Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 11 травня 2021 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На початку засідання він привітав учасників з минулими святами і запропонував підбити підсумки двох минулих тижнів та перейти до обговорення планів на тиждень, що розпочався.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Триває контроль за дотриманням режиму карантину і здійснення протиепідемічних заходів. У зв´язку з послабленням карантину в Києві видано наказ, яким поновлено режим роботи і графік освітнього процесу, визначені для адаптивного карантину. За останні 2 тижні захворіло 4 особи (працівники університету), одужало 5. Захворілих студентів немає.

Сформовано списки працівників, які висловили бажання вакцинуватися. Їх приблизно 1800 осіб. Досягнуто домовленостей зі студентською поліклінікою, визначено умови і узгоджується графік проведення вакцинації для всіх охочих працівників, а також для студентів 18+, які мають відповідні медичні показання. Уточнені терміни проведення вакцинації будуть визначені після отримання Україною і, відповідно, поліклінікою чергової партії вакцин.

Завершено оформлення документів Конференції трудового колективу. За результатами поіменного голосування підписними листами делегатів затверджено Колективний договір і всі прийняті постанови.

Наказом по університету затверджено ухвалені Вченою радою зміни до Положень про рейтингування і «формульне» фінансування підрозділів та введено в дію оновлені показники діяльності підрозділів.

Відповідно до запиту Державної служби якості освіти України за участю всіх департаментів підготовлено і вчасно завантажено до ЄДЕБО показники за переліком питань щодо визначення ступенів ризику в системі вищої освіти.

На засіданні  Координаційної  ради  відбулося обговорення проєкту  «Положення про наукові школи КПІ». Узгоджено основні позиції проєкту, його готують до громадського обговорення.

Інвестиційною  комісією  узгоджено з підрядником питання збільшення чисельності і переведення на тризмінний режим роботи бригад на будівництві гуртожитку. Вирішено також проблему енергоблоку на будівництві навчального корпусу в комплексі по вул.   Індустріальній.

СЕД. Система «Мегаполіс» працює в штатному режимі. Розпочато процедуру закупівлі 83 ліцензій для завершення формування запланованого комплексу на 348 робочих місць.

ІР-телефонія. Здійснюється встановлення чергової партії з 36 апаратів в головному корпусі, ведеться підготовча робота в підрозділах. На черзі заміна центрального комутатора комплексу системи сигналізації і зв'язку.

Освітній процес

З 5 травня поновлено змішаний режим навчання для студентів випускних курсів. Розпочався другий календарний контроль для студентів 1-3 курсів.

Видано наказ про закріплення освітніх програм трьох рівнів за підрозділами університету. Здійснюється і контролюється обов'язкове виставлення на сайтах підрозділів повного змісту всіх освітніх програм, а також історії їх створення та оновлення.

Університет отримав затверджені наказом МОН ліцензійні обсяги за всіма спеціальностями, їх розподілено між підрозділами і закріплено наказом.

В  Електронному  кампусі  здійснюється і контролюється завантаження підрозділами робочих навчальних планів. Продовжується робота з підготовки і внесення даних до рейтингу НПП.

Згідно з планом проводиться комплекс студентських олімпіад.

Завершено проведення відкритої олімпіади КПІ з математики. У ІІІ турі взяли участь 166 студентів з 20 факультетів та інститутів КПІ, а також 14 – з інших ЗВО. Видано накази і готуються до проведення у травні олімпіади з фізики, хімії, математики, англійської мови, соціальної роботи, електронного урядування.

ЕКК  університету і підрозділів завершили розгляд 114 конкурсних справ і формування контрактів за результатами конкурсу НПП. Обрання на 19 посад завідувачів кафедр винесено на Вчену раду 17 травня.

Приймальна комісія

Завершено формування складу, навчання відповідальних осіб-користувачів ЄДЕБО та  оформлення допуску до роботи з ЄДЕБО. 11 травня розпочинається робота з реєстрації вступників до магістратури КПІ на Єдиний вступний іспит і завантаження даних до ЄДЕБО.

В ЕК модифіковано і передано на тестування до приймальної комісії модуль «Вступ до магістратури».

Акредитація

Завершилося проходження акредитації всіх запланованих бакалаврських та магістерських програм. Всіма експертними групами, які працювали в КПІ, прийнято позитивні рішення і вони знаходяться на різних етапах затвердження в НАЗЯВО.

У травні розпочинається процес зовнішньої акредитації освітніх програм PhD. Формується остаточний перелік ОП, що будуть представлені на акредитацію, зокрема аналізується виконання додаткових вимог до освітніх програм, за якими провадиться підготовка іноземних аспірантів і наявні англомовні курси. У зв'язку з цим до Положення про внутрішню акредитацію вносимо додаткові позиції щодо сертифікації на підготовку іноземців. 13 травня подається на акредитацію перша освітня програма PhD з математики.

М.З. Згуровський

Нам слід розглянути систему стратегічного планування. Прошу вас, Юріє Івановичу, Людмило Григорівно, членів команди, яка над цим працює, підготуватися до її обговорення. Потрібно буде запросити всіх учасників цього процесу. Це керівники відповідних фондів, голова Комісії Вченої ради зі стратегічного планування, проректори, які мають до цього відношення. 

Ю.І. Якименко

Попередній проєкт готовий, і ми готові провести обговорення у п'ятницю.

М.З. Згуровський

Ви працюєте з групою проректорів над системою покращення представництва КПІ в міжнародних рейтингах, міжнародних грантах. Цю систему потрібно також обговорити.

Ю.І. Якименко

Проєкт цієї програми ми вже можемо представити.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Протягом минулих тижнів займалися питанням супроводження освітнього процесу в дистанційному режимі. Завершилась практика у бакалаврів. Підбиваємо підсумки.

Здійснюється подальше вдосконалення нормативно-правової бази університету. Опрацьовується проєкт Положення про міждисциплінарні ОП. МОН України у квітні розробив типовий проєкт вимог до міждисциплінарних програм, згідно з яким це може стосуватися магістрів і в нашому випадку. Проблеми внесення даних по цих програмах до ЄДЕБО Міністерство не врегулювало.   

Проводиться погодження проєкту Положення про планування та облік педагогічного навантаження викладачів з урахуванням особливостей роботи в дистанційному режимі. 

Триває робота з підготовки англомовних версій нормативних документів, які врегульовують освітній процес.

Проводиться підготовка до засідання Методичної ради, одним з питань якого буде затвердження сертифікатних програм, удосконалених освітніх програм.

Проводиться робота із супроводження практики здобувачів вищої освіти. Взяли участь у двох відеоконференціях щодо організації практики на підприємствах.

Узяли участь у спільному семінарі з Американськими радами з питань академічної доброчесності. Для КПІ це іміджевий момент, тому що до семінару були залучені і МОН, і освітній омбудсмен, і НАЗЯВО. Ми продемонстрували відданість КПІ принципам академічної доброчесності.

Протягом травня на засіданнях кафедр планується провести звітування докторантів 2020 року зарахування за перший рік перебування в докторантурі. Питання щодо продовження підготовки в докторантурі на наступний рік планується розглянути у червні на засіданні Вченої  ради університету.

