Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він запропонував учасникам підбити підсумки минулого тижня, спланувати роботи, пов'язані з вступною компанією, підготовкою до нового начального року, розглянути     інші поточні справи.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адмінстративно-управлінська робота

В останні дні епідемічна ситуація в Україні визначається перевищенням більш ніж 1000 інфікованих за добу. В університеті зафіксовано одного захворівшого працівника.

Завершено двомісячну кампанію з організації вакцинації працівників. Двоступеневу процедуру пройшло 2700 осіб, у тому числі 1700 НПП.

Листи-подяки медикам готуються. Особлива подяка ДНВР, який виконав за цей час  колосальну організаційну роботу. 

Продовжується додаткова реєстрація на вакцинацію препаратом Moderna. Зареєстровано майже 100 осіб.

Здійснюється комплекс заходів з підготовки до навчального року.

Системно доповнюється нормативна база забезпечення діяльності університету. Проведено консультації з юристами МОН щодо остаточного узгодження тексту Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Завершується формування структури і повного пакету Положень усіх підрозділів університету.

Продовжуються тендерні процедури закупівлі програмного забезпечення автоматизованої системи обліку кадрів.

Згідно з наказом МОН про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору НПП і укладення контрактів, готується оновлення відповідного Положення КПІ, яке буде введено в дію з 1 вересня 2021 р.

Продовжується формування і затвердження штатних розкладів НПП підрозділів у відповідності до формульних розрахунків фондів зарплати з урахуванням результатів набору і визначених обсягів фінансування, визначеного МОН.

Комісія з підготовки до навчального року завершила перевірку стану готовності навчальних приміщень в усіх корпусах. Результати перевірки і визначення заходів по кожному з підрозділів виносяться на розгляд спільної наради за участі помічників деканів/директорів інститутів.

Проводяться щотижневі наради керівного складу студмістечка і відповідальних осіб підрозділів щодо організації поселення. Затверджено наказами Положення про оплату за проживання в гуртожитку та за комунальні послуги.

Для забезпечення системного контролю за показниками діяльності КПІ, підготовки і вчасного представлення їх до міжнародних рейтингів узгоджено і затверджено закріплення відповідних показників за департаментами і відповідальними особами.

Проводиться організаційна робота із забезпечення заходів до початку навчального року: сесія професорсько-викладацького складу - 30 серпня, дні першокурсника по факультетах/інститутах - 31 серпня on-line, of-line в підрозділах за окремим графіком з врученням студентських квитків.

Освітній процес

Продовжується формування розкладу занять, що забезпечує проведення навчального процесу в найбільш складному - змішаному режимі навчання. За 10 днів до початку занять, 20 серпня, в інформаційній мережі університету буде виставлено розклади занять і продубльовано в усіх підрозділах.

Продовжується підготовка інформаційного і методичного забезпечення в Електронному кампусі: завантаження всіх РНП, силабусів, заповнення рейтингів НПП (показники внесли 2239 викладачів).

Продовжується вдосконалення нормативної бази освітнього процесу. Затверджено Положення про підготовку докторів філософії і нова редакція Положення про програми подвійного диплому.

Проведено нараду з формування тренерського штату і організації роботи спортивних секцій в спорткомплексі у час, поза навчальним процесом. З 15 серпня студенти вже зможуть записуватись в спортивні секції.

У планах - підписання комплексних угод з провідними підприємствами. Підписано угоду з ДП «Київтеплоенерго», що передбачає цільову підготовку студентів ТЕФ, ФЕА. Підписано угоду про підготовку фахівців для ДК «Оборонпром» за програмою базового тренінгу з аналізу і безпеки комп‘ютерних мереж на базі ФТІ.

Відбулася зустріч слухачів підготовчих курсів з тимчасового окупованих територій з народними депутатами і керівництвом Мінрегіонів і Мінцифри, де слухачі поділилися враженнями про проєкт і його реалізацію в КПІ.

Приймальна комісія

Бакалаврат. Завершився прийом на бюджетні місця бакалаврів. Підписано і 9 серпня буде опубліковано накази про зарахування на бюджет 3946 осіб. Разом з ІСЗЗІ (130) - 4076.

Кожному першокурснику в електронній і паперовій формах направляються повідомлення про зарахування, запрошення для включення в університетське електронне середовище з відповідними адресами і PR-кодами, персональні логін і пароль для підключення до Електронного кампусу. Надається інформація про порядок і графік освітнього процесу. Для іногородніх - номер гуртожитку і порядок поселення.

До 12 серпня продовжується подача оригіналів документів на контракт. Наказ буде видано і опубліковано 19 серпня. Одночасно кожному студенту буде направлено  інформаційний пакет.

