Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 7 грудня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М. З. Згуровського. На початку він привітав усіх з Днем Збройних сил України і подякував українським воїнам, які обороняють наше мирне життя. А затим закликав учасників підбити підсумки минулого тижня і спланувати роботу на тиждень, який розпочався.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Забезпечення дотримання умов карантину і оперативне реагування на випадки захворювання. Минулого тижня захворіло 14 працівників та 8 студентів. Внесено відповідні корективи до графіків роботи підрозділів, ізолювання хворих і контактних осіб та проведено санобробку приміщень. Підготовлено і направлено комплексний звіт до МОН.

Комісія з планування фінансової діяльності університету завершила заслуховування звітів підрозділів за 2020 рік і захист кошторисів на 2021 рік, а також затвердила ці кошториси з урахуванням результатів обговорення, де були внесені серйозні зауваження і вони враховані.

Проведено переговори і підписано Договір про співпрацю з Міністерством цифрової інформації України. Продовжується співпраця з компанією «ІНВО ГРУП» з формування проєкту розвитку інформаційної системи університету.

СЕД. Станом на 4 грудня введено в дію підключення університетської системи «Мегаполіс» до «Системи електронної взаємодії» з органами виконавчої влади. Проводиться штатне пересилання документів. Здійснюється процедура закупівлі ліцензій на 115 нових робочих місць у підрозділах.

Триває розгляд конкурсних справ НПП. Виходячи з ліцензійних і акредитаційних вимог до кадрового складу НПП, а також рішень Вченої ради, Експертно-кваліфікаційна комісія сформулювала і довела до конкурсних комісій підрозділів рекомендації щодо критеріїв визначення термінів дії контрактів для НПП – 1, 3 або 5 років.

ЕКК розглянула 30 справ. Залишилось розглянути ще 17 справ щодо професорського складу. Всього до розгляду подано 351 справу, їх розгляд повинен бути завершений наступного тижня.

Сформовано і опубліковано в «Електронному кампусі» (ЕК) щорічну інформацію про стан персональних профілів НПП.

Освітній процес

1 грудня розпочався 2-й календарний контроль (атестація). В процесі його проведення і в плані підготовки до сесії модернізується механізм взаємодії ЕК з системою «Деканат», його практичні результати щотижнево обговорюються на нарадах заступників деканів.

КПІ став ліцензованим користувачем програмного забезпечення Solid Work EDU для 2000 користувачів, здійснюються необхідні технічні і організаційні заходи для його впровадження.

Внутрішня акредитація. ЕКК завершила розгляд усіх освітніх програм і результатів самоаналізу кафедр. Висновки обговорені в підрозділах. На цьому тижні завершується узгодження впровадження рекомендацій ЕКК на місцях. Результати роботи будуть розглянуті на Вченій раді з метою остаточного затвердження освітніх програм і скоригованої структури підрозділів.

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Подано на підписання Меморандум з Американськими радами щодо участі КПІ в проєкті зі сприяння академічній доброчесності. КПІ брав участь у першій серії тренінгів. Надалі Меморандум засвідчить кроки на два роки, які ми спільно з Американськими радами та 60 університетами України будемо впроваджувати.

Запитання М. З. Згуровського

Які головні кроки ми будемо робити?

А. А. Мельниченко

Насамперед, це експертне та студентське дослідження терміном до 1 лютого 2021 року. Далі – продовження навчання представників університету принципам академічної доброчесності. Поки що це сприяння формуванню культури академічної доброчесності в університетах. Цей проєкт передбачає вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості. Це навіть спрямовано передусім на вдосконалення адміністрування процесів, навчання адміністраторів. Друга складова – це навчання формуванню культури академічної доброчесності.

Запитання М. З. Згуровського

Чи можемо ми зараз зробити фокус на академічну доброчесність у студентському середовищі? Якщо говорити про професорсько-викладацький склад, то у нас є поодинокі випадки недоброчесності, але люди знають, що вони ризикують своєю репутацією і розуміють, з чим це пов'язано. А от дуже велика проблема – академічна недоброчесність у студентському середовищі. Ми можемо якось сфокусувати увагу на цьому?

А. А. Мельниченко

На минулому тижні комісія з етики та робоча група з питань запобігання плагіату розробили план, що містить низку заходів, які забезпечать студентську академічну доброчесність.

Запитання М. З. Згуровського

Меморандум з Американськими радами може бути для нас, зокрема для КПІ, сфокусований на студентській складовій?

А. А. Мельниченко

Звичайно. Ми також взяли участь у роботі над Положенням про відрахування, поновлення, переведення (розробник ДНВР).

Підготовлено наказ, який запроваджує систему моніторингу використання програмного забезпечення в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Здійснюється технічне супроводження проведення календарного контролю в ЕК з виправленням помилок, що виникають.

Проведено збір інформації щодо поточного контролю на 7 кафедрах, які проходили перевірку.

Проведено спільну нараду з ТОВ «ІНВО ГРУП» щодо формування модернізованої АІС організації освітнього процесу. Проведено чергову зустріч з керівництвом компанії щодо погодження кожного пункту плану співпраці. Це аналіз бізнес-процесів, це підготовлена раніше частина функціональних ролей для роботи в тому середовищі, яке планується. Воно все-таки буде функціональнішим, і не лише охоплюватиме суто освітній процес, а й надаватиме деякі функції для адміністрування процесів, які стосуються наукової діяльності окремих управлінських питань, роботи з кадрами. Проте це окремі процеси. Щоправда, обліку кадрів не передбачено, але система дуже потужна. Ми запрошували і профільних проректорів, тому що по обліку контингенту студентів є величезний блок, який треба охопити і описати. У нас є взаємодія. Періодично ми з ними звіряємо годинники і надаємо їм в активному режимі інформацію для прискореного аудиту.

Представники «КПІ-Телеком» взяли участь у роботі комісії Вченої ради щодо якості Інтернет-послуг.

За дорученням ректора спільно з іншими департаментами проводилася робота з врегулювання питань, пов'язаних з вирішенням ситуації з дисципліною «Фізичне виховання». Рішення були оприлюднені під час стріму в проєкті «КПІ-онлайн». Було запропоновано певну модель, яка була нормально сприйнята. На засіданнях Методичної і Вченої рад зафіксуємо ці формальні складові повністю. Нині ця система дозволяє розв'язати деякі проблеми з викладанням фізичного виховання, які до цього часу існували.

