Засідання ректорату відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім.Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. Відкриваючи засідання, ректор запропонував обговорити підсумки тижня, що минув, і, виходячи з поточної ситуації, спланувати роботу на тиждень наступний. 

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Забезпечувався постійний контроль за дотриманням умов карантину і проведенням протиепідемічних заходів. На минулому тижні захворіли 4 особи (3 працівники, 1 студент), 4 контактні студенти ізольовані. Одужало 5 осіб, з них 4 студенти.

Здійснюється комплекс організаційних заходів з реформування кафедр за рішенням Вченої ради. За узгодженим графіком на кафедрах проводиться представлення призначених в.о. завідувачів кафедр, обговорення освітніх програм кафедр і заходів щодо приведення їх у відповідність до умов акредитації.

Комісія з банківських питань 3 лютого за зверненням студентів розглянула питання щодо долучення до банківського обслуговання студентів системи «Монобанк». Прийнято позитивне рішення і визначено порядок оформлення охочих студентів і працівників. Станом на 5 лютого заяви подали понад 300 студентів.

Бюджетна комісія 3 лютого розглянула питання формування Фонду розвитку університету за результатами виконання підрозділами кошторисів за 2020 рік. Невикористані кошти переводяться до Фонду розвитку університету. Прийнято рішення про тимчасову помісячну виплату надбавок до отримання затверджених показників бюджету університету на 2021 рік.

3 лютого відбулася нарада-семінар з презентацією регіонального директора  рейтингу QS за участю керівників департаментів університету. Розглянуто практичні питання щодо вдосконалення підготовки і формування показників.

4 лютого всі показники КПІ були своєчасно завантажені до бази QS для врахування в черговому рейтингу 2021 року.

Спільно з керівником ДНВР та деканом ФБМІ було проведено ознайомчу зустріч з представниками Україно-американської ІТ-компанії, присвячену можливості впровадження системи телемедицини для вдосконалення медичного обслуговування студентів.

ЕДО. Завершено підключення всіх користувачів до системи «Мегаполіс». Проводиться оптимізація системи і навчання нових користувачів.

Освітній процес

Освітній процес у новому семестрі здійснюється в повному обсязі за затвердженим розкладом у дистанційному режимі. Узгоджується з підрозділами порядок проведення, терміни і розклад окремих видів занять у змішаному режимі для випускних курсів.

Згідно з наказом МОН приведено у відповідність до вимог нового Положення, узгоджено з підрозділами і завантажено до ЄДЕБО оновлені ліцензійні обсяги за спеціальностями.

Погоджено з «Укроборонпромом» концепцію і розпочато формування програми «Школа молодих конструкторів». На сьогодні цей напрям посилюється Дорученням Президента щодо підготовки авіаконструкторів, у зв'язку з чим необхідно оновлювати погоджену концепцію.

Приймальна комісія

Сформовано, погоджено з підрозділами та своєчасно завантажено до ЄДЕБО конкурсні пропозиції з максимальних обсягів прийому за спеціальностями. Почалося формування відбіркових комісій факультетів/інститутів і підготовка до навчання відповідальних осіб для роботи з електронними базами систем прийому.

Медіалабораторія продовжує випуск відеороликів про факультети «Вступайте до КПІ». Найближчим часом цю роботу буде завершено для всіх факультетів.

Акредитація

На минулому тижні завершили роботу експертні комісії НАЗЯВО з акредитації чотирьох освітніх програм (1 – ФСП, 3 – ФІОТ). На завершальних засіданнях голови і члени комісій відзначили високий рівень сприяння їхній роботі з боку КПІ. Експерти також відмітили як позитивні результати – якісні освітні програми, систему «Електронний кампус» (ЕК), чітку організацію дистанційного режиму навчання згідно з Регламентом, опитування «Викладач очима студента» і активну участь у ньому студентів. Як певний недолік було відмічено невисокий рівень володіння студентами ФІОТ англійською мовою. Перевіряльники від-значили, що рівень володіння англійською мовою студентами ФІОТ для роботи безпосередньо з партнерами недостатній.

М. З. Згуровський

Чия це була оцінка рівня підготовки студентів ФІОТ?

Ю. І. Якименко

Членами експертної комісії, які працювали по 126-й спеціальності.

М. З. Згуровський

Зовнішніми експертами?

Ю. І. Якименко

Так, зовнішніми експертами.

М. З. Згуровський

Ми маємо звернути особливу увагу на це зауваження. Фахівці в галузі інформаційних технологій в принципі не можуть мати низький рівень знанння англійської мови. Це частина їх професії.

Ю. І. Якименко

Зауваження слушне. Експерти зауважили, що для читання технічної інформації їх рівень достатній, але для безпосереднього спілкування з партнерами, що необхідно для ІТ-фахівців, є недостатнім.

М. З. Згуровський

Ми маємо на це звернути особливу увагу, тому що це прогалина у професійній підготовці.

Ю. І. Якименко

Ці висновки ми беремо до роботи.

М. З. Згуровський

У роботі має бути зворотний зв'язок і певні заходи. Потрібно подивитися – хто викладає, яка кількість годин відводиться на дисципліну, яка методика тощо. Потрібно зрозуміти, в чому проблема.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

За результатами останньої експертизи нашого моніторингу з іноземної мови по ФІОТ, проведеного ІМЯО, в окремих випадках деякі студенти демонструють невисокі результати. На ФІОТ ректорський контроль відбувався на третьому курсі, і ми маємо найсвіжіші результати. На місці треба вживати окремих заходів щодо поліпшення ситуації.

Департамент здійснив  підготовку та проведення консультативного семінару з розробки освітніх програм, навчальних та робочих навчальних планів щодо підготовки до нового навчального року. У цьому заході взяли участь  210 наших співробітників. Було надано роз'яснення, як на наступний, 2021/2022 навчальний рік будуть формуватися навчальні плани, робочі навчальні плани. Окрім того, надано пояснення, як буде працювати система вибору, адже протягом минулого року було здійснено декілька змін, які, зокрема, стосувалися  вибірковості. Систему вдосконалено і уніфіковано для покращення автоматизації процесів вибору через «Електронний кампус» (ЕК), або ж, у майбутньому,  через нову систему. Планується проведення ще однієї наради-семінару з цих питань.

Здійснюється моніторинг запровадження розкладу занять у другому семестрі  в інститутах і на факультетах з оперативним корегуванням у разі необхідності.