Магістратура. 8 серпня завершився прийом оригіналів документів від  вступників, рекомендованих на бюджетні місця в магістратуру (1908 осіб). Наказ про зарахування буде видано 12 серпня. До 14 серпня - прийом оригіналів на контракт. Наказ про зарахування - 19 серпня.

Аспірантура. Продовжується додатковий прийом заяв. Додаткові вступні іспити - з 25 серпня.        

Акредитація

Опубліковано позитивні висновки експертних груп по двох останніх ОНП за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» і 051 «Економіка». Таким чином акредитаційна експертиза всіх ОП, включених до плану акредитації на 2020-2021 навчальний рік (бакалаврські - 7, магістерські - 8, PhD - 15), завершена. Всі акредитаційні справи, за винятком 121 і 131 спеціальності, звіти за якими очікуються на цьому тижні, отримали позитивні висновки експертних груп. По 12 ОНП PhD - очікуємо рішення ГЕР і колегії НАЗЯВО.

Ведеться підготовка освітніх програм до планової акредитації у 2021-2022 навчальному році, де повинно бути представлено як мінімум 40 програм (бакалаврські - 6, магістерські - 8, PhD - 26).

Розпочинається чергова внутрішня акредитація, за результатами якої буде оптимізовано перелік ОП і проведено їх оновлення. Зокрема, освітні програми детально аналізуються за результатами конкурсу і прийому в магістратуру з урахуванням підтвердженої затребуваності випускників роботодавцями.

Начальник навчально-організаційного управління О.О. Білецький

Продовжується робота з підготовки підрозділів до організації освітнього процесу в очному / змішаному форматі з початку 2021/2022 навчального року.

Підходить до завершення моніторинг стану аудиторного фонду університету щодо його готовності до нового навчального року.

Триває підготовка змін до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеню доктора філософії.

Продовжуємо приймати документи від бажаючих вступати до аспірантури. На цьому тижні збільшилась кількість заяв.

Готуємо до розгляду на засіданні Ради зі стратегічного розвитку програм «Інформатизація університету» й «Оновлення навчально-лабораторної бази».

Підготовлено та передано пропозиції Голові Комісії з питань розвитку щодо закупівлі необхідного навчально-лабораторного обладнання на виконання запланованих видатків у фонді розвитку.

Підведено підсумки та проведено аналіз за результатами захисту дипломів бакалаврами.  Виявлено недостатню вимогливість.

Триває заповнення "Рейтингу НПП" (2020-2021). 02.08-03.08 відбулося планове обслуговування серверів Дата-центру

Здійснюється відпрацювання зауважень експертних груп з акредитації освітніх програм.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-вихована робота

Підготовлено та представлено на засіданні Приймальної комісії презентацію щодо підготовки до нового навчального року. Розроблено покрокові алгоритми щодо етапів підготовки до виготовлення студентських квитків, залікових книжок, банківських карток, а також поселення студентів 1-го курсу та планування інформаційних заходів для першокурсників.

Підготовлено шаблон другого інформаційного листа першокурсникам з повідомленням про зарахування, групу, контакти куратора групи, який надасть персональний логін і пароль для підключення до Електронного кампусу, для іногородніх студентів - номер гуртожитку і порядок поселення та іншу інформацію.

Орієнтовно розсилка буде здійснюватися після формування груп з урахуванням контрактних студентів.

Проводиться підготовка до замовлення карток студентських квитків вступникам (1-й курс  бакалаврату /магістратури) у тісній співпраці з ПК (приймальна комісія), ТВ ДМС, НДІПІТ.

Проведено засідання Ради трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань. Протокол засідання передано до студмістечка разом з пакетом відповідних документів.

Спільно з проректором Кондратюком В.А. та директором Студмістечка Іщенком О.А. проведено нараду із завідуючими гуртожитками щодо питань пожежної безпеки та стану підготовки до поселення.

З 9 серпня розпочато 1-й етап поселення студентів старших курсів.

Профорієнтація

Завершив свою роботу Консультаційний центр, який працював упродовж З0 діб. У роботі Центру було задіяно 16 волонтерів з ТЕФ, ММІ, РТФ, ФБТ та 13 співробітників ДНВР.

Надано консультації понад 1000 майбутнім студентам та їх батькам. 

Працевлаштування

Спільно з Медіалабораторією відзнято відеоролики для проєкту «Історії успіху» з представниками компанії «Softserve» та «Фозі» груп.

5 серпня відбулась зустріч з представниками Спілки «Український молодіжний альянс». У ході зустрічі обговорено деталі спільних соціальних, спортивно-оздоровчих заходів та проєктів у новому навчальному році.

