22 квітня 2021 року відбулася Конференція трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського. На конференцію було обрано 341 делегата, з них: науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 257 осіб, здобувачів вищої освіти 57 осіб, делегатів від інших категорій працівників університету 27 осіб. Кворум під час проведення відеоконференції складав від 82% до 90 %. Голосування відбувалося підняттям руки,  крім цього, делегатам напередодні були розіслані підписні листи персонального голосування, де позначалися результати волевиявлення за постанови з пунктів порядку денного. Після проведення конференції підписні листи передаються профкому і додаються до протоколу конференції.

У роботі конференції взяв участь голова Київської міської організації профспілки працівників освіти і науки України Олександр Яцунь.

Делегати розглянули виконання Колективного договору, Угоди з охорони праці і Колективної угоди між адміністрацією та профкомом студентів за період з квітня 2020 року по квітень 2021 року, затвердили Колективний договір і Колективну угоду на новий термін – на 2021-2024 роки, розглянули і ухвалили рішення з інших питань.

Зі звітом адміністрації про роботу та виконання Колективного договору за період з квітня 2020 року по квітень 2021 року виступив ректор Михайло Згуровський. Він відзначив, що в умовах пандемії університету довелося вирішувати низку завдань, пов'язаних з масштабною  автоматизацією освітньої і управлінської діяльності. Ректор розповів про діяльність університету за основними її напрямами і відзначив, що протягом звітного періоду університет напружено працював над виконанням завдань, визначених Стратегією розвитку КПІ до 2025 року з урахуванням змін у системі управління освітою і наукою.

Однією з головних змін стало запровадження формульного фінансування університетів, яке передбачає гарантоване отримання 80% бюджетних коштів для підтримання університетами статутної діяльності, а решту – залежно від позиції в міжнародних рейтингах, працевлаштування випускників, обсягу госпдоговірних робіт тощо. Фінансування науки КПІ проводилося із загального та спеціального фондів. Загалом у 2020 році виконувалося 68 науково-дослідних робіт. У звітному періоді вдалося збільшити обсяги фінансування науки з 70 до 84 млн грн. Лідерами стали ІМЗ, ТЕФ, ІТС. Головними джерелами надходжень є фінансування по лінії МОН, госпдоговірні роботи, гранти Національного фонду досліджень, наукові послуги та державне замовлення. Співвідношення фінансування за рахунок спецфонду до загального фонду склало 50%.

Однією з важливих справ КПІ стало вдосконалення системи внутрішнього самоаналізу відповідно до вимог ринку праці і Ліцензійних умов акредитації НАЗЯВО. Результатом проведеної роботи стали зміни у структурі навчально-наукових підрозділів. Зокрема, на основі об'єднання науково-педагогічних шкіл інженерно-фізичного та зварювального факультетів створено Інститут матеріалознавства та зварювання імені Є.О.Патона. З метою консолідації зусиль у галузі космічних досліджень створено Центр космічних технологій на базі ІАТ. Було реорганізовано 16 кафедр, об'єднано та припинено набір на 90 освітніх програм, і на їх основі створено 41 програму першого та другого рівнів вищої освіти відповідно до запитів ринку та умов акредитації НАЗЯВО.

Суттєвим викликом для університету стало проведення вступної кампанії за умов дистанційного режиму навчання. Нині головним і чи не єдиним джерелом інформації про університет для абітурієнтів та їхніх родин стали інтернет-сайти й соціальні мережі. Отож за умов епідемії робота з шкільною молоддю й абітурієнтами здійснюється переважно в інформаційному просторі, зокрема в соціальних мережах "Інстаграм", "Фейсбук", "Телеграм". На ютуб-каналі створено сторінку "Вступ до КПІ", розроблено "Каталог вступника". У пошуках талановитої молоді розширено співпрацю з Малою академією наук, школами та ліцеями. При цьому середній конкурс за заявами у минулому навчальному році склав 8,9 заяв на одне місце. Зросла кількість студентів, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб.

Робота за умов карантину пришвидшила вдосконалення "Електронного кампусу" університету та створення власної платформи дистанційного навчання "Сікорський".

За умов пандемії було укладено меморандум про співпрацю зі студентською поліклінікою та клінікою "Мій лікар". Це дозволить студентам проводити вакцинацію, а під час карантину отримувати консультації лікарів навіть без декларацій. У студмістечку створено місця для самоізоляції студентів, хворим забезпечено всебічну допомогу.

В онлайн-форматі відбувся ІХ Фестиваль інноваційних проєктів. Усього на конкурс було подано 175 проєктів, до фіналу вийшли 56, з них 18 від КПІ. Інвестиції отримали 38 проєктів.

