Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 14 грудня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М. З. Згуровського. «Ми наближаємося до завершення року. Тож нам потрібно спланувати роботу як на цей тиждень, так і до кінця року», – сказав він, відкриваючи засідання, і запросив його учасників стисло відзвітувати про роботу минулого тижня та розповісти про плани на завершальні дні року.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська  робота

Забезпечення дотримання протиепідемічних заходів залишається головним нашим завданням на нинішній період.Надаємо системну інформацію про режими роботи з урахуванням поточної ситуації. Зокрема, у зв'язку із запровадженням Урядом посилених карантинних обмежень у січні 2020  продовження освітнього процесу і семестрового контролю здійснюватиметься повністю в дистанційному режимі з перенесенням усіх очних заходів.

На минулому тижні захворіло 6 працівників і 5 студентів. Позитивна інформація – 10 працівників і 4 студенти одужали.

Успішно триває підключення СЕД «Мегаполіс» до СЕВ ОВВ. КПІ став офіційним користувачем системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. До всіх підрозділів доведено інструкцію щодо відповідного оформлення вихідної документації. Триває закупівля додаткових 115 ліцензій (робочих місць).

Опубліковано «Умови прийому до ЗВО у 2021 році», що є, фактично, початком вступної кампанії. 12 грудня відбувся День відкритих дверей «КПІAбітFEST», у якому взяли участь близько 600 абітурієнтів.

Чергові заходи – затвердження Правил прийому і формування конкурсних пропозицій за трьома кваліфікаційними рівнями. Насамперед слід подати пропозиції щодо держзамовлення в аспірантуру, докторантуру. Держзамовлення по бакалаврах та магістрах буде подано дещо пізніше. Формування конкурсних пропозицій з переліком освітніх програм планується завершити до кінця року. 

Освітній процес

Відбулося засідання Методичної ради, на якому були узгоджені «Правила прийому у 2021 році». Розглянуто питання оптимізації занять з фізичної підготовки, формування каталогів вибіркових дисциплін, затвердження оновлених ОП, а також сертифікатних програм, рекомендації до видання підручників.

Завершився другий календарний контроль (атестація). У процесі його проведення одночасно з безпосереднім здійсненням контролю було випробувано і доопрацьовано системи і програмні продукти «Електронного кампусу» (ЕК). Кількість відвідувань ЕК на добу досягла  9000  студентів  і 1100 викладачів.

ЕКК університету завершила розгляд 46 конкурсних справ професорів. Триває розгляд і затвердження рекомендацій конкурсних комісій підрозділів по конкурсах на інші посади НПП.

Акредитація

Завершилася перевірка ОП на 7 факультетах, які у подальшому подаватимуться на зовнішню  акредитацію.

Завершився заключний етап внутрішньої акредитації ОП підрозділів. Акредитаційна комісія затвердила і довела до підрозділів результати акредитації та сформовані з урахуванням пропозицій підрозділів рекомендації з оптимізації переліку освітніх програм і структури кафедр.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Підготовлено та проведено засідання Методичної ради. На ньому розглядалися питання вдосконалення системи фізичного виховання в КПІ, затвердження нових ОП, сертифікатних програм. Прийняті рішення затверджуватимуться на Вченій раді.

Проведено декілька нарад з представниками ФБМІ щодо напрацювання і реалізації рішень, пов'язаних з системою фізичного виховання в університеті.

Затверджено 2 нові освітні програми «Інтелектуальний аналіз даних» та «Геоінформатика» – освітньо-професійна та освітньо-наукова на магістерському рівні. Найближчим часом планується оголосити набір на ці нові сучасні ОП.

Затверджено загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін, який буде реалізований через ЕК.

Проходить подальша модернізація сервісів ЕК. Покращено сервіси поточного контролю, а також модулі «Сесія (для викладача)», «Сесія (для студента)», «Адміністратор сесії» (для працівників деканату) та вдосконалено кабінет для студентів.

На цьому тижні розпочинається випускна атестація у вигляді кваліфікаційних іспитів на окремих спеціальностях в магістратурі, для якої необхідні відомості в електронному вигляді.

До ЕК заведено електронні відомості для практики.

Продовжується взаємодія з ТОВ «ІНВО ДІДЖИТАЛ» щодо формування оновленої системи адміністрування освітнього процесу, яка у майбутньому здійснить м'який перехід від ЕК до нової системи з більш широкими функціями і охоплюватиме не тільки освітній процес, а й ширші аспекти функціонування університету.

Відпрацьовувалися результати моніторингу проведення освітнього процесу в дистанційному режимі.

Проведено зустріч з представником ПАТ «НЕК«УКРЕНЕРГО» щодо організації практики для наших здобувачів вищої освіти та 11.12.2020 р. підписано відповідний договір для трьох підрозділів: ІЕЕ, ФЕА та ТЕФ.

