Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 20 липня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі. Головував на ньому ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровський. На початку засідання Ректор від імені ректорату привітав працівників Департаменту економіки і фінансів з Днем бухгалтера.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Завершено оформлення впровадження системи формульного фінансування підрозділів: видано наказ і затверджено відповідні Положення.

Відповідно до положення у нас 80% базове фінансування, так як це передбачено  МОН  відповідно до приведеного контингенту, доведено до факультетів і там обговорено. Жодного питання не маємо. 20% розраховане фінансування. Підрозділи отримали як мінімум 15% і як максимум – 25%.

Відповідні фонди фінансування, розраховані за показниками, доведені до підрозділів.

Зараз ми надамо коментар на сайті КПІ для того, щоб кожний керівник підрозділу міг перевірити, як відбувався розрахунок. Усі відповідні фонди розподілені, доведені до підрозділів, ведеться прямий діалог з кожним керівником підрозділу.

Конкурсна комісія з банків визначила переможців: Приват, Ощад, Альфа, КредіАгріколь, Укргаз і розподілені квоти відповідно до їх рейтингів.

Щотижневі зауваження за результатами моніторингу інформресурсів направлені на цей раз на всі кафедри, а не тільки на факультети.

Впровадження Електронного документообігу: завершено навчання користувачів і ведеться тестування в робочому режимі. До 1 вересня 2020 р. система буде введена в обіг.

Освітній процес

Завершення сесії, йде оформлення наказів – перехідних і на відрахування.

У цьому році у нас вперше 8 тисяч студентів взяли участь у проведенні аналізу опитування «Викладач очима студентів» з відображенням результатів у рейтингу НПП.

Завершено завантаження робочих навчальних планів (більше 1000) до ЄДЕБО.

Завершено узгодження положень про підготовку PhD і докторів наук.

Формування розкладів занять з урахуванням днів для вибіркових дисциплін, а також з можливістю змішаної та дистанційної технологій.

Приймальна комісія

Сформовано і подано до МОН заявку та пакет документів для участі в конкурсі виконавців держзамовлення. 8 липня КМУ прийняв Постанову про формування держзамовлення і на виконання цієї Постанови здійснювався набір заявок.

Відповідно до нового Закону України «Про прийом абітурієнтів з тимчасово окупованих територій» (далі ТОТ) здійснюється комплекс заходів зі створення в університеті освітніх центрів «Крим-Україна» і «Донбас-Україна» для організації прийому абітурієнтів з ТОТ. Нам треба  організувати вступні випробування, причому з української мови та історії – на базі шкіл, а з математики – це власне фахове випробування. Орієнтовна квота у нас близько 400-500 абітурієнтів – це досить суттєвий внесок у цю роботу.

Уточнено склад предметних комісій і розклад вступних іспитів до аспірантури.

У зв’язку із затримкою дозволу видавати Запрошення для іноземних громадян-кандидатів на навчання, на сьогодні в нас зараховано 34 особи (бакалаврат – 26 осіб, магістратура – 2, Ph.D. – 6). Набір іноземців на навчання продовжується.

М. З. Згуровський

Прошу додатково розробити додаток до Положення про методику розподілу коштів підрозділів та окремий розділ на сайті університету, в якому будуть чітко надані пояснення людям, як вони можуть перевірити точність розрахунків. В цьому важливому питанні має бути повна прозорість. Прошу спільно з О. А. Жученком та А. А. Мельниченком доопрацювати цю частину методики і виставити у відкритому доступі. Очевидно людям має бути запропонований алгоритм, який дозволить будь-кому пройти усі кроки розрахунку коштів свого підрозділу.

Чутливим питанням є вибір банків, тому це також необхідно оприлюднити. Перш за все вказати склад тендерної комісії, яка розглядала перелік заявок банків, критерії, за якими тендерна комісія відібрала банки для подальшого обслуговування.

Ю. І. Якименко

Тендерна комісія з конкурсу банків була створена за участі студентів.