Продовжилося відпрацювання питань щодо організації практики здобувачів вищої освіти. Завершували підготовку наказів щодо практики магістрів-науковців.

Видано накази про встановлення з 1 січня 2021 р. нових розмірів стипендій аспірантів та докторантів.

Видано наказ про покладання обов'язків приймальної комісії до докторантури у 2021 році на комісію Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності під головуванням проф. О.В.Лінючевої.

Усім головам НМК, гарантам ОП за рівнем «доктор філософії» надіслано інформаційний лист про необхідність перевірки відповідності наукової складової ОП (тем дисертацій) науковим школам, напрямам наукової діяльності кафедр та наукових керівників аспірантів, а також нагадування про внесення актуальних тем дисертацій.

Активізовано роботу щодо складання кандидатських іспитів особами, які виходять на захист за старими правилами. 10 березня МОН припиняє прийом оголошень на захист за старими правилами. Це останній етап, коли здобувачі можуть стати кандидатами наук, а не докторами філософії.

Продовжується робота з розробки модуля «Виборність дисциплін» для забезпечення можливості широкого вибору.

Продовжується взаємодія з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» щодо розробки сучасної АІС для потреб автоматизації освітнього процесу, тобто – створення нового «Кампусу». На минулому тижні всі департаменти завершили роботу із заповнення спеціальних брифів, які описують процеси, що потрібно буде автоматизувати. Програмісти компанії звернулися з проханням надати їм тестовий режим доступу до нашого «ЕК», щоб кращі з уже реалізованих нами ідей також перенести в нову систему, але вже на основі нових технологій.

Здійснюється збір вебометричних даних для рейтингів лютого.

Верифікація профілів науковців за даними Google Scholar виявила 83 проблемні профілі, які були відправлені на перевірку до НТБ.

Узяли участь у зустрічі з представником рейтингу QS Сергієм Христолюбовим.

Здійснено візит до ДК «Укроборонпром» з метою остаточного узгодження дій щодо початку програми підвищення кваліфікації «Школа головних конструкторів» (яка складатиме 180 год.) та підготовки до підписання документів про співпрацю. Обговорено також питання різних освітніх програм на рівні магістра, а також питання направлення наших випускників на роботу до компаній, які входять до складу концерну.

Узяли участь у роботі комісії з визначення банків для обслуговування здобувачів вищої освіти.

Керівники профільних відділів ДООП взяли  участь у зустрічах з експертними групами НАЗЯВО з приводу акредитації освітніх програм 231-ї  та 126-ї спеціальностей.

Продовжувалося консультування підрозділів, освітні програми яких виходять на акредитацію.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчально-виховна робота

Узяли участь в акредитації освітніх програм ФСП та ФІОТ.

Проведено нараду з НВР. Заступникам деканів/директорів доведено до відома аналіз результатів семестрового контролю по всіх факультетах.

Усього поновлено 122 (117 – контракт), у т.ч. денна – 92 (87 – контракт), заочна – 30 (30 –контракт).

Мобільність

Узяли участь:

~у перемовинах з Нінбоським політехнічним університетом (спільно з ДМС);

~в онлайн-перемовинах, організованих представниками Університету Думлупінар (Туреччина) з університетами-партнерами.

Обговорили можливості подальшої співпраці в організаційній зустрічі з ESN. Обговорено можливості відкриття центру ESN у КПІ, планується долучити студентів ФЛ та студентів освітньої програми ФСП  «Міжнародні соціальні проєкти та волонтерська діяльність».

Стипендія

На сайті ДНВР оприлюднено рейтинги успішності студентів за результатами зимового семестрового контролю.

Відбулося засідання стипендіальної комісії університету, на якому було затверджено реєстри на призначення академічної стипендії студентам на другий семестр.

Середній показник студентів, які будуть отримувати академічну стипендію в мінімальному обсязі, склав 42,7% (з 45% можливих) від фактичної кількості студентів бюджетної форми навчання. Підвищену стипендію за особливі успіхи в навчанні будуть отримувати 19,4% (з 25% можливих) стипендіатів. Найбільший відсоток набрали студенти ВПІ (25%),  найменший – студенти ІСЗЗІ (11%).

Відібрано кандидатури студентів на іменні стипендії Курчатова, КМУ, Енергоатома.

Було відібрано двоє студентів на отримання річної стипендії в рамках проєкту «СЕО на один день» від Олега Гороховського у розмірі 5000 грн/місяць протягом року. Переможцями стали студент 2-го курсу ФІОТ Микола Кравець (126-та спеціальність) та студентка 3-го курсу ІПСА Анна Чеманова, (124-та спеціальність), яка має середній рейтинг 100 балів.

Студентам з числа сиріт з 1 січня 2021 підвищено соціальну стипендію.

На лютий-місяць замовлено соціальну стипендію для пільгових категорій студентів.

Працевлаштування

1 лютого відбулась онлайн-зустріч за участю ФЕЛ з представниками компаній «Fozzy Group», «Грінекс ЕКО» та «Habasit» із залученням представників факультетів/інститутів.  Обговорено деталі підписання Договорів про співпрацю та подальші дії щодо працевлаштування.

Профорієнтація

3 лютого сприяли проведенню ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України 2021, Технічного відділення КМАН, секції «Авіа- та ракетобудування», «Машинобудування і робототехніка».

Проведено розширену нараду з представниками ДМС, обговорено питання та план дій з організації та проведення КПІАбітFest International, метою якого є збільшення обсягів набору на навчання в КПІ іноземних громадян.

Спільно з Приймальною комісією здійснювалася підготовка до проведення 13 лютого Дня відкритих дверей.

Організаційна робота

У рамках підготовки до «KPI-OPEN» з 8 лютого по 12 березня 2021 року розпочато тестовий тур міжфакультетської олімпіади з програмування «IASA-OPEN». Станом на сьогодні для участі в ній зареєстровано вже 37 команд.

Спільно з ВПІ та ХТФ розпочали підготовку до проведення університетських олімпіад.

Соціальна служба

За ініціативою  компанії «Хуавей» проведено засідання робочої групи з питань розвитку інклюзивного освітнього середовища та цифрової освіти. Розглянуто пропозицію компанії «Хуавей» провести наприкінці березня на базі КПІ низку заходів, присвячених міжнародному тижню інклюзії.

