У IV засіданні Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти між урядами України і Китайської Народної Республіки, яке у форматі відеоконференції пройшло 23 червня 2021 року, взяли участь і представники КПІ ім. Ігоря Сікорського – проректор з міжнародних зв'язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко та начальник відділу зовнішньоекономічної діяльності Андрій Шишолін.

На засіданні, учасники якого перебували в Києві та Чернігові, а також у містах Пекін і Далянь (Китайська Народна Республіка), було затверджено План заходів Підкомісії з питань співробітництва в галузі освіти на 2021-2023 роки, який передбачає реалізацію пріоритетних напрямів співпраці між університетами Китаю та України. Серед інших були обговорені й питання проведення спільних заходів між  університетами обох країн для обміну досвідом та передовими практиками в контексті створення та функціонування цифрових освітніх платформ для дистанційного навчання в умовах пандемії; студентської мобільності та мовної підготовки на наступні п'ять років тощо.

Крім того, учасники заходу – представники університетів, міністерств, посольств України та Китаю – стали ще й учасниками відкриття Китайсько-українського університетського альянсу. У КНР координатором Альянсу виступив Далянський технологічний університет, в Україні – Чернігівський національний технологічний університет.

За словами Сергія Сидоренка, Київська політехніка має чи не найбільший обсяг співпраці з університетами КНР порівняно з іншими закладами вищої освіти. "Ми маємо більше ніж 60 угод з університетами, науковими інституціями, промисловими підприємствами Китаю", – додав він.

На завершення відеоконференції КПІ ім. Ігоря Сікорського та Шеньянський політехнічний університет підписали угоду про співпрацю. Документ передбачає зміцнення двостороннього міжнародного співробітництва, заохочення, розвиток та сприяння співпраці шляхом проведення та підтримки освітньої, науково-дослідної та інноваційної сфер. Серед напрямів подальшої роботи – спільна підготовка бакалаврів, магістрів та аспірантів; обмін досвідом та інформацією з питань методичного забезпечення освітнього процесу; проведення спільних науково-методичних конференцій з освітніх напрямів; проведення спільних досліджень, публікація статей в наукових журналах і збірниках наукових праць; спільна організація конференцій; обмін аспірантами та докторантами; проведення заходів, спрямованих на розширення обсягів фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень, що мають технологічну направленість, та інше.

Лілія Скиба

Дата події