17 травня 2021 року відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Вів засідання ради її голова Михайло Ільченко. Перед початком роботи він привітав ювілярів – д.т.н., проф. С.В.Горобець і д.т.н., проф. В.А.Попова та побажав їм успіхів у всіх добрих справах. На жаль, після попереднього засідання Вченої ради пішов із життя ветеран КПІ, член Вченої ради КПІ, завідувач кафедри математичної фізики (2005-2017 рр.), д.ф.-м.н., проф. С.Д.Івасишен. Учасники засідання вшанували його пам'ять хвилиною мовчання.

За повідомленням першого проректора Ю.І.Якименка була заслухана інформація щодо закінчення процедури призначення деканом ХТФ проф. О.В.Лінючевої. Усі сім кафедр факультету одноголосно висунули її кандидатуру; конференція трудового колективу ХТФ (зі 140 учасників – 129 "за") та експертна комісія підтримали її, і за цими даними ректор університету прийняв рішення про призначення О.В.Лінючевої на посаду декана та підписав контракт з нею на 5 років. Присутні привітали Ольгу Володимирівну і побажали успіхів у роботі, щоб її досвід науковця й організатора і надалі сприяв високій якості підготовки фахівців, проведенню наукових досліджень, продовженню славних традицій ХТФ і університету.

Наступним було розглянуто питання обрання на посади завідувачів кафедр (доповідач – директор департаменту якості освітнього процесу Олексій Жученко). Він зазначив, що обрання відбувається на 5 років в один термін і оголосив рекомендації трудових колективів кафедр, факультетів й експертно-кваліфікаційної комісії університету. За результатами підрахунку голосів головою лічильної комісії Г.С.Тимчиком було надано інформацію щодо обрання завідувачів по: кафедрі органічної хімії і технології органічних речовин – д.х.н., проф. А.А.Фокіна; кафедрі космічної інженерії – к.т.н. О.П.Мариношенка; кафедрі біомедичної інженерії – д.т.н. В.В.Шликова; кафедрі математичних методів  системного аналізу – к.т.н. О.Л.Тимощук; кафедрі автоматизації теплоенергетичних процесів – д.т.н. В.А.Волощука; кафедрі атомних електростанцій та інженерної теплофізики – д.т.н. В.О.Туза; кафедрі технології поліграфічного виробництва – д.т.н. Т.Ю.Киричок; кафедрі графіки – д.мистецтвознавства С.В.Оляніну; кафедрі геоінженерії – О.О.Вовк; кафедрі охорони праці, промислової та цивільної безпеки – д.т.н. О.Г.Левченка; кафедрі історії – д.іст.н. С.О.Костилєву; кафедрі відновлюваних джерел енергії – д.т.н. В.І.Будька; кафедрі інформаційно-вимірювальних технологій – д.т.н. В.С.Єременка; кафедрі біотехніки та інженерії – д.т.н. В.М.Мельник; кафедрі конструювання електронно-обчислювальної апаратури – проф. О.М.Лисенка; кафедрі високотемпературних матеріалів та порошкової металургії – д.т.н. Ю.І.Богомола; кафедрі зварювального виробництва – д.т.н. В.В.Квасницького; кафедрі смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні – д.т.н. І.В.Смирнова. Вчена рада затвердила ці результати.

З рекомендаціями щодо присвоєння вчених звань учасників засідання ознайомила вчений секретар В.Холявко.

Ю.І.Якименко надав інформацію щодо вдосконалення структури підрозділів університету. Було запропоновано систему фізичного виховання організувати у вигляді двох курсів: обов'язкового теоретичного – "Основи здорового способу життя" та вибіркового практичного – заняття за 5 напрямами в 15 секціях. 1700 студентів уже обрали цей вибірковий курс. Також пропонувалося підтримати рішення ВР ФБМІ й акредитаційної комісії: шляхом злиття двох існуючих кафедр – фізичного виховання та спортивного вдосконалення – утворити кафедру технологій оздоровлення і спорту. Після дискусії щодо назви нової кафедри було прийнято запропоновані зміни.

Про підсумки роботи НТБ у 2017-2020 рр. та Стратегію її розвитку на 2021-2025 рр. доповіла директор О.Бруй. Під час обговорення було відзначено, що робота бібліотеки ґрунтується на сучасних тенденціях, НТБ стає центром спілкування, закладені при її створенні можливості наповнюються сучасним змістом. Учасники засідання схвалили оприлюднені підсумки та затвердили запропоновану Стратегію.

Про підсумки комплексного моніторингу якості підготовки фахівців у КПІ ім. Ігоря Сікорського (XXV тур) доповіла директор ІМЯО М.Перестюк.

Також було розглянуто інші поточні справи та ухвалено відповідні рішення.

Дата події