Триває узагальнення інформації від інститутів/факультетів щодо кількості захистів кандидатських, докторських дисертацій, дисертацій докторів філософії у 2020 році та кількості працевлаштованих в університеті аспірантів - випускників 2020 року.

Проводиться робота з подання кандидатур аспірантів 2019, 2018 рр. зарахування для участі у конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України.

Триває робота з формування державного замовлення аспірантури та докторантури на наступний рік. Термін подання до МОН України планових показників прийому та випуску на 2021 рік – до 25 грудня.

Триває підготовка проєкту статистичного звіту по аспірантурі за формою №1-НК за 2020 рік. Сьогодні чисельність докторантів складає 8 осіб, аспірантів – 728 осіб (у т. ч. ІСЗЗІ – 31 особа, ЦМО – 30 осіб). У цьому році набір до аспірантури дещо вищий, ніж торік. У нас є поступове зростання здобувачів ступеня «доктор філософії». Це позитивна тенденція.

Триває підготовка інститутами/факультетами наказів про проведення педагогічної практики аспірантів 2019 року зарахування. Планується науково-дослідна практика. Раніше практика у аспірантів не практикувалась, а тепер вони сприймаються як здобувачі вищої освіти, у яких практика є обов'язковим компонентом. Педагогічну практику ми здійснюємо в нашому університеті, а науково-дослідну – в дослідницьких та академічних інститутах.

Триває підготовка інформації про теми дисертацій аспірантів для внесення до бази даних НДЧ (завершення – 15 грудня).

Завершено узгодження змін щодо складу ЕК на грудень 2020 року, наказ буде видано наступного тижня.

М. З. Згуровський

Дуже бажано, щоби ви, Анатолію Анатолійовичу, прийшли до формалізації в частині атестації інформаційного ресурсу. Тобто визначили, що таке атестований ресурс. Якщо атестований, що це означає для ресурсу? Це питання у нас розмито. Я прошу прийти до чіткого визначення. Це перше.

Друге. Хочу подякувати вам за той стрім, який ви зробили. Це гарна практика. На мою думку, це слід продовжити і вам, і багатьом представникам ректорату. Я просив би взяти в цьому участь Наталію Валеріївну Семінську, Віталія Анатолійовича Пасічника, Вадима Анатолійовича Кондратюка, Олександра Анатолійовича Іщенка, Олексія Анатолійовича Жученка, Сергія Івановича Сидоренка та інших кервників. Дякуємо вам, Маріє Миколаївно Перестюк, за організацію цього. Медіалабораторія започатковує дуже вдалий проєкт. Таку практику інформування слід продовжувати. За вами, Маріє Миколаївно, координація роботи. Плануйте роботу, запрошуйте спікерів.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Навчання

Триває 2-й календарний контроль знань студентів.

Проведено засідання ради з НВР за участю заступників деканів/директорів з навчально-виховної роботи та представників КБ ІС. На ньому: 1) обговорено особливості роботи з відомостями та проєкт порядку допуску студентів, що матимуть академічну заборгованість, до заходів з її ліквідації, а також вимоги до документального супроводу процесу відрахування студентів за невиконання індивідуального навчального плану; 2) прийнято рішення про проведення щотижневих нарад з НВР спільно з КБ ІС для забезпечення безперебійності та якості при проведенні усіх видів контролю.

Допрацьовано з юридичним управлінням, погоджено та підписано наказ про затвердження Положення про відрахування, переривання навчання, переведення та поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Підготовлено пост та коментарі щодо нововведень цього положення для ознайомлення з ним здобувачів вищої освіти та НПП.

Отримано позитивне рішення щодо включення представника університету, відповідального за інклюзію, до Ради з питань цифрової доступності для осіб з інвалідністю при Міністерстві цифрової трансформації.

Працевлаштування

Організовано проведення вебінарів від компанії «Terrasoft-Banza», «Kuehne + Nagel» та майстер-класу від «lifecell».

З ініціативи представників ФІОТ відбулася зустріч із заступницею міністра Міністерства цифрової трансформації України з питань євроінтеграції у межах підписаного меморандуму про співпрацю. Гості відвідали ІТ-хаб, домовились про обговорення плану подальших дій.

Відбулася онлайн-зустріч з представниками компанії "Метінвест Діджитал" та представниками ФЕЛ. Обговорені деталі підписання Договору про співпрацю.

Відбулася онлайн-зустріч з представниками кар'єрного порталу та платформи професійного розвитку HappyMonday. Обговорено деталі подальшої співпраці.

На запрошення представників компанії «Хуавей» відвідали конгрес She. Отримано пропозицію долучити дівчат КПІ до участі у проєкті «Дівчата у технічній освіті».

Профорієнтація

Проведено онлайн-зустріч з координаторами щодо профорієнтаційної роботи на факультетах/інститутах, на якій узгоджено план дій щодо проведення Дня відкритих дверей 12.12.2020.

Спільно з Медіалабораторією на цьому тижні майже завершено зйомки факультетів/інститутів до Дня відкритих дверей, який вперше буде проводитись у прямому ефірі.

Розпочато анонсування Дня відкритих дверей на ресурсах університету.

Організаційна робота

3-4 грудня КПІ виступив партнером «HACKATHON KYIV FUTURE KMANHAB» – інноваційного проєкту Київської МАН. Представники університету увійшли до складу журі та були менторами заходу. Студенти 2-го курсу ФЕЛ посіли 3-тє місце.

Переможцями Інженерних змагань ЕВЕС стали команди ІПСА (CaseStudy) та ФЕЛ (TeamDesign), і вони будуть представляти університет на національних змаганнях у травні 2021 р.

Стипендія

До УПСЗН передано списки для замовлення соціальної стипендії на грудень для 1078 студентів пільгових категорій та для 185 студентів за попередні місяці.

Оформлюємо угоду щодо виплати річної стипендії на суму 50 000 грн від компанії «Аквантіс» (по проєкту Монобанку) для студентів ФІОТ.

Мобільність

Підготовлено до підписання низку угод з Університетами Малаги та Гранади (Іспанія) (Еразмус) і Томар (Португалія).

