Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 29 листопада 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Він запропонував обговорити нагальні питання та плани університету на поточний тиждень.

Перший проректор Ю.І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Епідемічна ситуація в університеті стабільна. Минулого тижня захворіли 1 працівник (ІСЗЗІ) і 3 студенти. В гуртожитках захворілих не зафіксовано.

Вакцинація. Минулого тижня щеплення отримали 193 працівники та 213 студентів. В опитуванні студентів щодо вакцинації взяли участь близько 4000 осіб, з них лише 60% вакциновано. Для отримання достовірної інформації та активізації опитування, до участі в цьому процесі запрошено кураторів і студентський актив. Рівень вакцинації студентів визначить можливість виходу з дистанційного режиму в наступному семестрі.

Кількість відсторонених працівників університету поступово зменшується за рахунок тих, хто пройшов вакцинацію і за своїми заявами та за наявністю сертифікатів повернувся до роботи.

З 23 листопада підрозділи звітують про виконання бюджетів за минулий рік і представляють проєкти кошторисів на наступний. Комісія з планування фінансової діяльності підрозділів вже заслухала звіти 30 факультетів, ННІ, НДІ, центрів (всього 45 підрозділів), проаналізувала представлені кошториси, за необхідності внесла в них корективи та затвердила звіти і бюджети підрозділів. Представлення і захисти бюджетів тривають.

Робоча група з оптимізації рейтингів НПП провела збір пропозицій від усіх департаментів і факультетів/ННІ, систематизувала їх, послідовно і детально розглядає по блоках на розширених засіданнях. Минулого тижня розглянуто і оптимізовано показники блоку навчально-методичної роботи. Відбувається координація всіх показників в єдиній системі по вертикалі: міжнародні рейтинги, звіти до МОН, завантаження до ЄДЕБО, профілі кафедр, рейтинги НПП.

Статут КПІ проходить офіційну процедуру затвердження в МОН. Проводиться системне оформлення наказами рішень Вченої ради для приведення структури і функцій підрозділів у відповідність до вимог законодавства і Статуту.

Триває оновлення нормативної бази університету відповідно до вимог законодавства і Статуту. Формуються і узгоджуються оновлені Правила внутрішнього розпорядку.

Спільно з комісіями Вченої ради розглянуто проєкт Положення про дуальну освіту, представлений МОН для обговорення, сформовано і направлено до МОН узгоджені пропозиції. Проводиться розгляд проєкту Положення про наукові ступені кандидата і доктора наук.

Експертно-кваліфікаційна комісія університету розглянула 11 конкурсних справ претендентів на 9 посад завідувачів кафедр і сформувала для Вченої ради рейтинги та рекомендації для обрання. Комісія детально розглядає рекомендації Експертно-кваліфікаційних комісій ф-тів/ННІ по конкурсних справах всіх НПП і вже повернула на факультети для перегляду справи, що не відповідають ліцензійним вимогам і критеріям, затвердженим Вченою радою.

Освітній процес

Навчальний процес відбувається в дистанційному режимі. Комплексний контроль здійснюється в системі «Електронний кампус» (ЕК). Паралельно ЕК налаштовується для проведення календарного і семестрового контролю. Водночас в ЕК проводиться серія опитувань студентів щодо  вакцинації, академічної доброчесності, організації освітнього процесу і чергове опитування «Викладач очима студента».

З урахуванням досвіду поточного семестру проводиться формування розкладу занять на весняний семестр за найбільш складною, але й найбільш універсальною системою для змішаного навчання.

Спільна комісія навчального і адміністративного департаментів організовує і контролює підготовку аудиторій до нового семестру. Запуск опалення, що відбувається на цьому тижні, здійснюється в економному режимі для більшості аудиторій з можливістю поновлення в повному обсязі в лютому наступного року. Опалення підключено і в 5-му гуртожитку. В усіх кімнатах проводиться перевірка і регулювання радіаторів. Одночасно розпочалася процедура поселення.

Спільно з НМК спеціальностей, до яких введено і здобувачів вищої освіти, проводиться робота з оновлення освітніх програм. Пріоритетами при формуванні та аналізі ОП визначено  обґрунтовану затребуваність роботодавцями, відповідність змісту програм вимогам майбутньої роботи, впровадження дуальної освіти. При цьому враховуються результати опитування роботодавців. Окремо обговорюються та узгоджуються питання оптимізації і об'єднання ОНП.

На базі КПІ як організатора з 29 листопада проводиться І етап Всеукраїнської олімпіади з перекладу з французької мови для студентів 3-4 курсів.

Провадиться підготовка до Всеукраїнської студентської наукової конференції «Українська культура: вчора, сьогодні, завжди».

Провадиться підготовка до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього рівня магістра за галуззю 22 Охорона здоров'я.

Акредитація

Минулого тижня опубліковано попередні висновки експертних груп з акредитації двох ОП за спеціальністю 111 Математика.  По обох програмах пропонується рівень «зразкова акредитація». Подано на акредитацію ОП за спеціальностями 163 Біомедична інженерія і 186 Видавництво і поліграфія. Загалом на різних етапах акредитаційного процесу в НАЗЯВО перебувають 16 освітніх програм: 8 – очікують на завершальне затвердження колегією НАЗЯВО, 2 – на стадії розгляду, 6 – очікують створення експертних груп.

Внутрішня акредитація. Завершено проведення експертизи освітніх програм, показників роботи і результатів самоаналізу перших трьох факультетів. Висновки виносяться на засідання акредитаційної комісії на цьому тижні.

М.З. Згуровський

Через ситуацію в НАЗЯВО у нас станом на 1 грудня 2021 не буде неакредитованих програм?

Ю.І. Якименко

Коли ми визначали відбір програм на акредитацію, то ми мали на увазі не тільки магістрів, які закінчують навчання 31 грудня 2021 р., але й тих, хто закінчує навчання в червні 2022 року. До червня наступного року в КПІ не буде неакредитованих освітніх програм.

М.З. Згуровський

Скільки освітніх програм, у яких з червня закінчиться термін дії, необхідно подати на акредитацію?

Ю.І. Якименко

Термін дії деяких освітніх програм, за якими випускаються студенти в червні 2022 року,  закінчується наприкінці 2022 року. Наступний випуск студентів – 31 грудня 2022 року. До того ми будемо проводити відповідну акредитацію.

М.З. Згуровський

Юрію Івановичу, разом з Олексієм Анатолійовичем прогляньте уважно терміни завершення статусу акредитованих освітніх програм.

Ю.І. Якименко

У графіку, який поданий до НАЗЯВО, враховано терміни закінчення освітніх програм. Небезпеки немає.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко 

Минулий тиждень пройшов під знаком оновлення освітніх програм. Проведено  консультаційні зустрічі з гарантами усіх ОП. Загалом взяли участь близько 350 гарантів – фактично гаранти майже всіх освітніх програм, за винятком кількох.

Триває робота щодо відкриття дуальної підготовки за 11 ОП з ТОВ «Прогрестех-Україна». Минулого вівторка до компанії надіслано проєкти документів про співпрацю щодо відкриття дуальної підготовки на погодження. Очікуємо на відповідь.

Проведено нараду щодо використання вибору автоматизованих інформаційних систем для організації освітнього процесу в університеті.