М. З. Згуровський

Добре. Тому склад цієї комісії, критерії, показники, за якими розглядалися кандидати на обслуговування університету, і результати – все це має бути оприлюднено.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Протягом тижня здійснювалося погодження з органами студентського самоврядування і департаментами та подання до підпису базового документа, що регулює освітній процес – Положення про організацію освітнього процесу. Також пройшли коректорську обробку і підготовлені до погодження і підписання низка інших Положень, що ухвалені Вченою радою. Серед них: Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського, Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Положення про екзаменаційну комісію та атестацію тощо.

Погоджено та передано на підпис Положення про внутрішню сертифікацію веб-ресурсів університету.

Продовжувалася робота над складанням розкладів занять на перший семестр 2020/21 навчального року (найбільша складність у підготовці розкладів пов’язана з узгодженням окремих днів для проведення вибіркових дисциплін).

Проводимо спільно з підрозділами опрацювання рекомендацій і зауважень, які надходять під час громадського обговорення освітніх програм підготовки докторів філософії.

Продовжувалася взаємодія з НАЗЯВО щодо висновків ГЕР з акредитації освітньої програми "Врегулювання конфліктів та медіація". Крім того, проводимо консультування гарантів освітніх програм, які проходитимуть акредитацію восени.

Внесені зміни до розкладу вступних іспитів за спеціальностями у зв’язку зі змінами складу предметних екзаменаційних комісій зі вступних іспитів до аспірантури за спеціальностями. З 2020 року вступний іспит за відповідною спеціальністю прийматиме в зазначений час одна (спільна) предметна комісія під головуванням гаранта ОНП доктора філософії.

Також триває опрацювання (перевірка) документів, поданих до вступу до аспірантури.

Підготовлені та видані накази про відрахування 2-х аспірантів, які достроково захистили дисертації доктора філософії та проведена одноразова виплата залишку стипендії аспірантів відповідно до чинного законодавства.

Проводилася робота щодо приведення у відповідність штатного розпису КБІС до покладених на нього завдань. Наразі КБІС доопрацьовує модуль рейтинг НПП для внесення відповідних змін і надання можливостей його заповнювати викладачами.

Взято участь у роботі  Комісії по визначенню банків.

Спільно з проректором Сидоренком та директором ММІ Бобирем М. І. взято участь в онлайн зустрічі з Послом Кореї в Україні Лі Чергу та керівництвом корейського коледжу ліфтів щодо майбутньої співпраці.

Начальник відділу ДНВР Н. М. Пожарська

Стипендія

Підготовлено та передано до МОН пакет документів зі списками кандидатів на іменні стипендії на наступний навчальний семестр.

Спільно з ДЕФ забезпечуємо своєчасну виплату стипендії за результатами літнього семестрового контролю.

Здобувачі вищої освіти поінформовані про можливості взяти участь у:

 • літньому таборі від Фонду Віктора Пінчука та у
 • програмі "Насіння для майбутнього" від компанії Хуавей.

Проведено засідання стипендіальної комісії університету. Взяли участь у комісії щодо вибору банків для нарахування стипендії.

Навчально-виховна робота

Спільно з відділом академічної мобільності ведеться робота над проектом Положення про визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, при участі в програмах мобільності, вступі на основі диплому молодшого спеціаліста, при відшкодуванні коштів тощо.

Розроблено та погоджено з ДЕФ та Приймальною комісією накази та форми бланків щодо відшкодування коштів, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців для студентів, зарахованих у 2020 році.                                                                            

Виділено основні питання та коментарі до можливих змін до Положення про організацію освітнього процесу після узгодження і затвердження положень, які його деталізують.

Доопрацювання отриманого від юридичного управління Положення про Деканат.

Профорієнтація

Завершена робота над Каталогом вступника. Проведено його анонс на каналах для вступників https://t.me/vstup_kpi/309, на сайті університету, а також зроблено розсилку на електронні адреси вступників за сформованою за рік базою.

Анонсовано Youtube канал  «Вступ до КПІ» на інформаційних ресурсах університету.

