Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 23 листопада 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського. На його початку ректор привітав учасників з Днем Гідності та Свободи, який Україна відзначила 21 листопада. Потім  він запропонував учасникам спланувати роботу на ближчий період. «Я хочу ще раз просити колег, передусім Юрія Івановича Якименка, Анатолія Анатолійовича Мельниченка і Наталю Валеріївну Семінську, зробити аналіз поточної ситуації з точки зору наших завдань на цей відтинок часу і нинішніх загроз – тобто зростання захворюваності та пов'язаних з цим проблем. Від нас колектив чекає бачення ситуації і певних інструкцій щодо того, що і як ми маємо робити», –  наголосив М.Згуровський.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Контроль за дотриманням проведення протиепідемічних заходів, своєчасна реакція на випадки захворювання. На минулому тижні захворіло 6 працівників і 3 студенти.  Підготовлено і направлено до МОН комплексний звіт про діяльність університету.

Затверджено склад комісії з планування фінансової діяльності університету, а також порядок підготовки та захисту проєктів кошторисів структурних підрозділів. З 24 листопада комісія розпочинає свою роботу із захисту кошторисів.

Заходи з координації взаємодії освітнього і наукового напрямів:

1)   перевірка тематики наукових робіт Ph.D на відповідність ОП;

2) формування проєктних груп «науковець-студент» для участі в конкурсі «Sikorsky Challenge»;

3)   підготовка спільних презентацій для участі у Міжнародному промисловому ярмарку.

За дорученням ректора проведено нараду з представниками посольства Франції щодо реалізації створення відомим французьким художником Nelio муралу на корпусі №18 у рамках проєкту «Французька весна».

Завершено процедуру підключення СЕД «Мегаполіс» до системи електронної взаємодії з органами виконавчої влади.

Проєкт впровадження ІР-телефонії. Підготовлено підключення першої партії – 300  абонентів. Узгоджується перелік користувачів і порядок переключень у підрозділах.

Освітній процес

Проводиться оновлення нормативної бази і підготовка системи ЕК до проведення сесії та  захистів випускних робіт. Формуються накази з оновлення екзаменаційних комісій і графіку їх роботи.

Електронний  кампус. Завершено оформлення груп перших курсів (695) і завантаження до ЄДЕБО інформації по студентах (7853).

Підписано меморандум і розпочато співробітництво з компанією ««ІNVOGroup». Ведуться переговори з компанією «Giga Claud» щодо можливого розміщення окремих інфраструктур «Електронного кампусу» (ЕК) у хмарному середовищі. 25.11.2020 відбудеться офіційна передача від ТОВ «Інформаційні технології САПР» університету програмного продукту SolidWorkдля 2000 користувачів терміном на рік.

Наказами затверджено оновлені склади конкурсних комісій факультетів/інститутів. Передано 351 конкурсну справу разом з результатами попереднього розгляду атестації НПП.

ЕКК надала комісіям зауваження по 115 претендентах щодо неповної відповідності конкурсним вимогам даних, представлених в їхніх справах.

Акредитація

Опубліковано позитивний висновок ГЕР по двох програмах. Ще по трьох очікуємо на рішення ГЕР.

Внутрішня  акредитація. Проводиться комплексна перевірка ресурсного (інформаційного, навчально-методичного) та організаційного забезпечення ОП щодо відповідності критеріям акредитації. За затвердженим графіком проводяться зустрічі ЕКК з керівниками факультетів/інститутів щодо результатів обговорення в підрозділах рекомендацій ЕКК за підсумками самоаналізу. По кожному підрозділу формуються проєкти рішень задля оптимізації переліків освітніх програм і актуалізації структури підрозділів.

Коментар М. З. Згуровського

Необхідно періодично проводити аналіз поточної ситуації. Понад те, це має бути, з одного боку, аналіз ситуації, а з іншого – визначення наших завдань. Ми мусимо інформувати колектив університету про особливості режиму роботи у цей період. Якщо тривалий час нічого людям не говорити, то виникають різні інші думки і запитання. 

Проректор з навчальної роботи А.А. Мельниченко

Головне завдання – поінформувати студентів і викладачів про режим проведення сесії. Затверджений у минулому семестрі Тимчасовий регламент залишається актуальним і на осінній семестр.

Триває робота з удосконалення планування та організації освітнього процесу (уніфікація обсягів дисциплін вибіркової складової, розробка рекомендацій щодо оновлення ОП, створення нових і перехідних навчальних планів).

Завершується збір вихідних даних з планування розкладу зимової сесії.