Підготовлено пропозиції щодо оновлення положень про підрозділи КБІС, НМУ, НОУ.

Заплановано проведення організаційно-консультаційної зустрічі зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії 2021 року зарахування.

Завершується затвердження тем дисертацій та індивідуальних планів роботи аспірантів 2021 року зарахування (до 30.11.2021).

На виконання наказу НГФ/190/2021 від 17.11.2021 р. «Щодо організації роботи зі здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук, які навчаються за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб» до 17 грудня 2021 року планується передати всі необхідні документи здобувачів, які навчаються за рахунок коштів юридичних та/або фізичних осіб, відповідальним особам інститутів/факультетів.

Станом на 26.11.2021 року від інститутів (факультетів) подано 4 кандидатури аспірантів другого (третього) року підготовки на здобуття академічної стипендії Кабінету Міністрів України на 2022/2023 навчальний рік. На черговому засіданні стипендіальної комісії планується розглянути кандидатури для затвердження на Вченій раді університету та подання на конкурс до МОН України.

Разом з підрозділами готуються пропозиції щодо замовлення бюджетних місць в аспірантурі та докторантурі на 2022 рік. За останні 2 роки КПІ – лідер з прийому аспірантів. За кількістю аспірантів, на які виділяються державні місця, КПІ два роки поспіль посідає перше місце.

Погоджується проєкт розпорядження про зміни у порядку здійснення контролю ведення індивідуальних планів аспірантів відділом аспірантури та докторантури та інститутом/факультетом.

Завершилася робота з підрозділами університету з підготовки проєкту наказу про внесення змін у складі ЕК для роботи у грудні 2021 року та проєкту наказу про затвердження складу  ЕК на 2022 календарний рік для захисту магістерських дисертацій.

Доопрацьовуються окремі НП, РНП в англомовному варіанті для студентів-іноземців, які навчаються іноземною мовою.

Підготовлено річний план закупівель ПЗ на 2022 рік.

Проводиться моніторинг закупівель на виконання рішень Ради зі стратегічного розвитку.

Завершено тестування сканера в межах проєкту вебпорталу «Цифрова бібліотека». Інструкції операторів передано до НТБ. Оцифровано першу книгу.

Здійснюється опрацювання зауважень до сайту КПІ та підготовка запитів на оновлення інформації. Здійснюється зведення рейтингу прозорості.

Здійснюється планова актуалізація описів підрозділів на сайті КПІ.

Здійснюється підготовка до парсінгу сайтів і мережевих ресурсів КПІ.

Тривали роботи з удосконалення ЕК: модифіковано модуль «Рейтинг НПП 2020-2021» – додано роль «Ректор» для перегляду рейтингів усіх працівників; модифіковано модуль «Звітність для ДНВР» – додано узагальнені результати статистики по опитуванню COVID-19; модифіковано модуль «Опитування COVID» – надано можливість студентам коригувати дані при їх оновленні, якщо вони вакцинувалися.

М.З. Згуровський

На минулому засіданні ректорату ми домовилися провести на цьому тижні спільну нараду з групою, яка займається розробкою інформаційних ресурсів та розвитком університетського інформаційного середовища. Чи будете ви готові до зустрічі?

А.А. Мельниченко

На цьому тижні ми хотіли провести ще одне засідання робочої групи, щоб узагальнити напрацьовані пропозиції і за один-два дні будемо готові до зустрічі.

М.З. Згуровський

Наприкінці цього тижня чи на наступному?

А.А. Мельниченко

Якщо ви дозволите, на цьому тижні ми проведемо нашу робочу зустріч, а на початку наступного будемо готові до зустрічі з вами.

Проректорка з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Сьогодні розпочався другий календарний контроль. Він триватиме до 12 грудня.

Протягом минулого тижня здійснювали інформування і консультування студентів та викладачів щодо:

-другого календарного контролю;

-опитування щодо актуальних питань та пропозицій.

Підготовлено проєкт Положення про комісії з профілактики правопорушень різних рівнів – університету, факультетів/ННІ/студмістечка/гуртожитків. Прописано оновлені алгоритми розгляду документів щодо правопорушень спільно зі студмістечком.

Підготовлено та запущено в роботу розпорядження:

-щодо активізації участі студентів в опитуванні про їхнє вакцинування від COVID-19 за участю кураторів;

-про встановлення оплати за проживання в гуртожитках у період дистанційного режиму навчання.

Узяли участь в обговоренні проєкту Порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського у складі Комісії з етики та академічної доброчесності Вченої ради університету.

Розроблено та розіслано кураторам форму опитування для покращення взаємодії з ними і  формування «дорожньої карти».

Організаційно-виховна робота

Соціогуманітарним гуртком при ДНВР Best проведено щорічні інженерні змагання ЕВЕС у двох категоріях: TeamDesign та CaseStudy (зареєстровано 200 студентів, 80  пройшли відбір для участі в конкурсі). Переможцями стали команди ФІОТ (CaseStudy) та об'єднана  команда ФІОТ, ФПМ, ФМФ (TeamDesign), які будуть представляти університет на національних змаганнях у травні.

Здійснено інформаційну підтримку заходів до дня народження Б.Є.Патона та Дня пам'яті жертв голодоморів.

Здійснюється інформаційна та організаційна підтримка проведення факультетами/інститутами:

-олімпіад https://t.me/dnvr_31/1678;

-конкурсів (https://t.me/dnvr_31/1659), https://t.me/dnvr_31/1657, https://t.me/dnvr_31/1669, https://t.me/dnvr_31/1668.

Проведено координаційну зустріч з представниками Студради щодо обговорення законопроєкту № 6313.

М.З. Згуровський

Що це за законопроєкт, розкажіть нам.

Н.В. Семінська

Законопроєкт стосується розширення прав студентських організацій. У законопроєкті багато пунктів, і один з них стосується дозволу на створення громадських організацій, на рахунок яких університети перераховують 0,5% від бюджету університету. Кошти будемо виділяти іншій юридичній особі.

Л.Г. Субботіна

Студенти на конференції Студентської ради приймають усі рішення. Їм не обов'язково реєструвати окрему юридичну організацію і відкривати рахунок. Може бути так, як у нас і було в КПІ, а можна відкривати рахунок і перераховувати на нього кошти. Існує варіант, щоб залишити так, як було. Все залежить від того, яке рішення буде прийнято студентами на конференції.

М.З. Згуровський

Зрозуміло. Ми не втручалися і раніше у використання цих коштів. Головне, щоб вони використовувалися для потреб нашого студентства.

Н.В. Семінська

У законопроєкті є ще декілька пунктів, які ми обговорювали, наприклад, це 20% членство представників студентських організацій у складі Вченої ради.

Продовження виступу Н.В. Семінської

Мобільність

Протягом минулого тижня проводились презентації національної та міжнародної мобільності для всіх факультетів/інститутів університету. Порівняно з аналогічною серією заходів, проведених навесні 2021 року, кількість учасників зросла втричі. Загалом участь узяли близько 400 осіб.

Проведено стажування пана Роберто Родрігеса Мартінец (Університет Коруни), в рамках якого представник адміністративного офісу ознайомився з організацією академічної мобільності в КПІ ім. Ігоря Сікорського та здійснив робочі зустрічі з представниками ФБМІ, ФСП, ФЛ, ФБТ, ХТФ, ФММ.