М. З. Згуровський

За усіма напрямами робота проводиться, тому продовжуємо і орієнтуємося на епідемічну ситуацію з точки зору балансу між дистанційною і змішаною формою навчання. Ми повинні гнучко регулювати це співвідношення. Про це прошу вас, Юрія Івановича Якименка та Анатолія Анатолійовича Мельниченка.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

2 лютого взяли участь в організованій ДМС зустрічі з делегатом від рейтингу QS Сергієм Христолюбовим, який є куратором процесів просування університетів України в рейтингу QS. За результатами зустрічі в НДЧ ще раз обговорили акценти вимог до науковців, наукових публікацій й наукових видань КПІ, цитування. Ці вимоги буде доведено до підрозділів, щоб вони були адекватно представлені в системах оцінювання інститутів/факультетів і викладачів. 

Спільно з ФСП на ПроЗорро подано тендерну пропозицію «Консультаційні послуги у сфері наукових досліджень (Розробка Програми наукових досліджень, важливих для ефективної державної політики реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей)». Очікувана вартість 130 тис. грн.

На виконання рішень Координаційної ради

Проведено експертизу відповідності тем дисертаційних робіт аспірантів освітнім програмам. Проаналізовано 410 тем. Експерти зробили зауваження по 40 темах, 15 зауважень – доволі суттєві. Результати передано до відділу аспірантури та ДООП.

Проведено онлайн-засідання Центру 4.0 в КПІ. Заслухано звіт керівника Центру проф. С.В. Войтка про виконану роботу і перспективи розвитку центру. В засіданні взяли участь представники 15 структурних підрозділів (ІЕЕ, ІХФ, ІСЗЗІ, ІТС, ФЕЛ, ФЕА, ФМФ, РТФ, ФММ, ММІ, ПБФ, ТЕФ, ФПМ, ФІОТ, ІПСА).

Розроблено шаблони пакету документів, необхідних для участі в конкурсі українсько-китайських проєктів, які направлено до підрозділів разом з інформацією щодо конкурсу.

Підготовлено й надіслано до ДП «Укрпатент» 2 заявки на корисні моделі та 3 заявки на реєстрацію авторського права.

Космічна програма КПІ

У щоденній взаємодії з керівництвом Космічної програми КПІ М.Ю. Ільченком та Ю.М. Сидоренком:

- 5 лютого пройшло фінальне узгодження переліку пропозицій проєктів в КПІ щодо включення до Загальнодержавної космічної програми України. Підготовлено і направлено до ДКАУ відповідний лист;

- у взаємодії з Р.В. Антипенком підготовлено й 05.02.21 надіслано до РАІ та ІСМ лист з пропозиціями щодо майбутнього проєкту PolyITAN-MiRa;

- 3 та 5 лютого проведеі 2 наради щодо виконання проєкту на замовлення ДП «ЗАО НДІРВ». Замовнику надіслано інформаційний лист.

- 5 лютого проведено нараду з керівництвом компанії «Ноосфера» з питань виконання низки проєктів, які фінансуються компанією.

Робота у взаємодії з підрозділами КПІ ім. Ігоря Сікорського

Підготовлено і видано наказ від 26.01.2021 № НОН/14/2021 «Про встановлення нових розмірів щомісячної стипендії КМУ для молодих вчених» і наказ від 04.02.2021 № НОН/20/2021 «Про продовження виплати стипендії КМУ для молодих вчених». Виплата стипендії  продовжена 11 молодим вченим.

У зв'язку з реорганізацією організаційно-аналітичного відділу підготовлено нове положення про відділ. Співробітників сектору науково-технічної інформації переведено до видавництва «Політехніка».

У середу, 10 лютого, відбудеться засідання Наукової ради, на якому будуть розглянуті перші результати конкурсу робіт за держзамовленням.

Завершено підготовку до звітування на Вченій раді. Сьогодні готові передати матеріали до комісій Вченої ради для підготовки проєкту рішення.

Робота із зовнішніми партнерами

До МОН надіслано лист щодо зміни наукового керівника науково-дослідної роботи 2204п.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

Робота постійних комісій Вченої ради університету

Комісія з підготовки пропозицій до законодавчих і нормативних документів (С.І.Бевз) у порядку громадського обговорення розпочала розгляд проєкту наказу МОН України про «Деякі питання організації набору та навчання, стажування іноземців та осіб без громадянства». Мета – вдосконалення існуючого порядку набору.

Комісія з наукової та інноваційної діяльності (О.В.Лінючова) та Науково-технічна комісія з розгляду спеціальних питань (С.О.Воронов) згідно з листом МОН долучилися до експертного опитування з метою оновлення в Україні пріоритетних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

Комісія з академічної доброчесності (О.М.Бруй) підготувала перелік заходів для формування та розвитку культури академічної доброчесності в університеті, про що видано відповідний наказ першого проректора Ю.І.Якименка.

Питання Координаційної ради з менеджменту науки

На засіданні Бюро Відділення інформатики НАН України обговорено питання взаємодії та представлення в Академії результатів університетських досліджень і розробок з використанням штучного інтелекту. Були представлені роботи КПІ, тому що формується програма дослідження з використанням штучного інтелекту загалом по НАНУ і, зокрема, по Відділенню інформатики.

На пропозицію керівництва ВАТ «МЕРИДІАН» імені С.П. Корольова організовано зустріч з науковцями університету для обговорення актуальних завдань зі створення нових захищених систем захищеного цифрового зв'язку та дронів.

Питання Космічної програми університету

Спільно з В.А.Пасічником, Ю.М.Сидоренком та авторами розробок сформовано перелік завдань, які передані до ДКАУ з метою включення їх до проєкту Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2021-2025 роки. Пропозиції, які КПІ надав до Космічного агентства, – безпрецедентні за обсягами та змістом, вони включають 30 позицій. Це базис, це основа нашого нового сучасного бачення Космічної програми КПІ, яку ми будемо реалізовувати в тому числі й за участю КАУ та МОН.

У взаємодії з Б.М.Рассамакіним разом із Ю.М.Сидоренком внесено пропозиції щодо координації взаємодії з фахівцями Познанської політехніки з урахуванням необхідності завершення нашим університетом у цьому році робіт з підготовки третього наносупутника до запуску в космос. У цьому році ми повинні завершити роботи над «Політаном-3», для чого маємо дещо скоригувати взаємодію з нашими партнерами з Познані, бо вони планували завершувати роботи в наступному році. Нині в робочому порядку вносимо пропозиції, як скоординувати наші дії, щоб і роботу над «Політан-3» було завершено, і наша взаємодія з Познанською політехнікою не переривалася.