Підготовлено накази про розклад роботи ЕКК у грудні та про зміни у складі ЕКК.

Спільно з підрозділами продовжується робота з укладання договорів на практику.

Проведено установче засідання Ради з питань інформаційної політики. Продовжується взаємодія з комісією з сертифікації та інших питань інформаційного забезпечення.

Проведено зустріч з представниками компанії «ІNVOGroup», підписано Меморандум про співпрацю, який дає початок роботі з удосконалення нової АІС.

Проведено нараду щодо вдосконалення інформаційного супроводження функціонування університету в частині сайтів та соціальних медіа.

За дорученням першого проректора розпочато перевірку навчально-методичної документації та інформаційного забезпечення кафедр, ОП яких заплановані для проходження акредитації в  наступному році.

Опрацьовуються рекомендації і зауваження галузевих експертних рад тих ОП, які нещодавно проходили акредитацію.

Триває робота з підрозділами щодо формування державного замовлення аспірантури та докторантури на наступний рік (подання до МОН України планових показників прийому та випуску на 2021 рік – до 25 грудня).

Відбувається оновлення окремих сайтів університету та надання підрозділам шаблонів сайту кафедри та факультету.

Опрацьовуються питання  розміщення інформаційних ресурсів, які мають важливе значення для функціонування університету після отримання орієнтовної вартості послуг хмарного середовища.

Опрацьовується питання оновлення профілів кафедр за результатами роботи групи розробників з деканами.

Розпочато тестування рейтингу НПП. Раніше воно було окремою програмою, тепер це буде окремий модуль в ЕК.

Попри карантинні обмеження, продовжується опитування роботодавців щодо якості підготовки випускників.

Коментар і запитання М. З. Згуровського

Удосконалення системи вимірювання якості навчання – це не одноразова дія, це процес. Ми маємо постійно вдосконалювати цю систему шляхом отримання зворотного зв'язку від підрозділів та роботодавців. 

І запитання: у кого з проректорів у підпорядкуванні КПІ-Телеком?

А. А. Мельниченко

У мене.

Коментар і запитання М. З. Згуровського

Я вам пересилав інформацію з відгуками про нестабільність роботи Інтернету в гуртожитках. Нині це дуже важливо. Особливо за таких обставин, в яких ми зараз перебуваємо. Потрібно зрозуміти, в чому причина такої хронічної хвороби КПІ-Телеком. Це відбувається постійно, роками. Можливо, це пов'язано з монополією, і хтось згори усім говорить, що Інтернет – тільки через КПІ-Телеком? Тоді про якість можна і не думати. Чи, можливо, проблема в чомусь іншому. Через відсутність надійного Інтернету ми маємо великі репутаційні втрати, а студенти і викладачі мають втрати в якості виконання роботи.  Михайле Юхимовичу, яка комісія Вченої ради стоїть найближче до надання інформаційних послуг КПІ?

М. Ю. Ільченко

Для вивчення питання можна взяти дві комісії – з освітньої та наукової діяльності.

М. З. Згуровський

До них варто долучити і тих, хто займається студентами. Тому що зворотний зв'язок має бути. Я просив би вас організувати спеціальну комісію, яка б вивчила цю проблему як хронічну для університету.

А. А. Мельниченко

На минулому тижні була ще одна невелика хакерська атака, спрямована на сервери студмістечка. КПІ-Телеком заблокував її. Цього тижня також відбувались планові технічні роботи, і це могло спричинити перебої в роботі Інтернету. Але я повністю погоджуюсь, що потрібні системні рішення, тому що репутаційні втрати для нас неприпустимі.

М. З. Згуровський

У студентів немає іншої можливості виконати відповідний обсяг навчальної роботи, окрім як з використанням Інтернету. Збої в роботі Інтернету паралізують їхню роботу. В цей особливий час такі речі виявляють слабкі місця в роботі університету. Це – одне з них. Михайле Юхимовичу, бажано, щоб Анатолій Анатолійович увійшов до складу цієї комісії. Але адміністрація в ній не повинна превалювати. Студентів також треба залучити до її роботи, особливо тих, хто проживає в гуртожитках.

Проректор з навчально-виховної роботи Н.В. Семінська

Організаційна робота

За дорученням ректора всі заходи (публікації, відео, зустрічі тощо), присвячені знайомству першокурсників з КПІ, систематизовано та зведено для зручності в одному гайді, з яким проводиться ознайомлення студентів. Всього зроблено 19 комплексних публікацій (гайдів) та проведено 10 онлайн-зустрічей. Загальна кількість переглядів публікацій, відвідувань і зустрічей становить 118 тисяч.