На листи, які були розіслані чинним та колишнім партнерам з академічної мобільності, від переважної більшості отримано схвальні рішення щодо продовження співпраці в рамках нової програми «Erasmus».

З ініціативи кафедри прикладної фізики та професора Університету Відня Наталії Баранової проведено перемовини з керівником міжнародного відділу Університету Відня Францем Стефаном Мічалке (FranzStefanMichalke) щодо підготовки нового проєкту мобільності за програмою «Еразмус» КА 171.

Стипендіальне забезпечення

Спільно з ДЕФ виплачено соціальну стипендію за листопад.

Підготовлено та передано до ДЕФ проєкт наказу про компенсацію вартості харчування у грудні студентам з числа сиріт.

Розпочато процедуру погодження Договору пожертви з компанією «Хуавей» на виплату в наступному семестрі 7 стипендій студентам 172 спеціальності на загальну суму 267 680 грн.

Профорієнтація

Школярі. Триває робота з підготовки до Дня відкритих дверей КПІАбітFest, проведення якого  заплановано на 11 грудня. Здійснюємо інформаційний супровід Днів відкритих дверей  факультетів/інститутів. Минулого тижня 7 факультетів/інститутів провели свої Дні відкритих дверей (НН ММІ, РТФ, НН ІАТ, НН ІМЗ, НН ІЕЕ, НН ФТІ, ФЕЛ)

Спільно з НН ФТІ та НЕНЦ проведено дві робочі наради щодо організації Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно 2022».

Студенти. 24 листопада взяли участь у ІХ Міжнародному бізнес-форумі «Наука – Бізнес –Освіта: стратерічне партнерство», який проводив КНЕУ. Основними дискусійними панелями форуму, які стосувалися роботи Центру розвитку кар'єри,  були:

- профорієнтація та кар'єрне консультування: партнерство освіти та бізнесу;

-  Work&Education: у пошуках балансу.

У межах підписання Договору про співпрацю з ІТ компанією «LeverX» відбулася робоча зустріч, під час якої обговорено можливі форми співпраці. За результатом перемовин заплановано розширену зустріч за участю Центру професійної адаптації та працевлаштування.

Проведено робочу нараду з представниками Видавництва «Політехніка» та департаменту інноватики щодо реалізації стратегії впровадження брендбуку в університеті, підготовки сувенірної продукції на наступний рік.

Узяли участь у засіданні робочої групи з удосконалення рейтингів НПП (внесено рекомендації та пропозиції).

Соціально-психологічна робота

Проведено 14 психологічних консультацій.

Організовано та анонсовано проведення безкоштовного офлайн-семінару з жіночої самооборони 04.12.

Надали сприяння у підтримці соціального проєкту до «Тижня прав людини». Проведено зустріч з представниками гуртожитків та її ініціатором.

Здійснюється підготовка до проведення 7-12 грудня ініційованого Студрадою Дня донора

Вакцинація

Усього вакциновано 420 осіб, з них:

• 227 студентів (42 перша доза, 185 – друга),

• 193 співробітників (19 перша доза, 174 – друга).

Опитування щодо вакцинації серед студентів: станом на 28 листопада опитування пройшли 3950 студентів, з них 2364 – вакциновано.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні  новини

Відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій ВРУ від 24.11.2021, дев'ять молодих науковців КПІ (3 роботи + 1 як співавтор) удостоєні Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік. Народні депутати України зареєстрували проєкт Постанови Верховної Ради України про присудження Премії Верховної Ради України. Цей проєкт Постанови Комітет пропонує розглянути Верховній Раді України наступного тижня. Премію присуджено:

1. Опришку Віталію Павловичу, НН ІЕЕ

2. Трус Інні Миколаївні, ІХФ; Воробйовій Вікторії Іванівні, ХТФ; Галиш Віті Василівні, ІХФ.

3. Васильєву Георгію Степановичу, ХТФ; Ущаповському Дмитру Юрійовичу, ХТФ; Нагірняк Світлані Валеріївні, ХТФ; Лінючеву Олександру Геннадійовичу, ХТФ.

4. Солодкому Євгену Васильовичу, НН ІМЗ.

Про актуальні конкурси НДР

У межах підготовки до участі в конкурсі інфраструктурних проєктів, що фінансуватимуться за рахунок зовнішнього інструменту допомоги Європейського Союзу для виконання зобов'язань України у програмі «Горизонт 2020», наказом затверджено склад та регламент роботи комісії з відбору пропозицій підрозділів. 24 листопада проведено засідання комісії з розгляду пропозицій підрозділів (разом отримано 18 пропозицій по обладнанню від 5 підрозділів) для подання від КПІ єдиного проєкту, спрямованого на розширення можливостей університетського Центру колективного користування науковим обладнанням «Матеріалознавство тугоплавких сполук та композитів». Триває робота з підготовки.

25.11.2021 завершено прийом заявок на конкурсний відбір науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням на 2022–2023 рр. Від КПІ до МОН направлено 11 проєктів від підрозділів: НН ІПСА – 2, НН ІЕЕ – 2, НН ІТС – 1, НН ФТІ – 1, НН ІАТ – 1, НДІ ЕМСТ – 1, ФБМІ – 1, ТЕФ – 1, ПБФ – 1. Перелік проєктів 24 листопада розглянуто на засіданні Комісії Вченої ради (Науково-технічної ради). Також на НТР затверджено 3 роботи, що подаються на здобуття Премій для молодих учених за кращі наукові роботи (ФБМІ, ІХФ, НН ІТС).

На виконання доручень ректора

24 листопада за участю ректора проведено нараду з делегацією Мінцифри на чолі з заступником міністра О.Борняковим та держсекретарем І.Турчаком. Обговорювалися  питання реалізації інноваційного акселератора на базі Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge».

26 листопада проведено планову тижневу нараду Ради комплексної космічної програми університету. Обговорено питання звітування за договором БФ/1-2021, закупівлі матеріалів та послуг за договором, бюджетне фінансування, подання пропозицій для КНР за проєктом BIOSAT.

На виконання рішень Координаційної ради

Подано 6 заявок на реєстрацію авторського права на твір (4 – ФПМ, 2 – ІХФ), готові для подання 2 заявки на винахід (1 – НН ІАТЕ, 1 – НН ІЕЕ).

25 листопада взяли участь у відкритому вебінарі «Як шукати інвесторів, партнерів і клієнтів на глобальному космічному ринку». На вебінарі було представлено основні міжнародні форуми, де відбувається знайомство та налагодження контактів інвесторів та інноваторів у космічній сфері, особливості підготовки та представлення досягнень на таких заходах.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

На засіданні робочої групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників з департаментом забезпечення якості освітнього процесу погоджено пропозиції від НДЧ щодо покращення системи рейтингування науково-педагогічних працівників університету. Пропозиції стосуються рейтингування публікацій у наукових виданнях з урахуванням вимог міжнародних рейтингів.

НДЧ бере участь у захисті кошторисів підрозділів. На цьому тижні заслухано звіти 24 підрозділів.