Здійснили супровід та підписали договори про співпрацю з Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

Мобільність

Направлено на перезатвердження нову редакцію Положення про подвійний диплом.

Направлено службову щодо необхідності підготовки каталогу іншомовних освітніх пропозицій КПІ, необхідного для участі у новій програмі Ерасмус+ та більш ефективної взаємодії з ЗВО-партнерами у частині вхідної мобільності.

Для підготовки до акредитаційних експертиз НАЗЯВО у новому навчальному році направлено запит до ДМС щодо створення електронної бази зарубіжних відряджень, яка оптимізує подання інформації експертам. Національна мобільність

За дорученням ректора підготовлено презентацію щодо стану розвитку національної мобільності, угоди та процедури визнання.

Проведено обговорення з представниками Львівської політехніки можливості реалізації проєкту національної мобільності із залученням фінансування через стейкхолдерів програм.

Соціальна служба

Здійснюється супровід слухачів з ТОТ. Проводяться щотижневі соціально-психологічні зустрічі з психологом на тему: «Емоційний інтелект. Роль та функція емоцій у нашому житті»;

4 серпня за ініціативою Мінреінтеграції організовано та проведено зустріч слухачів з ТОТ з представниками Міністерств та народних депутатів в рамках реалізації програми надання послуг, спрямованих на підготовку, забезпечення та проведення безоплатного навчання на курсах (відділеннях) з підготовки до вступу до державних ЗВО молоді з числа осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія. 

Стипендіальне забезпечення

Сформовано списки студентів на отримання соціальної стипендії на липень (724 студента) та серпень (676 студентів). Замовлено кошти на соціальну стипендію у розмірі 1963497,50 грн.

Організаційна робота

За запитом HUB 4.0 анонсовано серед студентів хакатон Sikorsky Hack.

Здійснено набір у волонтери на Фестиваль Sikorsky Challenge. Всього 32 особи (з них 7 курсантів та 12 студентів-перекладачів ФЛ). Проведено спільну ознайомчу нарада.

Надруковано футболки, розроблено та передано на друк навігація.

На 10 серпня заплановано монтаж постерів МАН.

Вакцинація

Завершено ревакцинацію співробітників КПІ. На минулому тижні мобільними бригадами  ревакциновано 220 співробітників КПІ.

Підготовлено до підписання подяку мед. персоналу, який брав участь у кампанії вакцинації співробітників КПІ. Всього 26 осіб.

На щеплення вакциною Moderna після закінчення відпускного періоду за тиждень зареєструвалося 100 осіб.

М.З. Згуровський

Коли ви здійснюєте моніторинг навчальних приміщень, то потрібно одразу, без затримки, робити зворотний зв 'язок на господарські служби. Якщо ви зараз накопичуєте інформацію про стан навчальних приміщень, а через деякий час звернетесь до господарських служб, то до нового навчального року ми можемо вже не встигнути підготувати приміщення. Цей режим роботи бажано відлагодити.

Вадиме Анатолійовичу, чи є у вас поточний зворотний зв 'язок?

В.А. Кондратюк

До складу відповідної комісії входить два представники Департаменту з господарської роботи, який миттєво отримує таку інформацію, на яку реагую я і головний інженер.

М.З. Згуровський

Важливо, щоб ви одразу ж звертали увагу на найбільш критичні моменти і включалися в роботу разом з господарськими службами. Це також торкається і навчального напряму. Юрію Івановичу, бажано у випадках, коли роботу має виконати факультет, одразу ж давати йому  доручення.

Ю.І. Якименко

Кожного тижня ми передаємо Вадиму Анатолійовичу відповідну інформацію. На цьому тижні будемо збирати всіх помічників деканів/директорів інститутів з цього питання.

М.З. Згуровський

Таку роботу не завжди потрібно проводити у форматі загальних зборів деканів, а робити це потрібно точково. У нас вже немає часу на такі тривалі процеси.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Підготовка до Х Фестивалю інноваційних проєктів Sikorsky Challenge

Погоджено розміщення експонатів техніки оборонного призначення підприємств та ЗВО на відкритому майданчику біля Центру інноваційного підприємництва. Станом на сьогодні погоджено розміщення 21 експонату від ДП "Укроборонпром", Ліги оборонних підприємств, ТОВ "Українська бронетехніка". Очікуємо погодження розташування 9 експонатів від Асоціації виробників озброєння та військової техніки. У взаємодії з І.Г. Малюковою погоджуються організаційні питання проведення заходу, зокрема підготовка стендових доповідей та технічний супровід трансляції й онлайн-підключення через платформу Zoom. Ведеться робота з підготовки презентації Всеукраїнської Інноваційної системи “Sikorsky  Challenge Ukraine” на відкритті Фестивалю та презентації Космічної програми КПІ.

