  по основній  діяльності збільшився  на 11,5 %.

Постійно зростають надходження від міжнародної діяльності. Їхня частка в спеціальному фонді університету вже складає 15,8 %.  Отож  надходження від грантів збільшились у 8 разів, а від освітніх послуг – на 20,8 %.

Фонд заробітної плати всіх працівників університету  порівняно з попереднім роком збільшився на  25,0 %  і склав  1 368,7  млн.грн.  

Розмір мінімальної заробітної плати зріс на  32,3 % .       

Відповідно до Колективного договору, крім посадових окладів, обов’язкових і стимулюючих надбавок і доплат та квартальних премій, працівникам університету  було виплачено:

  • одноразових премій та премій до ювілейних дат   –   на суму  5243,0   тис.грн ;
  • премій за публікації в наукометричних базах  - на суму 700,0 тис.грн ;
  • матеріальної допомоги  за заявами -  на суму  485,0 тис.грн ;
  • надбавок до окладів викладачам-дослідникам -  на суму  1159,0  тис.грн .

Середньомісячна заробітна плата за 2021 рік становила 15812,6 грн,,  тобто  була на  23,6 % вищою, ніж у 2020 році.

Відповідно до Колективного договору та Закону України   “ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності “, протягом року на підставі заявок  Профкому адміністрація  перерахувала  1250,0  тис. грн  на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу серед працівників університету.

Усі види соціальних виплат студентам, аспірантам і докторантам  здійснювалися відповідно до чинного законодавства  в межах затверджених кошторисом асигнувань.

Середньорічна чисельність студентів-стипендіатів склала 42,6% загального контингенту бюджетних студентів. Річний стипендіальний фонд  у сумі  160877,5 тис.грн  був використаний на 100,0 %.  Соціальних стипендій студентам було виплачено на суму 24273,0 тис.грн.   

За рахунок інших джерел і фондів  було додатково виплачено стипендії  студентам на суму  1831,1 тис.грн .

Відповідно до рішення Вченої ради університету, кошти на фінансування  органів студентського самоврядування було виділено в   розмірі 0,5 % надходжень від основної діяльності, а саме  1159,7 тис.грн .

Фактичні витрати на оплату комунальних послуг у 2021 році склали  по загальному і спеціальному фондах  113367, 1 тис. грн .

З метою подальшого скорочення обсягів споживання енергоносіїв  на заходи з енергозбереження в корпусах і  гуртожитках за 2021 рік використано коштів спеціального фонду на суму 3194,1 тис.грн.

Видатки власних коштів на придбання обладнання довгострокового  користування в 2021 році склали 18173,4 тис.грн, що на 46,0%  менше позаминулорічного показника через невиконання плану надходжень до спеціального фонду, пов’язаного з карантинними обмеженнями.

Ремонтно-відновлювальних робіт на  об’єктах університету протягом року виконано на 38512,7 тис.грн , або на 3,0 %  більше  запланованого обсягу.

Рішенням Вченої ради Університету від 27 червня 2022 року бюджет КПІ  ім. Ігоря Сікорського на  2021 рік  за всіма основними показниками  визнано повністю виконаним.

Головний бухгалтер                        Людмила СУББОТІНА