Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 1 березня 2021 року

Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Відкриваючи засідання, він запропонував учасникам  спланувати роботу на новий тиждень і коротко підбити підсумки тижня, що минув. 

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Постійно забезпечується дотримання карантину і здійснення протиепідемічних заходів в умовах часткового погіршення епідемічної ситуації. На минулому тижні захворіло 8 працівників, померла 1 викладачка, одужав 1 працівник. Постійно проводиться санітарна обробка приміщень, формуються додаткові закупівлі засобів особистого захисту, контактні особи дотримуються режиму самоізоляції.

Доопрацьовано і затверджено наказом типові форми контрактів науково-педагогічних працівників. Оголошено черговий конкурс НПП і розпочався прийом документів від претендентів на посади та їх розгляд на конкурсних комісіях факультетів/інститутів з подальшим винесенням на засідання ЕКК університету.

Здійснюються організаційні заходи з підготовки до прийому вступників на всі рівні: видано накази про формування відбіркових комісій факультетів та інститутів, про склад атестаційних комісій для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору до магістратури, апеляційних комісій тощо.

Здійснюється розробка інклюзивних проєктів для навчальних корпусів і гуртожитків. У двох гуртожитках вирішується можливість дотримання умов для перебування студентів або відвідувачів з  особливими потребами. Нині це одна з вимог при акредитації ОП.

Для студентів проведено презентацію проєкту запровадження телеметричної системи медичного обслуговування студентів, яка проводилась за участю В.Б.Максименка та представників українсько-американської компанії. Студенти КПІ вийшли з ініціативою  щодо укладення відповідного договору між КПІ, цією компанією та КМСП.

Триває моніторинг стану навчальних приміщень у корпусах і спільно з адміністративним департаментом формується план їх підготовки до нового навчального року. Одночасно здійснюється розробка інклюзивних проєктів для навчальних корпусів і гуртожитків.

СЕД. Система «Мегаполіс» працює в штатному режимі в постійному контакті з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади. На черзі – впровадження електронного оформлення наказів та договорів. Видано наказ про порядок їх реєстрації, візування та підписання в системі.

Освітній процес

Освітній процес здійснюється за розкладом у дистанційному режимі з постійним моніторингом в «Електронному кампусі» (ЕК). Проведення окремих занять на випускних курсах у змішаному режимі планується контролювати і узгоджувати за гнучкою системою залежно від епідемічної ситуації, з урахуванням поселення в гуртожитки та використання приміщень.

Методична рада. На засіданні 24 лютого розглянуто такі питання:

- про внесення змін до нормативних документів стосовно організації освітнього процесу;

- ухвалення освітніх бакалаврських та магістерських програм;

- затвердження Ф-каталогів вибіркових дисциплін (74 бакалаврські та 22 магістерські), а також силабусів усіх загальноуніверситетських навчальних дисциплін (71).

В «ЕК» відкривається доступ до автоматизованого вибору вибіркових дисциплін. Допрацьовується спеціальний модуль. Створено тестові кабінети студента, адміністратора кафедри, методичного відділу. Упродовж дня кампус відвідує понад 2500 студентів та 700 викладачів.

Акредитація

Опубліковано позитивні висновки експертних груп НАЗЯВО за результатами акредитації 4-х ОП – ФСП(1) та ФІОТ(3). Наступний етап – розгляд цих ОП Галузевими експертними радами. 1 березня розпочинається робота експертних груп з акредитації ОП за спеціальністю «Прикладна фізика»: 1 березня – за бакалаврською програмою, 3 березня –  за магістерською програмою.

Проводиться підготовка до акредитації наступних ОП, які проходитимуть майже щотижнево.

М. З. Згуровський

Як ідуть справи з поширенням системи «Мегаполіс» на кафедри та в інші підрозділи? Скільки нових робочих місць і впродовж якого часу ми маємо додати до попередньо встановлених?

Ю. І. Якименко

На рівні документообігу система «Мегаполіс» використовується як інструмент листування.  Закуплено додаткових ліцензій на майже 300 робочих місць. Усі підрозділи університету мають робочі місця в «Мегаполісі». Наказом затверджено відповідальних осіб на кожному робочому місці. Наступний етап – опрацювання в «Мегаполісі» наказів та договорів.

М. О. Мазур

На сьогодні встановлено 256 робочих місць. На цей рік передбачено закупити ще близько 130 місць, щоби повністю охопити всі кафедри. Придбання нових робочих місць розбито на декілька етапів у зв'язку з їх великою вартістю. У цьому році в бюджет КПІ закладено необхідні для цього кошти,  вони затверджені ДЕФ.

М. З. Згуровський

Чи всі завідувачі кафедр охоплені цими 256 місцями?

М. О. Мазур

Ні, не всі.

Ректор М. З. Згуровський

Перш ніж передати слово Анатолію Анатолійовичу Мельниченку, хочу висловити своє хороше враження від його стриму. Такі стрими дуже важливі для студентів, викладачів, співробітників університету. Дякую вам. Ви вже вдруге виступаєте. Але хочу просити Марію Миколаївну Перестюк таку систему організувати на постійній основі. Бажано, щоб як мінімум один раз на тиждень хтось із керівників підрозділів, членів ректорату, деканів мали такі стрими, щоб вони постійно давали інформацію про сучасні напрями роботи університету, про нові справи. Це дуже важливо.