У взаємодії з Медіалабораторією заплановано реалізацію інформаційної кампанії висвітлення Фестивалю.

З партнерами ХАБ 4.0 узгоджено локації проведення Хакатону ("Белка","Лампа"), отримано проєкт програми заходу.

Спільно з ДНВР здійснюється підготовка волонтерів (планується дві групи – студенти й курсанти).

Супровід підготовки проєктів на конкурс НФДУ 

Спільно з ДЕФ забезпечуємо супровід підготовки комплекту документів на конкурс НФДУ. Станом на 6 серпня 2021 року науковцями КПІ запропоновано 18 проєктів від 13 факультетів і інститутів (ТЕФ, ФСП, ІТС, ІХФ, ММІ, РТФ, ФБМІ, ІПСА, ІМЗ, ФПМ, ФЕЛ, ХТФ). Остаточно узгоджено назви 12 проєктів. Централізовано підготовлено 3 документи (згода керівника установи, довідки ВК, заява відповідності учасника конкурсу п.55 критеріїв оцінки) і надано учасникам конкурсу для подання разом з заявкою в електронному вигляді. Поточний тиждень – завершальний. Строк подачі заявок – 12 серпня 2021.

Реалізація Космічної програми

Продовжується планова робота з організації виконання й супроводу космічних проєктів КПІ. Зокрема зібрано й проаналізовано звіти виконавців договору про базове фінансування наукової діяльності університету, які були зараховані у липні 2021. Керівники наукових груп на засіданні ради космічної програми 6 серпня доповіли про стан виконання робіт.

Спільно з ДЕФ та Відділом закупівель  продовжуємо супровід закупівель комплектуючих для космічних апаратів КПІ.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спільно з ФММ подано дві пропозиції та прийнято участь у тендерних торгах стосовно проведення навчально-наукових тренінгів. За результатами аукціону посідаємо третю позицію. Очікуємо розгляду. Протягом минулого тижня до структурних підрозділів  надіслано 21 інформаційне повідомлення про тендерні пропозиції на Prozoro.

До ДП «Укрпатент» підготовлено й подано 2 заявки на корисні моделі (ІТС та ФЕЛ).

Робота із зовнішніми партнерами

3 серпня взяли участь у підготовці й проведенні робочої наради з DAI щодо створення в КПІ ім. Ігоря Сікорського Центру прототипування з кібернетичної безпеки.

Голова Вченої ради М.Ю. Ільченко

На засіданні Ради космічної програми КПІ щотижня розглядаємо питання виконання проєктів та коригуємо по мірі необхідності.

Взаємодіємо з керівництвом ІМЗ ім. Є.О. Патона в рамках дій Наглядової ради інституту. Отримано позитивні результати по прийому на бакалаврат у порівнянні з минулим роком. Продовжується ремонт 23 корпусу.

Надаємо сприяння в участі підприємства «Меридіан» ім. С.П. Корольова у Х Фестивалю інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ».

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

В рамках роботи локального організаційного комітету Фестивалю «Sikorsky Challenge 2021: Україна і світ» підготовлено сценарій та інші елементи протокольного забезпечення першого дня Фестивалю.

Робота з  Посольствами України в зарубіжних країнах

В рамках плану розвитку співробітництва між Україною та Італією в аерокосмічній сфері за сприяння Посольства України в Італії та на запрошення Державного космічного агентства України готуємо делегацію КПІ до участі у відеоконференції "Перспективні напрями співпраці аерокосмічних секторів обох держав".

Продовжуємо працювати над практичними кроками з виконання рекомендацій Секретаріату МАГАТЕ і Постпредства України при міжнародних організаціях щодо відкриття в КПІ нової магістерської програми «Зняття АЕС з експлуатації».

Міжнародні контакти

Відбулася зустріч керівництва ДЕФ та ФТІ з представниками CRDF–Україна з метою обговорення фінансової частини Грантової угоди про розробку та інтеграцію ІТ - курсу з елементами кібербезпеки до освітніх програм КПІ.

Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання

На основі пропозицій деканів і директорів інститутів готується план заходів, серед яких на першому місці – завдання по адекватному представленню в англомовному інформаційному просторі всіх освітніх програм університету.