За підсумками січневого засідання Вченої ради

Оформлено та підписано всі необхідні документи щодо участі наших учених у конкурсі на заміщення вакансій в НАН України та відповідні листи підтримки.

Доопрацьовано рішення Вченої ради щодо звіту проректора С.І. Сидоренка та вдосконалення організації підтримки наукових видань університету.

Триває підготовка за участю постійних комісій до лютневого засідання Вченої ради. Проєкти рішень Ради за звітами проректорів В.А. Пасічника та Н.В. Семінської маємо спільно напрацювати на цьому тижні, щоб до засідання вчасно переслати їх усім членам Вченої ради.

М. З. Згуровський

Прошу вас і Віталія Анатолійовича взяти до роботи одне важливе питання. Розміщення нашого супутника «Політан-3» на борту ракети-носія має бути проведено орієнтовно у грудні 2021 року разом з супутником КБ "Південне" «Січ 2.1». Дедлайн визначено. Ми маємо зробити усе можливе, щоб не зірвати розміщення нашого супутника на борту ракети-носія. Це принципово важливе питання. Має бути розроблено план-графік і практично щотижня проводитися наради для організації та контролю ходу цих робіт.  

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

1.1. Силами ДМС і ДНВР та спільно з Посольством Аргентинської Республіки в Україні продовжується підготовка онлайн відеоконференції 25 лютого 2021 року з нагоди 243-ї річниці від дня народження національного героя Аргентини генерала дона Хосе Франсіско де Сен-Мартіна. Пані посол Елена Летісія Мікусінскі планує особисто відвідати в цей день КПІ, взяти участь у заході, і запрошує продовжити обговорення спільних дій, спрямованих на подальший розвиток співпраці КПІ з Аргентинською Республікою в науково-освітній і гуманітарній сферах (зокрема, організувати в КПІ навчальний блок з історії Південної Америки за участю Національного інституту Сан-Мартіна, розвинути дослідницькі проєкти з управління Інтернетом, а також заснувати в КПІ Українсько-Аргентинський центр співробітництва).

1.2. На 16 лютого на 15:00 готується візит до КПІ Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль в Україні Джоеля Ліона.

1.3. Співпраця з Японією.

1.3.1. За результатами зустрічі 26 січня 2021 року з керівниками офісу JICA в Україні та Бізнес-асоціації Японії в Україні, на якій було розглянуто комплекс питань розвитку співробітництва з Японією у сфері технологій і інновацій через Українсько-Японський центр, підготовлено лист до Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії Сергія Корсунського з інформацією про зустріч і про можливе сприяння з боку Посольства України в Японії в реалізації цієї ініціативи КПІ.

1.3.2. Готуємо делегацію КПІ для участі у форумі "Азійська стратегія в дії. Роль українсько-японської співпраці", який відбудеться 16 лютого 2021 року з ініціативи Центру "Нова Європа".

1.4. Розвиток співпраці з Чорногорією.

За домовленістю посла Чорногорії в Україні Драгіци Понорац та ректора М.З. Згуровського почали готувати онлайн-зустріч з ректором Університету Чорногорії проф. Д. Ніколічем та керівником міжнародного офісу ректорату пані Аною Драгутінович для визначення конкретних проєктів, за якими буде розвиватися співробітництво з КПІ. День і час зустрічі уточнюються, орієнтовно – середина лютого.

1.5. На 12 лютого 2021 року (початок о 14:00) планується урочистий захід з нагоди вручення дипломів випускникам першого набору – 38 студентам за магістерською програмою «Фізичний захист та облік і контроль ядерних матеріалів» за спеціальністю 143 «Атомна енергетика», відкриття якої було ініційовано Міністерством енергетики України за підтримки міжнародних партнерів (Сполучених Штатів Америки, Швеції, Канади та Міжнародного агентства з атомної енергії). Старт програми відбувся 2 вересня 2019 року. До участі в заході 12 лютого запрошено гостей як з України, так і з дипломатичних представництв країн, які надали сприяння цьому проєкту.  Проводитиметься він з дотриманням усіх вимог карантину щодо протиепідемічних заходів, викликаних пандемією COVID-19 (дотримання соціальної дистанції та маскового режиму, обмеження по кількості осіб – не більше 20, використання дезінфікуючих засобів).

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ

2.1. Спільно з помічником ректора Б.І. Дудою провели розмову з представниками Еквадору – мером кантону Арахуно сеньйором Цезарем Грефа, префектом Провінції Пастаза сеньйором Хайме Гевара та інженером сеньйором Едді Гомезом (навчався в Україні). Тема розмови: збільшення кількості громадян Еквадору на навчанні в КПІ. Досягнуто домовленостей, що еквадорська сторона визначить університет або іншу структуру в Еквадорі – потенційного партнера в КПІ, з яким буде укладено Угоду щодо сприяння в направленні громадян країни  на навчання в КПІ. Цей університет або інша структура стануть майданчиком для реалізації проєкту «Віртуальне підготовче відділення КПІ в Еквадорі». Довідково: з 1974 року КПІ закінчили 34 громадяни Еквадору, не виконали графік навчального процесу в ці роки 32 громадянина цієї країни.

2.2. На доручення МОН України готуємо онлайн-участь КПІ в освітній виставці в Республіці Таджикистан наприкінці березня 2021 року.

2.3. Почали працювати над реалізацією висловленої на засіданні Вченої ради університету 29 січня 2021 року пропозиції проф. В.Б. Максименка стосовно роботи з Посольством Пакистану задля збільшення кількості громадян Пакистану на навчанні в КПІ.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки і подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу. Розпочато індивідуальні співбесіди керівного складу ДМС із заступниками з міжнародної діяльності деканів факультетів, директорів інститутів, на яких аналізується динаміка кількісних характеристик міжнародної діяльності підрозділів у 2019-2020 роках. На минулому тижні такі співбесіди були проведені із ВПІ, ФМФ, ФЛ, ФСП. Надано рекомендації щодо введення методики "kpi" («key performance indicators») на всіх рівнях управлінської вертикалі міжнародного напряму для досягнення позитивної динаміки кількісних характеристик міжнародної діяльності підрозділів у 2021 році порівняно з 2019 та 2020 роками.

3.2. 2 лютого співробітники ДМС взяли участь в онлайн-інаугураційній конференції старту програми «Горизонт Європа» (2021-2027 рр.). Захід зібрав спікерів з усієї Європи. На ньому виступили дослідники, керівники підприємств, політичні діячі та представники урядів країн Європи з метою мобілізації Європи для успішної реалізації програми «Горизонт Європа 2021-27» та її поєднання з національними програмами відновлення та розвитку.

