29 січня 2021 р. відбулося засідання Вченої ради університету. Воно було проведено в два етапи: очне таємне голосування в залі засідань Вченої ради та розгляд питань порядку денного в режимі онлайн.

Засідання розпочалося з привітань: голова Вченої ради Михайло Ільченко поздоровив  ювілярів – зав. каф. ТЕФ д.т.н., проф. Г.Б.Варламова, зав. каф. ВПІ д.н. з соціальних комунікацій, проф. О.В. Тріщук, зав. каф. ТЕФ д.т.н., проф. В.О.Туза. 

Першим було заслухано питання про надання рекомендацій співробітникам університету для обрання на вакансії членів НАН України. Доповідала голова комісії з наукової та інноваційної діяльності Ольга Лінючева. Було представлено кандидатури на вакансію дійсного члена (академіка) НАН України: М.І.Бобиря, П.І.Лободи, С.І.Сидоренка  та на вакансію члена-кореспондента  НАН України: О.М.Безвесільної, А.Ю.Дорошенка, Ф.Ф.Дубровки, О.М.Новікова, О.А.Павлова,  Л.О.Уривського, С.К. Фомічова, Ю.С. Ямненко.

Ректор Михайло Згуровський виступив з доповіддю, присвяченою питанням адаптації роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського до умов епідемії COVID-19 у 2020-2021 роках. У ній йшлося про виконання важливих завдань, серед яких розширення та оновлення системи "Електронний кампус"; розвиток платформи дистанційного навчання "Сікорський"; мережі Інформаційно-діалогової платформи в Інтернеті; налагодження навчального процесу в онлайн-режимі; збільшення обсягів фінансування науки в університеті за рахунок коштів спецфонду. Окрім того, було приділено увагу  активній участі наших науковців у конкурсах Національного фонду досліджень України; проведенню у змішаному режимі ІХ фестивалю "Sikorsky Challenge"; перезавантаженню взаємодії з внутрішніми та зовнішніми партнерами КПІ; підтримці системи експлуатації всіх об'єктів інфраструктури університету та вирішенню соціальних питань членів трудового колективу.

Далі Вчена рада заслухала доповідь проректора Сергія Сидоренка про підсумки міжнародної діяльності університету в 2020 році та завдання на 2021 рік. Було наголошено на важливості  поглиблення інтернаціоналізації університету: посилення міжнародної компоненти в усіх складниках його діяльності – організації досліджень і впровадження освітніх технологій, підготовці фахівців, конкурентоспроможних на глобальних ринках освіти, науки та інновацій, реформування за моделлю сучасного технічного дослідницького університету лідерського типу, набуття репутації високорейтингового університету за міжнародно визнаними критеріями і, як результат,  зростання економічних показників. Також було визначено головні завдання ДМС: адаптувати передовий досвід університетів світу та впроваджувати його в практику за всіма напрямами діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського;  актуалізувати форми роботи з підрозділами; формувати нове покоління викладачів, науковців і управлінських кадрів, вихованих на принципах глобального, європейського мислення, зі знанням англійської мови, європейської культури для ефективнішого входження університету в європейський науковий простір.

Насамкінець були розглянуті поточні справи, зокрема рекомендації щодо нагородження  працівників університету та щодо видання монографій та друку періодичних наукових видань, а також річний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету.

Служба вченого секретаря КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дата події