Спільно із ДНВР вирішуємо завдання щодо включення всіх заходів ДМС, ЦМО по роботі із студентами-іноземними громадянами 1-го курсу бакалаврату і 1-го курсу магістратури до загальноуніверситетської системи з адаптації студентів 1-го курсу до перебування і навчання в університеті. Система створена Департаментом навчально-виховної роботи і головне її завдання полягає у тому, щоб робота із першокурсниками – іноземними громадянами, була не ізольованим планом заходів, а інтегрована до університетської системи роботи зі студентами першого курсу.

Характеристики ходу вступної кампанії станом на 6 серпня 2021 р.:

- зараховано 87 іноземців (враховувались ті студенти, які вже підписали контракти та заплатили за навчання);

- всього підписано і видано 182 запрошення на навчання в КПІ;

- всього надійшло 456 звернень щодо вступу до Університету.

Міжнародна проєктно-грантова діяльність

Працюємо з рядом факультетів щодо подання проєктів на конкурс за грантовою програмою Японії «Кусаноне», яка підтримує різноманітні напрями розвитку університетів.

Особлива увага приділяється проєктам по залученню жінок до суспільно-корисної діяльності.

Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

Взаємодіємо із Шанхайським рейтингом щодо опитування 2021 року шляхом завантаження даних КПІ до інформаційно-моніторингової системи «GRUP», з якої упорядники Шанхайського рейтингу відбирають необхідні дані для побудови глобального рейтингу. Система опитування буде закрита 15 серпня 2021 року.

Робочою групою заплановано восени вперше завантажити параметри КПІ ще до одного Шанхайського рейтингу – Academic Ranking of Word Universities – Subject rankings (глобальний предметний рейтинг).

Готуємося до візиту і змістовних розмов з регіональним директором рейтингу QS п. Сергієм Христолюбовим у серпні 2021 року.

Інші заходи

Готуємо надання протокольного забезпечення відкриття нового гуртожитку КПІ по вулиці Олекси Тихого.

В рамках візиту до КПІ делегації Міністерства інноваційного розвитку Узбекистану з метою участі у X Фестивалі інноваційних проєктів "Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ" – на прохання делегації готується зустріч з керівництвом університету.

М.З. Згуровський

У порівняні з минулим роком динаміка набору іноземних студентів позитивна?

А.В. Ковтун

У порівнянні з минулим роком відстаємо. Причина - у багатьох закордонних університетах випускні іспити і ЗНО було проведено пізніше, ніж торік.

Кількість звернень іноземців у цьому році перевищує показник минулого.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота:

- оголошено процедуру закупівлі послуги зі встановлення автоматичної пожежної сигналізації в Центрі культури та мистецтв. Розпочато підготовчі роботи з ремонту пожежних гідрантів на території Університету;

- продовжували виконувати обстеження об‘єктів зі складанням дефектних актів, де необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (20-ий та 23-ий навчальні корпуси);

- здійснили профілактичний огляд теплових мереж навколо 13 , 14, 15, 16 -го навчальних корпусів;

- розпочали ямковий ремонт і асфальтування по території Університету;

- продовжуємо огляд з подальшим ремонтом ливневих систем навколо навчальних корпусів;

- спільно з ДНВР закінчили проведення аудиту навчальних площ щодо їх готовності до нового навчального року;

- розпочали роботи по перепрограмуванню й тестового підключення модуля індивідуального теплопункту в 1-ому навчальному корпусі, що дозволить відслідковувати параметри його роботи в онлайновому режимі;

- підготували та надіслали лист до «Об 'єднання Радон» для вирішення питання утилізації радіоізотопних оповіщувачів диму РИД-1;

- працюємо з підрядною організацією щодо надання послуг з отримання дозволів на викиди для баз відпочинку;

- ведемо роботу з Київзеленбуд щодо акту обстеження зелених насаджень для проєкту реконструкції міських мереж, що проходять територією КПІ;

- провели спеціальне оброблення поверхонь з якими найчастіше контактують люди в Університеті,  дезінфікуючими засобами із використанням розпилюючих пристроїв.

Соціальний напрям

Працює їдальня 32-го корпусу (курсантська). Робота виконується з дотриманням усіх протиепідемічними заходів під час COVID-19, з дотриманням всіх вимог для роботи та обслуговування відвідувачів.

Минулого тижня пройшло два засідання тендерного комітету, де відбулося  обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставлено низку процедур на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації та системи управління евакуацією людей в Центрі культури та мистецтв, приладів.

Уклали договори на закупівлю послуг з обробки та постачання супутникових даних, закупку кондиціонерів, реабілітаційного комплексу РК-1, друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду, спеціалізованої  хімічної продукції, персональних комп 'ютерів, серверу,  лабораторного посуду.

Проводиться підготовка та робота по договорам на закупівлю товарів для університету.