3.3. Українсько-Польський центр розгортає ще одну хвилю посилення співпраці з партнерами в Польщі у сфері міжнародної проєктно-грантової діяльності. Для цього на цьому тижні заплановано візит до КПІ  радниці з питань науково-освітньої співпраці Посольства Республіки Польща в Україні Еви Матушек-Загати. Вона ознайомить керівників ДМС з можливостями участі вчених КПІ (спільно з партнерами в університетах Польщі) в конкурсах на фінансування спільних проєктів за європейськими пріоритетами – за рахунок фінансових можливостей проєктно-грантових програм уряду Польщі та Польської академії наук.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

4.1. 2 лютого на запрошення робочої групи КПІ по рейтингах КПІ відвідав регіональний директор рейтингу QS Сергій Христолюбов. Він зустрівся з керівним складом університету і членами робочої групи по рейтингах. Відбулася презентація пана Сергія Христолюбова «КПІ ім. Ігоря Сікорського та університети України в рейтингах QS: стан, рекомендації, перспективи». Було обговорено рекомендації, які стратегічний департамент рейтингу QS адресує університетам України і, зокрема, КПІ, для забезпечення позитивної динаміки показників у даному світовому рейтингу університетів. Окрім того, в ході зустрічі було обговорено можливості співпраці КПІ і компанії QS Quacquarelli Symonds щодо підвищення впізнаваності університету в міжнародних академічних колах і його просування в найбільш впливових рейтингах вишів.

5. Інші заходи

Надано протокольне забезпечення низки важливих заходів, у тому числі – візиту 5 лютого делегації ДП «Антонов» на чолі із в.о. генерального директора Сергієм Андрійовичем Бичковим та доньки видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова – Анни Олегівни.

М.З.Згуровський

Прошу вас спільно з Віталієм Анатолійовичем Пасічником провести особливу роботу щодо активізації участі  наших наукових шкіл у програмі «Горизонт-Європа».  Вже здійснено моніторинг наукових шкіл і наукових груп університету, ми знаємо, що вони собою являють. Тож потрібно провести роботу в двох напрямах: з одного боку, опрацювати весь перелік напрямів і тематики, які пропонує ця програма ЄС, а з другого – розглянути можливості наших наукових груп у цьому сенсі. І забезпечити після цього певну активізацію наших науковців. Бо Україна не вибирає приблизно 90% своєї квоти в європейських  програмах. Це було по 7-й Рамковій програмі, буде, напевно, і по цій. Бо в нас ще залишаються розриви з Європою – мовний, ментальний та інші. Тому нам потрібно допомогти нашим науковим групам ці бар'єри  сміливіше долати. Тут ми мусимо в рази збільшити кількість наших проєктів, які братимуть участь у конкурсах «Горизонт-Європа», і виграватимуть їх. Прошу також долучити до цього Сергія Миколайовича Шукаєва. Це має бути системна робота.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

- Сьогодні у зв'язку з аварією на міській тепловій камері і в нас склалася аварійна ситуація з теплопостачанням деяких навчальних корпусів. Усі відповідальні за це міські інженерні служби викликано. Їхні представники працюють спільно з нашими фахівцями. До кінця робочого дня плануємо відновити теплопостачання в корпусах (це навчальні корпуси №№1, 2, 9, 20 та житлові будинки біля 5-го та 31-го корпусів);

- протягом тижня  проводили індивідуальну роботу щодо виконання приписів  з відповідальними по факультетах/інститутах за стан пожежної безпеки.  Оголошено процедуру закупівлі послуг з монтажу автоматичної пожежної сигналізації в гуртожитках №№ 8, 16 та 18, а також в 11, 21-му навчальних корпусах і Центрі культури та мистецтв. Готуємося до проведення планової перевірки інспекторами ДСНС усіх будівель університету, яка відбудеться в період з 25 лютого по 11 березня. Підготували та узгоджуємо з ДЕФ річний план закупівель пожежного інвентарю, проєктно-кошторисної документації та послуг з монтажу автоматичної пожежної сигналізації;

- на минулому тижні отримали акт позапланової перевірки гуртожитку №15 інспектором ДСНС. В акті записано, що залишилося виконати один припис, який стосується встановлення автоматичної пожежної сигналізації, і вказано, що він перебуває в процесі виконання.  Решту вимог, зазначених у припису на цей гуртожиток, виконано;

- провели за допомогою спеціалізованої лабораторії оброблення 2 кімнат у навчальних корпусах дезінфікуючими розчинами;

- виконали профілактичний огляд та ремонт насосного обладнання системи водопостачання в університеті;

- відновили та розпочали роботи з укріплення фундаменту 12-го навчального корпусу;

- розпочали роботи з відновлення систем димовидалення в гуртожитках та навчальних корпусах;

- продовжуємо готувати та планувати територію під благоустрій за 18-м навчальним корпусом (зона Б). Протягом тижня вивозили великогабаритне сміття;

- продовжуємо готувати технічні завдання згідно з річним планом закупівель по господарському напрямку роботи та оголошувати процедури закупівель на майданчику ProZorro;

- закінчуємо виконання  робіт з гідроізоляції 6-го корпусу Відділу  музею авіації та космонавтики ДПМ;

- тривають роботи з реставрації літака АН-2, який передається ДПМ. Їх проводить ДП «Антонов». На літаку вже встановлено шасі, відреставровано крила, ближчим часом  розпочинаються малярні роботи;

- щоденно здійснюється тепломоніторинг навчальних корпусів. У тісній співпраці з відділом головного механіка здійснюється регулювання подачі теплоносія;

- протягом тижня розпочато роботу щодо налагодження автоматики індивідуальних теплопунктів у навчальних корпусах. Проведено налаштування обладнання в 12-му та 18-му  навчальних корпусах;

- отримали від «Київтеплоенерго» погоджені проєкти на заміну 16 теплолічильників. Розпочинаємо роботу з підготовки технічного завдання на їх закупівлю з подальшою заміною та постановкою на комерційний облік;

- розпочато роботу з підготовки технічного завдання для орбітального ремонту вхідних груп у навчальних корпусах №№ 5, 7, 16, 22 та НТБ;

- продовжуємо проводити переговори з компаніями по проєкту роздільного сміття;

- щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям

- Вчора на базі відпочинку «Політехнік» було встановлено і запущено новий твердопаливний  котел. Він працює по двох контурах: один забезпечує подачу теплоносія в корпуси, другий – гарячої води в номери. Завдяки цьому база буде привабливою для відпочивальників і в холодну пору року, тож ми вже відпрацьовуємо перші замовлення на лютий та березень;

- продовжують працювати та приймати відвідувачів їдальні 1, 31-го та 32-го (курсантська) корпусів, буфети в 24-му та 27-му корпусах, усі їдальні та буфети працюють з дотриманням усіх протиепідемічних вимог; 

- проводимо роботу з підбиття підсумків фінансово-економічної діяльності Центру студентського харчування за минулий рік;

- на цьому тижні засідання тендерного комітету відбулося 02.02.2021 року в дистанційному режимі, де відбулось затвердження змін річного плану закупівель, обрання та проведення закупівель товарів, робіт, послуг на 2021 рік. Виставили низку процедур для забезпечення життєдіяльності університету;

- розробили оновлений порядок планових закупівель в університеті для впровадження системи «Єдиного вікна закупівель»;

- згідно із заявками проводимо постачання товарів підрозділам університету;

- у зв'язку з новим Законом про оренду державного та комунального майна проводиться підготовка документів для продовження договорів оренди у Фонд держмайна;

- проводимо роботу із закріплення та перезакріплення площ новоутворених підрозділів по факультетах та інститутах;

- готуємо необхідну інформацію щодо площ університету для комісії з акредитації;

- 3 лютого 2021 року було проведено засідання комісії з питань моніторингу та ефективного використання площ університету, де було розглянуто питання надання площ в оренду потенційним орендарям;

- триває робота з проведення профілактичного медичного огляду працівників, які працюють у шкідливих умовах. Працівники, які не пройшли медичний огляд, були попередженні про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати. Протягом тижня медогляд пройшли 47 працівників;

- проведено оптимізацію роботи інформаційних ресурсів ДМСП, оновлено сайт. Усі протоколи тендерного комітету викладаються на сайті. Додано онлайн-аналітику роботи відділу закупівель;

- здійснюємо підготовку до перевірки ДСНС баз відпочинку ОК «Маяк» та СОТ «Політехнік», проводиться робота з підготовки баз згідно з нормами чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Безпека

- Продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

- повністю оновили програмний комплекс, що дає нам можливість підвищити ефективність роботи системи контролю та управління доступом до університету в рази. Тепер сторонні особи, які інколи могли проникнути в навчальні корпуси, надалі такої можливості не матимуть.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А. Жученко

Окрім того, що вже було сказано про акредитацію, хочу додати, що цього тижня ми подаємо ще одну бакалаврську і одну магістерську програму з прикладної фізики.

Директор ІМЯО М.М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка. Повним ходом іде набір слухачів. Ми поширюємо рекламні оголошення та інформацію по всіх каналах.

За напрямом центру тестування. Ми  готуємося до проведення комплексного моніторингу бакалаврів.

Проводимо моніторинг  ресурсів факультетів та інститутів, готуємося до проведення моніторингу англомовних сайтів факультетів і кафедр.

Медіаплатформа працює в штатному режимі, готуючи інформацію про всі університетські  події, а також про підрозділи.

М.З.Згуровський

Дякую. Хочу просити і вас, і всіх колег-членів ректорату частіше робити стрими за напрямами.  Дуже гарні були стрими Анатолія Анатолійовича Мельниченка, Вадима Анатолійовича Кондратюка. Слід це продовжувати, щоб кожного тижня за певним напрямом хтось із членів ректорату розповідав про роботу свого напряму, відповідав на запитання.  Це дуже гарна форма спілкування з колективом університету, її потрібно  розвивати. Дуже бажано, щоб Наталія Валеріївна була готова ближчим часом виступити в такому стримі, Олександр Анатолійович Іщенко з інформацією по студмістечку, та інші наші колеги. Тому, Маріє Миколаївно, можливо, цю роботу слід дещо активізувати, скласти певний графік виступу членів ректорату.

М.М.Перестюк

Ми такі стрими робили щоп'ятниці, але можемо робити декілька разів на тиждень.

М.З.Згуровський

Можливо, так буде краще, але важливо, щоб вони виходили не рідше, ніж раз на тиждень. Тут слід розробити систему.

І ще одне запитання: як просуваються справи з організацією роботи нашого телевізійного каналу в YouTube?

М.М. Перестюк

Редакцію газети «Київський політехнік» вже переміщено в корпус №16, тепер ми працюємо над оформленням відповідних документів і організацією ремонту приміщення, яке вона займала, для організації там нашої студії.  Тоді стрими можна буде робити не на робочих місцях керівників, а в ній.

М.З.Згуровський

І бажано, щоб хтось із журналістів проводив ці стрими.

М.М. Перестюк

Так, звичайно, У нас є журналісти, яке це зможуть робити. Нині ми хочемо робити ще й випуски новин університету, у яких також працюватиме журналіст.

Крім того, хочу повідомити, що нещодавно в програмі «Ранок з Україною» було показано сюжет про наші розробки, і журналісти цієї програми хочуть продовжувати наші контакти.

М.З.Згуровський

Так, це дуже цікавий матеріал. Ви також з вашою командою вже зробили багато цікавих матеріалів, і це також може бути частиною контенту нашого YouTube - каналу. Все це може бути систематизовано і запропоновано нашій аудиторії.

Начальник планово-фінансового відділу департаменту економіки і фінансів університету М.В.Броницька

Проведено аналіз використання Фонду розвитку університету за 2020 рік. Також проведено аналіз видатків коштів Фонду розвитку факультетами. За рішенням Вченої ради університету від 10 березня минулого року, невикористані кошти буде знято і спрямовано до централізованого Фонду розвитку університету. Їх сума складає 3,4 млн грн.

Узяли участь у засіданні Бюджетної комісії. Прийнято рішення про продовження на січень стимулюючих виплат (надбавок) по адміністративних підрозділах. Це буде проведено загальним наказом по університету. По підрозділах факультетів та інститутів надбавки буде встановлено після отримання пропозицій щодо введення посад заступників деканів, оскільки такі надбавки можна встановлювати лише в межах затверджених штатних одиниць.

Узяли участь у засіданні комісії з визначення банків, на які отримують доходи працівники та здобувачі вищої освіти. Вирішено питання по перерахуванню коштів на Монобанк, розроблено алгоритм та пакет необхідних документів.