Господарські служби забезпечували життєдіяльність усіх ланок університету. На належному рівні утримувався майновий комплекс університету, до якого входить понад 80 об'єктів складної інфраструктури, велика прилегла територія. Починаючи з березня 2020 року і дотепер в усіх об'єктах, і перш за все в студентському містечку, проводилася регулярна дезінфекція приміщень, організовано і виконано комплекс заходів, спрямованих на посилення безпеки студентів і співробітників університету. Продовжувалося й виконання Програми енергоефективності. Заходи з енергозбереження під час епідемії дозволили знизити загальну вартість спожитих енергоресурсів на 34 млн грн, або на 27%  порівняно з 2019 роком,  холодної води – на 27%. А ще протягом 2020 року впроваджено нову систему планових закупівель товарів і послуг за принципом "Єдиного вікна". Значна увага приділялася благоустрою та озелененню території університету. Біля Відділу авіації та космонавтики створено новий сквер "Піонери авіації".

Бюджет КПІ на 2020 рік у сумі 1,8 млрд грн було виконано на 98,1%, причому план надходжень загального фонду виконано на 100%, а план надходжень спеціального фонду – на 91,2%. Причини недовиконання контрольних показників – зниження за умов епідемії обсягів діяльності баз відпочинку, студмістечка, ЦСХ. Фонд заробітної плати працівників університету, порівняно з попереднім роком, зріс на 11,5%, середньомісячна заробітна плата – на 12,7%. Створення Фонду розвитку КПІ дозволило здійснювати планомірне, поступальне вирішення нагальних проблем університету.

Аналізуючи виконання Колективної угоди за 2020 рік, ректор зазначив, що всі її пункти та Угода про охорону праці в цілому виконані, і докладно доповів про виконання кожного з її розділів. На завершення доповіді Михайло Згуровський наголосив, що за характером викликів минулий рік став одним з найскладніших протягом останніх десятиліть. Однак, долаючи усі виклики, університету вдалося не тільки забезпечити стабільне функціонування за усіма напрямами, але й досягти вагомих результатів у формуванні та вдосконаленні своєї освітньої, наукової та господарської роботи.

Голова профспілкового комітету університету Михайло Безуглий доповів, що за результатами роботи відповідних комісій проаналізовано виконання колективних договорів усіх факультетів та інститутів, а їхні керівники отримали схвальну оцінку своєї діяльності, яку відповідно до п. 1.7.1 Колективного договору було передано до ЕКК університету для прийняття рішення про виконання умов контракту. Цьогорічні звіти проректорів та головного бухгалтера розглянуто та схвалено на засіданнях Вченої ради університету в січні-березні, інформацію про виконання бюджету за 2020 рік обговорено на засіданнях Адміністративної та Вченої рад і опубліковано в газеті "Київський політехнік" № 13-14. Таким чином вимоги чинного законодавства щодо звітів керівників усіх рівнів дотримано, а ректор відзвітував про свою діяльність безпосередньо на конференції. 

Він також повідомив, що комісія запропонувала з цього року укладати Колективний договір університету на 3 роки, а Угоду з охорони праці оновлювати щорічно.

Підсумовуючи виконання положень колективних договорів підрозділів та загальноуніверситетського Колективного договору, Михайло Безуглий  констатував, що їхні розділи в цілому виконано, про що свідчать відповідні акти, підписані представниками адміністративної та профспілкової сторін. Утім, ступінь готовності об'єктів, включених до цьогорічної угоди з охорони праці, є найнижчим за останні два десятки років. Отож невиконані пункти перебуватимуть на щоквартальному контролі комісії з перевірки виконання Колективного договору, а скориговані пункти перейшли до Угоди з охорони праці на наступний період.

Говорячи про фінансування університету, Михайло Безуглий зауважив, що за захищеними статтями воно у 2020 році було стабільним. Понад те, окремі підрозділи покращили свої показники надходження до спецфонду. Однак загальноуніверситетські підрозділи, такі як Центр студентського харчування, Центр фізичного виховання і спорту, Центр культури та мистецтв, а особливо студмістечко, внаслідок карантинних обмежень не виконали плану надходжень. Запровадження локдаунів призвело до необхідності працівникам цих підрозділів іти у чергові оплачувані відпустки, оформлювати за особистими заявами простій, а в окремих випадках (наприклад, у ЦФВС, ЦКМ та ЦСХ) – люди були змушені піти у відпустки за власний рахунок, а деяких навіть було скорочено. Фінансування зарплати таких працівників безпосередньо  залежить від присутності студентів в університеті, тому зберігається можливість їх пріоритетного працевлаштування після повернення до нормального режиму роботи. 

