Бюджет на 2020 рік

Зміст

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (5)
2. ДОХОДИ БЮДЖЕТУ КПІ ім. Ігоря Сікорського (6)
3. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА 2020 РІК за програмами 2201160 «Підготовка кадрів», 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам» (9)
3.1. Структура видатків загального фонду (9)
3.2. Структура використання коштів спеціального фонду Університету (12)
3.3. Структура використання централізованих коштів спеціального фонду (17)
3.4. Головні напрями фінансування ремонтно-відновлювальних робіт на об’єктах Університету в 2020 році (19)
4. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ (38)
5. ВИСНОВКИ (40)

Про розгляд Аналізу фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та Бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020 рік (41)