Підготовлено планові показники кількості бюджетних місць по прийому та випуску аспірантури та докторантури на 2021 рік.

Усі аспіранти 2020 року зарахування вчасно затвердили теми дисертацій, підготовлено інформацію про теми дисертацій аспірантів першого року навчання для внесення в Google-форму НДЧ.

Зведено і опубліковано 10-й вебометричний рейтинг сайтів КПІ.

Триває  консультування гарантів ОП, що проходитимуть акредитацію в січні-лютому 2021 року.

М. З. Згуровський

Нам потрібно чіткіше формалізувати сам факт акредитації як зовнішньої, так і внутрішньої. Ті програми, що акредитовані НАЗЯВО, мають бути у нас такими, що відповідають стандартам вищої освіти. Це означає, що за цими програмами ми можемо забезпечувати  динамічніший розвиток підрозділам в частині матеріальної бази, збільшення прийому (якщо це необхідно) та по інших складових. Повинна бути відмінність між тими програмами, які акредитовані на рівні держави і відповідають стандартам вищої освіти, й тими, які готуються до акредитації. Поки що чіткий поділ між ними відсутній. А в когось програма взагалі не відповідає стандартам. Немає мотивації ставати кращими.

Стосовно зовнішньої акредитації. Юрію Івановичу, вам слід подумати над тим, яким чином, формалізуючи факт зовнішньої акредитації, мотивувати тих, хто лише до цього готується. Люди мають розуміти, що саме слід покращувати і з чим це буде пов'язано в їхній  роботі. Можливо, це преміювання. Має бути норма преміювання, яка враховуватиме ці аспекти.

Внутрішня акредитація. Має бути формалізований сам факт неакредитації. Що таке неакредитація? Це неможливість подання на зовнішню акредитацію, бо така ОП гарантовано не буде акредитованою. І, як наслідок, буде звільнено викладачів, припинено підготовку студентів і ми будемо вимушені кудись їх переводити. Ризик такої неакредитації людям повинен бути чітко зрозумілим. Отож прошу вас, Юрію Івановичу, Анатолію Анатолійовичу, Олексію Анатолійовичу, продумати ці речі. А надалі це потрібно формалізувати і в норми преміювання, і в норми розвитку матеріальної бази. Віталію Йосиповичу Котовський, Фонд розвитку також муситиме це враховувати.

А. А. Мельниченко

Стосовно зовнішньої акредитації. Частково ми вже маємо певну формалізацію. Один із показників ми внесли у профілі кафедр – це наявність сертифікату про зовнішню акредитацію.  Це стосується як акредитації НАЗЯВО, так акредитації міжнародними агентствами. Враховуючи, що даний показник є в профілях кафедр, це має вплив на преміювання.

М. З. Згуровський

Потрібно не лише преміюванням. Моральні фактори також дуже суттєві.

Чи існує список акредитованих ОП і кому він відомий? Широка громадськість про це нічого не знає. Хтось десь там акредитується. Знають тільки ті, хто до цього причетний.

Ю. І. Якименко

Зараз ми чекаємо на рішення НАЗЯВО ще по 5 програмах, і тоді за підсумками цього року у нас буде 15 акредитованих програм.

М. З. Згуровський

Прошу на січневе засідання Вченої ради запропонувати певні рішення щодо статусу тих, хто акредитувався.

Ю. І. Якименко

На сьогоднішній день у нас відсутні неакредитовані ОП і неакредитовані підрозділи.

М. З. Згуровський

Юрію Івановичу, чи існує Положення про внутрішню акредитацію?

Ю. І. Якименко

Звичайно.

М. З. Згуровський

У цьому Положенні є пункт про те, що неакредитація тягне за собою припинення прийому?

Ю. І. Якименко

Там прописано, що вона тягне за собою відміну функціонування цієї програми.

М. З. Згуровський

Юрію Івановичу, після отримання низки запитань від деяких завідувачів кафедр і викладачів, можу зробити висновок, що широкій громадськості ця інформація не відома. Потрібно подумати, як її поширити. Можливо, виставити на сайті Положення з коментарями, і ще раз про це сказати на Вченій раді. Має бути підвищено мотивацію для акредитації, особливо зовнішньої, тому статус акредитованих програм повинен відрізнятись від статусу неакредитованих ОП. Що ж до внутрішньої акредитації, то статус неакредитованих ОП має тягнути за собою дуже зрозумілі для всіх учасників освітнього процесу наслідки. І тут важливою справою є підтвердження Вченою радою такого Положення й такого статусу.