Проведено перемовини з Університетом Щецина (Польща) щодо розширення сфер дії наступних договорів та можливості організації програми подвійного диплома за грантом Еразмус-Мундус для магістрів ФЕЛ.

М. З. Згуровський

Ви виконуєте дуже великий обсяг роботи. Прошу тільки звернути увагу на питання, які можуть бути чутливими для студентського середовища, випереджайте процеси. Організовуйте обговорення, круглі столи, дискусії, щоб ми напрацьовували правильні рішення не із запізненням, коли студентське середовище вже «трясе». Візьміть це на озброєння.

Н. В. Семінська

Ми запланували по закінченню календарного контролю стрім з цих питань, тому що це дуже важливо.

М. З. Згуровський

Це має відбуватися на постійній основі. Ви маєте відчувати, тримати руку на пульсі студентського середовища. Якщо виникає напруга, починайте обговорення, порушуйте ці питання, щоб виникала конструктивна дискусія для вчасного відпрацювання рішень.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

Гарна новина

У суботу 5 грудня ґрунт з астероїда Рюгу було доставлено на землю, Його буде розподілено так: 30% дістанеться Японії, 30% – NASA, а 40% буде законсервовано до появи нових технологій досліджень ґрунту. Зонд Хаябусу-2 полетів далі виконувати місію до наступного астероїда. Вчені КПІ брали участь у розробці системи енергетичного і теплового балансу цього зонду.

Запитання М. З. Згуровського

А які саме групи КПІ брали участь у проєкті?

В. А. Пасічник

Це стосується теплових труб (ТЕФ).

М. З. Згуровський

Маріє Миколаївно, зверніть увагу на це. Можливо, слід було б зробити невеличке відео.

Продовження  виступу В. А. Пасічника

2 грудня в КПІ за участю ректора та керівництва Міністерства економіки і регіонального розвитку територій в КПІ відкрито Центр підтримки технологій та інновацій (TISC). Це міжнародний проєкт підтримки винахідництва, інновацій та стартап-проєктів, який проводиться під егідою Всесвітньої організації інтелектуальної власності. Центр стане складовою Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» і надаватиме підтримку як винахідникам КПІ, так і командам, які готують інноваційні проєкти.

На виконання доручень ректора

Подано дві пропозиції для участі в тендерних торгах на ПроЗорро та отримано перемогу в аукціонах спільно з ІМЗ (30 тис. грн) та НДЦ «Тезис» (94,2 тис. грн).

Разом із ДНВР та ДООП сформовано 3 команди по 3 учасники (викладач, аспірант, студент) для навчання в Стартап-школі «Sikorsky Challenge».

Інформація про роботу по «Зеленому водню» в технічному аспекті. Робота проводилася під керівництвом О.В.Лінючевої. Було отримано інформацію від партнерів про більш ніж 460 технологій, які є за цим напрямом. Їх було вивчено і проаналізовано. Також було проведено роботу щодо того, що маємо за цими напрямами ми. Лінючева і Косогін пройшли дводенний семінар по «Зеленому водню». На цьому тижні заплановано роботу технічних фахівців, щоб цю роботу пришвидшити.

Запитання М. З. Згуровського

А з партнерами з промисловості з цього приводу відбуваються контакти?

В. А. Пасічник

Участь у семінарах – на запрошення партнерів. Тобто є діалог, є контакт з партнерами, які нас запросили до цієї роботи. Вони давали інформацію про технології, а ми давали свої пропозиції.

За участю помічника ректора П.М. Цибульова продовжується технологічний аудит наукових груп. Проведено зустрічі з трьома науковими групами ФПМ. Виявлено дві розробки, що мають потенціал комерціалізації.

На виконання рішень Координаційної ради

На спільному засіданні Науково-технічної ради університету та Комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності 30 листопада затверджено 35 проєктів (всього на внутрішній конкурс було подано 50 проєктів), що подаються на конкурс проєктів МОН України від КПІ ім. Ігоря Сікорського, з них 16 проєктів мають важливе значення для національної безпеки і оборони держави. Всі відібрані проєкти мають високий рівень.

Триває робота із завантаження проєктів в електронну базу «Наука в університетах» та підготовка супровідних документів. Планується завершити процес завантаження проєктів до 8 грудня, а 9 грудня передати паперові варіанти проєктів до МОН.

Розпочато кампанію річної звітності про результати наукової діяльності у 2020 році. Заступникам деканів/директорів з наукової роботи надіслано оновлені форми річної звітності з наукової роботи підрозділів та посилання на створені google-таблиці – складові інформаційної системи. Зведені дані потрапляють до підсумкової таблиці автоматично. Створено Тelegram-канал для відповіді на поточні запитання підготовки звітності.

Під керівництвом першого проректора Ю.І. Якименка взяли участь у доопрацюванні критеріїв для визначення терміну обрання на посади НПП.

Оформлено і подано онлайн дві заявки на корисні моделі та заявку на отримання свідоцтва на авторське право на твір.

Взаємодія з зовнішніми партнерами

1 грудня проректор з наукової роботи взяв участь в Українсько-бразильській конференції «1-й Діалог оборонної промисловості», де представив КПІ та Інноваційну екосистему «Sikorsky Challenge». У взаємодії з ДМС 3 грудня проведено зустріч з президентом компанії СІМАТЕС – доктором Леоне Андраде. Досягнуто домовленостей про проведення в режимі онлайн воркшопу з бразильською стороною після того, як вони повернуться до Бразилії.

У взаємодії з ДЕФ підготовлено та направлено лист до Національного фонду досліджень України щодо продовження строків освоєння грантових коштів у частині закупівель обладнання. Ситуація з НФДУ дуже тривожна. На наступний рік у бюджеті заплановано на фінансування НФДУ 582 млн грн, що на 1168 тис. грн менше, ніж у поточному році. Перші два конкурси передбачали, що сума фінансування проєктів у 2021 році складатиме майже 1 млрд грн. Виходячи із запланованих 582 млн грн, нам слід очікувати скорочення обсягів фінансування по проєктах, які ми виграли. Це можливо двома шляхами. По перше, будуть чіплятися до всіх можливих недоопрацювань уже на цьому етапі. Тому будемо орієнтувати наших учасників на те, щоб не дати для цього підстави. По друге – урізання певних статей фінансування по НФД. Це також означає, що можна прогнозувати, що в 2021 році НФД не будуть оголошуватись інші конкурси.