На Міжнародній виставці винаходів, інновацій та технологій ITEX-20 п'ять студентів першого курсу (вихованці МАН) отримали чотири золотих та одну бронзову нагороди.

Усіх студентів, які взяли участь та стали переможцями у конкурсах наукових робіт МАН, міжнародних виставках інновацій, фестивалів, членів інженерних та наукових гуртків разом з їх науковими керівниками запрошуємо до участі у Стартап-школі «SikorskyChallenge», яка розпочинає свою роботу 8 грудня 2020.

До Дня Гідності та Свободи підготовлено привітання і стаття , спільно з бібліотекою та ВПІ організовано виставку «Майдани і КПІ».

До Дня студента розроблено привітання, проведені флешмоб у ФБ та тест-вікторина на знання академічної доброчесності. Взяли участь 250 студентів.

Солом'янською РДА нагороджено кращих студентів району, серед яких 4 студенти КПІ.

Студентська соціальна служба

За запрошенням компанії «Хуавей Україна», спільно з директором НТБ, представниками соціальної служби та факультетів розпочато роботу над проєктом «Цифрова інклюзія». На цьому тижні заплановано робочі зустрічі та участь у пресконференції «Цифрова інклюзія: роль технологій у соціальній інтеграції людей з розладами спектра аутизму і порушеннями мовлення».

Працевлаштування та профорієнтація

На базі створеного сайту в онлайн-режимі проведено «Ярмарок вакансій».  У ньому взяли участь представники 30 компаній.

Спільно з Медіалабораторією проведено зйомки факультетів/інститутів ФЕЛ, ІМЗ, ММІ, ФБМІ до Дня відкритих дверей.

Мобільність

Проведено перемовини з канадським університетом Сенека (Seneca College). Університет зацікавлений у налагодженні наукового співробітництва з КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Проведено робочу зустріч з представницею Еразмус-офісу в Україні. Окреслено план подальшої взаємодії, обговорено перспективи розвитку програми Еразмус у контексті відсутності фінансування на нові заявки у 2021 році.

Стипендія

Департаментом протягом року закуплено нове виставкове обладнання, яке буде надано департаменту інновацій для участі у Міжнародному промисловому форумі 24-27.11.2020.

М. З. Згуровський

Ви працювали в комісії з атестації нашого Політехнічного ліцею. Формально підсумковий документ ще не підписано, але вже прийнято рішення про його атестацію як наукової установи. Ви нас про це не поінформували.

Н. В. Семінська

Для отримання відповідного статусу є умова – зміна права власника на організацію. Власником має бути тільки університет. Наразі ми з юрвідділом аналізуємо висновки.

М. З. Згуровський

Надання статусу наукової установи нашому ліцею – це одне з дуже важливих важливих питань. Пропоную проаналізувати і обговорити, яким чином зробити таку якісну зміну діяльності КПІ. Для цього ми не лише маємо самі розглянути документи, а ще й вирішити низку питань з МОН і, можливо, з міською та районною владою.  Прецеденти в країні є, але законом це не врегульовано. Отож на цьому тижні потрібно провести глибоке обговорення цього питання і напрацювати план наших дій.

Директор департаменту якості освітнього процесу О. А. Жученко

За дорученням ректора здійснюється аналіз та тестування обладнання для проведення відеоконференцій, переговорів, лекцій та інших заходів у дистанційному режимі у кім.155 корпусу №1 та у Великій фізичній аудиторії. Проводиться аналіз необхідного обладнання для проведення подібних заходів у залі Адміністративної ради. Готується положення про порядок технічного супроводження цих заходів.

Акредитація НАЗЯВО

Отримано позитивний висновок галузевих експертних рад НАЗЯВО по двох освітніх програмах, ще по трьох – очікуємо.

Кадрові  питання

Підготовлено та підписано наказ про затвердження експертно-кваліфікаційних (конкурсних) комісій факультетів/інститутів та університету. Наступного тижня комісії почнуть розгляд конкурсних справ. Відділом атестації НПП надано рекомендації факультетам та інститутам щодо кожної з 351 конкурсної справи.

Підготовлено та подано до МОН статистичний звіт по університету щодо контингенту здобувачів вищої освіти станом на 1 листопада 2020 за відповідною формою.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

На виконання доручень ректора

Спільно з першим проректором Ю.І.Якименком, проректорами А.А. Мельниченком та Н.В. Семінською активізували роботу щодо посилення інтеграції освітнього й навчального процесів. Розпочато роботу з аналізу відповідності змісту освітніх програм підготовки докторів філософії, тем дисертацій аспірантів та напрямів наукових груп.