На січневому засіданні, коли ми вже матимемо 15 акредитованих ОП, це, мабуть, буде окремим питанням і ми зможемо підбити підсумки першого етапу. Але сьогодні, для інформації, також потрібно було б людям про це сказати. Цього люди не знають точно. Це слід уточнити.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчальний процес

Завершився 2-й календарний контроль. За попередніми результатами: зменшилась кількість  атестованих з усіх дисциплін студентів майже на 9% по 1-му курсу, на 5% – по  2-му, на 3% – по 1-му наукових магістрів і на 1% – магістрів професійних. При цьому значно збільшилася  кількість неатестованих на 1-му курсі (до 7%).

На цьому тижні проведено позачергове засідання ради з НВР. Основні питання: формування відомостей семестрового контролю, ознайомлення з покроковими рекомендаціями щодо оформлення протоколів засідань, документації для допуску студентів, документації щодо відрахування студентів за результатами семестрового контролю.

Для спрощення оформлення документів розроблено шаблони службових від викладачів і кураторів та інших документів.

Взяли участь у засіданні Методичної ради та в нараді з представниками ФБМІ щодо реалізації рішень, пов'язаних з викладанням дисципліни «Фізичне виховання». Зібрали відповіді від завідувачів кафедр фізвиховання та спортивного вдосконалення на гострі запитання студентів, які хочуть розуміти,  як будуть оцінюватися їхні  результати.

Мобільність

У зв'язку зі зверненням Національного Еразмус+ офісу відбувається підготовка до перевірки реалізації проєктів Еразмус+ КА1 за період 2015-2020 рр. Разом із факультетами/інститутами відбувається підготовка звітної документації (договори, результати їх впровадження, процедура та визнання результатів академічної мобільності (для студентів), їх впровадження в освітній процес (для НПП/АП) тощо).

Узяли участь у міжнародному експертному круглому столі «Цифрова економіка – платформа  спільного майбутнього», організованого компанією «Huawei Ukraine», Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Ukrainian Institute for the Future. 

Працевлаштування та профорієнтація

12 грудня спільно з Медіалабораторією організовано та проведено День відкритих дверей у два етапи:

1. Пряма трансляція на каналі YouTube: вітальне слово, фільм, у якому студенти та випускники розповіли про навчання на факультетах/інститутах, відповіді на запитання від В.М. Можаровського. Станом на сьогодні маємо 2800 переглядів.

2. Марафон зустрічей у zoom-конференції майже з усіма факультетами/інститутами. До нього долучилося понад 600 вступників разом з батьками.

10 грудня відбулася повторна очна зустріч з представниками компанії «Метінвест Діджитал» та представниками ФЕЛ. Обговорено деталі співпраці: онлайн-зустрічі зі студентством та проведення переддипломної практики для магістрів.

10 грудня, з ініціативи представників ФІОТ, відбулася друга розширена зустріч з представниками Міністерства цифрової трансформації України (Валерією Іонан). Обговорено конкретні кроки по спільній реалізації проєктів.

Продовжуємо постійне інформування щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19 у КПІ.

М.З.Згуровський

У мене таке запитання. Ви разом з Олександром Анатолійовичем Іщенком відповідаєте і за гуртожитки. Мене турбує гуртожиток №9. Факультет біомедичної інженерії планує перепрофілювати цей гуртожиток під навчальний процес. Але ж статус гуртожитку не змінювався і його не змінять. Якщо цей гуртожиток стане повністю  навчальним корпусом, то ми рано чи пізно зіткнемося з великими проблемами.

Ю.І.Якименко

Зараз готується наказ, згідно з яким у цьому гуртожитку має бути розміщений «Центр здоров'я» університету. Цей Центр можна розмістити в житловому приміщенні без зміни його статусу і надати факультету біомедичної інженерії можливість проводити там свою роботу – як навчальну, так і іншу. Але не можна змінювати статус гуртожитку.

М.З.Згуровський

Слід уточнити, чи можна це робити, щоб університет не втрапив у неприємну ситуацію. Статус гуртожитку ніхто не має права змінювати. Але й підтримати ФБМІ нам, звичайно, потрібно. Це факультет майбутнього. Тож ми маємо знайти компромісне рішення. Звісно, оскільки це гуртожиток, там мають жити люди, але, водночас, там може працювати і «Центр здоров'я». Рішення має бути чітким і не порушувати фінансової дисципліни. Тому прошу Ю.І.Якименка, Н.В.Семніську, Л.Г.Субботіну, О.А.Іщенка та В.Б.Максименка вивчити це питання і надати обґрунтовані пропозиції щодо можливостей використання цієї будівлі факультетом біомедичної інженерії для його потреб зі збереженням її частини, як студентського гуртожитку.     

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

Стало відомо, хоч і з запізненням, що трьом нашим молодим ученим присуджено Премії Верховної Ради України за 2019 рік. Серед переможців – член ректорату О.А.Жученко, В.С.Цапар, А.Ю.Сазонов. Всі вони співробітники ІХФ.