Спільно з представниками ДНВР та Видавництва «Політехніка» взяли участь у засіданні щодо узгодження дій по впровадженню брендбуку КПІ ім. Ігоря Сікорського до широкого загалу.

Робота із зовнішніми партнерами

23 листопада проведено стратегічну сесію експертів КПІ Центру 4.0. Участь у заході взяли близько 20 фахівців КПІ. Здійснено аудит компетенцій експертів та, виходячи з цього, окреслено подальший план заходів. Зокрема, працюємо над організацією навчання.

Узяли участь у ІХ Міжнародному бізнес-форумі «Наука – Бізнес – Освіта: стратегічне партнерство», що проводився 24 листопада у КНЕУ. Представлено інноваційну екосистему КПІ ім. Ігоря Сікорського, обговорено можливості подальшої співпраці з НПП КНЕУ, зокрема участь у роботі технічного комітету «Управління інноваціями» та участь зі стартап-проєктами у Фестивалі «Sikorsky Challenge».

З 25 по 28 листопада делегація КПІ та ІПОТ відвідала зону ООС, де командувачу ООС та керівникам бригад було презентовано ІПОТ, розробки-переможниці «Sikorsky Challenge» у сфері безпеки і оборони, зокрема систему охорони морського кордону та систему охорони периметру. Зустріч стала першим практичним кроком. Командувач ООС визначив контактну особу, яка співпрацюватиме з ІПОТ по формуванню потреб у зоні ООС.

М.З. Згуровський

Бажано було б, щоб ви, Віталію Анатолійовичу, рухалися далі, працюючи з командуванням ООС. Мали б вийти на укладання угод з окремими підприємствами, які розробляють зразки техніки для Збройних сил. Щоб наші напрацювання (а це не лише напрацювання одного факультету/інституту – це фактично розробки як шкіл КПІ, так і тих партнерів з України, які через ІПОТ бажають працювати зі Збройними силами України) впроваджувалися у життя.  Презентаційний період має вже наближатися до завершення і переходити в іншу фазу. Нам дуже важливо отримати інформацію про актуальні потреби Збройних сил, ознайомитися з ТЗ. Другий етап –  підібрати наукові групи КПІ, і не лише КПІ, але й наших партнерів з інших університетів України, для виконання цих завдань, і через ІПОТ організувати виконання цих розробок. Прошу зосередити на цьому увагу.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

Комісія Вченої ради (науково-технічна рада)  (Сергій Воронов) розглянула та затвердла 11 конкурсних проєктів державного замовлення, що їх 25 листопада подано на конкурс до подальшого відбору у МОН України.

Комісія Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності (Ольга Лінючева) в порядку громадського обговорення розглядає проєкт наказу МОН України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій». Проєкт документа розроблено з метою вдосконалення механізму реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом.

Комісія Вченої ради з етики та академічної доброчесності (Оксана Бруй) опікувалася Порядком встановленням фактів порушення академічної доброчесності.

Голови двох комісій Вченої ради (Іван Дичка, Олег Гавриш) узяли участь у проведенні захистів звітів керівників підрозділів стосовно проектів кошторисів спеціального фонду на 2022 рік.

У межах програми «Security Talks» аналітик і письменник Валентин Бадрак 24 листопада виклав у мережі 15-хвилинний відеоматеріал на тему «Михайло Ільченко про роль КПІ у розвитку космічної галузі України».

Триває формування проєкту Переліку заходів щодо відзначення 125-річчя КПІ імені Ігоря Сікорського. Свої пропозиції надала майже половина складу членів комісії університету (ця комісія також перебуває у процесі свого формування).

Проректор з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренко

Відбулися заходи, пов'язані з увічненням в КПІ пам'яті Бориса Євгеновича Патона:  відкриття пам'ятника біля корпусу №1; відкриття меморіальної дошки на будинку за адресою: проспект Перемоги, 37д, де він народився; відкриття дошки у зв'язку з присвоєнням Державному політехнічному музею при КПІ ім. Ігоря Сікорського імені Бориса Патона.

Забезпечуємо протокольний супровід підготовки візиту 2 грудня віцепрем'єр-міністра України – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Андріївни Верещук. Працюємо із А.А.Мельниченком, Я.Ю.Цимбаленко, В.С.Камаєвим, М.Д.Гомелею.

На звернення Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки провели спільно з Є.М. Письменним навчальний семінар «Концепції та характеристики малих модульних реакторів США». Захід було запроваджено за підтримки Департаменту енергетики США та Аргонської національної лабораторії.

Робота з посольствами

На 3 грудня готуємо зустріч із делегацією компанії «Information Security» (м. Кобе, Японія) для обговорення питань співпраці у сфері кібербезпеки.

На 10 грудня готується перший візит до КПІ новопризначеного Посла Японії в Україні Кунінорі Мацуди. Планується ознайомити його з університетом і діяльністю Українсько-Японського центру та обговорити нові спільні проєкти.

На 16 грудня заплановано перший візит до КПІ Посла Держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського. Планується презентувати пану послу наш університет, ознайомити з діяльністю Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge Ukraine», і на основі цього спільно подумати про можливість розвитку співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з партнерами в Ізраїлі у сфері високотехнологічного розвитку, науки, інноватики.

Почали працювати з Посольством Італії, Італійським інститутом культури та Інститутом зовнішньої торгівлі Італії у питанні передачі до КПІ скульптури відомого архітектора, дизайнера, художника Паоло Койї «Італійська творча ДНК» і підготовки церемонії її встановлення  та відкриття в кампусі університету. На цьому тижні заплановано визначити місце для  встановлення скульптури (неподалік НТБ).

Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Станом на 26.11.2021 р. до КПІ ім. Ігоря Сікорського зараховано 317 іноземців (станом на аналогічний період у 2020 році – 268; у 2019-му  –  400).

Завершено набір на навчання у 2021/2022 навчальному році в бакалаврат і магістратуру: вступили 170 (у 2020 році – 188; у 2019-му – 198) і 40 (у 2020 році – 42; у 2019-му – 39) абітурієнтів відповідно.

Продовжується прийом на ПВІ (зараховано 95 слухачів; у 2020 році – 26, у 2019-му – 130) і в аспірантуру (зараховано 12; у 2020 році – 7, у 2019-му – 0).

Видано запрошень на навчання:

- студенти – 151 запрошення (у 2020 році – 130; у 2019-му – 106);

- до аспірантури – 7 запрошень (у 2020 році – 5; у 2019-му – 14);

- підготовче відділення – 185 запрошень (у 2020 році – 148; у 2019-му – 215).

Продовжується вакцинація іноземців. Вакциновано ще двоє іноземних студентів.

На пропозицію Фонду розвитку та інтернаціоналізації вищої освіти Туреччини (FIRVO)  обговорити шляхи співпраці з КПІ, на 9 грудня готуємо зустріч з керівником Фонду Гіяседдіном Хазневі (початок о 14:30). Серед цілей Фонду – наміри збільшити кількість іноземних студентів у КПІ до 2030 року в чотири і більше разів і плани щодо розвитку віртуальної освіти.