20.11.2020 з директором ІПО І.Г. Малюковою, проректорами Н.В.Семінською та А.А.Мельниченком обговорили питання формування команд для участі в Стартап-школі «SikorskyChallenge». Основа – наукові групи з обов'язковою присутністю в командах досвідчених науковців, аспірантів та студентів.

Стосовно посилення роботи з пошуку замовлень на науково-технічні послуги і роботи в системі «ПроЗорро». Передано для аналізу пропозицію ФММ щодо розробки 79410000-1 «Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Організація та проведення консультаційних сесій та добір і підготовка інформаційних матеріалів)», орієнтовна вартість 1 465 000 грн. Зворотний зв'язок: недостатня кваліфікація ФММ як сертифікованих фахівців для надання таких послуг.

На виконання рішень Координаційної ради

Відповідно до наказу МОН оголошено внутрішньоуніверситетський конкурсний відбір проєктів наукових робіт та експериментальних розробок, що будуть рекомендовані для участі в конкурсі МОН. Керівникам проєктів надано доступ до системи «Наука в університетах». Станом на 20.11.2020 подано 50 проєктів, розпочато їхню експертизу. По 12 проєктах експертизу вже завершено. Готуємо матеріали на заплановане на 26.11.2020 засідання Науково-технічної ради КПІ, яка затвердить результати першого етапу конкурсу.

20.11.2020 взяли участь у нараді в МОН за участю в.о.міністра освіти і науки С.М. Шкарлета та першого заступника міністра М.О. Кизима стосовно підтримки проєктів, які мають виняткове державне значення, на конкурс МОН.

Разом з ДЕФ забезпечуємо щоденний моніторинг й супровід проєктів НФДУ.

Готуємось до офлайн-участі у Міжнародному промисловому форумі (24-27.11, МВЦ, Київ). Найбільш активними учасниками є ІМЗ, ММІ, ФЕА, РТФ, ІАТ. Організовано збір експонатів. Підготовчу роботу проводили разом із ДНВР і Медіалабораторією.

Організовано та 17.11.2020 проведено zoom-нараду щодо можливої участі науковців університету вконкурсі наукових проєктів DFG за програмою «Співпраця з країнами, що розвиваються». У нараді взяли участь 25 осіб, які були відібрані як такі, що мають високі шанси на перемогу в цій програмі. Науковцям надано інформацію про програми DFG і рекомендації щодо участі в ній. У термін до 01.12.2020 науковці мають поінформувати НДЧ про плани участі у програмі.

Взаємодія із зовнішніми партнерами

18.11.2020 проведено зустріч з представниками Державної прикордонної служби щодо потенційної співпраці. За результатами зустрічі готується технічна інформація про розробки ФЕЛ (керівник – А.Т.Орлов).

Взаємодія з підрозділами

Підготовлено наказ про оголошення конкурсу «Молодий викладач-дослідник 2019/2020».  Цьогоріч уперше збір даних від учасників буде відбуватись через онлайн-форму.

Спільно з помічником ректора П.М. Цибульовим продовжується технологічний аудит ФЕЛ, проведено зустрічі з п'ятьма науковими групами ФЕЛ. Розпочато технологічний аудит ФПМ. Проведено зустріч з однією науковою групою (І.А.Дичка), за результатами якої виявлено потенційно придатні для комерціалізації розробки, більшість з яких потребують доопрацювання.

Голова Вченої ради М. Ю. Ільченко

1. Важлива інформація. 19.11.2020 р. відбулася Римська Міністерська Конференція Міністрів, відповідальних за вищу освіту, країн Європейського простору вищої освіти. Прийнято Римське Міністерське Комюніке 2020 року, яке визначило пріоритети розвитку Болонського процесу у вищій освіті до 2030 року. Інформація корисна для формування освітньої політики в університеті і тому передана для ознайомлення постійним комісіям Вченої ради університету.

2. МОН запропонувало до громадського обговорення:

-  проєкт наказу щодо зміни процедури оцінювання ЗНО з математики;

- проєкт наказу «Про затвердження вимог до міждисциплінарних освітніх програм».

Проєкти наказів опрацьовуються комісією Вченої ради з освітньої діяльності.

3. Робота постійних комісій Вченої ради: комісією Вченої ради з освітньої діяльності (голова В.І.Тимофєєв) напрацьовано 7 пропозицій і зауважень до Положення про дуальну форму здобуття вищої та фахової передвищої освіти. Після погодження їхнього змісту з першим проректором Ю.І. Якименком та проректором А.А. Мельниченком пропозиції буде передано до МОН.