Ю. І. Якименко

На звернення Марії Миколаївни ми підготували і видали розпорядження щодо проведення щотижнево у березні до двох стримів. Вони будуть проводитися за участю конкретних посадових осіб відповідних департаментів.

М. З. Згуровський

Це, мабуть, можна вважати початковим етапом роботи нашого ютуб-каналу КПІ. Хотілося б, щоб ця практика перейшла в регулярну роботу у форматі телевізійного каналу.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Протягом минулого тижня значну увагу було приділено підготовці та проведенню засідання Методичної ради. На ній розглянуто питання щодо внесення змін до окремих Положень, які регулюють організацію освітнього процесу, затвердження великої кількості ОП (392, з яких 137 – бакалаврських, 140 – магістерських, 115 – магістерських освітньо-наукових). Така велика кількість програм не повною мірою заповнена великою кількістю студентського контингенту. Окрім цього, порушено питання щодо дотримання законодавства про застосування української мови в освітньому процесі.

Одне з ключових питань – вибір дисциплін. Починаючи з цього тижня розпочинається активна фаза вибору дисциплін, яка передбачає не тільки загальноуніверситетський каталог як у  минулому році, а і Ф-каталог – фаховий каталог. Інноваційність цього нововведення полягає ще й у тому, що ми проводимо цю роботу здебільшого за моделлю широкого вибору, тобто за такою моделлю, яка притаманна закордонним університетам.  Спільно з ДНВР розпочато активну інформаційну кампанію. ДНВР розпочинає роз'яснювальну роботу, щоб вибір дисциплін був реалізований на високому рівні.

Департамент продовжував взаємодію з підрозділами щодо розробки ОП, навчальних та робочих навчальних планів на 2021/2022 н.р.

Ведеться моніторинг проведення освітнього процесу в дистанційному режимі.

Продовжується співпраця з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» щодо створення нової інформаційної системи, яка в майбутньому може замінити «Електронний кампус» і зняти низку проблем у користувачів, ще більше автоматизувати окремі процеси як для студентства, викладачів, так і для тих, хто бере участь в адмініструванні освітнього процесу.

Триває перевірка відповідності наукової складової ОП (тем дисертацій) науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів.

Триває активна співпраця з підрозділами щодо вчасної підготовки до вступної кампанії до аспірантури у 2021 році, у т.ч. формування предметних екзаменаційних комісій з прийому вступних випробувань до аспірантури у 2021 році, затвердження програм вступних випробувань (єдиних за спеціальностями).

Оновлено вебсторінку нашого поштового вебсерверу – mail.kpi.ua. Нині це зручний користувацький інтерфейс, який гарно відображається в мобільних версіях, що було великою проблемою впродовж останніх років.

Підготовлено наказ про затвердження міжнародної ЕК для захисту магістра ФБМІ.

Розпочинається активна фаза з впровадження IP-телефонії. Кожний з департаментів у межах виділеної їм кількості номерів призначить для своїх співробітників або кімнат спеціальні номери. Таким чином починається встановлення 300 апаратів, які були передбачені раніше. Ці телефони функціонуватимуть спочатку як прототип нашого Меридіану. Другою чергою передбачається підключення міських номерів телефонів, і один телефон розпочне виконувати функцію декількох телефонних апаратів. 

Продовжується робота щодо започаткування програми «Школа професійного розвитку інженерів-конструкторів» для ДК «Укроборонпром». До розробки долучилися ІАТ, ММІ, РТФ, ІМЗ, ІПО.

Організовано роботу над новим Положенням про планування та облік педагогічного  навантаження НПП.

Підготовлено та надіслано до ДМС статистичні дані для рейтингу ТНЕ.

Триває підготовка інформації для МОН України щодо кількості  незахищених (станом на 01 березня 2021) випускників аспірантури та прикріплених здобувачів поза аспірантурою у період 2016-2020 рр.

Відбувається консультування адміністраторів кафедр через групу в телеграм-каналі щодо використання модуля «Вибіркові дисципліни». Продовжується робота з розробки модуля «Виборності дисциплін» для забезпечення широкого вибору.

Зведено й опубліковано рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations 2021 року – https://webometr.kpi.ua/tr-2021-1. Використано інформацію з 2418 профілів. Збір даних здійснювався 15-30 січня 2021 року.

М. З. Згуровський

У вас дуже широкий спектр завдань. Особливо важливо звернути увагу на автоматизацію навчального процесу, інформатизацію, оновлення «Електронного кампусу», оновлення окремих додатків. Дуже важливо мати мобільні додатки для деяких важливих фрагментів роботи «Електронного кампусу». КПІ-Телеком має відійти від застарілих форм роботи і перейти на ІР-телефонію і інші сучасні технології. Все це має бути частиною освітнього процесу. Хочу ще раз наголосити на важливості осучаснення технологій нашої роботи. 

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчальна робота

Спільно з КБ ІС та навчально-методичним відділом ДООП підготовлено інструкцію щодо процедури вибору дисциплін студентами.

Узяли участь у погоджувальній нараді освітніх департаментів щодо питань освітнього процесу та у засіданні Методичної ради.

Проведено засідання робочої групи щодо оформлення нових форм документів про вищу освіту та академічної довідки.

Працевлаштування

На минулому тижні відбулися зустрічі з представниками компаній та представниками факультетів/інститутів, обговорено деталі підписання Договору про співпрацю та подальші дії щодо спільних проєктів:

- за ініціативою НТСА з керівництвом Спілки журналістів та представниками ВПІ;

- з компаніями Метінвест, Київстар, PEPSICO, Робокод та ін.