Аналіз інвестиційної привабливості міжнародних пропозицій, що адресуються до КПІ, і розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

Робоча група з розвитку нормативного забезпечення міжнародної сфери університету спільно з центральними підрозділами, з юридичним управлінням і департаментом управління справами, а також з факультетами та інститутами відпрацьовує всі звернення до КПІ, що містять міжнародні пропозиції від партнерів, і – в разі інвестиційної привабливості таких пропозицій – оформлює міжнародні угоди, договори, меморандуми тощо. В роботі – 16 документів.

Спільно з НДЧ працюємо над угодами з Фондом фінансування науки і підтримки інновацій Міністерства інноваційного розвитку Республіки Узбекистан.

До кінця листопада має бути сформований новий договір з Інформаційним центром ДААД в Україні про спільну діяльність у зв'язку із внутрішніми в системі ДААД змінами його юридичного статусу в Україні.

Формується проєкт наказу, положення та ін. про створення «Відділу секторального співробітництва» на площах, що виділяються ДМС, ЦМО в корпусі №31.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Триває проведення в підрозділах семінарів-практикумів для організаторів і керівників діючих наукових груп, присвячених методикам здійснення міжнародної проєктної діяльності.  Наступний семінар буде проведено на ХТФ.

У рамках проєкту створення за підтримки МАГАТЕ освітньої програми «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів» готується до відкриття на ТЕФ ще одна навчальна лабораторія. 

Під час візиту до КПІ делегації компанії «Egyptian Black Sand Company» (Арабська Республіка Єгипет) на чолі з головою її правління генерал-майором Самі Хасаном 4 грудня плануємо ознайомити делегацію з можливостями вчених НН ІМЗ здійснити проєкти зі створення в Єгипті виробництва титанового шлаку, титанової губки, діоксиду титану та злитків.

Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

Робоча група продовжує аналізувати результати останніх предметних рейтингів ТНЕ – за категоріями «Комп'ютерні науки» та «Інженерія», готуються відповідні аналітичні записки.

Формуємо базу даних завідувачів кафедр та гарантів тих магістерських і PhD освітніх програм, які забезпечують підготовку спеціалістів у сфері «Комп'ютерні науки», і від роботи яких залежать інтегральні параметри та місця КПІ в цьому предметному рейтингу. Їм і буде скеровано результати аналізу з метою сприяти створенню синергетичного ефекту в діях центральних структур і підрозділів для забезпечення позитивної динаміки позицій КПІ в світових рейтингах університетів.

Інші заходи

Готуємо на урочисте засідання  Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського церемонію з нагоди присвоєння звання «Почесний доктор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» академіку НАН України Ярославу Степановичу Яцківу — відомому українському фізику, астроному і геодезисту.

30 листопада відбудеться щорічна конференція компанії «HUAVEI» за участю посла Китаю Фан Сянжуна, на якій зазвичай учасників знайомлять з новими інноваціями компанії та її подальшими планами. Ми запрошені до короткого виступу.   

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка,  чи знає керівництво нашої бібліотеки про те, що скульптура італійського автора має бути встановлена біля її будівлі.

С.І.Сидоренко

Так, на останній зустрічі з представниками Посольства Італії та Італійського інституту культури були і представники бібліотеки.

М.З.Згуровський

Рішення ще остаточно не прийнято. Мабуть, нам потрібно буде ще раз вийти на місце, причому запросити ще й головного архітектора, представників бібліотеки, представників громадськості, скульптора Анатолія Валієва, щоб не помилитися в нашому визначенні місця. А коли італійська сторона буде готова передати нам цю скульптуру?

С.І.Сидоренко

Після 1 грудня.

М.З.Згуровський

Тому на цьому тижні ми маємо визначитися.

Проректор з адміністративної роботи В.А. Кондратюк

Господарська робота

- Після того, як ТЕЦ підняло параметри теплоносія, ми почали запуск у роботу централізованої системи опалення по навчальних корпусах. Протягом тижня всі навчальні корпуси були забезпечені опаленням. Виникали певні складнощі, але ми оперативно всі питання вирішували. На цьому тижні ми завершимо підключення всієї університетської  мережі. Опалення буде запущено з урахуванням необхідності заощадження подачі теплоносія до тих навчальних корпусів, де навчальний процес не проводиться і працює мінімальна кількість співробітників. На такі об'єкти ми подаємо теплоносій з параметрами, необхідними для підтримання мінімально допустимої температури. Там, де є великі потокові аудиторії, також знаходимо можливості щодо часткового перекриття їхніх засобів опалення з метою регулювання подачі до них теплоносія для забезпечення його економії.  Вже працює система опалення студмістечка. Були певні проблеми щодо подачі теплоносія до житлових будинків, але їх також вирішено;

- продовжуються роботи зі створення нової навчальної зони по вулиці Індустріальній, поруч з 30-м навчальним корпусом. Спільно з фахівцями та членами технічно-будівельної комісії відвідали цей об'єкт, перевірили виконання графіків робіт і зробили певні обстеження.   Розпочали готувати приміщення для виконання внутрішніх ремонтних робіт паралельно з виконанням зовнішніх робіт;

- протягом тижня  проводили індивідуальну роботу з відповідальними по факультетах/інститутах щодо виконання приписів  за стан техногенної та пожежної безпеки. Закінчили приймати від підрядної організації роботи зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 16-му та  18-му гуртожитках та 21-му навчальному корпусі. Перевірили виконання перших етапів робіт в 19-му і 20-му гуртожитках. Максимальні сили залучили до встановлення автоматичної пожежної сигналізації в Центрі культури та мистецтв. Проводимо підготовчі роботи для встановлення в навчальних корпусах і гуртожитках металевих протипожежних дверей в електрощитових;

- провели робочу нараду щодо виконання робіт з благоустрою території за навчальними корпусами №№ 18, 19, 21 і 28. Обробили недавно висаджені зелені насадження від шкідників. Продовжуємо роботи зі створення основи під тротуарні пішохідні доріжки та продовжуємо встановлювати бордюри;

- провели огляд і заміну ламп вуличного освітлення;

- отримали лист-попредження від компанії «Київенерго» щодо можливих відключень трансформаторних підстанцій через перезавантаження після настання холодів, тому здійснили на наших трансформаторних підстанціях профілактичні роботи;

- проводимо нараду з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів щодо завершення місячника з благоустрою. Протягом двох тижнів маємо ще вивезти на утилізацію листя та великогабаритне сміття;

- закінчуємо готувати річний план проведення ремонтно-відновлюваних робіт у навчальних корпусах та на об‘єктах господарського призначення університету;

- продовжуємо готувати річний план закупівель товарів, робіт та послуг по господарському напрямку роботи;

- розпочали підготовку документів для укладення договору про співпрацю з КП «Київтеплоенерго» з подальшим укладанням прямих договорів на теплопостачання між мешканцями житлових будинків і цим підприємством;

- підведено інтернет до ІТП навчальних корпусів №№ 2, 18, 19. На цьому тижні планується встановити ПЗ на модулі для можливості дистанційного відстежування параметрів;

- підведено інтернет до водолічильників у навчальних корпусах №№ 2, 9, 17, 18, 19, 28;

- здійснюємо постійний моніторинг теплоспоживання в навчальних корпусах і гуртожитках;

- узяли участь у захисті проєктів реконструкції бюветного комплексу  біля першого корпусу студентів ХТФ і ФБТ;

- організували збір інформації для організації вивезення на утилізацію використаних індивідуальних засобів захисту.