Опрацьовували накази по особовому складу працівників та здобувачів вищої освіти.

Нараховуємо заробітну плату за I половину лютого з урахуванням перерахунку підвищення заробітної плати за січень. В аванс буде виплачено надбавки стимулюючого характеру. Виплата планується 12 лютого.

Нараховуємо академічну та соціальну стипендію за лютий. Здійснюємо перерахунок розмірів соціальної стипендії за січень, стипендію підвищено на 44 %.

Здали щорічний звіт про фінансовий стан до аудиторської служби МОН.

Перевіряли індивідуальні накази по встановленню нових посадових окладів по структурних підрозділах.

Працюємо над зведеним штатним розписом на 2021 рік для подання на затвердження до МОН.

Разом з департаментом  адміністративної роботи підготовлено та надано до МОН лист щодо додаткового фінансування видатків на заходи протипожежної безпеки на суму 63,9 млн грн, зокрема на гуртожитки 52,6 млн грн.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

У гуртожитках нині мешкають 3757 студентів. Студент ХТФ, який хворів на COVID-19, одужав,   але в тому ж гуртожитку №19 захворіла ще одна студентка, також з ХТФ. Тобто в нас у гуртожитках є одна хвора студентка, контактних осіб немає.

Проводиться робота з виконання приписів ДСНС (протипожежна безпека). Особливу увагу зосереджено на гуртожитках №№8, 15, 16 та 18. Також готуємося до планової перевірки   наприкінці лютого й по інших гуртожитках.

Щодо ремонтів. Нині в нас 8 об'єктів у роботі. Виконуємо все власними силами.

Виховна робота.  Її зосереджено на виконанні правил пожежної безпеки при користуванні побутовими приладами.

Правопорядок. За останній тиждень грубих правопорушень у гуртожитках не зафіксовано.

М.З.Згуровський   

Ви особисто контролюєте усунення недоліків, вказаних в актах ДСНС, чи це роблять ваші заступники та співробітники?

 О. А. Іщенко

Особисто. Щодня проходжу по гуртожитках, по декілька разів на день спілкуємося по цих питаннях з усіма відповідальними особами.

М.З.Згуровський

Ваші заступники і помічники   повинні вам допомагати в цьому, але питатимемо з вас.  Зверніть на це увагу.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

У п'ятницю 5 лютого провели перший наш стрим «КПІ online»: «Бібліотека – студенту. Навчання. Дослідження. Дозвілля. Самореалізація». Готуємо ще один «Бібліотека – досліднику».

Сприяння публікаційній активності

Налаштовано віддалений доступ до аналітичного сервісу SciVal, який працює зі Scopus,  для глибокого аналізу публікаційної активності авторів університету, визначення публікаційної стратегії тощо (для НТБ – 1 акаунт, для НДЧ – 1 акаунт).

Здійснено розсилку по кафедрах про вебінар «Переваги використання постійних ідентифікаторів для українських науковців та організацій», що відбудеться 15 лютого 2021 р. (10:00-11:00). Організатор – ДНТБ, за підтримки Міністерства освіти і науки України. Реєстрація: https://tinyurl.com/PIDs4Ukraine

Академічна доброчесність

Підготовлено і видано наказ першого проректора «Про проведення заходів для формування та розвитку культури академічної доброчесності в КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Подано службову записку ректору, голові Адмінради щодо включення до порядку денного Адмінради питання про заходи з розвитку культури академічної доброчесності. Засідання призначено на 5 березня 2021 р.

Бібліотека також має план усунення недоліків щодо забезпечення пожежної безпеки. Пунктів у нас небагато, але всі вони фінансово затратні, тому тепер працюємо з відповідними підрозділами щодо вирішення питань їх виконання.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Проводимо повторний аналіз графіків відпусток. На жаль, є керівники, які не подали такі графіки. Ми готуємо ще одне повідомлення для них, а надалі, в разі невиконання, будемо інформацію передавати вам для вжиття відповідних заходів. Бо це питання – дуже серйозне, адже інколи з відпустками виникають проблеми, які згодом призводять до фінансових втрат.

Провели зімни в структурі департаменту господарської роботи, продовжуємо впроваджувати і «легалізувати» програму  «Мегаполіс». На цьому тижні вийде наказ про закріплення кожного робочого місця за відповідальними співробітниками, як того вимагає законодавство.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

На минулому тижні відбулося чергове засідання Ради з питань розвитку. Людмила Григорівна Субботіна надала інформацію про виконання кошторису Фонду розвитку в 2020 році. Її викладено на наших ресурсах. Більш детальну інформацію буде надано на засіданні Адмінради. 

Комісія з аудиту приміщень і навчального та наукового обладнання  завершила перевірку на ФЛ. Серйозних зауважень немає. Переходитимемо до  наступних факультетів.

Робота над пам'ятником Б.Є.Патону та меморіальними дошками Б.Є.Патону та В.Г.Бар'яхтару триває.

М.З.Згуровський

Дякую. Ваш звіт про використання коштів  за напрямом розвитку університету є дуже важливим. Тому ви маєте готуватися до звіту не лише на Адмінраді, але й на Вченій раді разом з Людмилою Григорівною Субботіною. Вона даватиме загальний звіт, а ви –  звітувати про витрати Фонду розвитку. Це дуже важливо для колективу університету. 

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Основна наша робота на минулому тижні була зосереджена на аналізі виконання угод з охорони праці в підрозділах і в університеті загалом. Попередньо можна констатувати, що в підрозділах, на факультетах і в інститутах виконання цих угод складає більше 85%, і за два з половиною місяці, які залишилися до кінця звітного періоду, вони можуть бути виконані повністю. Водночас, загалом в університеті це виконання є значно меншим, тому я прошу звернути на це увагу. На наступному тижні планується провести засідання комісії з колективних переговорів, і на ній наша комісія з охорони праці надасть відповідний акт, тому важливою є позиція адміністрації. Потрібно, щоб усі плани, які були закладені в ці договори, були реалізовані.

М.З.Згуровський

Представники адміністрації знають про ваші зауваження, чи ви їх пізніше оприлюдните?

Ю.І.Якименко

Ця угода з охорони праці у нас на контролі. Ми з Вадимом Анатолійовичем в контакті працюємо. Частину її позицій ми можемо вчасно виконати, по частині є деякі зауваження, пов'язані з карантинними обмеженнями, тому, можливо, їх слід буде коригувати. Але всі ці питання – під контролем. 