4. На виконання завдань Координаційної ради з удосконалення менеджменту науки: спільно з керівництвом НДЧ сформовано колективи виконавців двох проєктів Космічної програми університету, необхідність виконання яких підтримана Державним космічним агентством України та МОН.

5. Спільно з ДМС (С.І.Сидоренко) проведено підготовчу роботу з підписання договорів про співпрацю між КПІ ім. Ігоря Сікорського та чотирма інститутами НАН України і ПАТ «Плазматек». При організації підписання доцільно також передбачити ухвалення Наглядовою радою Інституту матеріалознавства та зварювання структурних і кадрових змін кафедр цього інституту.

6. Підготовлено проєкт плану роботи Вченої ради університету на 2021 рік. Після його погодження планується затвердити документ на черговому засіданні Вченої ради у грудні.

Ю. І. Якименко

У Мін’юсті на погодженні знаходяться нові правила прийому до ЗВО. Ми зобов’язані нові правила прийому затвердити у грудні ц.р. Якщо вони не вийдуть з Мін'юсту до 7 грудня, то будемо просити перенести засідання Вченої ради на 14 грудня.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

1. Міжнародні контакти

1.1. Делегація КПІ 19-20 листопада взяла участь у Конгресі ректорів університетів-членів UNICA (мережа 53 університетів столиць країн Європи), в якій Україна представлена лише одним університетом – КПІ.

1.2. За дорученням заступника міністра освіти і науки України Андрія Вітренка 19 листопада 2020 р. делегація КПІ взяла участь у Римській Міністерській Конференції Міністрів вищої освіти, відповідальних за вищу освіту, країн Європейського простору вищої освіти  (організатор – Міністерство освіти Італії), яка завершує 2-річний цикл роботи Групи супроводу Болонського процесу та стає першою в історії Болонського процесу Міністерською Конференцією. У конференції взяли участь усі міністри вищої освіти 49 країн Болонського процесу. На ній було схвалено Римське Міністерське Комюніке – основоположний документ, який визначає пріоритети Європейського простору вищої освіти на наступні 10 років. У ньому, зокрема, ключову увагу приділено фундаментальним цінностям вищої освіти – академічній свободі, університетській автономії та верховенству права і визначено пріоритетні напрями роботи Європейського простору вищої освіти в міжнародній співпраці, соціальному вимірі, цифровізації, визнанні кваліфікацій та забезпеченні якості вищої освіти.

1.3. На виконання доручень під час зустрічі ректора М.З. Згуровського з керівником будівельної компанії «ТММ» Миколою Толмачовим (щодо різнопланової участі КПІ в «Європейській водневій стратегії») департамент міжнародного співробітництва почав готувати матеріали для вступу КПІ в «European Clean Hydrogen Alliance». Серед пропонованих заходів – відкриття міждисциплінарної освітньої програми «Зелена економіка»; проведення спеціальної панелі за проблематикою "Clean Hidrogen" у межах Фестивалю стартап-проєктів «Sikorsky Challenge» та інші.

1.4. За дорученням МОН України та Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Кабінету Міністрів України 19 листопада делегація КПІ взяла участь в інформаційному дні «Роль досліджень та інновацій у Європейському зеленому курсі. Можливості для українських дослідників».

1.5. На запрошення генерального секретаря BSUN проф. Ідена Мамута та за дорученням ректора М.З. Згуровського делегація КПІ взяла участь у Міжнародній конференції «Perspectives in Industry Digitalization and Advanced Manufacturing in the Black Sea Region». На конференції було обговорено нові можливості університетів Європи в контексті фінансового пакету на Європейську цифрову програму 2021-2027 років, який виділив Європейський парламент.

1.6. Відбулася ще одна зустріч із паном Sotiris A. Bouzeas – генеральним директором компанії GREEK CHALLENGE, Греція (спеціалізується на розробках літаків і морських суден). Розпочато підготовку угоди про участь КПІ в приватно-державному партнерстві компаній Європи, що працюють у сфері авіакосмічних технологій (партнерство очолює компанія GREEK CHALLENGE).

2. Робота координаційної ради з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського та роботи з ними в період навчання

Продовжується прийом іноземних громадян на навчання на підготовчому відділенні для іноземних громадян. Цього року прийом триватиме до 15 грудня.

3. Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

3.1. З метою посилення інформування керівників 270 діючих наукових груп КПІ щодо можливостей міжнародних проєктно-грантових програм структури проректора В.А. Пасічника спільно з ДМС готують на 24 листопада 2020 року наступний семінар-тренінг «Від ідеї до проєктної заявки. Готуємось до Горизонту Європа».