Проводився моніторинг стану підготовки до акредитації ОП за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії».

Продовжувалася робота  з підрозділами з удосконалення роботи Електронного кампусу.

Займалися плануванням розкладів занять з вибіркових дисциплін на осінній семестр.

Продовжуються роботи з розробки модуля «Рейтинг НПП»: доопрацьовуються форми внесення даних; триває обговорення порядку та механізму врахування даних за поданнями підрозділів;  внесено зміни до структури БД для врахування даних, що передаються підрозділами.

Модифіковано модуль для вступників «Вступ на 5-й курс 2021»: внесено зміни відповідно до особливостей прийому цього року; частково змінено структуру даних. Модуль передано до Приймальної комісії для тестування.

Продовжується тестування сервісів, наданих ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ». З декількома факультетами ведуться перемовини щодо їхнього залучення до тестового режиму відпрацювання  запропонованої системи.

Продовжується робота щодо організації вступу на навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії». Найближчим часом буде оголошено вступну кампанію. У поточному році було заплановано набрати 5 кандидатів до докторантури, але через поважні  причини один з них відкликав свою заяву.

М.З. Згуровський

Просив би вас повернутися до об'єднаних програм магістр-доктор філософії. Колись в експериментальному порядку ми таку програму зі сталого розвитку започаткували. Нині ми маємо певний дефіцит тих, хто бажає вступати на програму доктора філософії. Можливо, в окремих випадках були б цікавими об'єднані програми, коли студент ще на магістерському рівні обиратиме наукову тему і починатиме над нею ґрунтовно працювати. Навколо цієї теми викладатимуться відповідні дисципліни, він друкуватиме наукові статті. Після захисту магістерської дисертації приймається рішення, чи бажає він продовжити зі своєю темою навчатися далі за програмою «доктор філософії». Такі об'єднані програми за деякими напрямами дуже популярні у Великобританії і США. Перший досвід маємо і ми. Я не почув у вашій доповіді про відродження таких програм у нас. Не за всіма спеціальностями, звичайно, а за окремими більш наукоємними напрямами.

А.А. Мельниченко

Погоджуюся і хочу поінформувати, що впродовж декількох місяців ми з Юрієм Івановичем відпрацьовуємо це питання для рівня наукових магістрів. Ми намагаємося привести ОП наукових магістрів до відповідних програм PhD. Це дасть нам змогу зробити наскрізну підготовку магістр – PhD. Однак це доволі довгий процес, тому ми і не інформуємо про нього. Ми інтенсифікуватимемо цю роботу. Для нас це важливо, бо під час майбутньої акредитації  дасть нам певні переваги.

М.З. Згуровський

Таких програм може бути в КПІ декілька. Потрібно буде допомогти у їх створенні та  започаткуванні. Тим більше, що перший досвід ми вже маємо. Їх слід затвердити на Методраді і починати працювати, щоб ми чітко розуміли, що розпочали хоча б експеримент за певними наукоємними програмами.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

З огляду на зауваження ректора щодо роботи департаменту за виховним напрямом:

- вдосконалено стратегію департаменту в розрізі формування ціннісних орієнтирів ЗВО як основи всебічного (професійного, соціального, творчого) розвитку та формування світогляду майбутнього фахівця в академічно-професійному, соціальному, міжнародному вимірах відповідно до цінностей університету.

- встановлено чіткіший зв'язок між відділами департаменту та іншими підрозділами;

- запропоновано механізми та інструменти для реалізації цієї стратегії;

- спільно з Медіалабораторією погоджено дії для забезпечення ефективної інформполітики.

Навчально-виховна робота

В академічно-професійному вимірі у частині контролю академічних результатів здобувачів вищої освіти та їхньої академічної доброчесності проведено такі заходи:

- з 5 травня розпочато другий календарний контроль весняного семестру для бакалаврів 1-3 курсів та магістрів 1-го року навчання, який триватиме до 20 травня включно;

- здійснено інформування студентів із залученням їх до опитування щодо ведення викладачами поточного контролю. Всі виявлені недоліки відпрацьовано із заступниками деканів з НВР;

- наголошено на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час контролю.

Розпочато опитування студентів на тему «Яким ви бачите свого куратора». Станом на сьогодні у ньому взяли участь 250 осіб. Опитування триває. Результати буде проаналізовано та враховано при оновленні Положення про куратора.

Розроблено Порядок замовлення, формування, друку, видачі та обліку академічних довідок нового зразка, а також проєкт наказу «Про розподіл студентів за освітніми програмами».

Триває комплексна робота за напрямом академічної доброчесності у співпраці з ДООП, НТБ:

- узяли участь у роботі круглого столу «Академічна доброчесність в освітньому середовищі: виклики та практики»;

- спільно з НТБ, Студрадою, профспілкою студентів, Науковим товариством студентів і аспірантів розпочато роботу над організацією проведення 18 травня  відкритого обговорення в студентському просторі питання про академічну доброчесність у щоденному університетському житті. Визначено тему дискусії: списування, необ'єктивне оцінювання. Розроблено візуальне супроводження заходу та його анонс.

Супроводження дипломів про вищу освіту

Підготовлено та погоджено  наказ «Про супроводження дипломів про вищу освіту» з урахуванням та усуненням зауважень.

Проведено консультаційний вебінар з питань формування та заповнення додатків до дипломів із застосуванням нової програми для відповідальних осіб на факультетах, в інститутах. Вебінар відвідали майже 100 осіб.

Стипендіальне забезпечення

Поінформовано студентів про початок відбору кандидатів на призначення академічних стипендій імені Героїв Небесної Сотні.

Сприяння працевлаштуванню

Для підвищення мотивації до навчання, впевненості у затребуваності майбутньої професії, сприяння формуванню індивідуальної професійної траєкторії студентів під час навчання:

 - організовано зустрічі з представниками компаній «Київтеплоенерго», «Енергія», «Ардикс», KPMG для студентів та представників факультетів/інститутів, обговорено деталі подальшої співпраці, розкрито можливості для студентів та випускників (ТЕФ, ІЕЕ, ФММ, ІПСА, РТФ, ММІ, ІТС, ФЕЛ, ТЕФ, ПБФ);

- надіслано запрошення випускникам КПІ до участі у проєкті «Школа кар'єрного зростання» – «Історія успіху». На сьогодні отримано підтвердження від двох компаній.

Профорієнтація

4 травня розпочато реєстрацію учасників і студентів-менторів на ТехноАртКПІ–Хакатон онлайн. Анонси розміщено на ресурсах університету, розіслано листи по школах.

У зв'язку з активізацією в соціальних мережах звернень вступників та їхніх  батьків з питань вступу, спільно з Приймальною комісією проведено наради щодо інформаційної політики з відповідальними за напрям профорієнтації. Для надання оперативних відповідей вступникам та їхнім батькам призначено відповідальних на факультетах/інститутах за канали зв'язку в соцмережах та наголошено на необхідності надання коректних та компетентних відповідей.

Продовжуємо інформування щодо вступу до магістратури.

Здійснюється підготовка до Дня відкритих дверей КПІ Master's Time на 13 травня. 

