Оновлена Magna Charta Universitatum офіційно набула чинності! Про це було оголошено на форумі "University values and responsibilities: responding to the challenges of the future" ("Університетські цінності та обов'язки: відповідь на виклики майбутнього"), який пройшов у середині червня цього року. Участь у ньому взяла і делегація КПІ, до складу якої входили проректор з міжнародних зв'язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, проректор з навчально-виховної роботи Наталія Семінська та начальник управління міжнародних зв'язків департаменту міжнародного співробітництва Євген Поліщук (на фото).

Про оновлення Великої Хартії Університетів (Magna Charta Universitatum) – конституції університетів світу наша газета вже писала (№21 від 27 травня 2021 р.). Вперше цей документ було оприлюднено 1988 року під час відзначення 900-річчя найстарішого в Європі закладу вищої освіти – Болонського університету (Італія). Тоді його підписали ректори 388 провідних європейських університетів. Нині ж до неї приєдналися більше ніж 900 університетів з 88 країн. Серед них, звісно, – і Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Утім, з часу першого підписання Великої Хартії світ значно змінився. Проблеми, з якими стикаються університети, тепер є набагато складнішими, ніж три десятиліття тому. Кількість університетів зросла, а самим університетам довелося змінити те, що вони роблять, і навіть алгоритми своєї діяльності. Отож виникла необхідність скоригувати документ. У 2020 році міжнародна група представників університетських спільнот різних країн підготувала оновлений варіант Magna Charta Universitatum – MCU 2020. Її текст був ухвалений Наглядовою радою (Observatory Board) Великої Хартії Університетів 12 березня 2020 року. Понад рік тривало її підписання очільниками вишів усього світу. Ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський підписав документ 11 травня цього року.

Упровадженню MCU 2020 у життя і було присвячено форум "Університетські цінності та обов'язки: відповідь на виклики майбутнього". Він проходив у режимі відеоконференції 16 та 17 червня і працював по чотирьох секціях: "Вища освіта". "Оновлена Magna Charta", "Magna Charta 2020 – запуск та перше підписання" й "Роздуми про ключові теми та майбутні дії". На них виступили керівники і члени Наглядової ради з різних країн, очільники низки університетів і міжнародних громадських об'єднань у галузі вищої освіти, члени Редакційної групи Великої Хартії Університетів 2020.

Про те, що змінилося у Великій Хартії, а що залишилося в ній непорушним, розповів після форуму представникам університетських ЗМІ Сергій Сидоренко. Він коротко охарактеризував базовий документ – Велику Хартію Університетів, затверджену 1988 року, і розповів про основні її положення, які визначали і визначають головні принципи діяльності закладів вищої освіти в сучасному світі. Отож університет є самостійною установою всередині суспільства; він є інтелектуально незалежним від будь-якої політичної й економічної влади; викладання і до-слідницька робота нероздільні; свобода в дослідницькій і викладацькій діяльності є основним принципом. Окрім того, вища освіта сприяє утвердженню традицій європейського гуманізму і розвиткові мобільності викладачів і студентів.

Проте з 1988 року в світі відбулися величезні зміни. Країни тепер стали значно тісніше пов'язаними одна з одною – ми фактично живемо в інформаційному світі без кордонів. Під впливом поширення нових технологій швидко змінюються форми навчання, методи викладання та досліджень.

Невпинно зростає кількість і розмаїття університетів, відтак збільшується і число студентів. Одним із піонерів і провідників змін та соціальних трансформацій є вища освіта. Тож певні зміни, що їх внесено у Велику Хартію Університетів 2020 року, наблизили її положення до сьогоднішніх реалій.
Утім, як пояснив Сергій Сидоренко, нова Хартія нічого не вилучає з фундаментальних цінностей Хартії 1988 року. Вона лише доповнена визначеннями основних цінностей та обов'язків університетів, життєво важливих для посилення їхньої ролі у збереженні планети та зміцненні здоров'я людей, і вказує на нові аспекти функціонування вишів у сучасних умовах. Отож університети визнають, що несуть відповідальність за взаємодію і реагування на виклики сучасності, щоби бути корисними людству і зробити свій внесок у сталий розвиток. Окрім того, посилюється їхня наукова та моральна автономія, причому уряди країн та суспільство загалом мають визнавати та захищати цю незалежність, а самі університети несуть за неї громадянську відповідальність. Серед положень оновленої Великої Хартії є й такі, які безпосередньо стосуються студентів. У новому документі наголошується, що університети – це простори терпимості та взаємоповаги, де процвітає плюралізм думок і використовуються консенсусні підходи до вирішення будь-якого питання академічного життя. Тут заохочується критичне мислення всіх студентів та дослідників. І ще один аспект, який, за словами Сергія Сидоренка, раніше не набував такого важливого значення, як тепер: університети, згідно з Великою Хартією, визнають, що навчання триває впродовж усього життя, а вища освіта є частиною цього неперервного процесу.
Отож, підписавши Велику Хартію Університетів 2020 року, заклади вищої освіти усього світу заявили про свою їй відданість і готовність відстоювати викладені в ній принципи та цінності. А форум, який відбувся у червні 2021 року, офіційно оголосив про те, що вона набула чинності.

Дата події