Робота з підрозділами

Видано наказ «Про організацію роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського з атестації наукових працівників», яким розпочато підготовку до проведення атестації наукових працівників у 2021 році.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Вчена рада та її комісії опікуються майже 50 питаннями діяльності університету. Основні підсумки роботи постійних комісій Вченої ради у 2020 році було розглянуто керівниками комісій на онлайн-нараді 2 грудня і передано ректору для врахування у виступі на засіданні Вченої ради 14 грудня.

2. За участю фахівців департаменту міжнародного співробітництва підготовлено і проведено засідання Наглядової ради ІМЗ ім. Є.О. Патона, на якому розглянуто засади організації діяльності ІМЗ новим керівництвом інституту, а також підписано Договори про вдосконалення співпраці університету з 4 інститутами НАН України і 2 компаніями, які володіють високими сучасними технологіями.

3. Комісія з напрацювання пропозицій щодо покращення якості Інтернет-послуг в університеті (голова – О.М. Новіков) розпочала свою роботу, провівши два засідання, 2 і 4 грудня. Пропозиції будуть надані найближчим часом.

4. Три роки тому мною було визначено завдання Г.Б.Варламову саме щодо водневої проблематики. За ці роки вдалося дещо напрацювати, і є навіть технічний пристрій, де використовується водень як джерело нагрівальних приладів. Досягнуто домовленостей скоординувати ці результати з тим, чим займається О. В. Лінючева, і завдяки цьому вийти на більш загальне бачення можливості КПІ у вирішенні проблеми водневої енергетики.

5. За підсумками участі у засіданні секції інформаційно-комунікаційних технологій, що відбулася 3 грудня, конкурсна робота від університету зберігає теоретичний шанс бути підтриманою на Пленумі Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

6. Здійснюється підготовка до засідання Вченої ради 14 грудня 2020 року, на порядку денному якого – основні підсумки року, питання освіти, науки та атестації науково-педагогічних працівників університету.

Проректор з міжнародних зв'язків С.І. Сидоренко

1.Міжнародні контакти

1.1. Відбулися Генеральні збори Альянсу університетів міст-побратимів м. Гуанчжоу, в якому головує Університет м. Гуанчжоу, що висунув КПІ кандидатом на обрання членом Альянсу. Київ як побратим м. Гуанчжоу на Генеральних зборах був представлений КПІ, який рішенням зборів обраний до членства в Альянсі. Як член Альянсу, КПІ вже запрошений до участі в двох концептуальних ініціативах: 1) Цифрова академія; 2) програма підприємництва «CAPSTONE».

1.2. На звернення ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» у рамках «1-го Діалогу оборонної промисловості» між Україною та Бразилією 3 грудня відбувся візит до КПІ президента компанії CIMATEC д-ра Леоне Пітера Коррея Андраде. На зустрічі йшлося про співпрацю у сфері гідроакустики, зварювання, морського нафтобудування.

1.3. У роботі з розвитку проєкту «Академія Хуавей» в КПІ здійснюються процедури передачі (на умовах дарування) обладнання для виконання студентами-слухачами «Академії» лабораторних робіт. Працюємо із Л.Г. Субботіною, з радіотехнічним факультетом, який поки є єдиним підрозділом, що вже підготував сертифікованого викладача-тренера для роботи в «Академії Хуавей» в КПІ.

1.4. На запрошення проєкту ЄС «Perspektywy Women in Tech Summit» КПІ готується до участі в Саміті в онлайн-форматі 8-9 грудня 2020 р. На базі Українсько-польського центру, як і в минулі роки, працює оргкомітет, який спільно з ДНВР і низкою факультетів взаємодіє з Польською освітянською фундацією «Perspektywy» та відповідним проєктом Європейської комісії.

2. Робота Координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

2.1. Завершується прийом 2020 року іноземних громадян на навчання в КПІ. Навіть за умов, викликаних пандемією обмежень на комунікації між країнами, на навчання набрано 294 іноземних громадянина. Сьогодні їх загальна кількість – 713, що перевищує їх кількість у 2019 році (663). Остаточно дані будуть уточнені 15 грудня, коли завершиться визначений МОН України термін роботи приймальної компанії.

2.2. Відпрацьовуються домовленості з питань розширення контингенту громадян низки країн на навчанні в КПІ, досягнуті в ході зустрічей у вересні-жовтні, зокрема, з очільником та першим секретарем-консулом Посольства Республіки Узбекистан в Україні. На розвиток тодішніх домовленостей заплановано візит посла Республіки Узбекистан А.А. Курманова до КПІ та зустріч із ректором М.З. Згуровським.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Продовжуємо спільно з проректором з наукової роботи В.А. Пасічником виконання доручення ректора від 6 квітня 2020 року щодо організації системної роботи з підготовки та подання заявок на гранти за кожним з перспективних напрямів (кластерів та галузей діяльності), запрошуючи до неї відповідних партнерів з Євросоюзу. Здійснюється робота з керівниками факультетів та інститутів, а також діючих наукових груп університету з питань підготовки проєктних пропозицій для подання на конкурси Програми «Горизонт Європа», оголошення яких готується Європейською комісією, та до програми НАТО «Наука заради миру і безпеки». З цими керівниками проводяться індивідуальні співбесіди для обговорення підготовлених у формі анотації (abstracts) проєктних пропозицій та попередніх складів міжнародних консорціумів для участі у відповідних конкурсах.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

4.1. Група по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів здійснює завантаження даних від КПІ за термінами, наданими упорядниками важливих для КПІ світових рейтингів (QS, THE, Шанхайський, U-Multirank).

4.2. Упорядники рейтингу QS надіслали кожному університету для уточнень результати регіонального QS рейтингу для європейських країн, що розвиваються, та країн Центральної Азії (Emerging Europe and Central Asia) – QS EECA University Rankings 2021. Після комунікацій з упорядниками щодо можливих уточнень до 16 грудня результати рейтингу «QS EECA University Rankings 2021» будуть оголошені офіційно.