3.2. Аналогічний zoom-семінар проведено 17 листопада – щодо участі науковців КПІ у програмі фонду DFG (Німецького дослідницького фонду). На ньому з особистими враженнями і порадами виступили молоді вчені КПІ, які подавали і вигравали гранти фонду.

4. Робота групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

4.1. Упорядники найбільш важливих для КПІ світових рейтингів (QS, THE, Шанхайський, U-Multirank) надали уточнені терміни завантаження даних.Група по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів у плановому порядку здійснює завантаження даних від КПІ.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська робота

 • зробили профілактичний огляд системи опалення в усіх будівлях університету. Виконали аварійні ремонтні роботи систем теплопостачання в 12-му та 23-му навчальних корпусах;
 • проведено обстеження  пожежної та техногенної безпеки на ФЛ, ФМФ і у ВПІ. Запропоновано додатково вжити 79 протипожежних заходів, встановлено протипожежні двері в ЦКМ та у 21-му навчальному корпусі, підготовлено та вручено 8 приписів керівникам структурних підрозділів;
 • здійснили ревізію усіх камер тепломереж університету;
 • продовжуємо збір та аналіз інформації для другого етапу отримання дозволу на викиди в атмосферне повітря;
 • продовжуємо роботи з гідроізоляції 6-го корпусу  та Відділу авіації та космонавтики ДПМ.

Благоустрій

 • У сквері за Відділом авіації та космонавтики ДПМ завершили роботи із  вкладання тротуарної плитки. Завершили роботи з озеленення;
 • на попередньому тижні узгодили ескізний проєкт реставрації літака, на цьому тижні передамо його на узгодження з меценатом, який фінансує цей проєкт, та з представниками ДП «Антонов», які проводитимуть реставрацію. Окрім того, на цьому тижні маємо ще дефектний акт на виконання робіт. Але попередні роботи на літаку вже розпочато;   
 • розпочали ремонт бруківки по території університету;
 • підготували снігоприбиральну техніку та сипучі соляні суміші на зимовий період;
 • кошторис до договору про спільне використання електромереж передали на погодження в НКРЕКП;
 • продовжено щоквартальний моніторинг місць тимчасового зберігання  твердих побутових відходів; додаткову угоду на зменшення закупівлі по утилізації небезпечних відходів передано на підпис Виконавцю.

Енергозбереження

 • Проводимо узгодження з проєктантами деталей проєкту утеплення зони А2 корпусу №7;
 • опрацьовано інформацію щодо водоспоживання за листопад;
 • проєкти заміни вузлів обліку теплової енергії, після усунення зауважень, повторно передані до КП «Київтеплоенерго» для узгодження;
 • завершується підготовка плану заходів з енергозбереження в університеті на 2021 рік;
 • підготовлено розпорядження щодо приведення у відповідність до вимог чинних норм і приписів  Держгірпромнагляду та Державної служби з надзвичайних ситуацій роботи служби енергоменеджменту.

Соціальний напрям

 • 19.11.2020 року відбулося засідання комісії з моніторингу стану громадського харчування в КПІ ім. Ігоря Сікорського, де було розглянуто питання стану фінансово-економічної діяльності ЦСХ;
 • продовжують працювати та приймати відвідувачів їдальні 1-го та 31-го корпусів, буфети в 24-му та 27-му корпусах;
 • проводиться постійний моніторинг стану здоров'я працівників шляхом огляду та температурного скринінгу і контрольного ПЛР-тестування на COVID-19; 
 • відбулося підписання договорів на: 
 • медичне обладнання та вироби медичного призначення;
 • капітальний ремонт гуртожитку №12;
 • 3D-принтери, сканер та витратні матеріали;
 • послуги з акредитації освітніх програм; запустили низку процедур на сервери, ноутбуки, планшети, книги, хімічні реактиви;
 • триває робота спільної з регіональним Фондом держмайна  комісії перевірки режиму роботи орендарів та списання з них орендної плати відповідно до Постанови КМУ;
 • ведеться збір даних та робота зі складання технічного завдання на розробку проєкту СГСОТ «Глобус»;
 • проводиться робота та оброблення корпоративних замовлень по базах відпочинку на листопад і грудень; частину замовлень на листопад замовники перенесли у зв'язку з епідеміологічним станом у країні.

Безпека

- продовжуємо спільне з поліцією та Національною гвардією патрулювання території університету;

- за попередній тиждень складних правопорушень на території університету виявлено не було;

-  почали готувати проєкти встановлення системи контролю та управління доступом згідно з планом на 2021 рік.