Організаційно-виховна робота

Задля розвитку hard- та softskills забезпечуємо сприяння широкому залученню студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, хакатонах. Проведено олімпіаду з програмування ІПСА-ОПЕН, у якій взяли участь 53 команди з 8 факультетів: ІПСА (14), ФТІ (11), ІСЗЗІ (8), ФІОТ (7), ФПМ (6), ІХФ (3), ТЕФ (3), ФЕЛ (1). Переможцями стали: І місце – ІПСА, ІІ місце – ФІОТ, ІПСА, ФІОТ, ІІІ місце – ІПСА, ФІОТ, ФТІ.

10 травня розпочався Національний етап інженерних змагань ЕВЕС, організацію якого  цього року здійснює BEST Kyiv. Надаємо сприяння в проведенні заходу.

Продовжуємо запрошувати в інформресурсах на університетські олімпіади. З початку навчального року пройшло 12, і на травень залишилося ще 10 олімпіад. 

Запрошено до участі у Відкритій університетській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Загальна екологія».

Надано допомогу в документальному супроводі олімпіад.

Розроблено, надруковано та передано на факультети дипломи переможців.

Підготовлено та розміщено на інформресурсах, у розділі #Пишаємось, привітання переможцям. Успіхи кожного ми цінуємо та враховуємо.

Приємно відзначити переможниць:

- Міжнародної олімпіаді наукових проєктів (International Science Project Olympiad INSPO 2021) в Туреччині – Олену Коваленко, ученицю 10 класу Політехнічного ліцею (І місце), та  Єлизавету Столярчук (ІПСА, 1-й курс, ІІ місце) під науковим керівництвом викладача ФМФ О.В.Козленка;

- хакатону «Як зацікавити дівчат енергетикою» – Марію Бублик (2-й курс ІХФ, І місце); Катерину Гілевич (1-й курс ІЕЕ, ІІ місце);

- Катерину Мелеш, студентку 2-го курсу ФБМІ, членкиню збірної команди з легкої атлетики, яка стала чемпіонкою України з бігу на 10000 метрів у віковій категорії U20.

Здійснюємо організацію комплексу дій, спрямованих на формування громадянських компетентностей здобувачів, а саме:

Підготовлено статтю про КПІ ім. Ігоря Сікорського у період Другої світової війни.

Соціально-психологічна робота

Продовжуємо здійснювати психологічну підтримку. Для кураторів, викладачів і студентів проведено дводенний онлайн-вебінар-дискусію з нейропсихологом Мартином Лозицьким на тему «Психологічні особливості навчання та адаптації студентів з СДВГ та РАС в умовах вищої школи».

Академічна мобільність

Протягом тижня проведено 5 інформаційних заходів для факультетів/інститутів з презентацією можливостей академічної мобільності для всіх категорій учасників – студентів, аспірантів, НПП. Загалом у заходах взяли участь близько 500 осіб.

Укладено міжінституційний договір про академічну мобільність за програмою Erasmus+ КА1 з Університетом ім. Аристотеля (Греція).

Медзабезпечення

Досягнуто домовленості з КМСП про вакцинацію студенів. Зробити щеплення зможуть студенти віком 18+, які мають хронічні захворювання, після вакцинації співробітників університету. Форму реєстрації буде розміщено на каналі ДНВР.

Для забезпечення чіткого дотримання черговості по підрозділах та уникнення скупчення підготовлено графік вакцинації з урахуванням доби та часу вакцинації з розрахунку 15 осіб за годину, 70 на добу. Орієнтовно вакцинація буде тривати до 22 червня.

М.З. Згуровський

Дуже важливо, що ви у вашому департаменті змінюєте нині систему пріоритетів і вищим пріоритетом ставите ціннісне виховання молоді. До нас приходить молодь з різних регіонів України, з різних сімей, вона виховувалася по-різному. Тому в університеті її свідомість має доповнюватися певними правилами, етикою, моральними орієнтирами. Сьогодні в нашому розбурханому суспільстві дуже багато маніпуляцій, неправди. Все це спрямовується також і на молодіжне середовище. Якщо ми будемо просто за цим спостерігати, то виходячи у самостійне життя, деякі наші випускники далі розбудовуватимуть суспільство на принципах викривленої моралі і етики. Я хочу, щоб це чітко усвідомлювали співробітники вашого департаменту і відповідним чином будували свою роботу. На першому місці має бути виховання людських цінностей, морально-етичних принципів, ставлення до категорій правди, вміння розрізняти маніпуляції, а далі ми маємо організовувати усі операційні заходи, які повинні нанизуватися на цей виховний стрижень. Тому  це – найголовніше, Наталіє Валеріївно, і я дуже хотів би, щоб у вас саме така перебудова відбувалася.

Значною мірою, Оксано Миколаївно, це торкається і бібліотеки. Бібліотека – це місце виховання, куди приходять молоді люди. Там вони також отримують певні моральні, ціннісні орієнтири.

Анатолію Анатолійовичу, безумовно, у вас більш технологічна, методологічна робота, але все в ній також має пронизуватися цим.

Отож я хочу просити усіх вас врахувати ці пріоритети у вашій роботі.  

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

Центр 4.0 КПІ ім. Ігоря Сікорського зареєстровано як перший український цифровий ХАБ на платформі Smart Specialisation Platform Європейської комісії. Реєстрація Центру 4.0 на платформі, окрім популяризації КПІ на європейських теренах, дає можливість брати участь у програмах та конкурсах, що фінансуються Європейським Союзом, у навчальних програмах стосовно трансферу технологій.

За напрямом Індустрія 4.0 заплановано підписання Меморандуму з ХАБ 4.0.

Сьогодні також беремо участь з доповіддю у вебінарі по цифрових інноваційних ХАБ.

На виконання доручень ректора

Завершено підготовку проєкту наказу та положення про ІПОТ. Підготовлено і надіслано до МОНу, Мінстратегпрому та Укроборонпрому листи з інформацією про кроки КПІ на шляху створення ІПОТ та проєкт Положення. Проєкт наказу та Положення розміщено для підписання в Мегаполісі.

По лінії взаємодії з Укроборонпромом було проведено нараду з проректоркою В.М.Симінською, І.Г. Малюковою та Оксаною Юрчишин стосовно презентації по хакатону. Проєкт презентації підготовлено для подальшого його обговорення.

У взаємодії з радою Космічної програми КПІ взяли участь в організації та проведенні 28, 30 квітня та 7 травня засідань ради. Обговорено стан питання виконання проєктів PolyITAN-30, PolyITAN-12U, зокрема поставки сонячних панелей з Польщі, закупівель комплектуючих. Підготовлено проєкт наказу про інтеграцію космічних проєктів на ІАТ.

28 квітня за участю проректора В.А. Кондратюка проведено робочу нараду з питань створення робочої групи з енергозбереження та енергоефективності, підготовки відповідного Положення та наказу.

Зустріч з потенційним інвестором (родиною Блейзер). У межах зустрічі обговорено питання можливої співпраці як у проведенні фестивалю «Sikorsky Challenge», так і в напрямку залучення інвестицій до реалізації інноваційних проєктів КПІ. Пріоритетними напрямами є агроінженерія, оборонні технології, ІТ-сектор.

