25 вересня 2020 р. відбулось урочисте нагородження лауреатів Премією Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва (номінація – наукові досягнення). Серед нагороджених і асистент кафедри технології електрохімічних виробництв КПІ ім. Ігоря Сікорського Дмитро Юрійович Ущаповський.

Відзнаку Д.Ю. Ущаповський отримав за плідну наукову роботу з проблем електрохімічних способів утилізації промислових металовмісних відходів та захисту металофонду України, результати якої знайшли відображення у більш ніж 50 наукових публікаціях, серед яких  11 статей у фахових та закордонних виданнях. у його доробку 3 патенти на корисну модель та понад 40 тез доповідей на міжнародних наукових конференціях різного рівня.

Дмитро Юрійович – вихованець Київської політехніки, у 2013 р. отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю "Технічна електрохімія", у 2017 р. під науковим керівництвом завідувачки кафедри ТЕХВ проф. Ольги Володимирівни Лінючевої захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Нині Дмитро Ущаповський проводить наукову роботу за напрямами: вилучення та регенерація міді з відпрацьованих промислових нітратовмісних розчинів методом електроекстракції; дослідження корозійної поведінки та каталітичної активності продуктів корозії блискучих нікелевих покриттів.

Д.Ю. Ущаповський працює асистентом кафедри технології електрохімічних виробництв ХТФ з 2016 року, користується авторитетом серед співробітників та студентів. Зокрема, його організаційна діяльність як молодого викладача пов'язана із влаштуванням та підготовкою до проведення практики студентів кафедри технології електрохімічних виробництв.

Він є переможцем університетського конкурсу "Молодий викладач-дослідник" у 2018 та 2019 рр. Заняття з дисциплін "Гальванопластика" і "Технологія нанесення неметалевих покриттів та виробництво плат друкованого монтажу", які проводить Дмитро Ущаповський, тісно пов'язані з тематикою його наукових досліджень.

Дмитро Ущаповський висловлює глибоку вдячність усім викладачам та співробітникам кафедри технології електрохімічних виробництв, хто сприяв його становленню як молодого науковця, зокрема Ользі Володимирівні Лінючевій, Маргариті Іванівні Донченко, Інні Сергіївні Погребовій, Тетяні Іванівні Мотронюк, Михайлу Володимировичу Бику, Леоніду Андрійовичу Яцюку, Юрію Федоровичу Фатєєву, Олексію Володимировичу Косогіну, Світлані Василівні Фроленковій, Олександру Івановичу Букету. Він упевнено дивиться у майбутнє, попереду – цікава робота та нові досягнення і відкриття.

За інф. кафедри технології електрохімічних виробництв

Дата події