Соціальний напрям

- Продовжують працювати їдальні 1-го та 32-го (курсантська) корпусів, а також їдальня 31-го корпусу та буфет 24-го корпусу. Послуги з харчування надаються також на СОТ «Політехнік». Робота закладів харчування проводиться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів при COVID-19;

- проводиться підготовка планів закупівель та кошторисів на 2022 рік;

- готуються накази про перезакріплення площ 17-го  та 23-го навчальних корпусів;

- проводиться робота комісії з аудиту приміщень навчального корпусу №17;

- спільно з відділом закупівель та МТП проводиться робота з розподілу засобів індивідуального захисту (масок), антисептиків між факультетами та інститутами;

- провели перезарядку та опосвідчення вогнегасників в усіх оздоровчих підрозділах університету;

- на СОТ «Політехнік» розпочинаємо роботи з укріплення берегової смуги. База працює в режимі «вихідного дня» та приймає відпочивальників з урахуванням усіх карантинних обмежень та наявності сертифікатів про вакцинацію.

Безпека

- На попередньому тижні складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- продовжуємо поетапно впроваджувати алгоритми системи контролю та управління доступом до Центру фізичного виховання та спорту «Політехнік»;

- закінчуємо встановлення останніх із 26 камер відеоспостереження на території університету;

- стежимо за виконанням розпорядження про порядок допуску до приміщень університету на період червоного рівня епідемічної небезпеки.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

На минулому тижні подали на акредитацію дві останніх з передбачених на цей семестр освітніх програм. Тобто, план подання заявок на семестр виконано. Чекаємо на початок повноцінної роботи НАЗЯВО, коли її керівники матимуть можливість підписувати накази  про призначення експертизи для тих програм, які дещо затримано з акредитацією.

Станом на сьогодні в нас акредитовано всі освітні програми, всі спеціальності, по яких планується випуск: магістрів – у грудні цього року, а також  бакалаврів і наукових магістрів, які випускатимуться в травні-червні 2022 року. Тобто, жодних перешкод для видачі дипломів випускникам не буде. Хоча, дійсно, в освітньому  середовищі загалом є певне напруження у зв'язку з тим, що через неакредитацію низки освітніх програм станом на 1 грудня ректори відповідних вишів мають оприлюднити їхній перелік і з цього моменту здобувачі вищої освіти мають право переводитися до інших ЗВО на акредитовані відповідні освітні програми незалежно від того, на якому курсі вони навчаються – випускному чи молодших.  Але КПІ ця проблема, повторюся, не стосується – у нас все вчасно акредитовано.

Також проводиться робота  з підготовки акредитації на наступний навчальний семестр. Там передбачено 23 програми. Це планова робота з гарантами ОП, деканами, завідувачами кафедр.

Робота групи з удосконалення рейтингової системи оцінювання науково-педагогічних працівників триває. Розглянуто перший блок. На цьому тижні планується розглянути питання наукового напряму. Попереднє засідання ми провели,  рухаємося в плановому режимі.  

Директорка Навчально-наукового центру інноваційного моніторингу якості освіти   М.М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка. Закінчуємо перший семестр і переходимо до першої атестації. Також з 1 грудня, з січня та лютого запускаємо три нові напрями з інтенсивної підготовки школярів до ЗНО. Сподіваємося, вони також користуватимуться попитом.

Центр тестування. 2 грудня закінчуємо ректорський контроль студентів 3-го курсу, і з 6 грудня починаємо комплексний моніторинг усіх студентів 4-го курсу.

Організація працевлаштування. На минулому тижні було проведено зустріч з компанією «Прогрестех». Проводимо для них відбір, також домовилися співпрацювати з ними вже починаючи з доуніверситетської підготовки  та реалізовувати спільні проєкти. Окрім того, відібрано першу групу кандидатів для заводу ім. Петровського, чекаємо на підписання договору. Також надіслано договори на «Меридіан» і в Торгову електричну компанію (ТЕК).

30 листопада проводимо захист кошторису. Доходи нашого підрозділу порівняно з 2020 роком зросли на 42%, порівняно з 2019 роком – на 104%.

М.З.Згуровський

Дякую.  Коли ви говорите про доходи підрозділу, ви маєте на увазі госпдоговірну діяльність?

М.М.Перестюк

Мова йде про ті кошти, які ІМЯО заробляє за рахунок укладання договорів, тобто своєї  госпдоговірної діяльності. 

Начальниця департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л.Г. Субботіна

Нараховано заробітну плату за ІІ половину листопада. Перерахувати її на картки планується 29 листопада.

Виплатили стипендію студентам за листопад.

Отримано від МОН додаткове фінансування наукових робіт 2021 року в розмірі 340,5 тис. грн.

Отримано від МОН кошти на відшкодування комунальних послуг за проживання студентів пільгових категорій у розмірі 381,7 тис. грн.

Перевіряємо персональні накази про нові розміри окладів всім категоріям працівників з 1 грудня 2021 року.

Оновили Положення про оплату праці. Воно проходить погодження з нашими департаментами.

Захист бюджетів проходить згідно з графіком.

Завершується бюджетний рік. Проаналізували виконання нашого кошторису в частині спеціального фонду. Що стосується нашої основної діяльності, тобто надання освітньої  послуги, все рухається нормально – наразі в кошторисі виходимо на цифру у 120%. Що ж стосується діяльності наших обслуговуючих підрозділів (студмістечко, Центр харчування), то вони недовиконують план надходжень станом на тепер на 48 мільйонів гривень. Тобто, нам потрібно скоригувати наш кошторис на 24 мільйони у бік зменшення. Нині ми проводимо інвентаризацію всіх наших бюджетних зобов'язань, щоб ті з них, які ми не вибираємо, зняти, і мати певну нішу, яка дозволить скоригувати наш кошторис.

Працюємо в комісії МОН, яка готує пропозиції щодо вдосконалення формульного розподілу.  Пропозиції ці сформовано, їх планується направити до Кабінету Міністрів, але відповідальні працівники МОН висловлюють сумніви щодо того, що щось буде скориговано. Тому ми зараз аналізуємо ситуацію, яка виникне, якщо залишиться стара  формула розподілу фінансування – що ми отримаємо і як житимемо наступного року. Зі службою енергоменеджменту порахували, скільки коштів нам потрібно буде на оплату комунальних послуг у зв'язку з різким підвищенням тарифів на тепло та електроенергію – до сьогоднішнього кошторису нам потрібно додатково ще 62 мільйони. Тобто, нині ми використовуємо 120 мільйонів, а на наступний рік нам буде потрібно за таких тарифів більше ніж 180 мільйонів тільки на комунальні послуги. Це дуже і дуже значне збільшення.

Платежі в Казначействі здійснюються у звичайному режимі.