На виконання доручень ректора

Проведено нараду з ДМС за участю проректора С.І. Сидоренка щодо координації міжнародної проєктно-грантової діяльності науковців університету. Готуємо звернення до директорів/деканів з пропозицією надати конкретні результати міжнародної активності у 2020 році та плани на 2021 рік за всіма напрямами. Заступникам деканів/директорів, а також керівникам наукових груп скеровано інформацію щодо нового конкурсу за програмою НАТО «Наука заради миру та безпеки». До 21.12.2020 р. НДЧ очікує інформацію щодо планів участі конкретно за цією програмою.

Узяли участь в інформаційному заході «День досліджень та інновацій в Україні», що проводився МОН України. 11 грудня проректор Пасічник В.А. спільно з Медіалабораторією КПІ провели стрім на YouTube-каналі, присвячений питанням досліджень та інновацій.

У межах реалізації роботи центру TISC з 7 по 11 грудня 2020 року співробітники ДІТТ пройшли підвищення кваліфікації на англомовному онлайн-workshop «Virtual National Patent Drafting Workshop» зі складання патентних заявок, що проводився ВОІВ, Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державним підприємством «Український інститут інтелектуальної власності».

Офіційно подано заявку на участь в американській мережі трансферу технологій AUTM.

За підтримки проректора з адміністративної роботи В.А.Кондратюка підготовлено і надіслано інформацію щодо технічної можливості будівлі для розгортання MakeIT Центру. Від партнерів отримано позитивну відповідь. Триває робота з реалізації даного проєкту.  Планується за кошти міжнародних донорів в корпусі №6 створити великий MakeIT Центр для студентів, науковців, що надасть новий поштовх і нові можливості широкому загалу створювати прототипи і в подальшому виходити з ними на «Sikorsky Challenge» та інші конкурси інноваційних проєктів.  

Коментар М. З. Згуровського

Тобто якоюсь мірою повернути частину 6-го корпусу до первинного призначення, коли там були ливарні, механічні майстерні і студенти створювали нові конструкції.

В. А. Пасічник

120 років тому наш дослідний завод був інноваційним, і тоді там були зосереджені передові на той час технології. За цим проєктом планується оснастити частину 6-го корпусу сучасним на сьогоднішній день обладнанням для широкого загалу.

Спільно з керівником Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» І.Г. Малюковою представлено концепт інформаційного ресурсу (вебсайт), який об'єднуватиме представлення стартап-проєктів, інноваційні технології, інтелектуальну власність та потенціал наукових груп КПІ ім. Ігоря Сікорського.

11 грудня проведено нараду за участю генерального директора НП «Київська політехніка» В.С.Камаєва, сформовано команду  виконавців від КПІ у проєкті «Механічне серце» з Інститутом серця НАМН України.

На виконання рішень Координаційної ради

Завершено роботу з подання наукових робіт на конкурс проєктів МОН України. Від КПІ подано 35 проєктів на суму 29,2 млн грн, з них 16 проєктів, що виконуються в інтересах національної безпеки та оборони держави (на суму 17,3 млн грн). Усі відібрані проєкти мають високий рівень.

Разом із ДЕФ забезпечуємо оперативний супровід та консультування керівників проєктів НФДУ щодо оформлення звітної документації за завершеним етапом реалізації проєктів. По всіх темах змістовні завдання етапу виконані і розглянуті вченими радами інститутів/факультетів. Через ускладнення, що виникли в процесі закупівлі обладнання, частину невикористаних коштів будемо повертати НФДУ як невикористані. У наступному році плануємо звернутися до МОН щодо надання нам можливості використати ці кошти. Найбільші потенційні втрати – за темою С.Г.Стіренка (ФІОТ), для якої фактично нічого не закуплено.

Коментар М. З. Згуровського

Ми лише оволодіваємо методами роботи з НФДУ. Але на майбутнє можемо зробити висновок: ваш менеджмент має стосуватися не лише підготовки подання заявок, але й ходу їх  виконання. Якщо б ви вчасно попередили виконавців про необхідність подання на тендер заявки на придбання обладнання і здійснення всіх процедур, то таких втрат, можливо, і не було б. Ми не знали про це. Але робимо висновок на майбутнє.

В. А. Пасічник

Ці висновки будуть стосуватися не лише фінансів, але й інших процедур – подання, супроводу,  проходження цих проєктів.

Розпочато звітну кампанію з приймання звітів завершених у 2020 році держбюджетних науково-дослідних робіт. Цьогоріч НДЧ організувала звітування в режимі відеоконференції. Станом на 11 грудня прийнято звіти 8 завершених робіт.

У взаємодії з керівництвом Комплексної космічної наукової програми КПІ та представників творчого колективу проєкту організовано та проведено нараду в режимі zoom-конференції щодо виконання проєкту «PolyITAN-3-PUT».