Запитання М.З.Згуровського

- Які ще роботи залишилося виконати в Сквері піонерів авіації?

В.А.Кондратюк

- Після встановлення літака нам потрібно буде ще встановити 6 електричних опор і покласти приблизно 2 квадратних метри плитки – і всі роботи буде завершено.

М.З.Згуровський

За прогнозом погоди залишається ще 7-10 більш-менш теплих днів на ці роботи. Тому прошу їх організувати належним чином, і щоб на весну ми нічого не залишали.

Ще питання: літак уже прийнято на баланс університету? Якщо так, ми вже можемо готувати з ДП «Антонов» угоду? 

В.А.Кондратюк

Так, ми вже його прийняли, і готуємо угоду з юристами підприємства.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л . Г. Субботіна

Нараховували академічну та соціальну стипендію за листопад. Академічну стипендію виплачено 20 листопада, соціальну стипендію буде виплачено після отримання фінансування.

Нараховували заробітну плату за II половину листопада, відпрацьовували накази по особовому складу працівників, нараховували лікарняні.

Підписано наказ про захист проєктів кошторисів на 2021 рік структурними підрозділами. З 24 листопада починаємо проведення захистів.

Надано до МОН розрахунки щодо додаткового фінансування у 2020 році видатків на забезпечення пожежної безпеки університету, придбання протиепідемічних засобів на загальну суму 3403 тис. грн та на заробітну плату у зв'язку зі збільшенням на 64,8 штатних одиниць НПП на загальну суму 1574,0 тис. грн.

Надано на затвердження до МОН штатний розпис за програмою «Підготовка кадрів» з 01 вересня 2020 року.

Провели перевірку заборгованостей по кредитах, наданих на оплату навчання, підготували та надали юридичному управлінню інформацію для подачі до суду на відкриття справ щодо  примусового стягнення заборгованостей.

Відстежили надходження грошей по підписаних договорах з НФДУ, надіслали запит до Державної казначейської служби стосовно надходження коштів для своєчасного внесення змін до кошторису університету.

Проводили перевірку розрахунків калькуляцій наукових робіт для участі в конкурсі МОН. Здійснюємо моніторинг чинних договорів закупівель щодо їх виконання. У разі відсутності потреби на поточний рік товарів, робіт/послуг по даних договорах, робимо додаткові угоди на закриття/розірвання цих договорів.

Запитання М.З.Згуровського

- Скажіть, будь ласка, ми встигаємо закупити обладнаннядля роботи за проєктами Національного фонду досліджень після затримок у фінансуванні з їхнього боку?

Л.Г.Субботіна

Ми сподіваємося, що все зробимо: процедури всі вже проведено. Лише по одному договору процедуру лише оголошено, і за ним її буде завершено і остаточно підписано договір у грудні. А по решті всі придбання проводимо вчасно.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Епідеміологічна ситуація. За минулий тиждень у нас захворіли троє студентів, а щойно стало відомо, що до них долучилася ще одна студентка з ФСП. Таким чином, у студмістечку 15 хворих на COVID-19. Для їх ізолювання вже почали використовувати приміщення санаторію-профілакторію.  Наші ізолятори  вже заповнені. Але ситуація контрольована. Всі контактні особи залишаються на самоізоляції, розміщені вони згідно з санітарними вимогами епідеміологічних служб по одній особі в своїх кімнатах.  Усі гуртожитки забезпечені засобами індивідуального захисту та дезінфектантами.

Ремонти. На 14 об'єктах студмістечка працюють підрядні організації та працівники служби експлуатації гуртожитків. У роботі – місця загального користування, проводиться заміна вікон на енергоощадні та реконструкція і встановлення нових ліфтів.

Коментар і запитання М.З.Згуровського

Завдання №1 – збереження в гуртожитках стабільності й унеможливлення подальшого поширення епідемії. Наскільки я розумію, нині інфраструктура студмістечка досягає межі своїх можливостей у забезпеченні дотримання санітарних норм. Чи є ще певний запас?

О. А. Іщенко

Нас дуже виручає наявність санаторію-профілакторію. Якщо б його не було, справи були  б гіршими. В ньому сьогодні перебувають двоє інфікованих. Тобто, ресурс ще є, але якщо кількість хворих у гуртожитках зростатиме, ситуація вийде з-під контролю.

Директор науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

На 25 листопада в нас заплановане спільне засідання робочої групи і комісії Вченої ради з академічної доброчесності в оновленому складі обох цих органів. На його розгляд виноситься низка питань і пропозицій щодо активізації нашої роботи в цьому напрямі. 