На виконання рішень Координаційної ради

Узяли участь і доповіли на засіданні Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського, де обговорювався проєкт Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського. Прийнято рішення про виставлення проєкту Положення для громадського обговорення з подальшим затвердженням на червневому засіданні Вченої ради.

У взаємодії з ДМС супроводжуємо конкурс українсько-литовських проєктів. Підготовлено, оформлено та підписано комплекти документів за 6 проєктними заявками (ІМЗ, ІХФ, ХТФ, ММІ, ІПСА, ФСП), що подаються на конкурс українсько-литовських наукових проєктів.

Здійснюємо адміністративний супровід проєктів, що фінансуються НФДУ. Відбувається коригування проєктів.

Робота у взаємодії з підрозділами університету

Спільно з ДНВР завершено узгодження брендбуку КПІ ім. Ігоря Сікорського та подано до Укрпатенту заяву про реєстрацію авторського права.

Підрозділам надіслано інформацію про 22 тендерні пропозиції на майданчику Прозорро, але відчувається деякий спад активності.

Разом із видавництвом «Політехніка» подано пропозицію на участь у закупівлі «Посібники» (орієнтовна вартість 44 тис. грн).

Робота із зовнішніми партнерами

27 квітня за участю першого заступника міністра освіти і науки України Миколи Кизима взяли участь у засіданні групи експертів секції «Нові матеріали і технології» на виконання завдань формування пріоритетних напрямів розвитку науки і технологій України.

27 та 30 квітня взяли участь у нараді за участю першого заступника міністра освіти і науки України Миколи Кизима, де були розглянуті пропозиції робочої групи щодо вдосконалення Конкурсу науково-дослідних робіт і розробок МОН. Робоча група продовжує свою роботу.

Узяли участь у заході, організованому TISC та Укрпатентом «Тиждень інтелектуальної власності в Україні у  співпраці з ВОІВ». Учасникам заходу надали інформацію про Інноваційну  екосистему університету «Sikorsky Challenge», поширили інформацію-запрошення до участі в Х Міжнародному фестивалі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge 2021: Україна і Світ».

З 26 по 28 квітня взяли участь в Ukrainian Cluster Week із залученням країн Східної Європи та Східного партнерства, організованому АППАУ.

Підготовлено й надіслано до МОН листа щодо підтримки фінансування подання міжнародних заявок за процедурою РСТ за підтримки Українського науково-технологічного центру. За успішної підтримки подання планується подання заявок для розробок у галузі космосу, виробництва нових матеріалів та медичної інженерії.

Спільно з Інноваційним холдингом «Sikorsky Challenge» підготовлено та подано на розгляд фонду USAID інфраструктурний проєкт Make IT Center.

Для організації широкої участі ЗВО України в оборонній панелі та конкурсі інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge» до 19 профільних  ЗВО України надіслані листи-запрошення.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Робота постійних комісій Вченої ради університету:

- Комісією з освітньої діяльності (В.І. Тимофєєв) розглянуто проєкт наказу МОН України «Про затвердження порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2021 році». Пропозицій і зауважень до проєкту немає. Також ця комісія розглядає проєкт нової редакції Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

- Комісія з питань етики та академічної доброчесності (О.І. Бруй) розглядає звернення професора факультету соціології і права Г.В.Ложкіна щодо захисту дисертації його аспіранткою за межами КПІ.

Координаційна рада з менеджменту науки в університеті на черговому засіданні обговорила проєкт Положення про наукові школи КПІ ім. Ігоря Сікорського. Внесено пропозиції щодо доопрацювання змісту з наступним оприлюдненням проєкту Положення через інформаційні ресурси та затвердженням його Вченою радою університету.

За дорученням ректора взяли участь у підготовці проєкту наказу про створення в університеті Інституту передових оборонних технологій та Положення про цей інститут.

За участю Ради космічної програми університету:

- готується проєкт наказу щодо розробки космічного апарату «Політан - 30»;

- вирішуються питання взаємодії із замовником космічного апарату «Політан - 12U».

Здійснюється підготовка до чергового засідання Вченої ради університету 17 травня 2021 р.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Робота  з міжнародними організаціями

28 квітня 2021 року  відбувся круглий стіл «Атомна енергетика: історія, сучасність, майбутнє» та відкриття пам'ятника ліквідатору наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Герою України (посмертно), випускнику КПІ ім. Ігоря Сікорського О.Г. Лелеченку. Відтепер заходи, присвячені подіям і ролі КПІ в зусиллях щодо зниження глобальних ризиків ери атомної енергетики і ядерних технологій, мають стати традиційними.

26 квітня 2021 року КПІ відвідав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Він  ознайомився з університетським кампусом, оглянув пам'ятник герою-чорнобильцю О.Г. Лелеченку і прочитав відкриту лекція для студентів ТЕФ. Візит відігрáє позитивну роль у посиленні міжнародної проєктної діяльності вчених КПІ у сфері атомної енергетики (за програмою ЄС «Євроатом») і в інтеграції КПІ до світової системи протидії глобальним загрозам (ризикам) в епоху ядерних технологій.

1.1. Робота з впливовими міжнародними структурами

1.1.1. Триває підготовка до віртуального форуму глобальної спільноти з нагоди підписання першої Великої хартії університетів – запуску в світовому онлайн-просторі оновленої Magna Charta Universitatum, який відбудеться 16-17 червня 2021 року. Цьому передує її підписання університетами в індивідуальному порядку. Оскільки КПІ є підписантом оригінального документа, то ми можемо підписати оновлену Magna Charta Universitatum в Києві й на цьому тижні передати її до Болонського університету.

1.1.2. UNICA запланувала заходи, спрямовані на залучення студентського середовища до вирішення проблем сьогодення. Планується прийняття Студентської декларації UNICA, яку буде скеровано ключовим політичним діячам Європи. Студентським об'єднанням КПІ запропоновано заявити про себе в європейському освітньому просторі через участь у вебінарах UNICA, на яких з 11 травня по 19-21 липня 2021 року буде розглянуто 10 важливих питань, що стосуються життя і навчання студентів.

1.2. Співпраця з японськими колегами

1.2.1. На 14 травня планується візит керівника Офісу JICA в Україні пана Сугімото Сатоші для передачі DVD-носіїв з англомовною освітньою лекційною програмою «Сім розділів про модернізацію Японії», яка включається до курсу лекцій «Актуальні проблеми азійських спільнот» факультету соціології і права професора П.В. Кутуєва.

1.2.1. Розвиваючи науково-технічний і інноваційний напрями в діяльності Українсько-Японського центру, співпрацю з бізнес-колами Японії, продовжуємо взаємодію з дипломатами Денисом Яковенком та Вадимом Сидаченком, яким посол України в Японії Сергій Корсунський доручив допомагати КПІ в цій справі. На минулому тижні  за підтримки Посольства України в Японії з мерією міста Коби розпочато обговорення можливості підтримки високотехнологічних стартапів КПІ, зацікавлених в розширенні бізнесу в Японії. Обговорюються також перспективи співпраці у сфері електронного урядування та пов'язаних з ним цифрових технологій.