М.З.Згуровський

Дякую. Марія Миколаївна доповіла, що на 42% у неї зросли надходження за рахунок договірної діяльності. У зв'язку з цим я хочу просити вас проаналізувати діяльність інших підрозділів, які традиційно крім бюджетного фінансування мали ще й фінансування за рахунок договірної діяльності. Це Центр культури та мистецтв,  Спорткомплекс та інші. Чи на достатньому рівні там здійснюється менеджмент договірної діяльності. Тому що все ж таки надходження залежать і від цього.  Якщо все організовано на професійному рівні, вони зростатимуть, адже попит на, скажімо, спортивні послуги серед населення є – ми маємо і басейн, і спеціалізовані зали. Так само слід проаналізувати і можливості в цьому плані і ЦКМ. Зрозуміло, що нині особливий режим, але ж можна організовувати роботу з дотриманням протиепідемічних норм. То чому в одного підрозділу є результат, а в інших – практично немає? І це за умови такого дефіциту коштів, про який ви щойно сказали.

Л.Г.Субботіна

Ми цим уже займаємося. На попередньому тижні ми збиралися з Марією Миколаївною, Наталією Валеріївною, директором ЦКМ і розглядали ці питання. Сьогодні Марія Миколаївна і Наталія Валеріївна планують виїхати в наші корпуси на Печерську і в Святошині – ми хочемо, щоби наш Центр культури  забезпечував там надання своїх платних послуг із занять хореографією, якихось гуртків. Ми сподіваємося, що вони користуватимуться там попитом.

М.З.Згуровський

Ну і не тільки ж у цих корпусах мають додатково надаватися такі послуги, але й на головному майданчику університету. І, звісно, те саме стосується і нашого спорткомплексу.

Л.Г.Субботіна

Так, звичайно. Ми над цим працюємо.

Заступник директора студмістечка В.Л. Ходаківський

Станом на сьогодні в наших гуртожитках проживають 11 447 осіб.  Усі студенти здорові. Є один хворий співробітник, ще один – на самоізоляції.

Ремонті роботи. Власними силами проводяться капітальні ремонти в трьох житлових кімнатах. Також проводяться косметичні ремонти. Підрядні організації виконують капітальний ремонт  систем автоматичної пожежної сигналізації в двох гуртожитках.

Соціально-виховна робота. Проводиться моніторинг фізичного та психологічного стану студентів, робота щодо побутової та соціальної адаптації іноземних студентів. Мешканцям гуртожитків нагадали про необхідність дотримання правил пожежної безпеки. Проводяться профілактичні бесіди з проблем алкоголізму, консультації з питань запобігання міжособистісним конфліктам, виховні бесіди з питань соціальної взаємодії при спілкуванні з сусідами. Також перевіряється санітарний стан кімнат. 

Правопорядок. Упродовж минулого тижня та вихідних у гуртожитках і на території студмістечка все було спокійно. 

М.З.Згуровський

Дякую. Питання щодо заселення 5-го гуртожитка. На якому етапі ви перебуваєте?

В.Л. Ходаківський

Майбутні мешканці обрали собі кімнати, почали завозити речі.

М.З.Згуровський

Тобто ніщо вже не стримує людей від повноцінного проживання.

В.Л. Ходаківський

Зараз ще налаштовується система опалення і гарячого водопостачання.

М.З.Згуровський

Але ж опалення є, воно працює? Його налаштування – це налаштування температурного режиму?

В.Л. Ходаківський

Так, ми завершуємо налаштовувати цю систему. Ближчим часом вона запрацює в оптимальному режимі.

М.З.Згуровський

Добре. Нам потрібно вже завершувати поселення студентів. Нехай в цьому гуртожитку вже живуть люди, а ви займатиметеся іншими справами.  

Тепер я хочу звернутися до Віталія Йосиповича Котовського. Передусім я хочу подякувати вам за професійну та самовіддану роботу щодо увічнення пам'яті Бориса Євгеновича Патона і, взагалі, за системну та ефективну роботу за цим напрямом. Вона є для нас дуже важливою – у нас з'явилися і маятник Фуко, і багато пам'ятників, об'єктів виховного характеру. Так само хочу подякувати і господарським службам, і департаменту міжнародного співробітництва, який організовував ці заходи – вони були важливими не лише для нашого університету, але й для всієї наукової громадськості України.

Голова Ради з питань розвитку університету В.Й. Котовський

Дякую.  У цій роботі впродовж року було задіяно понад 30 осіб, тому користуючись нагодою, я хочу всім їм подякувати за фінансову підтримку, за моральну і організаційну тощо.   Окремо хочу сказати слова вдячності Вадимові Анатолійовичу за чітку організацію роботи його служб – усі вони працювали як годинник.

Щодо нашої подальшої роботи, ми працюємо з комісією з аудиту стану приміщень. Готуємося до засідання Ради зі стратегічного розвитку, де ми надаватимемо черговий звіт.

Ще одне питання, про яке варто сказати. В майстерні покійного скульптора Скоблікова його родичі побачили три скульптури: одну – Євгена Оскаровича Патона і дві – Бориса Євгеновича Патона. Вони пропонують безкоштовно передати  ці твори нашому музею. Якщо ми приймемо цей дар, нам потрібно буде організувати доставку.

М.З.Згуровський

Звичайно. Вам потрібно буде поспілкуватися з цього приводу з Наталією Володимирівною Писаревською, разом під'їхати в майстерню, подивитися ці роботи. Музей повинен їх прийняти  з вдячністю. Організуйте таку поїздку.

Ну і концентруйтеся на роботі як комісії з моніторингу стану приміщень, так і Ради зі  стратегічного розвитку. 

Директорка Науково-технічної бібліотеки О.М. Бруй

На минулому тижні в межах форуму з відкритої науки відбулася презентація та обговорення робочої версії Національного плану відкритої науки, який було напрацьовано робочою групою при МОН, у діяльності якої ми брали участь. Це попередня версія. Було організовано пряму трансляцію на Facebook (https://www.facebook.com/litterisetartibus).

Ваше доручення щодо підготовки інформації з цього плану для Вченої ради виконано. Текст виступу готовий, з головою і секретарем Вченої ради ми погодили питання його внесення до порядку денного наступного засідання. 

Сприяння публікаційній активності

Надано 43 консультації щодо актуалізації профілів авторів в Гугл Академії, Scopus, віддаленого доступу до Scopus, визначення індексу  УДК, користування системою Unicheck.

Продовжується планова перевірка профілів авторів КПІ ім. Ігоря Сікорського в Google Scholar.

Академічна доброчесність

Проведено спільне засідання Комісії Вченої ради з етики та академічної доброчесності та Робочої групи з академічної доброчесності. Триває робота над Порядком встановлення фактів порушення академічної доброчесності, який ми зараз напрацьовуємо відповідно до Порядку, який влітку ухвалив Кабінет Міністрів України. В середу заплановано затвердити остаточний текст і виставити цей Порядок на громадське обговорення з подальшим винесенням на розгляд Вченої ради. 

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань 

Надано 18 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у БД Scopus та Web of Science, підготовки документів на засідання Вченої ради, порядку надання і замовлення DOI.

Здійснюється верифікація роботи і подальше консультування тих редакцій, які вже отримали результати комплексного аналізу журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам БД Scopus/WoS.

Підтримка ELAKPI – відкритого електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського

Усього в ELAKPI станом на 26.11.2021 р. розміщено 39819 документів. За останній тиждень в ELAKPI розміщено 102 документи, з них шляхом самоархівування – 96. Надано 13 консультацій депозиторам.