Проведено робочу зустріч з заступником міністра Міністерства молоді та спорту України В.О.Лавровим і президентом Федерації кіберспорту України за участю активних студентів з гуртка KPI CyberSport. Обговорено питання організації та підтримки кіберспорту в університеті, враховуючи сучасні тенденції розвитку цього виду спорту та внесення його до офіційного переліку спортивних змагань.

Спільно з деканом ФБМІ В.Б.Максименком погоджено та підготовлено до підпису трьохсторонню угоду про співпрацю в галузі телемедецини між КПІ, КМСП та компанію «Леодок».

Профорієнтація

Здійснювалася підготовка до Дня відкритих дверей (КПІMaster'sTime) для вступу на магістерський рівень навчання (репетиція зі спікерами, підготування анонсів). Захід відбудеться онлайн 1 березня у вигляді стриму.

Оновлено і надруковано агітаційні буклети КПІ, які було вручено школярам під час проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з програмування. Олімпіада проводилася за підтримки департаменту та адміністрації ФІОТ 27-28 лютого в аудиторіях 18-го корпусу з дотриманням усіх карантинних вимог.

Мобільність

Узяли участь у зустрічі з Послом Аргентинської Республіки в Україні Еленою Летісією Мікусінські.

Розпочато відбір до Університету м. Щецин (ПНР) – для НПП на викладання та для 1 студента на навчання.

На запит ДЯОП підготовлено і надано інформацію щодо показників результатів мобільності та участі в змаганнях на кафедрах.

Стипендія

Спільно з ДЕФ 24 лютого студентам виплачено академічну стипендію за лютий за результатами зимового семестрового контролю.

Продовжуємо здійснювати прийом документів пільгових категорій студентів (у лютому 71 нова особова справа) для призначення соціальних стипендії.

Організаційна робота

Здійснюємо координацію та підтримку проведення загальноуніверситетських олімпіад онлайн. На цьому тижні проведено 3 олімпіади (2 на ВПІ та 1 на ІЕЕ).

Проведено спільно з НТБ вікторину на знання рідної мови, участь в якій взяли 58 осіб. 

Співробітники департаменту взяли участь у флешмобі, присвяченому 150-річчю від дня народження Лесі Українки.

Сформовано та передано до КМДА 23 подання на Премію Київського міського голови.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

Працюємо в плановому режимі. Графік достаньо напружений. На цьому тижні в нас працюють  зразу дві експертні групи.  По тих освітніх програмах, які вже пройшли виїзну акредитацію, експерти підготували і передали на розгляд експертної ради необхідні матеріали. Готуємо до акредитації наступні освітні програми.

Окрім того, в межах проєкту «КПІ онлайн» відбувся стрим, під час якого я розповів про систему функціонування системи забезпечення якості освітнього процесу в КПІ та  про питання акредитації освітніх програм.

Здійснюються заходи щодо підготовки до засідання Адміністративної ради 4 березня.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Інформація про результати конкурсу держбюджетних робіт МОН

26 лютого оприлюднено результати. КПІ подано 17 проєктів плюс 1 ДСК. Всі проєкти експертами МОН оцінено високими балами – 75 і вище. Прохідні бали різняться для фундаментальних і прикладних розробок. Перемогли в конкурсі 10 проєктів, з них 2   фундаментальні (було подано 6), 6 прикладних (подано 9), 2 розробки (подано 2). Обсяг фінансування проєктів-переможців – 80% від суми запиту. Щонайменше по 2 прикладних  роботах планується подати апеляцію.

На виконання доручень ректора

За проєктом PolyITAN-3-PUT. 24 і 25 лютого проведено три робочі наради, на яких розгянуто і обговорено хід виконання проєктів. Підготовлено документи для оголошення тендеру на закупівлю двигунів-маховиків та службовою передано до відділу закупівель. На 3 березня заплановано візит до КПІ і робочу нараду з технічними фахівцями «КБ Південне» для ознайомлення з технологічними можливостями університету у сфері космічних технологій.

За проєктом PolyITAN-12U. 26 лютого проведено робочу нараду. До ДКАУ передано комплект документів для отримання звільнення від ПДВ (відповідь очікуємо на наступному тижні). Підготовлено проєкт наказу про виконання проєкту.

По конкурсу Прозорро. Спільно з НДЦ «Тезіс» подано тендерну пропозицію «Послуги з технічного захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора». Орієнтовна вартість пропозиції 100 тис.грн.

На виконання рішень Координаційної ради

На запит ДЯОП підготовлено і надано інформацію щодо показників результатів наукової роботи підрозділів (по кафедрах) за останні 3 роки. Також до відділу акредитації надано результати наукової діяльності за 2020 рік (34 показники).

Видано наказ НОН/39/2021 від 22 лютого «Про затвердження переможців конкурсу в номінації «Молодий викладач-дослідник».

Посилення міжнародної проєктно-грантової діяльності. Підготовлено, оформлено та підписано комплекти документів за 27 проєктними заявками, що подаються на конкурс українсько-китайських наукових проєктів (ІМЗ – 9, ФЕЛ – 2, ХТФ – 2, ТЕФ – 2, ФБТ – 2, ПБФ – 1, ІЕЕ – 1, ВПІ – 1, ММІ – 1, ФПМ – 1, ФЕА – 1, ФІОТ – 1, РТФ – 1, ФБМІ – 1, ІПСА – 1).