Працюємо із гендиректором Наукового парку В.С. Камаєвим.

1.3. Співпраця з польськими колегами

Наступний рік стане ювілейним (90 років ) для діяльності Секції вихованців КПІ в Польщі.

Спільно з головою Секції доктором Янушем Фуксою готуємо спільні заходи в ознаменування цієї події. Готуємо – за традицією – і список кандидатів для представлення до нагороди «Золотий почесний знак» Національної технічної організації – Федерації науково-технічних товариств Польщі.

1.4. За дорученням ректора М.З. Згуровського розпочали співпрацю з Ігорем Длябогою – редактором видання «Український Квартальник», який звернувся до КПІ з пропозицією підготувати статтю до цього видання.

«Український Квартальник» – це засноване у 1944 році англомовне видання Українського Конгресового Комітету Америки (УККА), яке висвітлює українські питання в різних галузях та їхній вплив на міжнародному рівні.  

Спільно з А.А. Мельниченком, Н.В. Семінською, М.М. Перестюк, Н.В. Писаревською почали готувати текст відповідно до п'яти складових, рекомендованих у листі Ігоря Длябоги.

2. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

2.1. Спільно з підрозділами, підпорядкованими проректору з наукової роботи В.А. Пасічнику, продовжуємо працювати над організацією системної роботи з підготовки і подання проєктних пропозицій на конкурси міжнародних проєктно-грантових програм за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу.

2.2. 21 квітня керівники діючих наукових груп університету взяли участь у другому раунді вебінару Європейської комісії на тему «Як підготувати успішний проєкт для програми «Горизонт Європа».

2.3. 28 квітня відбувся черговий (уже п'ятий) вебінар із серії вебінарів під загальною назвою «Проєктні горизонти КПІ», які заплановано провести протягом квітня – червня 2021 року.  Його провів експерт Національного офісу Erasmus+ в Україні за напрямом Жан Моне  Петро Крайнік. У вебінарі взяли участь 39 осіб. Було домовлено про зустріч Петра Крайніка наприкінці травня з проєктними командами КПІ, що братимуть участь у конкурсах Жан Моне і потребуватимуть консультацій щодо вдосконалення проєктних заявок.

2.4. 5 травня відбувся шостий вебінар із цієї серії. У вебінарі взяли участь 24 особи. Вебінар був присвячений програмі «Горизонт Європа».

2.5. ДМС працює з підрозділами щодо подання заявок для участі у чергових конкурсах на здобуття стипендій імені Фулбрайта для навчання, стажування й досліджень на 2022-2023 академічний рік, що оголошені Програмою академічних обмінів імені Фулбрайта/Київського офісу Інституту міжнародної освіти – Fulbright Visiting Scholar Program 2022-2023.

3. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

3.1. На сайті osvita.ua оприлюднено щорічний рейтинг українських закладів вищої освіти за показниками цитованості – даних наукометричної бази Scopus (університети ранжовано за індексом Гірша), яка постійно індексує понад 20 тисяч наукових видань з технічних, медичних і гуманітарних наук. Порівняно з 2020 роком КПІ покращив свої показники і вийшов на п'яте місце серед українських закладів вищої освіти.

3.2. У 2020 році КПІ вперше подав заявку на включення до Шанхайського рейтингу. 29 квітня ми отримали лист від упорядників, яким повідомлено, що КПІ включено до розгляду. Це перший крок до входження в рейтинг. Якщо за даними 2021 року КПІ продемонструє позитивну динаміку параметрів у порівнянні з параметрами 2020 року, то буде претендувати на включення до Шанхайського рейтингу 2021 року в групі 1000+.

4. Інші заходи

Для 22-го випуску щорічника «Україна дипломатична», який видається Державним підприємством «Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв», подали статтю на тему «КПІ ім. Ігоря Сікорського. Нові обрії співпраці України та Аргентинської Республіки».

М.З.Згуровський

Ви нічого не сказали про участь КПІ в конференції  «Україна у Вашингтоні та світі», яка проходитиме з 11 по 13 травня. КПІ проводетиме там цілу секцію, яка стосується інноваційного розвитку. Вам слід прокомунікувати з цього приводу з Інною Геннадіївною  Малюковою та Віталієм Анатолійовичем Пасічником. Це напрям вашого департаменту і ви не можете залишитися осторонь цього заходу.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Упродовж  тижня  проводили індивідуальну роботу щодо виконання приписів з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки. Розробили проєкт наказу з графіком та новими термінами виконання приписів, які були видані за результатами планової перевірки інспекторами ДСНС.

- гарна новина: Касаційний суд м. Києва скасував рішення апеляційного суду щодо зупинення експлуатації будівлі 15-го гуртожитку;

- продовжували виконувати обстеження об'єктів зі складанням дефектних актів з визначенням, де саме необхідно виконати капітальні та поточні ремонтні роботи (28-й та 23-й навчальні корпуси);

- провели робочу нараду щодо робіт з благоустрою території за 18-м навчальним корпусом. Закінчили ремонтні роботи фасаду зони Б;

- закінчили роботи з гідроізоляції та розпочали відновлювати благоустрій навколо будівлі Відділу авіації та космонавтики ДПМ;

- організували вивезення листя з паркової зони та з території університету;

- провели профілактичні огляди університетських трансформаторних підстанцій;

- спільно із факультетами/інститутами працювали в рамках двомісячника з благоустрою території;

- розпочали ремонт бруківки та бордюрів по території;

- продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах, а також з монтажу новопридбаного вентиляційного обладнання;

- продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель по господарському напряму роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;

- спільно з департаментом навчальної роботи продовжуємо аудит навчальних площ на предмет їх  готовності до нового навчального року;

- продовжуємо працювати над організацією передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Узгодили протягом тижня усі деталі транспортування та встановлення літака;

- провели робочу нараду щодо розробки системи віддаленого енергомоніторингу;

- розпочали тестування блоку температурного моніторингу для його подальшого запуску з початку опалювального періоду 2021/2022 років;

- підготовлено проект наказу про затвердження програми енергоефективності та створення робочих груп із залучення фінансування для реалізації програми і розробки системи віддаленого енергомоніторингу;

- продовжуємо роботу над удосконаленням методики розрахунку лімітів водоспоживання підрозділами університету;

- триває робота над розробкою положення для температурного моніторингу в університеті;

- продовжуємо працювати над оновленням сайту Служби енергоменеджменту.