Організовано та проведено нараду за напрямом «Підводний Wi-Fi» з представниками ІТС, ОКБ «Шторм», ФЕЛ, РТФ. Сформовано колектив фахівців для проведення запланованого workshop з бразильською компанією CIMATEC.

Оформлено і подано (онлайн) три заявки на корисні моделі.

Робота з підрозділами

9 грудня проведено засідання атестаційної комісії університету щодо атестації наукових співробітників. Атестовано 5 співробітників (М.Д.Банін, М.І.Прокоф'єв, Б.Ф.Кочірко, О.В.Богдан, Ю.В.Нижник). Підготовлено подання для затвердження результатів атестації Вченою радою. Наказом по КПІ внесено зміни до атестаційних комісій підрозділів.

М. З. Згуровський

Готуємося до наступних конкурсів, до подання 2 заявок по лінії держзамовлення на 21 грудня. Прошу вас, Віталію Анатолійовичу, продовжувати координацію підготовки цих проєктів.

Голова Вченої  ради М. Ю. Ільченко

1. Спільно з проректором В.А.Пасічником проведено засідання вченої ради Державного політехнічного музею, на якому проаналізовано підсумки 2020 року, ухвалено наукову тематику і конкретизовано завдання ДПМ на наступний рік, зокрема:

 • - підготовка інформаційних матеріалів про роль Б.Є Патона у створенні та розвитку ДПМ;
 • - розгляд у форматі наукових читань «Видатні конструктори України» діяльності П.В. Балабуєва та О.В. Дегтярьова;
 • - наукові дослідження ролі видатних академіків В.Г. Бар'яхтара, А.М.Самойленка і В.М. Локтєва у формуванні змісту фундаментальної фізико-математичної підготовки вихованців КПІ;
 • - внесення змін до розташування окремих тематичних експозицій музею.

2. На виконання завдань, визначених Координаційною радою:

 • - за участю ректора М.З.Згуровського проведено переговори з професором Університету прикладних наук Е. Сіменсом як координатором міжнародного проєкту на базі КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо створення та розвитку Німецько-українського центру з BigData та транспортних телекомунікаційних інфраструктур. Тому актуальним є менеджмент нового проєкту, який переміг у конкурсі Німеччини й отримав право та кошти на виконання першого етапу у 2021 році;
 • - напрацьовано пропозиції щодо вдосконалення керівництва і організації виконання проєкту «PolyITAN-3-PUT» Космічної програми КПІ;
 • - проведено переговори з керівництвом Державного космічного агентства щодо офіційної підтримки нового проєкту «PolyITAN-12», запит на конкурс якого в межах державного замовлення має бути подано до кінця цього тижня до МОН України.

Проректор з міжнародних зв'язків С. І. Сидоренко

1. Міжнародна  співпраця

1.1. У режимі онлайн відбувся старт проєкту ІТС та ІПСА КПІ, що виграв у конкурсі Міністерства освіти та науки Німеччини. Його метою є створення в Україні Німецько-українського центру передового досвіду для аналізу великих даних та транспортних інфраструктур за допомогою штучного інтелекту. ДМС приступила до виконання  доручення керівників проєкту щодо сприяння отриманню студентами КПІ грантів DAAD за програмою Леонардо Ейлера для наукової роботи із відвіданням організацій-партнерів проєкту в Німеччині та Румунії.

1.2. Відбулася зустріч пані Ілани Бистрицькі – фахівця і Міжнародного експерта в управлінні і побудові ланцюгів доставки, з керівником Стартап-школи КПІ «Sikorsky Challenge» І.Г. Малюковою. Було обговорено напрями роботи пані Ілани Бистрицькі в Інноваційній екосистемі КПІ «Sikorsky Challenge» та питання щодо можливої викладацької роботи з логістики на ФММ. Досягнуто домовленості про зустріч з проф. В.В. Дергачовою в zoom-режимі.

1.3. На запрошення Університету Шібаура (Японія), з яким КПІ ім. Ігоря Сікорського підписав Меморандум про взаєморозуміння та Рамкову угоду про співробітництво у 2019 році, делегація КПІ 11 грудня 2020 р. взяла участь у щорічному симпозіумі Консорціуму GTI (Global Technology Initiative). Проблематика семінару була  присвячена Problem Based Learning (Метод проблемного навчання).

1.4. На 18 грудня, п′ятницю, на 11:30 в Українсько-Японському центрі планується перша зустріч з новим складом представництва JICA в Україні. Тема зустрічі: знайомство координаторів співпраці КПІ з Японією з освітніми матеріалами Відкритого університету Японії (про досвід Японії в процесах її розвитку від часів імператора Мейджі до наших днів) для використання в навчальному процесі в КПІ.