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Організовано і проведено зустріч представників компанії «Арсенал Телекомбуд» зі  співробітниками ММІ. За результатами зустрічі здійснюється підготовка технічного завдання на виконання НДР.

Робота із зовнішніми партнерами

23 лютого В.А. Пасічник та Ю.М. Сидоренко взяли участь у засіданні Науково-технічної ради ДКАУ, де розглядалися проєкти, подані різними організаціями до Загальнодержавної космічної програми. КПІ підготував і подав найбільшу кількість пропозицій – 29, на другому місці КБ “Південне” – 27. У квітні програма має бути затверджена на урядовому рівні.

25 лютого в МОН відбулася робоча зустріч В.А. Пасічника із заступником міністра освіти і науки з цифрової трансформації А.М. Селецьким. Обговорювалися можливості координації  зусиль МОН і КПІ у питаннях створення наукових інформаційних сервісів.

На запит МОН підготовлено й надіслано рекомендації до складу робочих груп Національної ради з питань розвитку науки і технологій за 8 робочими групами.

М. З. Згуровський

Переносити нараду з космічної тематики на п'ятницю – недоцільно. Події розвиваються дуже  швидко, і ми не повинні гаяти час. Першу концептуальну розмову за участю всіх причетних до цього питання організуємо найближчими днями і рухаємося далі. Прошу запросити на нараду С.П. Пуху, Ю. М. Сидоренка і всіх учасників, які матимуть відношення до  цього питання.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Робота постійних комісій Вченої ради університету

Комісія Вченої ради університету з питань атестації наукових кадрів (В.Б. Струтинський) проаналізувала зміст прийнятого Верховною Радою України 17 лютого цього року у першому читанні проєкту Закону України щодо присудження наукових ступенів (реєстраційний номер 4667-1 від 15.02.2021 р.). Принципові зміни стосуються зокрема:

- розмежування присудження освітньо-наукового ступеня доктора філософії (як освітньо-науковий рівень іде через НАЗЯВО і захищається разовими спецрадами) відповідно до Закону України «Про вищу освіту», а присудження наукового ступеня доктора наук виводиться з  цього процесу і унормовується положеннями Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» – це вищий науковий рівень і він іде безпосередньо через МОН;

- розширення автономії ЗВО та НУ щодо утворення разових спеціалізованих рад і прийняття рішень про присудження ступеня доктора філософії та видачу дипломів. Формування і здійснення державної політики щодо присудження усіх наукових ступенів здійснюватиме МОН України.

Комісія Вченої ради університету з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) в порядку громадського обговорення розглянула та напрацювала пропозиції до проєкту наказу МОН України стосовно вдосконалення набору та навчання і  стажування іноземців та осіб без громадянства. Всі пропозиції розглянуто, підтримано та доповнено Центром міжнародної освіти університету (В.О.Коваль) і вчасно передано до міністерства.

Слід звернути увагу на Постанову КМ України від 24 лютого цього року № 143 «Про внесення змін до Положення про Міністерство освіти і науки України». Цей документ передано до усіх десяти комісій Вченої ради університету для врахування і керівництва в роботі.

Питання Космічної програми університету

Внесено конкретні пропозиції до проєкту наказу по університету щодо організації виконання ДКР «Адаптація» та вдосконалення здійснення проєктів Космічної програми університету.

Розпочато роботу з отримання та оформлення міжнародно-правового захисту частотних присвоєнь супутниковому апарату «PolyITAN-3» Міжнародним союзом телекомунікацій (International Telecommunication Union). Для цього підготовлено офіційні листи від ректора університету до керівників загальнодержавних відомств і установ – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (О.М. Животовський), Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Ю.Ф. Щиголь) та Українського державного центру радіочастот (В.І. Корсун). Такі питання вирішуються на міжнародному рівні Міжнародним союзом з телекомунікацій і процес цей займає, як правило, 2 роки. В нас їх немає, тому знайдено рішення, щоб наше питання було вирішено упродовж цього року.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

1.1. Відбувся візит Надзвичайного та Повноважного Посла Аргентинської Республіки в Україні пані Елені Летісії Мікусінскі. Обговорено спільні дії, спрямовані на подальший розвиток співпраці КПІ з Аргентинською Республікою в науково-освітній і гуманітарній сферах. На перше за важливістю місце було поставлено заснування в КПІ Українсько-Аргентинського центру співробітництва – як стартап-центру в науково-технологічній сфері і як елемента  Інноваційної екосистеми КПІ. Окрім того, обговорювалися можливості розвитку спільних дослідницьких проєктів КПІ та потенційних партнерів в Аргентині у сфері управління Інтернетом та інші питання.

1.2. Для організації виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона та його розмови з ректором М.З. Згуровським, на цьому тижні готується зустріч в КПІ із першим секретарем Посольства, главою Департаменту у справах громадськості пані Александрою Бен Арі. Склад делегації КПІ для зустрічі з пані Александрою Бен Арі: Ю.І. Якименко, С.І. Сидоренко, В.А. Пасічник, Н.В. Семінська, І.Г. Малюкова, О.П. Демиденко.

1.3. На 3 березня 2021 року з 11:00 заплановано візит Посла Республіки Узбекистан А.А. Курманова до КПІ – на його звернення – і зустріч із ректором М.З. Згуровським.

