Його ядром став створений цього року Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Хоча наукові організації та інноваційні підприємства, які увійшли до цього об'єднання, є давніми партнерами КПІ у виконанні певних проєктів, формальне його заснування  відбулося під час засідання Наглядової ради ІМЗ ім. Є.О.Патона 4 грудня цього року. На ньому було підписано угоди про співпрацю університету з чотирма Інститутами НАН України: електрозварювання імені Є.О.Патона, проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича, проблем міцності ім. Г.С.Писаренка, надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля; а також з двома компаніями, які представляють високотехнологічну промисловість України, – ПАТ "ПЛАЗМАТЕК" і ТОВ "Технологічний парк "Українські інформаційно-телекомунікаційні технології". Від імені КПІ угоди підписав ректор академік НАН України Михайло Згуровський, а від імені інститутів та компаній – їх перші керівники.

"Інститут матеріалознавства та зварювання ім. Є.О.Патона є новим утворенням в Україні, тому що це не лише структурний підрозділ  КПІ ім. Ігоря Сікорського, але й певний кластер, який за нашими з вами домовленостями об'єднує на основі договорів про співпрацю чотири інститути Національної академії наук України, два високотехнологічні підприємства і вісім кафедр колишніх інженерно-фізичного та зварювального факультетів, об'єднаних тепер в один  інститут, – наголосив Михайло Згуровський. – Така модель, на наш погляд, є найбільш доцільною нині, тому що високотехнологічний бізнес і виробництво мають давати нам свої вимоги як до підготовки фахівців, так і до змісту наукових досліджень. Спільно з Національною академією наук ми мусимо формувати наукові напрями. І, звісно, в усій цій роботі мають бути задіяні викладачі нашого університету, які повинні забезпечувати якісний кадровий супровід навчального процесу, наукових досліджень і технологічної роботи. Ми дуже сподіваємося, що успішно реалізуючи роботу цього об'єднання, ми дамо приклад і для інших регіонів України".

Про основні складники співробітництва по напрямах освіти, науки та інновацій говорив на засіданні в.о. директора ІМЗ Юрій Сидоренко. В освітній сфері це, передусім, організація освітнього процесу за дуальною формою здобуття вищої освіти; спільне розроблення та впровадження сучасних освітніх програм; формування цільового замовлення та забезпечення підготовки в університеті фахівців з урахуванням потреб партнерів; виконання студентами курсових і дипломних проєктів, а також дисертацій за тематикою, спрямованою на вирішення практичних завдань партнерів, тощо. У сфері наукової діяльності – проведення спільних наукових досліджень, технологічних випробувань, експериментів і такого іншого; формування спільних проєктних пропозицій до міжнародних проєктно-грантових програм; розвиток матеріально-технічного забезпечення партнерів у рамках реалізації спільних науково-дослідних проєктів та інше. У сфері інноваційної діяльності – спільна участь у виконанні інноваційних проєктів у галузі високих технологій, впровадження нових високоефективних форм організації виробництва та реалізації наукоємної конкурентоспроможної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках: участь у конкурсах, тендерах та інших заходах, які проводяться різноманітними міжнародними фондами та організаціями; сприяння в набутті та охороні прав спільної інтелектуальної власності; пріоритетне право у впровадженні у виробництво організацій-партнерів спільних інноваційних ідей (стартап-проєктів) тощо.

Засідання, з огляду на карантинні обмеження,  проходило в режимі онлайн-конференції: представники КПІ працювали в приміщенні університету, а інші учасники-підписанти угод – у приміщеннях своїх організацій. Тому й підписання документів мало певні технічні особливості. Про них на початку засідання повідомив учасникам проректор з міжнародних зв'язків Сергій Сидоренко. Отже, підписані з боку КПІ угоди того ж дня були доставлені до кожного керівника організації-партнера університету, який підписав договір у віддаленому режимі. Отримані паперові примірники договору ці керівники підписали і залишили їх на зберігання в своїх організаціях. Навзамін кур'єри отримали підписані партнерами угоди і привезли їх до КПІ для підписання ректором М.З.Згуровським. Ці, другі, примірники кожної  угоди надалі зберігатимуться в університеті.

"Якщо говорити про перспективи участі у цьому об'єднанні нашого та й інших академічних інститутів – то це, передусім, підготовка та забезпечення наших інститутів молодими дослідницькими кадрами, – пояснив директор Інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона академік НАН України Ігор Кривцун. – При цьому завдання це буде виконуватися не лише на рівні загальнотеоретичної підготовки по підручниках. Ні, студенти будуть проводити дослідження разом з фахівцями інститутів Академії наук. І, найголовніше, вони розумітимуть проблеми, з якими зустрінуться в своїй реальній роботі, та завдання, що стоять перед високотехнологічною промисловістю. В цьому і є, на мій погляд, головна цінність такого кластеру. Звісно, між його членами будуть зв'язки як горизонтальні, так і вертикальні, що дозволить їм спільно вирішувати ті завдання, які стоять і перед наукою, і перед виробництвом".

Отже, формальні питання вирішено. Партнери переходять до практичної реалізації спільних проєктів і планів, яка завдяки новій моделі їхньої взаємодії має зробити ефективнішою систему підготовки нових фахівців, а також значно скоротити шляхи впровадження в життя результатів наукових досліджень і проєктів у реальні інноваційні розробки.

Дата події