Соціальний напрям

- Після закінчення локдауну їдальня в 1-му навчальному корпусі відновлює свою роботу, працює їдальня в 32-му корпусі (курсантська), робота продовжується з дотриманням усіх протиепідемічних заходів при COVID-19;

- проводиться організація інфраструктури та підготовка матеріально-технічної бази для забезпечення харчування в ОК «Маяк». За побажаннями студентів готуємо до запуску в їдальні комплексу лінію роздачі;

- уклали угоди на медичний огляд, металеві вироби, покриття підлоги, виготовлення і лабораторно-стендові випробування цифрового коригованого гірокомпаса з інтеграцією в інформаційно-обчислювальні мережі, лабораторні меблі;

- триває наповнення розробленої власними силами системи «Закупівельник КПІ»;

- розробляємо комерційні пропозиції щодо співпраці з потенційними корпоративними клієнтами на проживання та перебування на університетських базах відпочинку;

- проводимо підготовку інформаційних ресурсів і сервісів бронювання для проведення оздоровчого сезону;

- 11 травня розпочалося бронювання путівок до оздоровчих підрозділів, з 30 квітня  відкрито  доступ  для співробітників до форми на отримання здешевлення путівки;

- у СОТ «Політехнік» проведено толоку за участю студентів колективу Інноваційного центру «Клуб 13»;

- проведено підготовку території та приміщень у СВСТ «Сосновий» до оздоровчого сезону;

- готується відрядження працівників до ОК «Маяк» для підготовки до оздоровчого сезону та проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

Безпека

-  продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території;

- за попередній тиждень  складних правопорушень по території університету виявлено не було, за винятком одного: було скоєно крадіжку у першокурсниці, але по гарячих слідах злочинця було затримано;

- проводили комплекс заходів з оптимізації роботи та оновлення програмного забезпечення системи відеоспостереження.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

За бакалаврським і магістерським рівнями вищої освіти ми завершили виконання нашого плану  акредитації на поточний навчальний рік. Ми мали 15 освітніх програм на акредитацію, 10 із них уже акредитовано (ми отримали підтвердження), ще 5 передаються на остаточне затвердження НАЗЯВО.

Починаємо працювати над програмам PhD. Провели низку нарад із завідувачами  кафедр і деканами факультетів щодо цієї роботи. Фактично ми завершили внутрішню акредитацію PhD-програм, які планувалися на цей навчальний рік. 7 із них буде знято з акредитації і перенесено на наступні  роки через їхню неготовність з різних причин. На ближчому засіданні  акредитаційної комісії ми це питання розглянемо.

Підписано накази з оновленими профілями підрозділів. Практично всю інформацію вже завантажено до бази. Після остаточної перевірки база буде повністю готова до аналізу та функціонування.

Департамент також супроводжує кадрові процедури щодо заміщення вакантних посад викладачів.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування за травень отримано за усіма програмами, крім академічної стипендії, кошти на фінансування якої плануємо отримати на цьому тижні.    

Виплачено заробітну плату за другу половину квітня і соціальну стипендію за квітень.  Нараховуємо заробітну плату за І половину травня. Фінансування на травень отримали в межах затверджених лімітів без коригування.

Платежі до Казначейства було проведено вчасно без затримок.

Спільно з  департаментом  якості освітнього процесу підготували і надали до МОН інформацію по середніх балах ЗНО та кількості студентів та штатних одиниць за 2020 рік.

Надано до МОН інформацію щодо кількості та площі навчальних корпусів університету.

Працювали з Міністерством економіки у питанні регулювання оплати за проживання в гуртожитках.  Це пов'язано з тим, що чинний поки що наказ про врегулювання цього питання не відповідає сьогоднішнім реаліям і витратам за проживання. Направили до МОН листа щодо врегулювання цього питання.

На спільній нараді комісій, що регулюють питання фінансово-господарської діяльності університету, ухвалено низку рішень щодо вдосконалення порядку і процесу захисту бюджетів підрозділів та проведення закупівель.

Узгодили з усіма зацікавленими підрозділами Положення про перспективний розвиток, врахували зауваження і готові до подальшого його представлення і організації перспективного планування. 

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Упродовж останніх двох тижнів жодного хворого на коронавірусну хворобу в студмістечку не було.

Ремонтні роботи виконуються власними силами студмістечка. Ремонтуються місця загального користування в гуртожитках №№ 3, 4, 6, 8 і 20.

Тривають з роботи з благоустрою: наші працівники зрізають з дерев сухі гілки та викошують траву.

Соціальні працівники постійно контролюють дотримання мешканцями санітарних правил і карантинних вимог.

Складних правопорушень на території студмістечка і в гуртожитках не зафіксовано.

Контроль за ходом будівництва нового гуртожитку. Минулої середи члени нашої комісії виходили на будівництво. Побачили, що підрядні організації «Євротрансу» працюють нормальними темпами:  на 9-му поверсі електрики на нашу вимогу займалися перенесенням розеток у ті місця, де вони мають розташовуватися; окрім того, прокладається Інтернет-мережа, встановлено одну з трьох ліфтових кабін;  на 4-му та 5-му поверхах виконуються фінішні оздоблювальні роботи – працівники клеять у житлових кімнатах шпалери, а в коридорах проводяться штукатурні роботи. Комісія зауважила, що виконання оздоблювальних робіт рухається доволі повільно, і після цього зауваження, щоб надолужити згаяний час,  «Євротранс» організував роботу в три зміни. Також на цьому об'єкті замінено головного інженера – тепер там нова людина. На 9:00 12 травня ми знову вийдемо на об'єкт для контролю виконання робіт.

М.З.Згуровський

Коли, на ваш погляд, ми зможемо прийняти цей гуртожиток?

О.А.Іщенко 

Ми не зможемо побачити і прийняти об'єкт до підключення його до інженерних мереж. На наше питання представники компанії розповіли, що вони нині виконують погоджувальні процедури з відповідними комунальними підприємствами. В четвер 13 травня на засіданні інвестиційної комісії вони мають показати нам підтверджувальні документи щодо цього. Якщо все рухатиметься в такому темпі, як сьогодні, думаю, що до кінця наступного місяця можна буде   приступити до умеблювання гуртожитку.

М.З.Згуровський

Але коли ми зможемо повністю прийняти до себе цей об'єкт офіційно?

Голова профкому студентів  І.Степанюк

Ми щоразу під час виходу на будівництво ставимо це запитання. Нам відповідають, що нібито вони працюють за графіком, і 30 червня ми, начебто, зможемо «перерізати стрічку». А основні роботи вони, буцімто, планують завершити навіть раніше – до 15 червня. Щоправда,  якихось недороблених дрібниць там поки що доволі багато. Проте, якщо вони працюватимуть цілодобово в три зміни, то, думаю, встигнуть.

О.А.Іщенко 

Насправді, я думаю, що нам слід орієнтуватися на середину липня.

М.З.Згуровський

Дякую. Юрію Івановичу, Вадиме Анатолійовичу і Олександре Анатолійовичу, спільно зі студентськими організаціями та нашими службами підготуйте, будь ласка, на засідання інвестиційної комісії перелік важливих питань. Скажімо, підключення до інженерних мереж та інші. Ми мусимо мати на контролі перелік критично важливих питань, з яким ми могли б постійно працювати не на рівні виконавців, а з керівництвом компанії.

Ю.І.Якименко

Це планується розглянути на найближчому засіданні інвестиційної комісії, але попередньо ми з Вадимом Анатолійовичем по кожному з напрямів – по воді, по теплу тощо – перевірили документи, з якими вони працюють. Усе йде поки що нормально.

М.З.Згуровський

Хто підготує перелік цих критичних питань для інвестиційної комісії?