Онлайн та офлайн заходи

До Дня студента провели флешмоб «Подаруй студенту книгу»;

- тест-вікторину на знання принципів академічної доброчесності (спільно з департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського);

До Дня Гідності та Свободи організували фотовиставку «Майдани і КПІ» в холі бібліотеки (спільно з департаментом навчально-виховної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського).

Коментар М.З.Згуровського

Після формування плану дій щодо впровадження принципів академічної доброчесності  в студентське середовище прошу доповісти про них на засіданні ректорату та Адмінради.

Голова ради з питань розвитку університету В. Й. Котовський

Гіпсові макети меморіальних дошок Борису Євгеновичу Патону та Віктору Григоровичу Бар'яхтару готові. Дошка Борисові Патону буде бронзовою. Дошку Вікторові Бар'яхтару буде виготовлено з каменю та бронзи. Автор обох скульптор – Олександр Кузьмін. Кошториси на них є. Будемо думати, як їх оплачувати. Щодо пам'ятника Борисові Патону, то у нас відбулася розмова зі скульптором Анатолієм Валієвим, у нього вже є певні  напрацювання, і ближчим часом буде готовий і попередній кошторис, щоб робота могла рухатися далі. 

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Ми успішно підключилися до зовнішньої програми обміну документами. За допомогою цієї програми вже було надіслано два листа до МОН та казначейства. Є посилання на перелік організацій і закладів, які вже підключено до цієї програми, – їх понад 2700.  Тож документи відтепер можна передавати не лише звичайною чи електронною поштою, а й за допомогою цієї системи. Це робитиме загальний відділ.

Запитання М.З.Згуровського

Упродовж двох останніх тижнів я зустрічався з керівниками деяких факультетів. Практично у всіх одне побажання – збільшити кількість робочих місць, підключених до «Мегаполісу», щоб програмою могли користуватися ще й хоча б завідувачі кафедр. Бо на факультетах є по одному-два робочих місця, якими не охоплені ті керівники, від яких залежить дуже багато. Ми сьогодні маємо скільки таких робочих місць загалом?

М. О. Мазур

Встановлено 149 місць і одне маємо в запасі. Минулого тижня було оголошено тендер на додаткову закупівлю 615 робочих місць.

Запитання М.З.Згуровського

Ми охопимо ними всіх завідувачів кафедр? Кожен з них повинен мати можливість працювати в програмі.

М. О. Мазур

Поки що буде охоплено приблизно половину завідувачів кафедр. На жаль, ми обмежені коштами. Одне робоче місце коштує 3000 гривень.

М.З.Згуровський

Кошти коштами, але це питання слід вирішити. Людмило Григорівно Субботіна, проаналізуйте його. Для нас важлива якість. Якщо робота буде якісною, будуть і кошти. А якщо значна  частина підрозділів залишиться поза загальною системою, матимемо низку проблем, у тому числі й фінансових. Це пов'язані речі. Тож має бути чіткий план, коли ми охопимо всю адміністративну систему університету.

М. О. Мазур

Думаю, до весни ми зможемо це зробити.

Голова  об'єднаного  профкому М. О. Безуглий

Окрім поточних справ, надаємо багато консультацій, роз'яснень, відповідей на звернення з питань участі у конкурсних процедурах на посади НПП, оскільки вимоги до викладачів щодо їх відповідності освітнім програмам є дуже високими.

Голова профкому студентів Ігор Степанюк

На минулому тижні взяли участь у роботі низки комісій. Окрім того, у дистанційному режимі  провели низку заходів, присвячених Дню студента.

М.З.Згуровський

Прошу представників студентського профкому та Студентської ради взяти участь у роботі комісії з вивчення роботи КПІ-Телекому. Потрібно не просто формально взяти участь у її роботі, а дослідити і дати пропозиції, які кроки ми маємо зробити, щоб у нас був якісний Інтернет і надавалися якісні послуги. 

Виконувач обов'язків голови Студради університету Назар Булавко

Окрім поточної роботи, включаємося в роботу комісій, про які вже йшла мова, в тому числі й комісію щодо роботи КПІ-Телекому.

М.З.Згуровський

Для нас ця остання комісія дуже важлива. Адже забезпечення наявності дешевого і якісного Інтернету є ключовим завданням, особливо у цей час. Поки що він не такий. Слід зрозуміти, які там є системні проблеми і що потрібно зробити, щоб ми отримували якісні послуги, оскільки сьогодні це один з головних наших інструментів і без нього наша робота може бути паралізованою.  І в комісії мають бути й представники студентства.