Кількість університетів, що включені до QS рейтингу, в цьому році збільшилась з 354 до 400, тобто конкуренція посилилась. КПІ піднявся на одну сходинку і зайняв 66-те місце. Загалом, КПІ увійшов до 17% найкращих університетів регіону. Цього року КПІ зміг покращити свої показники за 5 категоріями з 10, за якими рейтинг оцінює ЗВО. Так, покращилося оцінювання КПІ роботодавцями, параметри викладацького складу з науковими ступенями, кількість публікацій на одного викладача, кількість іноземних студентів і представлення у Web-просторі. Погіршення відбулося за такими параметрами оцінювання академічних експертів: співвідношення викладачі/студенти, параметри цитування з розрахунку на одну статтю, мережування в наукових дослідженнях, кількість візит-професорів.

5. Інші важливі заходи

Цього тижня має відбутися друга зустріч із пані Іланою Бистрицьки – фахівцем і міжнародним експертом в управлінні і побудові ланцюгів доставки, інструктором APICS (The Association for Operations Management) – Асоціації операційного менеджменту, CPIM (Certified in Production and Inventory Management). Планується, що вона викладатиме логістику на ФММ і працюватиме в Інноваційній екосистемі КПІ «Sikorsky Challenge» в секторі стартап-підприємництва.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • Закінчили роботи з благоустрою та асфальтуванню біля 1, 17 та 20-го навчальних корпусів;
 • розпочали готувати та планувати територію під благоустрій за 18-м навчальним корпусом (зона Б);
 • оперативно виконали аварійний ремонт водопроводу біля 1-го та 20-го навчальних корпусів;
 • завершуємо роботи з гідроізоляції 6-го корпусу Відділу авіації та космонавтики ДПМ;
 • розпочали утилізацію листя з території університету;
 • провели профілактичні роботи усіх каналізаційних мереж по території університету;
 • отримали від факультетів/інститутів плани виконання ремонтно-відновлюваних робіт на 2021 рік. Університетська комісія здійснює обстеження та оцінювання об'єктів, що потребують виконання ремонтних робіт, та здійснює розподіл на категорії виконання ремонтних робіт у 2021 році;
 • закінчуємо готувати річні плани закупівель за господарським напрямом роботи;
 • підготували та передали відділу закупівель пропозиції щодо продовження терміну дії договорів на надання послуг щодо забезпечення життєдіяльності університету в січні та лютому 2021 року;
 • продовжуємо працювати над процедурою передачі університету літака АН-2. Тривають роботи з реставрації літака. Представники ДП «Антонов» планують передати музею літак до кінця грудня;
 • НКРЕКП погодили кошторис відшкодування витрат електричних мереж спільного використання на 2021 рік на рівні 1,4 млн грн. Ці кошти щомісячно протягом року повертатимуться університету;
 • закінчується міжповірковий період 5 вузлів обліку холодної води. Планується заміна трьох лічильників на нові та повірка двох. До АК «Київводоканал» надіслано відповідний запит на розпломбування;
 • підготовлено технічне завдання для проведення процедури закупівлі послуг з водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання об'єктами університету на І півріччя 2021 року;
 • завершуємо підготовку плану заходів з енергозбереження в університеті на 2021 рік;
 • працюємо над зауваженнями для погодження реєстрових карт від управління екології;
 • проведено 21 інструктаж з відповідальними за пожежну безпеку в навчальних корпусах. Обстежено корпуси №№8, 12 і 23, запропоновано здійснити 52 протипожежних заходи, надано 17 консультацій.

Соціальний напрям

 • продовжують працювати та приймати відвідувачів їдальні 1, 31, 32-го (курсантська) корпусів, буфети в 24-му та 27-му корпусах;
 • відбувся захист плану закупівель ЦСХ на 2021 рік, розпочали відпрацювання планів закупівель продовольства;
 • здійснили підписання договорів на:
  • видання друковані для поповнення бібліотечного фонду;
  • ремонт та технічне обслуговування контрольного обладнання;
  • протипожежні двері та люки;
  • металопластикові вікна;
  • електронне обладнання;
 • почали отримувати плани закупівель від підрозділів і спільно з департаментом економіки та фінансів формувати узагальнений університетський план закупівель на 2021 рік;
 • триває робота комісії за участю регіонального Фонду держмайна, яка перевіряє режими роботи орендарів та списання з них орендної плати;
 • проводимо збір даних та роботу зі складання технічного завдання на розробку проєкту реконструкції СГСОТ «Глобус»;
 • триває робота з оброблення корпоративних замовлень по базах відпочинку на грудень.

Безпека

 • продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;
 • за попередній тиждень значних правопорушень на території університету виявлено не було;
 • закупили та встановили на території ще 9 камер відеоспостереження.

Коментар М.З.Згуровського

Уже настають холоди, тож слід переорієнтуватися на ті роботи в закритих приміщеннях, які можна зробити впродовж зими.

М.З.Згуровський

У мене запитання до О.А. Жученка. Завершено акредитацію 15 освітніх програм, готуємося до акредитації ще 40 програм у наступному році. Як ви плануєте цю роботу?

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

15 грудня відбудеться засідання НАЗЯВО, і я сподіваюся, що останні 5 наших програм, які акредитувалися цього року, будуть затверджені. Тепер ми готуємо акредитаційні справи на наступну чергу акредитації. Це 10 освітніх програм – 7 бакалаврських і 3 магістерські. Вони підуть на акредитацію в січні та лютому. Далі, наприкінці навчального року (у травні- червні), плануються на акредитацію програми рівня PhD, які мають серйозну наукову складову. Тож ми їх будемо додатково аналізувати та перевіряти на десятий критерій, який стосується сааме таких програм. План є, і ми за ним працюємо.

Коментар М.З.Згуровського

І, звичайно, перш ніж випускати програму на зовнішню акредитацію, вона проходить внутрішню, відбувається робота з виправлення недоліків, виявлених під час внутрішньої акредитації, і лише тоді ми випускаємо її на зовнішню. Це так, чи якось інакше?

О.А.Жученко

Саме так. Оця робота з внутрішньої акредитації нині на завершальному етапі. І після аналізу показників, отриманих під час внутрішньої акредитації, приблизно 20 освітніх програм змінять формат своєї роботи.

 М.З.Згуровський

Тобто вони не зникнуть, а будуть укрупнені чи певним чином реорганізовані, щоб зберегти викладачів і наші багаторічні напрацювання за певними напрямами.