1.5. Заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко  відповідно до Угоди між МОН України та Міністерством освіти КНР про надання у 2021 році для українських громадян 54 стипендій для навчання за рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «стажер» (мовне стажування) надіслав відповідного листа і до КПІ (заявки – до 05.02.2021 року). Спільно з факультетами та інститутами ДМС займається визначенням кандидатур (за змістовними напрямами співпраці КПІ з партнерами в Китаї).

1.6. Президент УСПП А.К. Кінах запрошує 15 грудня 2020 року о 12:00 в рамках Шостого українсько-литовського економічного форуму до участі у відеоконференції «Індустрія 4.0. Досвід України та Литви, перспективи співпраці». Організаторами заходу виступають УСПП та Конфедерація промисловців Литви під егідою Українсько-литовської та Литовсько-української ділових рад. Готуємо участь спільно із структурами проректора В.А. Пасічника.

1.7. За дорученням Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури ЄС (EACEA, м. Брюссель) та з метою вивчення кращих практик 2015-2020 рр. з міжнародної кредитної мобільності Еразмус+ (КА1 «Міжнародна мобільність») очікуємо 18 грудня 2020 р. на проведення моніторингу проєктів КПІ категорії Еразмус+ (КА1).

1.8. На виконання доручення ректора М.З. Згуровського щодо підготовки інформації про основні заходи, що відбулися у 2020 році у співпраці з ЮНЕСКО, та пріоритети за напрямом, який координує Робоча група НАН України (керівник Віктор Ремінний), такі матеріали підготовлені і вчасно відправлені.

2. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

2.1. Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки та подання заявок на гранти за кожним із перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу. Здійснюється робота з керівництвом факультетів та інститутів, а також діючих наукових груп університету з питань підготовки проєктних пропозицій для подання на конкурси Програми «Горизонт Європа», оголошення яких готується Європейською комісією, та до програми НАТО «Наука заради миру і безпеки». З цими керівниками проводяться індивідуальні співбесіди для обговорення підготовлених у формі анотації (abstracts) проєктних пропозицій та попередніх складів міжнародних консорціумів для участі у відповідних конкурсах.

2.2. Практично в повному складі ДМС узяв участь в  організованому МОН України Форумі «Research and Innovation Day in Ukraine», метою якого було висвітлення та обговорення результатів участі України в Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», а також інформування щодо подальших кроків для приєднання до наступної Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Матеріали Форуму направляються до факультетів, інститутів, кафедр.

3. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів

3.1. Спільно з керівником робочої групи О.М. Новіковим та його заступником С.М. Шукаєвим, проректором А.А. Мельниченком та заступником голови Вченої ради П.О. Киричком силами робочої групи по рейтингах продовжується актуалізація всіх даних університету за 2019 рік, які необхідно завантажити в грудні 2020 року – і до червня 2021 року (за термінами, наданими упорядниками) до рейтингів THE, QS та Шанхайського (позиції в яких впливають на формульний розрахунок фінансування університетів від МОН України), а також до рейтингу U-Multirank.

3.2. Від упорядників рейтингу QS Quacquarelli Symonds отримано звіт-доповідь з аналітичними матеріалами «Higher Education in 2020: How COVID-19 Shaped this Year».  Звіт за 2020 рік охоплює низку сфер, що впливають на вищу освіту, в тому числі – результати опитування майбутніх іноземних студентів університетів щодо впливу на них коронавірусної пандемії.  Він дає змогу будувати стратегії для підвищення ефективності роботи університету по набору іноземних громадян. Ознайомитися з ним можна за посиланням .

4. Інші важливі заходи

8 грудня відбувся візит Президента Національної академії медичних наук України Віталія Івановича Цимбалюка, першого заступника міністра освіти і науки України Миколи Олександровича Кизима та директорки Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Вікторії Іванівни Задорожньої. Обговорено перспективи співпраці з протидії пандемії COVID-19 і підписано відповідну угоду між Державною установою «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» та КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Директор департаменту майнових і соціальних питань С.А. Манзюк(за проректора з адміністративної роботи В. А. Кондратюка)