Сьогодні перед засіданням ректорату з МОН надійшов лист, що комісія з наукових баз  даних, до складу якої я входжу, розглядає питання про передплату наукометричного інструменту SciVal, який базується на Scopus і допомагає швидко обраховувати всі показники. Мова йде про те, що, можливо, 10 університетам, які входять до рейтингу THE, в тому числі й КПІ ім. Ігоря Сікорського, буде надано доступ до нього в грудні. Щоправда, лише на один місяць, але ми постараємося його максимально використати.

І ще одна новина, не дуже гарна. Схоже, що на початок наступного року централізованої передплати на Scopus не буде. Сподіватимемося, що МОН все ж  таки якось вийде з цієї ситуації – домовиться з видавничою корпорацією «Elsevier» про продовження передплати на певний період з відтермінуванням оплати. Бо інакше складно сказати, яким чином ми подаватимемо всі звіти. Але я думаю, міністерство свідоме того, що якщо вони щось запитують, то в університетів має бути інструмент для підготовки відповідної інформації, але ситуація поки що така.    

М.З.Згуровський

Дякую.  Будемо вирішувати, що робити далі залежно від подальшого розвитку ситуації. Нам відмежовуватися від наукового світу не можна.

Ну і, знову ж таки, хочу привернути увагу і вашу, і Анатолія Анатолійовича до того, що  засідання багатьох комісій з академічної доброчесності – це дуже добре. Але важливо ці розумні рішення більш рішуче впроваджувати в життя університету. Зверніть на це увагу.

А.А.Мельниченко

Звичайно, так і буде, і було вже. На окремих факультетах деякі магістерські дисертації навіть не були допущені до захисту  – ми маємо і таку інформацію.  Ця робота проводиться, і випадки щодо недопущення не лише бакалаврських і магістерських робіт, а навіть і курсових – були.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я.Ю. Цимбаленко

25 листопада я провела навчальний семінар, присвячений питанням запобігання конфлікту інтересів, за результатами якого готую доповідну записку на ім'я першого проректора.

Голова  об'єднаного  профкому М.О.Безуглий

На минулому тижні відбулося засідання секції вищої школи ЦК профспілки, на якому одним із основних було питання формульного фінансування університетів. На ньому був присутній директор департаменту передвищої та вищої освіти Олег Шаров. На жаль, можу підтвердити побоювання, що не буде достатньою мірою врахована необхідність виділення коштів на фінансування комунальних витрат. Міністерство дотримується думки про те, що не слід опалювати  порожні приміщення. Хоча на прикладі великих ЗВО – таких, як наш університет, Університет ім. Тараса Шевченка та інших видно, що формула достатньою мірою не працює і тоді, коли аудиторії заповнені. Але показники вже передано до Мінфіну і Мінекономіки і, напевно, протягом одного-двох тижнів їх буде затверджено. Єдине сподівання, що для КПІ мають бути враховані показники наукової діяльності, кошти, які отримує університет з Національного фонду досліджень. Це для таких вишів, як наш, суттєво, і дозволить вийти на максимум у відповідному коефіцієнті.

У нас також відбулося засідання президії та профспілкового комітету. Розглянули питання щодо вакцинації, відсторонення невакцинованих працівників, відпусток, поновлення, роботи в дистанційному режимі і можливості вийти на повний очний режим  з лютого наступного року. Ну і, звичайно, обговорювалися питання оздоровлення, відзначення новорічних свят, відпочинку тощо.

Представник Студентської ради Богдан Сомчинський

Ми в Студраді взялися за питання утилізації батарейок. Нещодавно поставили в усіх гуртожитках спеціальні контейнери для їхнього збирання. Окрім того, ми вже здаємо на утилізацію ті батарейки, які зібрали протягом кількох останніх років – уже зібрано більше двохсот кілограмів. Хочемо висловити вдячність дирекції студмістечка за те, що вони  допомагають нам з транспортом і надали приміщення для тимчасового зберігання цих небезпечних для довкілля відходів. Але щоб поставити утилізацію батарейок на системні рейки, ми пропонуємо, щоб на це щороку виділялися певні кошти. Це питання представники студради студмістечка обговорили вже з Олександром Анатолійовичем Іщенком, пропонується, щоб витрати на утилізацію батарейок були включені до кошторису 2022 року, а ми всіляко допомагатимемо в організації їхнього збору.

Окрім того, як уже повідомила Наталія Валеріївна, 7 грудня ми ініціювали проведення Дня донора.  ДНВР і соціальна служба допомагають нам з його організацією та приміщенням. Сподіваємося, що ця акція буде успішною і ми допоможемо тим, хто цього потребує. 

М.З.Згуровський

Дякую, Богдане. Обидві справи дуже гарні. Ними потрібно займатися і ми всі вас у цьому підтримуємо.   

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Минулого тижня ми знов організували в Центрі консолідації студентів трансляцію футбольних матчів. Добре, що це приміщення відремонтували, і ми сподіваємося, що з поверненням студентів до нормального режиму роботи зможемо ще активніше використовувати його для проведення різних заходів.

Відбулося засідання профкому студентів. Основним питанням був розгляд нового Положення про оплату за проживання  в гуртожитках. Звичайно, веселого в ньому мало, бо плата досить суттєво зростає. Ми розуміємо об'єктивні проблеми, які виникли через зростання вартості комунальних послуг. Ми стикнулися з тим, що коли відбувалося затвердження кошторисів гуртожитків на наступний рік, кошти на розвиток передбачені дуже невеликі. Більшу частину коштів з'їдає комуналка, але ж у студмістечка є й інші проблеми, які слід вирішувати. Тому ми хотіли б повернутися до досвіду минулих років – це  надання дозволів на проживання випускникам магістратури, які захищаються в грудні. Останнім часом з огляду на складну епідемічну ситуацію їх виселяли, але тепер, враховуючи, що станом на сьогодні епідемічна ситуація у нас в гуртожитках є більш-менш стабільною, можна було б надавати таким випускникам можливість проживати в гуртожитках до літа за тарифом для сторонніх осіб. Це забезпечуватиме певні додаткові надходження для гуртожитків і створюватиме можливість для придбання певних необхідних для них речей, наприклад, якогось інвентаря. Це наша пропозиція, тим більше, що станом на сьогодні місця в гуртожитках є і черг на поселення немає.  Отож ми хотіли б ініціювати обговорення і вирішення цього питання.

М.З.Згуровський

Дякую. Пропозиція є розумною. Дійсно, якщо ми не утискаємо інтереси студентів, які навчаються, а в гуртожитках є вільні місця, то чому б на платній основі не допомогти  нашим же колишнім студентам  на період їхнього працевлаштування і підшукування нового житла. Це гарна пропозиція, і я думаю, що разом з адміністрацією студмістечка ви знайдете оптимальне рішення.

Ю.І.Якименко

Комісія з поселення вже розглядала це питання і такі пропозиції вже сформувала. Так що все це приймається в роботу.

М.З.Згуровський

Фактично, ми у цей складний час повинні якомога більше надавати платних послуг – у межах наших повноважень, щоб нинішні фінансові складнощі були для нас не такими відчутними. Це стосується всіх підрозділів, особливо таких, як ЦКМ, Центр фізичного виховання та спорту, студмістечко, бази відпочинку тощо.