Ще одне. Ви сказали, що завершується внутрішня акредитація. Це, мабуть, певний її етап?

О.А.Жученко

Так, це завершується робота, яку ми планували до грудня місяця. Ми плануємо, що до засідання Вченої ради вже вийдемо на певні організаційні рішення, що стосуватимуться структури деяких підрозділів та самих освітніх програм. У четвер відбудеться засідання Акредитаційної комісії, яка вже рекомендуватиме Вченій раді прийняти відповідні рішення.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Отримали додаткове фінансування за програмою «Підготовка кадрів» у розмірі 1180,5 тис. грн на заробітну плату відповідно до збільшення ставок НПП з 01.09.2020 р. Поданий до МОН розрахунок потреби становив 1574,3 тис. грн, отримали трохи менше.

Підготовлено та підписано наказ про індексацію стипендії здобувачам вищої освіти за грудень.

Опрацьовували накази по особовому складу, нарахуванню заробітної плати та стипендії.

Платежі через Казначейство поки що здійснюються без затримок, у тому числі й капітальні видатки. Тому я постійно контролюю, щоб передусім проходили платежі загального бюджету, тому що вони можуть зупинитися в будь-який момент. Також у першу чергу плануємо проплатити капітальні видатки, тобто капітальні ремонти і придбання обладнання. Особливо придбання обладнання, яке стосується проєктів Фонду досліджень.

Працювали в комісії з планування фінансової діяльності університету. Прийняли звіти щодо аналізу фінансової діяльності підрозділів та проєкти бюджету на 2021 рік у підрозділів. Майже всі освітні підрозділи свої плани надходжень виконують. Особливу увагу нині приділяють виконанню плану фінансування видатків розвитку. Навіть ті підрозділи, які мають незначне фінансування, оновлюють обладнання. Що стосується наукових підрозділів, прикро, що вже не один рік поспіль такі підрозділи, як НДІ АІД, «Ритм», НДІ «Енергія» та деякі інші залишаються зовсім без фінансування. Нам слід вирішувати цю проблему.

М.З.Згуровський

Віталію Анатолійовичу, а ці підрозділи подають свої проєкти на конкурс, чи пасивно чекають на фінансування?

В.А.Пасічник

Подають, але не всі. Зокрема, у «Ритмі» та в «Енергії» вже просто немає кому подавати.

М.З.Згуровський

То, можливо, це вже не підрозділи і їх фактично не існує? Вам потрібно провести аудит, ревізію цих підрозділів і визначатися, що з ними робити далі.

В.А.Пасічник

Будемо визначатися. Але, скажімо, якщо взяти «Ритм», то найлегше всього було б ліквідувати його, але ж…

 М.З.Згуровський

Ні, не про ліквідацію мова. А про певну реконфігурацію, можливе укрупнення. Є колективи, які активно працюють. І якщо розробки «Ритму» стосуються авіації та космонавтики, мають цікаві ідеї, він міг би успішно працювати. Такі реорганізації – це природний процес. Це потрібно робити. При цьому ми не можемо втратити жодного науковця. Але, якщо ми не робитимемо оздоровлення їхніх підрозділів, ми їх точно втратимо. Через невдалий менеджмент їх керівників можуть постраждати співробітники, тому слід упереджувати такі речі.

Продовження доповіді Л.Г.Субботіної

Зараз запроваджуємо централізований фонд фінансування і працюємо над формуванням проєкту нашого бюджету на наступний рік.

Підготовлено спільно з НДЧ лист до Національного фонду досліджень щодо здійснення видатків на закупівлю та звітності по договорах у 2020 році.

Підготовлено та надано до Державної Казначейської служби документи щодо відкриття мережі розпорядників бюджетних коштів на 2021 рік.

Продовжуємо здійснювати моніторинг договорів закупівель щодо їх виконання та своєчасного внесення змін у зв'язку із закінченням бюджетного року.

Продовжуємо проведення суцільної щорічної інвентаризації.

Здійснюємо підготовчу роботу зі складання річної звітності.

Відкриваємо нову мережу рахунків на 2021 рік, щоб фінансування наступного року почалося без затримок.

Директор студмістечка О.А.Іщенко

За минулий тиждень отримали два нові випадки захворювання мешканців гуртожитків на коронавірус: у гуртожитку №1 студент ТЕФ і в гуртожитку №17 – аспірант ІЕЕ.

Ремонти проводяться на 12 об'єктах.

Виховна робота здебільшого зосереджена на двох найбільш актуальних темах: 1) запобігання захворюванню та поширенню коронавірусної інфекції; 2) необхідність дотримання правил протипожежної безпеки, що особливо важливо напередодні відзначення новорічних світ.

Питання забезпечення правопорядку. У нас відбулася неприємна подія: студенти, які проживають у 20-му гуртожитку, з хуліганських міркувань використали три вогнегасники. Тому я хочу звернутися до Назара Булавка та Ігоря Степанюка. Ми робимо все, що в наших силах, щоб зробити проживання студентів у гуртожитках комфортним і безпечним. Але якщо студенти будуть нищити все навколо себе, ми не зможемо їм таке життя забезпечити. Адже наші ресурси обмежені. І якщо так відбуватиметься, це шлях в нікуди. Тому я прошу студентські організації приєднатися до виховної роботи в цьому плані. Бо коли адміністрація закликає бути відповідальними в організації свого життя – це не завжди, на жаль, діє, а коли студентське самоврядування, коли однокашники-студенти – це може дати позитивний ефект.

Виконувач обов'язків голови Студради університету Назар Булавко

Добре, я обов'язково поговорю з головою студради студмістечка. Будемо проводити таку роботу.