Виконується опрацювання заяв стосовно оренди приміщень та розподілення площ університету.

Проводиться робота щодо звернень мешканців житлових будинків.

На базах відпочинку «Маяк» та «Сосновий» починається 4 заїзд. «Сосновий» заповнено на 60%, «Політехнік» на вихідні заповнено на 60%, в будні на 30%. «Маяк» - завантаження 4-ої зміни - 80%.

Безпека

За попередній тиждень складних правопорушень на території Університету не було виявлено.

Вживали посилені заходи з охорони громадського правопорядку у за‘язку зі збільшенням кількості абітурієнтів та студентів на території Університету.

Проводимо підготовчі роботи по встановленню 26 камер відеоспостереження.

Доручення М.З. Згуровського

Олексію Анатолійовичу, спробуйте використовуючи профілі кафедр, освітніх програм провести аналіз стану подачі заяв на магістерські програми та програми PhD (ця проблема за змістом має одну основу) і розпізнати головні фактори, які впливають на привабливість тих чи інших освітніх програм для молоді. Зрозуміло, що молодь хоче отримати ту освіту, яка дасть їм успіхів у кар 'єрі. Які фактори зараз це визначають? Серед головних - можливість влаштуватися на роботу у хороших компаніях, сучасність знань, які надає освітня програма. Потрібно вийти на декілька критеріїв, які визначають головні інтереси молоді для того, щоб ми після такого аналізу змогли починати працювати з кафедрами щодо вдосконалення освітніх програм. Інакше, деякі з кафедр можуть бути закриті через небажання молоді вступати на їхні ОП. Щоб уникнути таких ризиків потрібно провести такий аналіз.

Директор ІМЯО М.М. Перестюк

Медіалабораторія

З сьогоднішнього дня розпочалась акредитація телеканалів і ЗМІ на висвітлення Фестивалю “Sikorsky Challenge”. Розіслано Прес-реліз та відеосюжети про Фестиваль. На сьогодні пройшли акредитацію 4 ЗМІ - ICTV канал, Еспресо, канал «Київ» та газета «Світ».

Разом з ДНВР йде підготовка до висвітлення трьох днів Фестивалю. Одночасно працюватимуть три статичні камери, які будуть забезпечувати стрім-трансляцію. Паралельно працюватимуть ще дві знімальні групи. Одна забезпечуватиме відео зйомку, інша – фотозйомку.  

Комерційні зйомки

Минулого тижня було підписані угоди з компаніями «Production.gov.ua” та “Production radio active”. Загалом за минулий тиждень університет заробив 300 тис. грн за цим напрямом.

На минулому тижні було проведено іміджевий проєкт за участі Першої леді країни - Олени Зеленської. Це був знімальний сюжет разом з журналом «Elle» до Дня 1-го вересня. З журналом досягнуто домовленості, що всі фотоматеріали будуть передані до нашої  Медіалабораторії, а також, що на головній обкладинці журналу та в самому журналі буде сказано, що зйомки проводилися в КПІ.

Газета «Світ»

Завершено роботу над наступним номером газети. Назавтра заплановано отримати весь надрукований тираж з подальшим його розповсюдженням серед гостей Фестивалю.

Плануємо з завтрашнього дня газета буде повноцінно існувати в електронному варіанті.

М.З. Згуровський

Дуже важливо те, що робите ви і ваш підрозділ в частині просування іміджу університету. Ми бачимо як багато кінокомпаній хочуть приїхати до нас і відзняти свої сюжети. Як в інформаційному просторі все частіше про наші справи лунають хороші інформаційні меседжі. Все це дуже важливо. Потрібно продовжувати працювати за цим напрямом.

Дякуємо також і за профорієнтаційну роботу, підготовку молоді до вступу в КПІ. Це також дуже важливо.

Заступник головного бухгалтера О.І. Болієва

Минулого тижня спільноз ДНВР підготували і передали на затвердження до Мінреінтеграції договір про надання КПІ коштів на проведення довузівської підготовки 15 громадян з ТОТ. Загальна сама складає 560 тис. грн. і ми її отримаємо на цьому тижні.

Нараховуємо заробітну плату за I половину серпня, академічну та соціальну стипендію за серпень.

Підготовлено статистичні дані для визначення сум відшкодування для тих студентів, які будуть вдруге чи третє вступати на бюджетну форму навчання. Щороку у нас таких студентів більше 100 осіб, з ними проводиться відповідна робота.

Отримано у повному обсязі фінансування на серпень за програмою «Підготовка кадрів»

Відповідно до конкурсу Фонду розвитку закладів вищої освіти отримано розподіл асигнувань на загальну суму 6965,0 тис. грн на 2021 рік. Кошторис надано на погодження до МОН. Отримано фінансування за відповідною програмою у розмірі 4,9 млн. грн.