Господарська робота

 • - Організовували та виконували роботи з подолання наслідків ожеледиці по території;
 • - оперативно виконали аварійний ремонт водопроводу біля 4-го та 7-го навчальних корпусів;
 • - виконали аварійний ремонт системи теплопостачання в 24-му та 27-му навчальних корпусах;
 • - продовжуємо готувати та планувати територію під благоустрій за 18-м навчальним корпусом (зона Б);
 • - завершили обрізання дрібних гілок у парковій зоні та біля навчальних корпусів;
 • - провели 12 інструктажів щодо дотримання правил пожежної безпеки з відповідальними в навчальних корпусах; провели  обстеження підрозділів ФСП, ДНВР, ВПІ к.25, 29. Запропоновано додатково вжити 47 заходів протипожежної безпеки, надано 21 консультацію. Прийнято звітних матеріалів по корпусах – 36, по гуртожитках – 22;
 • - готуємо річний план проведення ремонтно-відновлюваних робіт на об'єктах господарського призначення та в навчальних корпусах на 2021 рік;
 • - закінчуємо готувати річні плани закупівель по господарському напряму роботи;
 • - продовжили термін дії договорів з надання послуг щодо забезпечення життєдіяльності університету в січні та лютому 2021 року;
 • - завершуємо роботи з гідроізоляції 6-го корпусу  (Відділ авіації та космонавтики ДПМ);
 • - продовжуємо працювати над процедурою передачі університету нового музейного експонату – літака АН-2. Тривають роботи з реставрації літака;
 • - узгоджуємо проєкт договору закупівлі вузлів обліку теплової енергії;
 • - готуємо пакет  документів для погодження умов на скидання стічних  вод на 2021 рік;
 • - розпочали розробку документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування для бази "Політехнік".

Соціальний напрям

 • - Триває робота їдалень 1, 31, 32-го (курсантська) корпусів та буфетів в 24-му і 27-му корпусах. Усі їдальні та буфети працюють з урахуванням протиепідемічних заходів при COVID-19. Проводиться постійний моніторинг стану здоров'я працівників шляхом огляду, температурного скринінгу та контрольного ПЛР-тестування на COVID-19;
 • -  здійснили роботу з пролонгації договорів, зокрема договору про надання послуг для курсантів ІСЗЗІ на перші місяці 2021 року;
 • - протягом тижня відділом закупівель підписано договори на:
  • меблі, техніку, сервер, лабораторне обладнання, маски медичні;
  • комплектуючі до установки для дослідження прискорення вільного падіння;
  • вузли обліку теплової енергії;
  • ламінарний кабінет з вертикальним потоком;
  • металопластикові вікна;
  • електронне обладнання;
 • -  триває  робота комісії, створеної спільно з регіональним Фондом держмайна,  для перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • -  проводиться робота та оброблення корпоративних замовлень по базах відпочинку.

Безпека

 • - продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • - за попередній тиждень серйозних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • - спільно з поліцією відпрацьовуємо план спільних посилених заходів з охорони громадського правопорядку на новорічні свята.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Отримано фінансування за всіма бюджетними програмами за листопад 2020 р. Недофінансовано капітальні видатки за програмою «Підготовка кадрів» на суму 500,0 тис. грн.

Нарахували заробітну плату за першу половину місяця і перерахували кошти на картки.

Нараховуємо академічну та соціальну стипендії.

Платежі через Казначейство здійснюються із затримкою в два-три дні.

Зменшено кошторис спеціального фонду за програмою «Підготовка кадрів» на 2,9 млн грн через невиконання плану надходжень у 2020 р. студмістечком, ЦСХ, ЦКМ, ЦФВС.

Зменшено кошторис спеціального фонду за програмою  «Наукова діяльність на 10,8 млн грн через недоотримання доходів, запланованих на 2020 рік.

Затверджено в МОН України штатні розписи за програмами «Підготовка кадрів» та «Наукова діяльність» з урахуванням останніх змін.

Підготовлено інформацію для НДЧ про фінансову діяльність наукових підрозділів  за 2019-2020 рр.

На запит органів студентського самоврядування підготовлено звіт про використання коштів за 2019-2020 рр.

Працювали над формуванням витрат по фонду досліджень. Проте деякі наукові підрозділи станом на сьогодні ще не представили навіть розрахунків заробітної плати, тому коли вони будуть надані, будемо їх враховувати. Разом з НДЧ перевіряємо та координуємо подання звітних документів.

Взяли  участь у семінарі  Національного фонду досліджень України щодо  підготовки звітності за рік. Продовжуємо здійснювати моніторинг договорів закупівель щодо їхнього  виконання та своєчасного внесення змін у зв'язку з закінченням бюджетного року.

Продовжуємо працювати над моніторингом використання площ та обладнання підрозділами.

Продовжуємо працювати над бюджетом університету по спеціальному фонду.

Узяли  участь у засіданні Ради з розвитку.

Здійснюємо підготовку до закриття бюджетного року та формування річної звітності.