М.З.Згуровський

Олександре Анатолійовичу, у питанні збереження майна гуртожитків зверніть увагу на досвід європейських університетів. Я міг би навести приклад Варшавської політехніки. Там прекрасні гуртожитки і умови проживання. Щоправда, плата за проживання значно вища, ніж у нас, але не це головне. Студенти дуже відповідально ставляться до стану свого житла. Там немає розмальованих, забруднених приміщень, не ламають обладнання. Все чисто та акуратно. Чому? А тому, що правила проживання там наближені до готельних. Неможливо уявити собі, щоби десь у готелі пожилець задля розваги зняв зі стіни вогнегасник і щось подібне з ним зробив. Такий гість зразу був би виселений і оштрафований. Приблизно такі правила встановлено і в університетах багатьох країн, де побутова культура є значно вищою, ніж у нас. Тому, очевидно, і в нас у правилах проживання мають бути закладені подібні норми і вимоги. Це абсолютно нормально. Понад те, в цьому є і виховний сенс: окрім умовляння, слід вимагати і жорсткого виконання визначених правил. Як у вас з вимогами щодо збереження майна і відповідальності за його псування?

О. А. Іщенко

Усе це прописано в угодах. Навіть є додаток до угоди, де визначена відповідальність студента за знищення майна, яке він отримує в користування. Студенти під цим ставлять свій підпис. Якщо майно зіпсоване з вини студента, він мусить відшкодувати його вартість або придбати таке саме.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

У кричущих випадках деякі такі порушники не лише відшкодовували вартість знищеного майна, але й з ними розривалися угоди на проживання. Та в даному випадку залишається питання, хто зробив це з вогнегасниками.

О. А. Іщенко

Зараз ми їх шукаємо.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Хочу додати до того, що розповів Анатолій Анатолійович Мельниченко про роботу із забезпечення академічної доброчесності. 25 листопада відбулося спільне засідання робочої групи та комісії з етики та академічної доброчесності. Підготовлено і узгоджено план діяльності у цьому напрямі. Залишилося узгодити з юристами одне питання: яких заходів слід вживати університету щодо студентів, у роботах яких виявлено плагіат уже після їхнього захисту. Цей момент нам потрібно відпрацювати. За Законом України «Про вищу освіту» такі випускники начебто мають позбавлятися дипломів. Але як саме це слід робити на рівні університету, потрібно узгодити з правниками. Ще один момент, який ми маємо узгодити не лише з юристами, але й з профспілкою: якщо постфактум у роботі студента буде виявлено плагіат, яку відповідальність нестиме його науковий керівник. Отож робота проводиться, сподіваюся, що нам вдасться активізувати співпрацю в цьому напрямі з профкомом студентів і органами студентського самоврядування. План ми представимо на засіданні Адміністративної ради після вирішення цих двох питань.

За рештою напрямів бібліотека працює у звичному режимі.

М.З.Згуровський

Ви робите важливу справу. Безумовно, два питання, про які ви сказали, слід доопрацювати. Що стосується відповідальності наукового керівника, вона має бути обов'язковою, як це відбувається, коли виявляється недоброчесність при захисті дисертацій. У таких випадках науковий керівник і навіть спецрада несуть за це безпосередню відповідальність. Можливо, Юрію Івановичу і Анатолію Анатолійовичу, варто навіть подумати про внесення такого показника до системи рейтингового оцінювання викладачів: якщо виявляється подібний факт, він має бути певним чином врахованим. Можливо, це слід враховувати не лише в рейтинговому оцінюванні викладачів, але й в умовах їхніх контрактів.

І ще один момент, складніший, – це виховна робота. Про це слід подбати разом з ДНВР. Є цікаві приклади: приблизно в 80–90-ті роки минулого століття студенти відомих британських та американських університетів за норму студентського життя вважали паління в кампусах, постійне вживання спиртних напоїв і таке інше. Але завдяки дуже делікатній, тонкій виховній роботі це стало непрестижним. Той, хто це робить, особливо на очах у своїх товаришів, стає ізгоєм, його не поважають, адже він не дбає про власне здоров'я, про успіх у подальшому житті. Це проникло в молодіжне середовище, стало частиною моральних норм, яких дотримується переважна більшість сьогоднішніх студентів розвинених країн. Як вдалося впродовж двох-трьох десятиліть цього домогтися, варто зрозуміти та перенести на наш ґрунт. Це складні й тонкі речі, але без цього не буде поступу.

Ігор Степанюк

Але це має прищеплюватися не лише в університеті. Виховання культури має починатися з сім'ї та дитячого садочка. Тоді молода людина, яка приходить до університету, іншої моделі поведінки собі не уявляє. До того ж, робота щодо, скажімо, боротьби зі шкідливими звичками на Заході проводилася не лише в університетах, але й в усьому суспільстві. Тому є різниця.

Коментар М.З.Згуровського

Ігорю, це зрозуміло. Але посилатися на те, що в суспільстві не все добре, і на цій підставі нічого не робити, ми не можемо. За ті роки, поки студент у нас навчається, ми мусимо зробити максимум, щоб пояснити йому, яких принципів він має дотримуватися, щоб стати гарним фахівцем і успішною людиною. Якщо ми цього не зробимо, то ми не в повній мірі виконаємо свою освітньо-виховну місію.

Директор ІМЯО М.М.Перестюк

За напрямом роботи з доуніверситетської підготовки, ми завершуємо перший семестр і переходимо до набору на другий семестр.

Також ІМЯО разом з ІПО дало можливість усім охочим викладачам доуніверситетської підготовки безкоштовно пройти підвищення кваліфікації у питанні роботи в системі Moodle. Ми вважаємо, що це дозволить їм перейти на новий рівень надання освітніх послуг у цьому сегменті.

Окрім того, ми проаналізували ринок освітніх послуг і дійшли висновку, що є мало охоплені сегменти, на які існує попит. Тому ми запускаємо два нові проєкти: це підготовка школярів починаючи з п'ятих класів, а також профорієнтаційні послуги, що спрямовані на виявлення у школярів нахилів до певних професійних сфер діяльності. Тобто, ми можемо виховувати наступні покоління КПІшників, починаючи вже з молодшої середньої школи.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Завершується робота з виготовлення гіпсових форм під виливання двох меморіальних дошок – Б.Є.Патону та В.Г.Бар'яхтару.

Що стосується пам'ятника О.Г.Лелеченку, то його відкриття переноситься на весну наступного року.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Загальний відділ після одужання чотирьох співробітниць повертається до роботи, відділ кадрів також. Продовжуємо наповнювати програму СЕВ (система електронної взаємодії), до якої підключено університетський «Мегаполіс». Листи з Міністерства, Фонду держмайна, Держказначейства вже пройшли тестування, ми з ними ведемо листування, обмінюємося документами за допомогою цієї програми. Вона дозволяє відстежувати проходження документів. Тобто, нею можна вже впевнено користуватися. Вже внесено в базу 1200 організацій, залишалися ще 1000. Ми завершимо їх внесення протягом ближчих днів, і я дам інформацію, з ким саме ми зможемо листуватися за допомогою цієї програми.