Продовжуємо спільно з НДЧ супроводжувати процес подання заявок на участь у конкурсі НФДУ на 2022-2024 роки.

На запит МОН проводимо розрахунок пропозицій за всіма бюджетними програмами на 2022-2024 роки відповідно до затвердженої Урядом бюджетної декларації.

Платежі в Казначействі здійснюються без затримок.

Брали участь у засіданнях робочих комісій Університету.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

На даний момент в гуртожитках студмістечка всі здорові.

З сьогоднішнього дня розпочалось поселення студентів 3-го і 4-го курсів бакалаврату та 2-го курсу магістратури. Поселення відбувається з обов 'язковим медичним обстеженням.

На трьох об 'єктах студмістечка виконуються ремонтні роботи (4, 19 і 20 гуртожитки). Роботи виконуються власними силами.

Відбулась робоча нарада за участі Н.В. Семінської, В.А. Кондратюка та завідувачів  гуртожитків. Було прийнято рішення щодо створення у кожному гуртожитку комісії зі складу представників адміністрації гуртожитку та електрика гуртожитку, які будуть на постійній основі здійснювати контроль стану електромережі, а також стану електроприладів, якими користуються студенти.

Фахівцями з соціально-виховної роботи ведеться робота з питань профілактики пожежної безпеки серед студентів. При поселенні проводиться обов 'язковий інструктаж з цього приводу.

Проводиться благоустрій на території зони відпочинку «Поляна».

Будівництво нового гуртожитку. Станом на 9 серпня повністю готові з 7-го по 11-ий поверхи. З 2-го по 6-ий поверхи -  ще є зауваження, для виправлення яких потрібно декілька днів. Тривають роботи з благоустрою території гуртожитку.

За минулий тиждень правопорушень на території студмістечка не зафіксовано.

Директор науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Поширення результатів наукових досліджень Університету у відкритому доступі

Надано 4 консультації представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань роботи функціоналу OJS, OCS, рекомендації щодо планування роботи редакції за міжнародними стандартами, відстеження цитування журналів КПІ у БД Scopus та Web of Science.

Триває комплексний аналіз журналів на їх відповідність міжнародним видавничим стандартам та вимогам бази даних Scopus/WoS. Результати аналізу надіслано редакціям журналів «Біомедична інженерія і технологія» та «Вісник НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського». Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження».

Вивчено питання щодо можливості університету стати правонаступником засновника журналу «Вісник вищої кваліфікаційної комісії суддів України». Здійснено загальний аналіз журналу щодо перспектив його розвитку.

Сприяння публікаційній активності

Надано 25 консультацій з питань актуалізації профілів (Scopus, Google Scholar),  визначення наукометричних показників, рейтингу викладачів, пошуку журналів для публікації та здійснено електронну доставку документів.

Для НДЧ складено список всіх публікацій в журналах Q1, Q2 за період 2012-2021 рр.

Продовжено роботу з верифікації даних в рейтингу викладачів в системі e – Campus. Перевірено і визначено показники для 93 публікацій.

Продовжено роботу зі складання списків нових публікацій за ІІІ квартал 2021 р. за даними бази даних Scopus. Додано 21 нова наукова стаття.

Науковців університету, а також редакції періодичних видань поінформовано про вебінари від компанії Clarivate, які відбуватимуться протягом місяця.

Галкіну О.Ю. (ФБМІ) надано підтримку у пошуку співвиконавців гранту для подачі заявки до НФДУ.

Підтримка ElAKPI – відкритого електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського

Всього в ElAKPI станом на 6 серпня розміщено 37959 документів.

За останній тиждень в ElAKPI розміщено 183 документи, з них шляхом самоархівування – 183.

Надано депозиторам 13 консультацій.

Участь у державних проектах

В рамках угоди про співпрацю між Національною комісією зі стандартів державної мови та  Університетом про складання іспитів держслужбовцями з володіння державною мовою на базі бібліотеки:

- функціонує 9 робочих місць (з гарнітурою) для складання іспиту;

- за останній тиждень іспит з володіння державною мовою склало 90 осіб.

Культурно-освітня робота

Триває підготовка до святкування Дня незалежності України. Плануємо доповнити  інсталяцію - це карта України, яка розміщена у вестибюлі бібліотеки, впроєктувати відомих КПІшників і відомих українців на цю карту.

Надійшов адвокатський запит щодо надання інформації по Scopus.