Ю.І.Якименко

З питань підключення із зовнішніми організаціями – Вадим Анатолійович, а щодо стану гуртожитку – Олександр Анатолійович.

М.З.Згуровський

Ну і останнє запитання до Олександра Анатолійовича, вже не по ходу будівництва. Ви співпрацюєте з вашими колегами-директорами студмістечок інших університетів. Чи відомо вам, щоб за роки незалежності України якийсь з університетів збудував собі новий гуртожиток? Український католицький університет не рахуємо, бо його підтримує світове католицьке середовище, яке є надзвичайно потужним, тобто там зовсім інші ресурсні і фінансові можливості. А от чи є такі приклади серед державних, українських університетів?

О.А.Іщенко

Нових гуртожитків за цей час не побудував жоден з державних університетів.

М.З.Згуровський

Дякую.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

У МОН відбулося чергове засідання комісії по наукових базах даних. Обговорювалася не дуже втішна інформація про те, що цього року скорочено фінансування на національну передплату  приблизно вполовину. Тому, швидше за все, буде залишено лише одну базу даних – Scopus або Web of Science – яку саме, поки що невідомо.  Якщо з'являться певні додаткові кошти, буде зроблено передплату на повнотекстову Science Direct від Elsevir. 

Крім того, до кінця тижня для кількох співробітників департаменту науки та інноватики та бібліотеки компанія Clarivate Analytics дає тестовий доступ до свого аналітичного інструменту InCites, пов'язаного з базою даних Web of Science. Минулого місяця ми мали доступ до подібного інструменту компанії Elsevir. Будемо вивчати, наскільки він буде нам потрібним.

В електронному архіві КПІ (ELAKPI) створено тематичну колекцію щодо боротьби з COVID-19, де збиратимуться роботи науковців університету за відповідною темою. Нині в колекції представлено 22 роботи.

Проведено зустріч з директором Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Костянтином Єфремовим. Погоджено процедуру розміщення матеріалів Центру в колекції COVID-19.

Окрім того, обговорено можливість створення в електронному архіві ELAKPI тематичної колекції робіт науковців КПІ зі сталого розвитку.

Надіслано на кафедри інформацію:

  • щодо можливості долучитися до безкоштовних вебінарів українською мовою про ресурси компанії Clarivate Analytics, що відбудуться до 14 травня 2021 року.
  • про проведення тренінгу з питань етики, доброчесності та протидії корупції для студентів-правників, що проходитиме з 11 по 28 травня 2021 року за підтримки Університету Східної Англії (Великобританія) у співпраці з Програмою USAID «Нове правосуддя». Програма тренінгу базується на навчальних модулях за тематикою доброчесності, етики та протидії корупції, розроблених Управлінням ООН з наркотиків та злочинності в рамках ініціативи «Освіта заради справедливості».

Академічна доброчесність. У межах підготовки до онлайн-дискусії - Відкритого діалогу про академічну доброчесність у щоденному житті КПІ «ДоброЧесність: цінності в щоденних вчинках» 18 травня (15:00-17:00). Проведено засідання оргкомітету, в якому взяли участь представники ДНВР, НТБ, Студради, профкому студентів, НТСА. Визначено теми дискусії: «списування», «необ'єктивне оцінювання». Створено подію.

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка, передплата доступу до баз даних  Scopus або Web of Science та інших  здійснюється лише централізовано міністерством?

О.М.Бруй

Так, централізовано міністерством. Щороку Віталій Анатолійович підписує договір.

М.З.Згуровський

Тобто, можливостей індивідуального підключення університетів до цих баз даних немає? Звісно, за умови, що вони платитимуть кошти за цю передплату?

О.М.Бруй

Це, звичайно, можливо. До того, як було запроваджено централізовану передплату, ми самі передплачували доступ до Scopus.

М.З.Згуровський

А про які кошти йде мова?

О.М.Бруй

Кожного разу компанії це обговорюють. Вони можуть давати дуже великі знижки для КПІ. Зараз важко про це навіть казати.

М.З.Згуровський

Прошу почати опрацьовувати і цей варіант на випадок, якщо централізованої передплати не буде.

Ю.І. Якименко

Ми маємо досвід підключення баз даних через мережу УРАН.  Ми вже так робили, коли не було підключення через МОН, ми зробили його через УРАН і на пільгових засадах.

 О.М.Бруй

Я думаю, що вони зацікавлені в КПІ, і якщо не буде національної передплати, ми з ними зможемо вести діалог.

М.З.Згуровський

Юрію  Івановичу і Оксано Миколаївно, опрацюйте ці варіанти, щоб ми чітко знали про умови передплати і вартість.

Голова комісії з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Хочу подякувати всім за допомогу і підтримку у встановленні пам'ятника Герою України Олександрові Григоровичу Лелеченку.  Ми це зробили, і мені до сьогодні телефонують зі словами вдячності чорнобильці.

М.З.Згуровський

Це ми вам мусимо дякувати як організаторові цього процесу. Ми вам дякуємо за це і за багато іншого, починаючи від маятника Фуко в бібліотеці, кількох пам'ятників і багато добрих справ. Але повертаючись до роботи комісії з питань розвитку університету, яку ви очолюєте. Чи є нова інформація з питань її роботи?

В. Й. Котовський

Її робота відбувається за планом.

Помічник  ректора  В.І. Дмитренко

У контексті виступу Віталія Йосиповича щодо встановлення пам'ятника Олександрові Григоровичу Лелеченку хочу від імені учасників ліквідації аварії на ЧАЕС подякувати керівництву університету за те, що ви сьогодні згадали не лише тих героїв, хто захищав людство від радіації в 1986 році й загинув, але й тих, які залишилися живими і тепер працюють в КПІ ім. Ігоря Сікорського. І не лише згадали цих людей, але й надали їм одноразову матеріальну допомогу. Їх у нас 30. Це без перебільшення люди – герої. Нині вони працюють на різних посадах, але в 1986 році посада у них була одна – фронтовик. Бо це був справжній фронт боротьби з невидимим ворогом. Тільки тоді зброєю були не автомати, а лопати, сокири, самовідданість цих людей та їхня честь. І нічим не захищені голі людські руки. Пам'ятник  Герою  України  Олександрові Лелеченку, який ми відкрили 28 квітня, – це символ героїзму людей, які ціною свого життя врятували населення України та країн Європи. І знак шани та поваги до учасників ліквідації  аварії на ЧАЕС, які працюють в університеті. Хочу поставити вас до відома, що ліквідатори мають намір об'єднатися в Братерство  ліквідаторів КПІ ім. Ігоря Сікорського з метою активної участі в громадському житті університету та його подальшої розбудови. Ще раз дякую від імені всіх наших ліквідаторів. 

М.З.Згуровський

Щиро дякую, Валерію Івановичу! Ви один із тих 30 ліквідаторів, які працюють у нас і які з перших днів аварії брали участь у подоланні її наслідків.

Наталіє Валеріївно, поспілкуйтеся з Валерієм Івановичем, Можливо, приклади людей, які входять до числа тих 30 ліквідаторів, що нині працюють у нас, могли б бути цікавими для виховної роботи.  