Окрім того, хочу нагадати керівникам, що коли готуються накази про якісь ради або комісії, слід до переліку посадових осіб, які їх узгоджують, ставити і мене. Це потрібно для того, щоб я могла перевірити попередні версії наказів.

Коментар М.З.Згуровського

Якщо цього немає, просто їх не реєструйте і не пропускайте ці накази далі. Слід напрацювати певні правила, яких усі мають дотримуватися.

Щодо першого питання. Дуже гарну роботу ви проводите з переходу на електронний документообіг.  Ми вже значною мірою перейшли на таку форму роботи. Важливо, щоб на цю форму перейшли всі керівники, включаючи завідувачів кафедр. Тому спільно Л.Г.Субботіною та В.Й.Котовським плануйте етапи подальшого розширення кількості робочих місць «Мегаполісу» до необхідної. Тоді система працюватиме повноцінно. Нині, під час формування бюджету, це слід зробити.

Уповноважена особа з питань запобігання корупції Я. Ю. Цимбаленко

Інформація: на минулому тижні відбулося засідання комісії з оцінки корупційних ризиків. На ній було розглянуто багато пропозицій, які після узагальнення будуть надані для розгляду.

Голова об'єднаного профкому М. О. Безуглий

На минулому тижні, 3 грудня, відбулася Всеукраїнська акція протесту. Наша організація також узяла в ній участь. Освітяни вимагали застосування коефіцієнту 1,5 при визначенні окладів педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників, а також страхування їх від зараження на COVID-19, передбачення в Державному бюджеті на наступний рік визначеної законом частки ВВП на фінансування освіти. Є надії, що частину цих вимог буде враховано.

Щодо внутрішньої роботи. У нас пройшло засідання профспілкового комітету. Одне з питань, що було розглянуто, це ті критерії, які напрацювала Експертна кваліфікаційна комісія університету щодо визначення термінів обрання науково-педагогічних працівників. Загалом профком ці критерії схвалив. Це, з одного боку, звичайно, дуже формалізує процес обрання працівників, а з другого – дає певну свободу академічного маневру для забезпечення зайнятості протягом терміну дії контракту для того, щоб займатися тією чи іншою роботою поза, власне, викладанням. Ну і було напрацьовано алгоритм цьогорічної колдоговірної кампанії, за яким готується проєкт наказу.

Також на цьому тижні вже завезено новорічні подарунки для дітей, які почнемо розподіляти.

Коментар М.З.Згуровського

Дійсно, у такий непростий час слід знайти гарну форму привітання людей з Новим роком. Тут я розраховую, що профспілка вийде з пропозиціями, як нам це краще зробити, як привітати людей так, щоб вони відчули підтримку і почули добрі слова на свою адресу.

Виконувач обов'язків голови Студради університету Назар Булавко

Представники Студради взяли участь у роботі комісії з розвитку якості Інтернету в КПІ, напрацювали низку пропозицій щодо поліпшення якості Wi-Fi у гуртожитках. Головна проблема там – технічна: через велику кількість точок доступу сигнали накладаються і ефір зашумлюється. Сподіваємося, що після впровадження деяких заходів становище покращиться.

Коментар М.З.Згуровського

Я б звернув увагу не лише на технічні, але й на організаційні аспекти. Потрібно визначитися, чи відповідає нашим вимогам монопольне становище «КПІ-Телеком». Можливо, все ж таки варто подумати про те, щоб організувати все на кшталт того, як, наприклад, забезпечується обслуговування університету банками. Їх декілька, щорічно влітку проводиться тендер на обслуговування КПІ, банки змагаються між собою, і таким чином постійно поліпшують якість обслуговування та пропонують нові сервіси. А так «КПІ-Телеком» ні про що особливо не турбується, адже він завжди має гарантовану клієнтську базу. Я не стверджую, що його співробітники ставляться до роботи безвідповідально, але сама система не сприяє постійному поліпшенню якості роботи.

Назар Булавко

Я також пропонував схему, яку використовують мобільні оператори: використовувати існуючу мережу для надання в оренду іншим провайдерам, які платили б орендну плату за це «КПІ-Телеком». Але після аналізу їхніх тарифів ми дійшли висновку, що плата за Інтернет у такому випадку значно зросте – можливо, майже вдвічі. Тож основну проблему якості – фізичну – слід вирішувати технічними методами.

Коментар М.З.Згуровського

Дякую, це важлива інформація. Тобто, за ціновими параметрами «КПІ-Телеком» явно виграє у інших провайдерів, але залишається певний перелік технічних проблем, які слід вирішувати. Тому після відпрацювання всіх пропозицій ми прийматимемо відповідні рішення на ширшому робочому засіданні, можливо, на Адміністративній раді.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

Триває підготовка до відзначення Нового року. Будемо проводити його в максимально безпечному форматі, щоб наші діти та студенти не залишилися без святкового настрою.

Що ж до інших наших заходів, то минулого тижня ми провели традиційний турнір студмістечка з шахів в онлайн-режимі. Участь у ньому взяли 47 осіб. Цікаво, що під час його проведення ми зіштовхнулися з проблемою, яку обговорювали під час розгляду питань академічної доброчесності. Вона не стосувалося академічного життя, але також виявила недоброчесність: один з учасників турніру з доволі посереднім рівнем використав комп'ютерну програму і в 4 партіях обіграв дуже сильних суперників, чим викликав підозри. Результати ці були, звісно, анульовані, але показовим є сам факт, що людина навіть у такому питанні готова вдаватися до хитрощів та обману. Тож питання доброчесності та культури стоїть у нас, дійсно, дуже гостро.

М.З.Згуровський

Дякую. Питання організації привітання людей – це важлива справа. Потрібною є й справа організації турнірів і різноманітних конкурсів та змагань в онлайн-режимі. А що стосується інциденту, про який ви розповіли, то Оксана Миколаївна Бруй чекатиме цього «винахідника» для розмови.