Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Згуровський підписав оновлену Велику хартію університетів – Magna Carta Universities.

Документ відображає ті цінності, що їх розділяють університетські спільноти, та обов'язки, які вони беруть на себе з огляду на важливість посилення їхньої ролі у збереженні планети та зміцнення здоров'я, процвітання та поширення освіти у всьому світі. У ньому стисло сформульоване спільне бачення університетів своєї ролі  в сучасному світі та принципів, на яких має будуватися їхня діяльність, виходячи з необхідності реагувати на  виклики, з якими зустрілося людство після оприлюднення першого варіанта Хартії.

Цей перший варіант побачив світ у 1988 році під час відзначення 900-річчя найстарішого в Європі закладу вищої освіти – Болонського університету (Італія). Тоді Велику хартію університетів підписали 388 ректорів провідних європейських університетів, які брали участь в урочистостях на головній площі Болоньї – Маджоре.

У Magna Carta Universities було визначено нову роль університетів в умовах переходу від елітарної до масової вищої освіти, без якої неможливий швидкий технологічний розвиток. При цьому було зроблено наголос і на збереженні напрацьованих століттями традицій вищої школи. Відтак були сформульовані й основні принципи діяльності сучасних університетів:

"1. Університет є самостійною установою всередині суспільств із різною організацією, що є наслідком розходжень у географічній і історичній спадщині. Він створює, вивчає, оцінює і передає культуру за допомогою досліджень і навчання.

Для задоволення потреб навколишнього світу його дослідницька і викладацька діяльність повинна бути морально й інтелектуально незалежною від будь-якої політичної й економічної влади.

2. Викладання і дослідницька робота в університетах повинні бути нероздільні для того, щоб навчання в них відповідало потребам, що змінюються, запитам суспільства і досягненням у науковому знанні.

3. Свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом університетського життя. Керівні органи й університети, кожний у рамках своєї компетентності, повинні гарантувати дотримання цієї фундаментальної вимоги. Відкидаючи нетерпимість і будучи завжди відкритим для діалогу, університет є ідеальним місцем зустрічі викладачів, що здатні передавати свої знання і володіють необхідними засобами для їхнього удосконалювання за допомогою досліджень і інновацій, і студентів, що мають право, здатність і бажання збагатити свій розум цими знаннями.

4. Університет є зберігачем традицій європейського гуманізму. У здійсненні свого покликання він постійно прагне до досягнення універсального знання, перетинає географічні і політичні кордони і затверджує нагальну потребу взаємного пізнання і взаємодії різних культур".

Отож, як і на початку своєї історії, відзначено в Хартії, університети мають втілювати у життя ці загальні принципи, особливо в питаннях рівного статусу, звань, іспитів (без упередженого ставлення до національних дипломів) і присудження стипендій як необхідного інструменту для здійснення своєї місії в актуальних на сьогодні умовах, а також  стимулювати мобільність викладачів і студентів.

Нині до Великої хартії університетів приєдналися більше ніж 900 університетів з 88 країн. Понад 70 з них – українські, і їхнє число – найбільше серед закладів вищої освіти країн колишнього Радянського  Союзу. Одним з цих українських вишів є, звісно, і КПІ ім. Ігоря Сікорського.

У квітні 2000 року в Болоньї з метою організації контролю виконання основних положень документа було засновано Наглядову раду (Observatory Board) Magna Carta Universities. Як заявляють її члени, "Наглядова рада проводить свою роботу, щоб забезпечити цілісність інтелектуальної та наукової роботи в установах і суспільстві, тим самим зміцнюючи довіру до відносин між університетами та їх громадами, будь то місцеві, регіональні, національні чи глобальні".

Певна річ, від року оприлюднення першого варіанту Великої хартії світ змінився – політично і економічно. Масштабні і швидкі соціальні перетворення в багатьох країнах не могли не позначитися й на академічних колах. Виникла потреба у внесенні змін до початкового тексту Хартії.

У 2020 році міжнародна група представників університетських спільнот різних країн підготувала оновлений варіант Magna Charta Universitatum – MCU 2020. Її текст був ухвалений Наглядовою Радою 12 березня 2020 року.

Оновлена Велика хартія університетів не лише нічого не вилучає з переліку початкових фундаментальних цінностей, за які підписувалися університети, але й розширює його. Автори документа прагнули сформулювати універсальні відповіді університетських спільнот на сучасні виклики та проблеми. Тож Хартія у новому варіанті, як і раніше, відображає оригінальні принципи автономії та незалежності університетів, але доповнена визначеннями основних їхніх цінностей та обов'язків, життєво важливих для посилення їхньої ролі у збереженні планети та зміцненні здоров'я людей, процвітання та освіти в усьому світі.

Офіційна імплементація оновленої версії Великої хартії університетів відбудеться на форумі "University values and responsibilities: responding to the challenges of the future" ("Університетські цінності та обов'язки: відповідь на виклики майбутнього"), який у режимі відеоконференції  проходитиме 16 та 17 червня. Йому передує підписання університетами Magna Charta Universitatum-2020 в індивідуальному порядку.

Саме цей оновлений документ як підписант першого варіанту Хартії  скріпив своїм підписом 11 травня цього року і ректор Михайло Згуровський. А КПІ отримав запрошення взяти участь у віртуальному форумі й долучитися до обговорення глобальних перспектив розвитку вищої освіти та її ролі у забезпеченні відповіді на виклики, які постають перед людством.

Дата події