1.4. Співпраця з японськими колегами. З Технологічним інститутом Шібаура, з яким КПІ має угоду про співробітництво, ДМС спільно з ДНВР на 3 березня готують інформаційну зустріч для студентів, викладачів і співробітників КПІ. На ній буде розглянуто навчальні плани Технологічного інституту Шібаура перед початком вступної кампанії (перший  семестр 2021 року починається 1 квітня). Відтепер з′являється можливість онлайн-навчання в Технологічному інституті Шібаура, якою можна скористатися навіть не виїжджаючи до Японії. Попередня зустріч викликала неабиякий інтерес (узяли участь близько 200 студентів КПІ).

2. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

2.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу. На минулому тижні ознайомили підрозділи та представників 270 діючих наукових груп зі щойно оголошеними версіями робочих програм «Горизонт Європа», їх тематикою і термінами вже запланованих конкурсів (відповідно до трьох ключових напрямів, шести кластерів і галузей діяльності (в межах кожного кластеру). Спільно з підрозділами аналізуємо, які проекти плануються до подання в 2021 році і які плануються в 2022 році. Надаємо приклади наших успішних команд, які вже вигравали конкурси попередньої програми ЄС «Горизонт 2020»  та програми  НАТО «Наука заради миру і безпеки» тощо.

2.2. Співпраця з польськими партнерами. 

2.2.1. Українсько-Польський центр розгортає ще одну хвилю посилення співпраці з партнерами в Польщі у сфері міжнародної проєктно-грантової діяльності. Для цього на 4 березня на 12:30 заплановано візит до КПІ радниці з питань науково-освітньої співпраці Посольства Республіки Польща в Україні Еви Матушек-Загати. Вона ознайомить керівників ДМС з можливостями участі вчених КПІ (спільно з партнерами в університетах Польщі) в конкурсах на фінансування спільних проєктів за європейськими пріоритетами – за рахунок фінансових можливостей проєктно-грантових програм уряду Польщі та Польської академії наук.

2.2.2. Від Познанської політехніки надійшло запрошення вченим КПІ взяти участь у конференції «Wastewater, Water and Resource Recovery WWRR2021», яка відбудеться 16-19 травня 2021 р. На конференції вченим КПІ буде надано можливість провести консультації із вченими Познанської політехніки щодо формування консорціумів та підготовки проєктних пропозицій до європейських проєктно-грантових програм «Горизонт Європа», НАТО «Наука заради миру і безпеки».

2.3. За дорученням ректора починаємо контакти з професором Ніколаєм Лічковим (завідувач кафедри технологій та систем захисту Інституту металознавства, обладнання та технологій при Центрі гідро- та аеродинаміки академіка А. Балевського Болгарської  академії наук) у зв'язку з його пропозицією подати спільний проєкт «Anchor-type system for underwater monitoring with adaptive depth positioning and fast critical information transmission»  на конкурс програми НАТО «Наука заради миру та безпеки».

2.4. Завершено підготовку заявок на конкурс українсько-китайських науково-дослідних проєктів. Злагоджена спільна діяльність ДМС і НДЧ дозволила здійснити підготовку найбільшої за останні 5 років кількості проєктних заявок – 27!  Розподіл кількості заявок за підрозділами такий: ІМЗ – 9, ФЕЛ – 2, ХТФ – 2, ТЕФ – 2, ФБТ – 2, ПБФ, ІЕЕ, ВПІ, ММІ, ФПМ, ФЕА, ФІОТ, РТФ, ФБМІ, ІПСА – по одній.

2.5. Проводяться встановлені процедури реєстрації проєкту міжнародної технічної допомоги уряду США «Впровадження навчання на базі тренажера з метою заміщення Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості (проєкт «Тренажер»)». Імплементація проєкту здійснюється на теплоенергетичному факультеті.

3. Робота групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ  в світових рейтингах університетів

3.1. Упорядники рейтингу QS обговорюють з МОН України (заступник міністра з питань європейської інтеграції А.О. Вітренко) можливість пілотного проєкту для України по просуванню 10-12 провідних українських вишів в інституціональному, регіональному і предметних рейтингах QS. Перший проректор Ю.І. Якименко та ДМС організовують підтримку цієї ідеї в МОН України з боку КПІ. Підготовлено лист підтримки до МОН України.

3.2. Оприлюднено рейтинг «4 International Colleges& Universities», який вимірює популярність вишів у Інтернет-просторі. КПІ у 2021 р. зайняв перше місце серед 186 українських ЗВО. Відповідне повідомлення розміщено на сайті Євроосвіта.

4. Інші заходи

4.1. На 27-29 квітня 2021 р. готується проведення в КПІ круглого столу «Атомна енергетика: історія, сучасність, майбутнє» та VI Міжнародної конференції «Проблеми зняття з експлуатації об′єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища INUDECO 2020». У ці дні також планується відкриття пам'ятника працівнику Чорнобильської АЕС, Герою України (посмертно), випускнику КПІ ім. Ігоря Сікорського Олександру Григоровичу Лелеченку.

4.2. Розпочато підготовку списків іноземних учасників, запрошуваних до участі у Фестивалі «Sikorsky Challenge 2021». Цьогоріч Фестиваль пройде 17-20 серпня у змішаній формі – очна присутність та синхронний онлайн-режим.

