14–15 травня 2020 р. відбулася XXІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті".

Метою конференції є вирішення проблем науково-технічного та технологічного забезпечення відновлюваної енергетики для сприяння ефективному освоєнню енергії з відновлюваних джерел, а також збільшенню додаткових обсягів теплової та електричної енергії завдяки реалізації заходів з енергозбереження та енергоефективності в суспільстві.

Організаторами конференції виступили: Інститут відновлюваної енергетики НАН України, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Мала академія наук України, Представництво Польської академії наук у м. Києві, Варшавський університет технологій, Громадська спілка "Енергетична асоціація "Українська воднева рада", Міжгалузевий науково-технічний центр вітроенергетики ІВЕ НАН України, кафедра ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК "Інститут прикладного системного аналізу". Через карантин конференція проводилась дистанційно – з використанням платформи Zoom.

Учасників конференції привітали голова правління Громадської спілки "Енергетична асоціація "Українська воднева рада" Олександр Рєпкін, професор Інституту теплоенергетики Варшавського університету технологій Конрад Швірські (його виступ озвучила прессекретар Марина Крижанівська), директор Інституту відновлюваної енергетики НАН України член-кореспондент НАН України Степан Кудря. Вітання від президента НАН України Бориса Патона, ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського академіка НАН України Михайла Згуровського, президента Малої академії наук Станіслава Довгого надруковано в збірнику тез доповідей.

У конференції взяли участь понад 180 осіб (у т. ч. три іноземці з Польщі і Норвегії) – науковці, бізнесмени, студенти, аспіранти, а також школярі-члени Малої академії наук України. Вони подали майже 170 тез доповідей, у т.ч. 50  тез доповідей надійшло від школярів.

Тематика конференції охоплювала широкий спектр питань: енергоефективність, комплексні системи з відновлюваних джерел енергії, вітроенергетика, сонячна енергетика, енергія біомаси, гідроенергетика, геотермальна енергетика, освітня діяльність, воднева енергетика, енергетика довкілля (теплові насоси). Слід зазначити, що проблеми та перспективи розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності нині набувають особливої актуальності, адже  енергія від викопних видів палива постійно дорожчає, її генерація часом завдає значної шкоди довкіллю, а поклади горючих корисних копалин швидко вичерпуються. Тому  використання відновлюваних джерел енергії зростає рік у рік у багатьох країнах світу.

На пленарному засіданні було заслухано доповіді, присвячені загальним питанням відновлюваної енергетики в Україні та ЄС, комбінованим енергосистемам з відновлюваними джерелами енергії, проблемам їх оптимізації, керування. Профільні питання заслуховувалися і обговорювалися в секціях: "Сонячна енергетика", "Вітроенергетика та гідроенергетика", "Геотермальна енергетика та біоенергетика".

Конференція ухвалила резолюцію, в якій її учасники назвали першочергові заходи з розвитку відновлюваної енергетики та забезпечення населення екологічно чистою енергією. Серед них – наукове обґрунтування ключових напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, науково-дослідних і проєктно-конструкторських розробок у галузі відновлюваної енергетики з метою пошуку раціонального розташування енергетичних потужностей з урахуванням можливостей розосередженої генерації та комбінування відновлюваних джерел енергії різної природи; розробка інноваційних методів отримання водню та застосування водневих технологій в енергетиці та інших галузях; використання енергоефективних технологій в енергетиці, комунальному господарстві, на транспорті; розробка та вдосконалення нормативно-правової, сертифікаційної та метрологічної бази; забезпечення зусиллями державних структур, наукової спільноти та громадських організацій виконання міжнародних зобов'язань щодо сталого розвитку, декарбонізації енергетики та запобігання негативним змінам клімату; розробка освітніх та тренінгових програм з метою засвоєння передового досвіду; забезпечення доступу усіх зацікавлених фахівців і населення до достовірної інформації про переваги застосування різних видів енергії відновлюваних джерел та їх вплив на стан енергетичної галузі та навколишнього середовища.

Збірник "Матеріали XXІ Міжнародної науково-практичної конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті" та інші матеріали конференції опубліковано на сайті КПІ ім. Ігоря Сікорського: http://konf.ive.kpi.ua/konf2020 та Інституту відновлюваної енергетики НАН України: http://www.ive.org.ua/?page_id=2294.

[14.05. – 15.05.2020] XXІ-а міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті»

Шановні колеги! Запрошуємо вас до участі в XXI-ій міжнародній науково-практичнійінтернет-конференції «ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ УXXIСТОЛІТТІ», яка відбудеться 14–15 травня 2020 року.

Через пандемію корона вірусу захід відбуватиметься у форматі Інтернет-конференції.

За результатами роботи конференції матеріали тез доповідей будуть опубліковані на сайтах:

http://konf.ive.kpi.ua/konf2020
http://www.ive.org.ua/?page_id=2294.

Тематика конференції:

- енергоефективність;

- комплексні системи з відновлюваних джерел енергії;

- вітроенергетика;

- сонячна енергетика;

- енергія біомаси;

- гідроенергетика;

- геотермальна енергетика;

- освітня діяльність;

- воднева енергетика;

- енергетика довкілля (теплові насоси);

- розумні мережі.

Мови конференції: українська, англійська та польська.
Контактна інформація:

тел./факс: (044) 206-28-09,
email:info@ive.org.ua.

Організаційній комітет

Дата події