В.о. голови Студентської ради університету Назар Булавко

З пріоритетного. Від компанії «LeoDoc» нам передали інформацію для організації тестування  щодо платформ, на яких реалізується програма. 

Разом з Наталією Валеріївною та Оксаною Миколаївною готуємося до дискусій щодо академічної доброчесності. Також у межах цієї підготовки плануємо в інстаграмі запускати тематичні сторіз з поясненнями засад академічної доброчесності, та, крім того, технологій  перевірки фактів для визначення фейків.

М.З.Згуровський

Це добре, що розпочнеться така дискусія. Вона потрібна для того, щоб допомогти зрозуміти, навіщо ця доброчесність молодим людям, і яку роль вона може відіграти в долі кожного з них. Адже якщо виходити з того, що нормами доброчесності у своєму житті і професійній діяльності керується кожна успішна людина, стає зрозумілим, наскільки такі підходи важливі для молоді. І наскільки важливою є така дискусія.

Назар Булавко

У мене є ще одне прохання до адміністрації та конкретно до Вадима Анатолійовича. Можливо, ви бачили, що кілька наших випускників за участю Максима Чвартковського  планують на Політехнічній створити воркшоп, публічний простір. Єдине їхнє прохання – надати доступ, щоб вони могли підключити електроінструмент.   

М.З.Згуровський

Це гарна громадська ініціатива. Але слід попрацювати з нашим головним архітектором, щоб відбулася певна гармонізація цього простору, щоб не порушувався стиль вулиці. І, взагалі, бажано, щоб ця група активістів попрацювала з нашими відповідними службами. Тобто, ми вітаємо цю ініціативу, але для її реалізації потрібно узгодити низку питань. І не лише в частині використання електроенергії, але й в інших аспектах. Бо там, можливо, з'явиться необхідність підключення до якихось інженерних мереж – води, каналізації тощо. Особливо в перспективі, якщо цей проєкт розвиватиметься в напрямку перетворення нашої пішохідної зони на щось більш функціональне і цікаве. І багато чого нам доведеться вирішувати спільно – як в архітектурному, так і в інфраструктурному аспектах. Отож бажано, щоб цю співпрацю було започатковано на старті.

Назар Булавко

Тут є важливий момент. Як повідомив мені Максим Чвартковський, він уже подав на ім'я Вадима Анатолійовича  відповідну  службову .

М.З.Згуровський

Це, звісно, добре, але ж і зустрітися потрібно, щоб обговорити усі питання проєкту. Ми вітаємо цю ініціативу. Це дуже добре, що окрім зусиль адміністрації, до поліпшення нашого кампусу будуть докладатися ще й зусилля громадськості.

Щодо самої вулиці Політехнічної. До 2008 року це була звичайна вулиця: з автомобільним рухом, забруднена вихлопними газами, не дуже комфортна  для студентів і викладачів, зі стоянками автомобілів, різними кіосками тощо. Першим етапом було те, що ми відвоювали цю вулицю, зробили її пішохідною, оновили покриття, встановили  лавочки, зробили нормальне освітлення. І до цього часу КПІ прибирає і підтримує цю вулицю в належному стані. Якщо ж до її поліпшення долучиться громадськість, щоб зробити її привабливішою, затишнішою, зручнішою, – ми тільки за. Але це спільна праця.

Назар Булавко

Добре. Ми з Максимом Чвартковським поговоримо і домовимося з Вадимом Анатолійовичем про зустріч.

В.А. Кондратюк

Назаре, ми з вами вже попередньо домовлялися, але ви чомусь не враховуєте моїх прохань і побажань. Спочатку слід всі ідеї та ініціативи добре опрацьовувати. Ви ж знаєте, що я відкритий до спілкування. Але ви озвучуєте якісь питання, про які я вперше на ректораті чую. Хоча ви завжди можете вийти на контакт зі мною і поспілкуватися. Щодо співпраці з нашим архітектором чи службами – ви також знаєте, які моменти бували – ми вже це обговорювали, коли обговорювали питання встановлення фонтанчиків,  і пам'ятаєте, які були проблеми в нас з інженерними мережами. Вам усе це відомо. Тому давайте побудуємо нашу співпрацю таким чином: якщо у вас є ідея, ви звертаєтеся до мене особисто; у нас є спеціальні комісії, які такі речі розглядають. Ви будете до роботи цих комісій залучені, і вже на них прийматимуться відповідні рішення.  Домовилися?

Назар Булавко

Домовилися. Але річ у тім, що ініціаторами виступили не студради, а випускники. Це  об'єднання  «KPI urban squad».

М.З.Згуровський

Зрозуміло. Назар тут є просто комунікатором і не може відповідати за стратегію та бачення роботи. Але ваша роль студенства КПІ дуже важлива. Бо КПІ вже багато зробив для розвитку цієї вулиці,  яка колись фактично поділяла наш університет на дві частини. Тобто, зроблено перший важливий етап. Тепер другий етап - більш вишуканого оздоблення цієї вулиці  – це річ не проста, і її слід обговорювати з нашими фахівцями. Я б пропонував залучити до цієї справи автора кількох пам'ятників на нашій           території – заслуженого художника України Анатолія Валієва, щоб він міг висловити своє бачення щодо того, що там планується встановити, нашого головного архітектора і, звичайно, працівників наших служб, які повинні забезпечувати інфраструктурні рішення, використання електроенергії, води, каналізації тощо. Очевидно, мова може йти про встановлення біотуалетів та інших об'єктів соціальної інфраструктури, бо таку улицю, якщо вона набуде того вигляду, якого ми хотіли б, буде відвідувати велика кількість гостей з міста Києва. З іншого боку, це громадське місце не повинне порушувати життєдіяльність університету. Тобто подальший розвиток вулиці Політехнічної повинен мати комплексний, системний характер.

Голова профкому студентів КПІ Ігор Степанюк

Щодо основних моментів нашої роботи. На щастя, трохи послаблено карантин, тому ми можемо відновити деякі наші активності. Отож ми знову запустили реєстрацію на безкоштовне відвідування басейну – дуже великий запит на це від студентів. Басейн відсьогодні почав працювати.

Також запустили замовлення транспортних карток, але вже на кінець місяця. Очікуємо на інформацію про продовження терміну дії транспортних карток з 1 вересня і перехід, як і раніше планувалося, тільки на студентські проїзні з вбудованою транспортною карткою. Тому що, якщо в КПІ наразі першому і п'ятому курсам їх видають, то в інших вишах цього не роблять. Тому, швидше за все,  буде порушено   питання про продовження дії транспортних карток.

І ще одне. Футбольний клуб «Шахтар» передав нам квитки на домашній поєдинок у чемпіонаті України, який відбувся 9 травня. Ми розповсюдили їх серед студентів.

Щодо нового гуртожитку. Нам інвестори давно обіцяли облаштувати спортивний майданчик біля нього. Ми про це згадали і тепер готуємо відповідну службову записку на засідання інвестиційної комісії.

Готуємо ще низку активностей, які можна організовувати просто неба.  Студенти   мріють повернутися до нормального студентського життя, і ми сподіваємося, що повернення це може відбутися вже восени.