Статутна діяльність профкому університету за останній рік була спрямована  на реалізацію заходів матеріальної підтримки, соціального та правового захисту, оздоровлення співробітників і членів їхніх родин. Представлення інтересів працівників у комісіях та радах університету здійснювалося переважно в дистанційній формі, проте не менш ефективно.

 У 2020 році оплата лікарняних здійснювалась відповідно до законодавства із загального фонду університету та фонду соціального страхування. Проте з 1 січня 2022 року, як  пропонує Міністерство соціальної політики, для отримання 100% лікарняних вимагатиметься стаж роботи понад 20 років, що суттєво звужує права співробітників. Профспілкові організації, зокрема й Київська міська організація профспілки освітян, рішуче налаштовані не допустити прийняття цього законопроєкту і не дозволити в черговий раз залатати діру в Пенсійному фонді за рахунок соціальних гарантій та здоров'я працівників.

Майже вдвічі минулого року зменшилася кількість працівників та членів їхніх родин, що скористалися послугами оздоровчих підрозділів університету. Але при цьому КПІ вдалося забезпечити здешевлення вартості путівок на 1200 гривень працівникам, їхнім дітям та онукам. Цього року оздоровча кампанія в університеті планується з дотриманням усіх санітарних та епідеміологічних вимог. Компенсація при придбанні повної путівки з харчуванням для працівників, їхніх дітей та онуків складе 1350 грн, а при купівлі повної путівки без харчування – 500 гривень. Торік профком за рахунок власних коштів також продовжив реалізацію програми санаторно-курортного лікування для працівників університету відповідно до медичних показників. 15 осіб отримали 50% знижку на двотижневий відновлюваний курс у санаторіях.

Дитяче оздоровлення в традиційних таборах "Сонячний берег" в Одеській області та "Верховина" в Івано-Франківській області для дітей працівників КПІ в минулому році позмінно переносилося, а потім було взагалі скасоване. Тому  можливості минулого року були спрямовані лише на пільговий сімейний відпочинок у "Маяку", "Політехніку", "Сосновому" та "Медику".

Профком продовжував фінансово підтримувати різні категорії співробітників КПІ, у тому числі ветеранів війни та праці, та співробітників, які перехворіли на коронавірус, і в 2020 році надав грошової допомоги майже 1900 працівникам – членам профспілки на суму 4 млн 096 тис. грн. І хоча кількість отримувачів допомоги зменшилася, проте середній її розмір зріс на 15%.

У підсумку голова профкому повідомив, що адміністрація університету та адміністрації підрозділів дотримувались положень Колективного договору і що Профком рекомендував прийняти звіти про виконання положень Колективного договору університету за період з квітня 2020 р. по квітень 2021 р.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк розповів про значну повсякденну роботу, яку проводить організація задля покращення умов життя студентів і зменшення впливу різноманітних зовнішніх негативних чинників.

Конференція прийняла звіти адміністрації та профспілкових комітетів про виконання положень Колективного договору університету за період з квітня 2020 р. по квітень 2021 р. і про роботу ректора й одноголосно визнала їх задовільними.

Конференція розглянула та затвердила всі розділи Колективного договору і Колективної угоди на 2021-2024 роки з редакційними правками, які запропонувала робоча комісія.

Насамкінець на конференції було обрано комісію з трудових спорів, раду трудового колективу з житлових та соціально-побутових питань. Делегати затвердили зміни до Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також зміни до Кодексу честі КПІ ім. Ігоря Сікорського. Окрім того, конференція, як це і регламентовано Законом України "Про вищу освіту", обрала представників до складу Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

[22.04.2021 / 15:00] Конференція трудового колективу

22 квітня 2021 року відбудеться конференція трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського у форматі відеоконференції з використанням платформи Zoom.

Порядок денний:

 • 1. ЗВІТ РЕКТОРА, ГОЛОВИ ПРОФКОМУ, ГОЛОВИ ПРОФКОМУ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ПРО РОБОТУ ТА ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ З КВІТНЯ 2020 РОКУ ПО КВІТЕНЬ 2021 РОКУ.
 • 2. УКЛАДАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ НА 2021-2024 РР. [переглянути проект]
  • 3. РІЗНЕ.
  • 3.1. ОБРАННЯ КОМІСІЇ З ТРУДОВИХ СПОРІВ.
  • 3.2. ОБРАННЯ РАДИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ З ЖИТЛОВИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ПИТАНЬ.
  • 3.3. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО [переглянути проект].
  • 3.4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗМІН ДО КОДЕКСУ ЧЕСТІ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО [переглянути проект].

Початок конференції о 15.00 год. Реєстрація делегатів о 14 год.45 хв.

Посилання на відеоконференцію делегатам буде надіслано.

Пропозиції до тексту документів надсилайте на e-mail: info_profkom@kpi.ua

Дата події