Проведено 2 оглядових екскурсії бібліотекою (у т.ч. для вступників)

Ревакцинація

На запит ДНВР підтримувались умови для проведення заходів з ревакцинації у приміщенні бібліотеки – розміщення медичної бригади в залі 1.2 на першому поверсі, місця для реєстрації та очікування відвідувачів в холі на першому поверсі та вестибюлі Бібліотеки.

Проводились поточні роботи з комплектування, наукової обробки, упорядкування та списання літератури, обслуговування користувачів.

М.З. Згуровський

На минулому засіданні ректорату з вашою заступницею обговорювалось питання необхідності моніторингу публікацій наших науковців. Моніторинг у розрізі як підрозділів, так і окремих науковців. Мова йде про цитування та публікації у високо-рейтингових виданнях. Отримана інформація має надходити до групи, яка займається аналізом рейтингів і ця група на кожний підрозділ подаватиме інформацію про те, що потрібно підсилити.

Важливо щоб про результати моніторингу знав кожен завідувач кафедри і навіть керівник наукової школи і, можливо у порівняльному вигляді, щоб він бачив, що інша наукова школа чи інша кафедра стоїть вище їхньої. Це комплексна робота. Її потрібно иконувати всім разом - Юрій Іванович, Анатолій Анатолійович, Віталій Анатолійович.

Юрію Івановичу, дуже важливо, щоб цей механізм знали конкретні виконавці - керівники наукових шкіл і завідувачі кафедр. Це має бути дієвий інструмент управління.  

Начальник загального відділу І.Б. Гольцова

Спільно з юридичним відділом ведеться робота над новою Інструкцією з діловодства, що викликано необхідністю найближчим часом офіційно затвердити усі дії, які були вчинені протягом минулого року. Це стосується Мегаполісу й всього документообігу.

Голова Студради університету Ілля Войтик

До Студради надійшло звернення гравців чоловічої і жіночої збірної команд з волейболу, у яких виникла проблема зі спортивним майданчиком для тренувань та ігор. До введення карантину вони займалися чотири рази на тиждень. У минулому навчальному році - вже два ради на тиждень. У цьому році вони написали заяву і отримали відмову щодо надання спортивного майданчика для тренувань та ігор.

Було б добре посприяти у питанні отримання можливості тренуватися на одному із спортивних майданчиків КПІ.

М.З. Згуровський

Проблема виникла у окремої команди, чи це загальна проблема?

Ілля Войтик

Це проблема команди з волейболу.

Ю.І. Якименко

Минулого тижня відбулось зібрання за участі керівництва спорткомплексу,  В.А. Кондратюка, Ю.В. Новицького щодо розкладів занять з фізичної культури. Представник студради не брав участі у ньому. Тому, перед тим, як виносити питання на засідання ректорату, його необхідно погодити у робочому порядку. Саме зараз ми цим розкладом займаємося.

Голова студентського профкому Ігор Степанюк

Продовжується робота зі студентами та їхніми батьками (по телефону) в основному з питань поселення в гуртожитки.

Розповсюджуємо серед студентів квитки на футбольні матчі.

Продовжується підготовка до нового навчального року і, особливо у частині як він розпочнеться. Найближчим часом потрібно буде надати студентам відповідь на запитання - навчальний рік розпочнеться за змішаною формою навчання, чи потрібно їм приїжджати, чи навчання відбуватиметься у дистанційному режимі.

Провели невелике опитування серед студентів - чи вони вакцинувались від COVID-19 чи ні. Участь у опитуванні взяло до 1000 осіб. 30% серед опитаних відповіли, що вже вакцинувалися, 30% - відповіли, що ще ні, але планують. Якщо у Києві будуть працювати центри масової вакцинації, тоді можливо вдасться провести щеплення ще деякої частини студентів. Адже для повноцінного режиму навчання необхідна масова імунізація як викладачів, так і здобувачів освіти.

М.З. Згуровський

Від нас на 100% не залежить як країна розпочне навчальний рік, але ми маємо максимально підготуватися до традиційного очного режиму навчання. Рівень щеплення викладачів і студентів - це один з визначальних показників. Чим більше буде імунізовано учасників освітнього процесу, тим більше ми захищені.

Щодо викладачів. Ми вакцинували 100% бажаючих. Що  стосується студентів - це складніше, оскільки це їхній вільний вибір центрів, де вони можуть зробити щеплення. Кожен повинен розуміти, якщо він не захворіє особисто, то він може бути носієм інфекції.

Це важлива проблема і від неї залежить, в якому режимі ми почнемо навчання. Але поки що рішення приймати зарано. У 20-их числах серпня вже буде більш зрозуміло.

Дата події