4.3. З керівниками УНТЦ Миколою Лубівим (директор УНТЦ від України) та Віктором Росіхіним (керівник господарського комплексу) розпочали підготовку передачі від УНТЦ до КПІ близько 200 кв. м  площ. На цих площах (це 7 кімнат в корпусі № 31) ДМС планує розташувати сектори для подальшого розвитку співпраці з країнами, регіонами та відомими міжнародними організаціями: ЮНЕСКО, ПРООН, ЄС, Польщею, Німеччиною та ін.

М.З.Згуровський

Ми провели нараду за результатами міжнародного рейтингування, передусім рейтингу QS. Після обговорення було напрацьовано певні рекомендації.  Прошу вас і вашу групу відстежувати впровадження цих рекомендацій у життя. Щоб вони не просто залишилися на папері, а ми були впевнені, що всі підрозділи, які працюють за цим напрямом, займаються їх імплементацією.

І ще одне. Я прошу вас, Віталія Анатолійовича Пасічника, Анатолія Анатолійовича Мельниченка, Сергія Миколайовича Шукаєва  детальніше зайнятися залученням наших підрозділів до участі в конкурсах на здобуття міжнародних грантів. Для цього вам потрібно буде мати певну базу даних наших груп, які готові брати в них участь; інформацію про напрями проєктів, за якими оголошено конкурси чи то за програмою «Горизонт Європа», чи то НАТО «Наука заради миру і безпеки» та інших; далі слід переконатися, що є європейські партнери для участі в консорціумах; ну і надавати подальшу допомогу групам і підрозділам у цьому напрямі. Можливо, після того як вони з вашою допомогою зроблять першу заявку і пройдуть усі етапи конкурсу, на наступних конкурсах вашої допомоги вони й не потребуватимуть. Але якщо вони участь у такій роботі беруть вперше, це справа дуже важлива,  оскільки у більшості існують певні психологічні бар'єри, які потрібно допомоги їм подолати.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- На минулому тижні в нас почалася планова перевірка стану пожежної безпеки. Перевірку проводять інспектори ДСНС і триватиме вона до 11 березня. Протягом тижня  проводили індивідуальну роботу щодо виконання приписів з відповідальними по факультетах/інститутах за її стан. Готуємо технічні завдання згідно з річним планом закупівель на протипожежні заходи. Підписали договір щодо проведення навчань і тренувань з пожежної безпеки спільно з інспекторами ДСНС в ЦКМ і 18-му гуртожитку;

- очистили дахи навчальних корпусів та гуртожиткіа від снігу та бурульок;

- провели аварійний ремонт та відновили роботу системи теплопостачання в Центрі культури та мистецтв;

- здійснили обстеження об‘єктів на предмет необхідності проведення аварійних ремонтних робіт зі складанням дефектних актів;

- розробили спільно з департаментом економіки та фінансів новий порядок проведення ремонтних робіт силами підрядних організацій і передали його на узгодження юридичному управлінню;

- продовжуємо роботи з укріплення фундаменту 12-го навчального корпусу;

- продовжуємо роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах;

- продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель по господарському напряму роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;

- провели дві робочі наради щодо утеплення фасаду та ремонту даху зони Б 18-го навчального корпусу;

- роботи з реставрації літака Ан-2, який буде встановлено у Сквері піонерів авіації, тривають; на цьому тижні плануємо відвіти завод «Антонов», на якому проводяться ці роботи;

- щоденно здійснюється тепломоніторинг навчальних корпусів. У тісній співпраці з відділом головного механіка здійснюється регулювання подачі теплоносія;

- закінчуємо складати річний звіт по відходах;

- продовжуємо проводити переговори з компаніями по проєкту роздільного збору сміття.

Соціальний напрям

-  провели засідання комісії з харчування,  на якому було обговорено питання скорочення персоналу Центру студентського харчування з метою оптимізації його фінансової діяльності. Прийнято рішення мінімізувати штат та залишити працюючими на період пандемії два підрозділи (їдальню корпусу №1 та курсантську їдальню). Співробітникам, які працюють в ЦСХ і підлягають скороченню, запропоновано альтернативні посади в студмістечку та в департаменті безпеки;

-  протягом тижня двічі в дистанційному режимі відбулося засідання тендерного комітету: було затверджено зміни до річного плану закупівель, обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік;

-  триває наповнення розробленої власними силами системи «Закупівельник  КПІ»;

- розроблено наказ про оновлену систему узгодження та проведення закупівель. Тепер уже працюємо в новому режимі. Тендерний комітет розглядає всі закупівлі, які проводяться в університеті, всі протоколи засідань з підписами розміщуються на сайті департаменту майнових та соціальних питань;

-  проводимо постачання товарів по підрозділах згідно з їхніми заявками;

-  готуємо інформацію для комісії з акредитації площ університету;

-  проведено засідання Житлової ради, на якому розглянуто звернення студентів, аспірантів та співробітників університету;

-  аналізуємо збір комерційних пропозицій для розробки проєкту будівництва СГСОТ «Глобус». Плануємо провести протягом тижня засідання оздоровчої комісії;

-  котельню спального корпусу СОТ «Політехнік» введено в експлуатацію, документи на оплату передано;

-  проводимо збір даних, підготовку документів для укладення договорів щодо забезпечення безперебійної роботи оздоровчих підрозділів у 2021 році;

-  проводиться оптимізація роботи інформаційних ресурсів ДМСП;

-  здійснено підготовку до перевірки ДСНС баз відпочинку ОК «Маяк» та СОТ «Політехнік», проводиться робота щодо підготовки баз до роботи згідно з нормами чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

-  проводиться робота та оброблення корпоративних замовлень на березень.