Заступник голови студентської ради Михайло Гнилоскуренко

В основному займаємося інформуванням студентів в онлайн-форматі про поточні події в університеті. Окрім того, відділ проєктів студради готує декілька онлайн-заходів для студентів для залучення їх до студентського життя.  

Ще одне питання. У нас створено ІТ-відділ, який планує розробити кілька онлайн-сервісів для студентів КПІ. Ми, як ми вважаємо, є лобістами впровадження нових технологій і поширення їх серед студентів. Тому виникло питання щодо доступу студради до програми «Мегаполіс». Відсутність такого доступу дещо гальмує нашу роботу, оскільки в нинішньому дистанційному режимі ми маємо приїздити і ходити по кабінетах, а не вирішувати питання оперативно і дистанційно. Хотілося б отримати такий доступ до  «Мегаполісу», адже ми також є частиною КПІ, чи почути про терміни його впровадження для студради.

М.О.Мазур

Це питання порушується вже не вперше, причому на всіх рівнях. Отож я знову хочу пояснити таке. По-перше, повинен бути офіційно обраний голова Студентської ради. Коли ви проведете конференцію і оберете голову, це питання буде вирішено. По-друге, питання щодо ваших службових записок вже вирішено. Вони приймаються, реєструються, передаються до загального відділу. Керівник загального відділу Ірина Гольцова особисто їх приймає і реєструє. Жодного вашого документаа не було відхилено. Ті накази, які підписуються по студентському складу, – це накази кадрові, які не завантажуються до програми «Мегаполіс», і їх слід підписувати власноруч. Деякі накази по університету, де потрібні підписи голови студентської ради і студентського профкому, також підписуються власноруч, але таких наказів за рік було лише п'ять.

З  іншого боку,  через те, що робочі місця в «Мегаполісі» є достатньо дорогими, а доступ до цієї програми не отримали поки що навіть деякі завідувачі кафедр, сьогодні ми не можемо додатково дати ні вам, ні студпрофкому такого місця. Але, повторюся, передусім вам потрібно провести виборчу конференцію.

 Михайло Гнилоскуренко

Чому саме голова має право отримати такий доступ, а не виконувач обов'язків, якщо виконувач обов'язків виконує ту ж само роботу і працює в тій само зоні відповідальності?

М.О.Мазур

Тому що відповідальність покладається на легітимного керівника.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Михайле, оскільки є питання щодо структури нашого студентського самоврядування, її підпорядкування, виконувачів обов'язків керівників, я буду вас просити внести зміни до Положення про неї. В них необхідно прописати статус виконувача обов'язків, терміни, впродовж яких він може ці обов'язки виконувати, і тому подібне. Я повністю згодна з Мариною Олександрівною в тому, що виконувачі обов'язків можуть впродовж короткого періоду змінюватися, що неминуче тягнутиме за собою проблеми в праві підпису документів в «Мегаполісі».

М.З.Згуровський

Ця проблема, на мій погляд, має два аспекти. Перший: дійсно, робочі місця в «Мегаполісі» є доволі коштовними, і ми маємо певну черговість в їх підключенні. Поки що це питання повністю не закрите навіть на рівні деяких кафедр. Безумовно, органи студентського самоврядування повинні мати ці робочі місця, але відповідно до цієї черговості. І другий: за кожним таким робочим місцем має бути офіційно закріплена особа, цифровий підпис має бути зареєстрований в системі і вона повинна буде відповідати за свої рішення. Тому студентським організаціям слід визначитися з такими відповідальними особами, тому що працювати в університетській системі документообігу – це відповідальний обов'язок. Яно Юріївно, проясніть цей аспект, будь ласка.

Я. Ю. Цимбаленко

Оскільки система електронного документообігу є системою з обмеженим доступом до неї працівників, здійснюються певні заходи та розробляються спеціальні документи, що регламентують діяльність у такій системі. Будь-який доступ до роботи в ній надається лише на підставі повноважень. Повноваження визначаються  в певних документах. Такі документи ухвалюються на конференції студентського самоврядування. Тобто ці повноваження повинні бути чітко визначеними для того, щоб особа, яка має доступ до загальноуніверситетської  системи документообігу, мала, по-перше, право підписувати документи, і, по-друге,  відповідала за те, що вона підписує. Інакше кажучи, на це особа має бути уповноважена студентством КПІ.

Михайло Гнилоскуренко

Ну для участі в ректораті та для роботи в інших органах ми делегуємо заступників голови студради чи тих, хто має в нас певні повноваження. Сюди ж не приходять ті, хто не має відношення до студентської ради. Але загалом я зрозумів, Положення ми допрацюємо. Якщо виникатимуть запитання, звертатимемося, з вашого дозволу, до Яни Юріївни.

Я. Ю. Цимбаленко

Я готова вам надати в цьому питанні будь-яку допомогу, бо ми робимо спільну справу для університету.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Займаємося питаннями Колективного договору. Окрім того, оскільки на минулому тижні було засідання комісії з визначення банків, на які отримують доходи працівники та здобувачі вищої освіти, ми розпочали опитування студентів щодо якості  банківського обслуговування. Воно потрібне для того, щоб визначити проблеми, які виникають з банками, з якими ми співпрацюємо нині, і унеможливити їх у майбутньому. Вже маємо деякі результати, але ми ще два тижні збиратимемо відповіді і тоді підготуємо розгорнуту інформацію про ті проблеми, які маємо, і про ті, яких бажано уникнути при виборі банків у майбутньому. З нашими висновками ми представимо її на наступному засіданні цієї комісії для роботи в наступному навчальному році.

М.З.Згуровський

Маю сказати, що впродовж багатьох років цю роботу вже налагоджено. Проводяться тендери, відбираються ті банки, які надають найкращі послуги. Між ними існує конкуренція, і тому вони весь час намагаються поліпшувати свої послуги. Очолює цю тендерну комісію Юрій Іванович Якименко. Я сподіваюся, між вами немає якихось неузгодженостей?

Ю.І.Якименко

Я хочу додати, що систему відбору в нас поставлено і вона працює. До того ж, студенти тримають це на контролі. Але коли в поточному обслуговуванні виникають проблеми, як, наприклад, з одним із банків, з яким ми давно співпрацюємо і  про які на останньому засіданні комісії по банках говорив Ігор, то ми відразу зв'язуємося з банком і намагаємося внести певні корективи в його систему обслуговування.

Дата події