М.З.Згуровський

Щодо співпраці з Національним фондом досліджень і закупівлі обладнання для виконання проєктів, які він підтримав. Я попрацював з фондом, отож у середу 16 грудня нас відвідає заступник його голови для відпрацювання стратегії співпраці на майбутнє. В цьому році   ми нічого напевно змінити не зможемо, оскільки прийнято загальне рішення в масштабах України щодо повернення невикористаних коштів. Дозволи на закупівлю обладнання будуть даватися як виняток за окремими зверненнями. На загал ці кошти тим, хто їх не використав, не повертатимуть, і проєкти, які їх не встигли використати, за визначенням фонду  вважатимуться неефективними, а управління ними – некомпетентним. Тому нам слід буде обговорити із заступником голови фонду конкретні аспекти співпраці, бо ми є третіми в Україні за кількістю проєктів і за обсягами їх фінансування, тому до нас ставляться з повагою.  Прошу також бути готовим до участі в цій зустрічі й В.А.Пасічника.   

Ще одне запитання до вас і Юрія Івановича. Скільки в нас було неакредитованих програм (за внутрішньою акредитацією) до того, як ми запропонували реорганізацію?

Ю.І.Якименко

Було 22 або 23 програми.

М.З.Згуровський

Людмило Григорівно, вам потрібно знати перелік цих програм і з'ясувати, чи отримували завідувачі цих кафедр такі само надбавки та матеріальне заохочення, як і завідувачі кафедр, які успішно працюють, чи є в нас диференціація. Прошу підготувати таку інформацію і передати її бюджетній комісії. 

Директор студмістечка О. А. Іщенко

У студмістечку захворіли і перебувають на самоізоляції в гуртожитках студент ТЕФ (гуртожиток №1), студент ІПСА (гуртожиток № 14), аспірант ІФФ (гуртожиток №17) і  завідувач гуртожитку №20. Усі необхідні заходи щодо запобігання поширенню інфекції вживаються.

Ремонтні роботи: 6 об'єктів ремонтуємо власними силами, тобто силами служби експлуатації  гуртожитків, і 6 об'єктів ремонтують підрядні організації. Виконується капітальний ремонт теплопункту 21-го гуртожитку, триває реконструкція ліфтів у гуртожитках.

Соціально-виховна робота спрямована на доведення до студентів правил пожежної безпеки та нагадування про необхідність їх дотримання, а також  власної безпеки під час відзначення новорічних свят. І, звісно, постійно нагадуємо про необхідність дотримання санітарних норм і правил безпеки. 

За вихідні та за минулий тиждень фактів грубих порушень на території студмістечка та гуртожитків не зафіксовано.

М.З.Згуровський

Хочу побажати, щоб ви утримали стабільність в усіх аспектах функціонування студмістечка на необхідному рівні.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

Взяли активну участь у підготовці та проведенні Дня відкритих дверей KPІAbitFest.

Центр тестування завершує перевірку знань іноземної мови у студентів 3-го курсу. Всі дані ближчим часом буде передано для опрацювання до підрозділів.

Ю.І.Якименко

Хочу ще додати, що тижневі звіти щодо ефективності інформаційної діяльності підрозділів готуються тепер з урахуванням англомовних сайтів кафедр. Щотижнево здійснюється моніторинг телеграм-каналів, сторінок на Facebook і сайтів.

М.М.Перестюк

Ми вже завершуємо другий моніторинг англомовних сторінок і ближчим часом надамо відповідний повний звіт.

Директор науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Сприяння публікаційній активності

Для ефективного використання науковцями сервісів Elsevier, що допомагають знайти та вибрати науковий журнал для публікації результатів дослідження, розроблено та викладено у відкритий доступ інструкцію «Як за допомогою сервісів Elsevier знайти журнал для публікації результатів наукового дослідження».

Підготовлено пакет документів (договір, заявка онлайн, заявка традиційна) для оформлення річного доступу до електронних книг (майже 39 тис. видань) на платформі ScienceDirect (включно з безстроковим доступом до колекції 2088 електронних монографій 2019-2020 рр.) та міжнародної наукометричної бази даних Scopus. Доступ здійснюється за передплатою МОН України.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

Конференція «Український електрохімічний з'їзд» зареєстрована на платформі OCS.

8 грудня проведено онлайновий майстер-клас із серії заходів, присвячених питанням розвитку наукового періодичного видання. Розглянули політику внесення поправок і відкликання статей як маркер доброчесності й етичності наукового видання.

За рештою напрямів бібліотека працює у звичному режимі.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Відбулося  засідання  комісії з корупційних ризиків. Після узагальнення висновків виходитимемо на адміністрацію з пропозиціями щодо здійснення відповідних заходів. Окрім того, я готую річний звіт до подання його до НАЗК.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Ми офіційно розпочали колдоговірну кампанію, розіслали листи відповідного змісту по підрозділах.

Минулого тижня роздали новорічні подарунки.

Готуємося до чергового з'їзду Центрального комітету профспілки, на якому буде проведено вибори  керівництва і складу на наступний період.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Готуємо для дітей відзначення Дня Святого Миколая. Через карантин він проходитиме в новому форматі, не в приміщенні, а просто неба.  Далі – підготовка до відзначення Нового року та вирішення поточних питань.