Безпека

- Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- підготували технічні рішення до проєкту модернізації центрального пульту охоронної сигналізації університету.

М.З.Згуровський

Роботи багато, важливо виконувати усе заплановане. І, звичайно, робота комісії ДСНС – це  відповідальна справа, тому я прошу, контролюйте її хід особисто. До цього залучайте всіх відповідальних і дотичних до цих питань осіб, бо вас одного на це не вистачить. Мають працювати і працівники наших служб, і працівники факультетів, і працівники студмістечка.

Ю.І.Якименко

Хочу сказати, що не лише Вадим Анатолійович, а й декани факультетів чекали на комісію та її супроводжували. 

М.З.Згуровський

Так і має бути. Дуже важливо, щоб ми спрацювали успішно. Ми, звичайно, вчимося. Перші іспити ми вже склали, тепер переходимо на новий рівень і маємо складати такі іспити впевненіше.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Передали до Казначейства всі наші паспорти, проплати  йдуть без затримок.

Заробітну плату за IІ половину лютого з урахуванням стимулюючих надбавок за лютий виплачено.

Встановлення стимулюючих надбавок за березень буде вирішуватися після отримання фінансування  у березні.

Виплачено академічну стипендію за лютий. Соціальну стипендію нараховано, виплата планується 1 березня.

На постійній основі опрацьовуємо накази по особовому складу працівників та здобувачів вищої освіти.

Провели моніторинг зобов'язань щодо оплати за товари/роботи/послуги, здійснили необхідні оплати задля уникнення заборгованості на 01.03.21р.

Провели перевірку заборгованостей студентів по кредитах за навчання,  працюємо  постійно  з боржниками щодо забезпечення вчасного погашення заборгованостей.

За дорученням бюджетної комісії провели перевірку ефективності використання коштів  Центром міжнародної освіти. Документи готові, плануємо доповісти по цьому питанню на засіданні бюджетної комісії.

Провели аналіз роботи АТП за попередній рік та використання кожного автомобіля. Підготували матеріали для розгляду на нараді у проректора Вадима Анатолійовича Кондратюка із залученням директора АТП та  головного інженера. Будемо напрацьовувати пропозиції щодо покращення роботи цього підрозділу.

Комісія з моніторингу використання площ  та обладнання  університету працює. Взяли у роботу корпуси №№ 9 і 23. Плануємо працювати ефективніше, щоб охопити всі університетські корпуси.

Працюємо над аналізом фінансово-господарської діяльності університету за 2020 рік та бюджетом на 2021 для представлення  на Адміністративній та Вченій радах.

Готуємось до складання місячної звітності за лютий.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

У гуртожитках студмістечка нині проживають 3869 осіб. Серед них один співробітник ІСЗЗІ хворіє на COVID-19. Решта мешканців здорові.

Із п'ятниці в нас розпочалася перевірка ДСНС. Багато зроблено, маємо позитивні результати. Однак нам слід ще багато чого зробити для поліпшення протипожежного стану, тому тепер ця робота в нас проводитиметься на постійній основі. 

Ремонті роботи. Ремонтно-будівельна дільниця  студмістечка зосередила свої зусилля на приведенні у відповідність до правил пожежної безпеки всіх наших об'єктів. Це насамперед  переобладнання створених за допомогою встановлення перегородок тимчасових кімнат у «світлові кишені», як того вимагають правила пожежної безпеки. Зараз  у роботі 8 таких об'єктів.

Благоустрій. Виконуємо очищення від снігу дахів гуртожитків.

Соціальні працівники, окрім виконання своїх традиційних обов'язків, також долучилися до робіт із забезпечення належного стану пожежної безпеки, й нині перевіряють наявність планів евакуації в усіх кімнатах усіх гуртожитків.

Правопорядок. За останній тиждень грубих правопорушень у гуртожитках не зафіксовано.

М.З.Згуровський

Дякую. І знову хочу звернути вашу увагу на два напрями. Це робота з ДСНС – щоб не трапилося знову таких неприємностей, які були з 15-м гуртожитком. І, звичайно, виконання всіх необхідних  протиепідемічних заходів. Це два ваші головні пріоритети, за умови, що усі інші види діяльності проводяться в штатному режимі.

Директор ІМЯО М.М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка, аналітичний центр і центр тестування – все  у робочому режимі.

Медіаплатформа. Сьогодні виклали  в інтернет перший випуск рубрики «Підсумки тижня КПІ». Вона буде виходити щопонеділка і розміщуватися на всіх ресурсах університету.

Проєкт «КПІонлайн». Затверджено графік виходу стримів з представниками ректорату до кінця березня. Для організації подальшої роботи готуємо проєкт розпорядження щодо  графіку виходу стримів на квітень-травень; у них, з огляду на наближення приймальної кампанії,  братимуть участь декани факультетів і директори інститутів, а в червні-серпні пропонуємо залучити абсолютно всіх завідувачів кафедр.

Наш телевізійний канал, який ми плануємо запустити з кінця березня, буде працювати з 16:00 до 20:00, надалі, зі збільшенням обсягів контенту, збільшуватимемо й часи трансляції каналу в онлайн. Студію готуємо. 

М.З.Згуровський

Дякую. Скажіть, будь ласка, ви проводите перемовини з керівниками служб і підрозділів щодо їхньої  участі в стримах для усього університету? Чи є у вас якийсь план цієї роботи?

М.М.Перестюк

Так, звичайно. На березень – це представники ректорату, усі дати з ними погоджені. А нині ми погоджуємо розпорядження з графіком на наступні місяці, де визначатиметься графік стримів деканів факультетів і директорів інститутів. 

М.З.Згуровський

Можливо, розпорядження – це не досить прийнятна форма роботи. Має бути добровільне бажання керівника поділитися інформацією про роботу свого підрозділу, про його зв'язки та співпрацю з іншими підрозділами. Тому, можливо, не через розпорядження це варто робити, а шляхом запрошення керівників. У вас має бути план, у якому було б відображено, які події і які справи університету є особливо цікавими, і відповідно до цього запрошувати спікерів – так, як це робиться на телевізійних каналах. Слід робити це не через примус.

Ю.І.Якименко

Розпорядженням було затверджено лише графік. А графік цей було складено лише на добровільних засадах.

М.З.Згуровський

Добре. Але в будь-якому разі, не варто робити це через розпорядження. Щоб у людей не складалося враження, що ми впроваджуємо якусь примусову форму роботи. Але головне, щоб ми постійно бачили цікаві стрими за різним напрямами. До речі, було б цікаво, щоб до них долучилися та розповіли про свою роботу й керівники громадських організацій: профспілки співробітників, студентів, Студентської ради.  Як керівники громадських організацій до цього ставляться?

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Обов'язково заплануємо.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Так, звичайно.

 В.о. голови Студради університету Назар Булавко

Так, в принципі це цікаво. Але потрібно було б дещо обговорити, деякі моменти з Марією Миколаївною. 

М.З.Згуровський

Тут немає жодного примусу, але були б раді вас послухати.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Головне для нас сьогодні – підготовка звітів для Адмінаради і Вченої ради про виконання кошторису Фонду розвитку в 2020 році і затвердження кошторису на 2021 рік.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Дуже тісно співпрацюємо з кафедрою української мови, літератури та культури. Співпраця розпочалася під час підготовки до Дня рідної мови й продовжилася відзначенням 150-річчя від дня народження Лесі Українки. До цієї дати було підготовлено 3 лекції. Звичайно, ми долучилися і до флешмобу, присвяченого цьому ювілею. 

Звіт щодо виконання Колективного договору НТБ розміщено на сайті бібліотеки.

На цьому тижні розпочинаємо для університетських дослідників проведення акції «Чисті четверги» – це навчання та консультації щодо використання публікаційних інструментів, створення профілів у Scopus та WoS і такого іншого.

4 березня представлятимемо план заходів щодо розвитку культури академічної доброчесності на засіданні Адміністративної ради. 

5 березня проводитимемо вже другий наш стрим у межах проєкту «КПІ онлайн». Першим був «Бібліотека – студенту», тепер – «Бібліотека – досліднику».

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Підготували в основному технічне завдання для оголошення тендеру для закупівлі програми для відділу кадрів. Передали його до КБ, щоб врахувати питання захисту, після завершення передамо його в тендерний відділ. Також підготовлено проєкт рішення Вченої ради щодо внесення деяких змін до структури університету.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Активізувалася та пришвидшилася робота щодо забезпечення виконання деяких пунктів угоди з охорони праці.  Дуже задоволені викладачі математики та фізики, що для них почали готувати кімнату в корпусі №1. Також є інформація, що активно працює бригада робітників, які ремонтують туалети в корпусі №22 (ІЕЕ), тож цей пункт має бути виконаний. 

І сьогодні спливає термін, коли керівники факультетів/інститутів повинні розмістити на своїх офіційних інформаційних ресурсах звіти про роботу за минулий рік – цього вимагає Закон України “Про вищу освіту”. І, паралельно, звіти про виконання колективних договорів підрозділів. Протягом наступних двох тижнів будуть підготовлені відповідні акти та проєкти колективних договорів підрозділів на новий період, які також буде виставлено на громадське обговорення.

Загальноуніверситетська комісія продовжує працювати. Вже перейшли до обговорення  проєкту та пропозицій щодо внесення змін до чинного Колективного договору.

М.З.Згуровський

Дякую. Я думаю, що комісія з підбиття підсумків та підготовки нового Колективного договору має попрацювати з керівниками підрозділів. Якщо хтось не встигає чогось вчасно зробити, то комісія є тим регулятором, який мусить щось порадити чи й допомогти керівникові вчасно зробити свою справу.

Ю.І.Якименко

Звичайно. На засіданні комісії сьогодні будемо підбивати підсумки звітів по підрозділах. Тобто. тримаємо і триматимемо все під контролем.

М. О. Безуглий

Сьогодні до кінця дня ми вже матимемо статистику виконання. Юрій Іванович як голова та Валерій Олексійович Корсаков як співголова будуть поінформовані про неї, щоб мати можливість вжити певних заходів у разі необхідності. 

М.З.Згуровський

Я думаю, що люди зроблять усе вчасно, бо всі напружено працюють. Звісно, можуть бути якісь технічні збої через хворобу людини абощо, але проблеми тут я не вбачаю. Проте, якщо комісія нагадає, то люди все зроблять вчасно.

Ігор Степанюк

Готуємо в студмістечку фотозону до Міжнародного жіночого дня. Через карантин ми повноцінного свята провести не зможемо, але трохи підняти настрій людям будемо намагатися.

Також працюємо над підготовкою до Конференції трудового колективу і Колективного договору та іншими питаннями.