У рамках співпраці з Приймальною комісією щодо інформаційного забезпечення вступної кампанії та оперативного реагування на запити вступників на цьому тижні заплановано проведення майстер-класу щодо роз’яснення відповідальним за соцмережі особливостей вступної кампанії 2020.

Запустили в соціальних мережах флешмоб «Твій перший пріоритет КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Працевлаштування

Продовжується робота з визначення критеріальних вимог до наших випускників. Станом на 17 липня проаналізовано сайти наших партнерів (68 сайтів компаній) та сайти інтернет-ресурсів work.ua, rabota.ua. Опрацьовано дані з 12 спеціальностей (освітніх програм): 121, 122, 142, 231, 054, 227, 162, 104, 101, 172, 023, 184. Формат узгоджено з ДЯОП.

Організаційна робота

Ведеться планування комплексу заходів для першокурсників з урахуванням умов карантину.

Для легкого орієнтування майбутньому першокурснику в можливостях, які надає університет для самореалізації та творчої роботи в позанавчальний час, розроблено комплекс постів-гайдів, анонс яких стартує з понеділка. 

Центр консолідації студентів

Супровід та контроль за процесом оформлення та підписання відповідної документації з компанією, яка пройшла тендер для проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру консолідації студентів.

Перевірка технічного стану музичної техніки, що знаходиться на балансі Центру.

Соціальна служба

Студенти продовжують користуватися послугами психолога впродовж канікул. Протягом тижня психологи надали 10 індивідуальних психологічних консультацій.

Проректор з наукової  роботи В. А. Пасічник

На виконання рішень Вченої ради КПІ

Підписаний Наказ №2/79 від 13.07.2020 р. «Про створення комісії з оцінювання складу і стану наукового об’єкту "Комплекс експериментальних стендів для досліджень та випробувань виробів космічної техніки" КПІ ім. Ігоря Сікорського, який претендує на надання йому статусу такого, що становить національне надбання».

На виконання рішень Координаційної ради КПІ

Станом на 14.07.2020 р. на конкурс МОН України спільних українсько-французьких проектів відправлено 4 проєктні пропозиції: ІХФ (М.Д. Гомеля), ХТФ (О.В. Миронюк,
Г.В. Сокольський ), ІФФ (В.Ж. Шемет).

Проведено нараду представників ДІТТ, помічника ректора з питань комерціалізації науково-технічних розробок П.М. Цибульова та голови Експертної комісії з комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності С.В. Войтка щодо доопрацювання методики визначення рейтингу заявок на ОПІВ, які подаються у відділ ТТ. За результатами визначено остаточний варіант «Повідомлення про створення ОПІВ», доопрацьовано електронну форму повідомлення та автоматизовано розподіл заявок на три групи.

На виконання доручень ректора

16.07.2020 р. підготовлено та проведено круглий стіл з керівниками видань університету та співробітників НТБ щодо обміну досвідом входження журналів до Scopus та WoS. У круглому столі взяли участь 22 особи. Дискусія тривала 2 години. З цікавим виступом взяла участь Н. С. Саєнко. Для тих, хто не зміг взяти участь, підготовлена стенограма круглого столу, яка буде розіслана у підрозділи. НДЧ спільно з співголовою Координаційної ради КПІ М. Ю. Ільченком готуємо низку заходів щодо удосконалення діяльності наукових видань університету.

Проведено зустріч робочої групи з питань участі представників КПІ ім. Ігоря Сікорського в системі Prozorro (О. Акімова, О. Юрчишин, В. Льовін). Прийнято рішення щодо використання як основного майданчика для здійснення електронних торгів робочою групою zakupki.prom.ua. Два факультети вже відгукнулись і виявили зацікавленість щодо їх участі в системі (ІЕЕ, ТЕФ).

Взаємодія зі структурними підрозділами КПІ

Спільно з проректором С. І. Сидоренком та представниками ДМС  провели зустріч з деканами ФПМ, ФБМІ стосовно посилення міжнародної проєктно-грантової діяльності, а також про посилення роботи наукових груп у системі електронних закупівель Prozorro.

Взаємодія із зовнішніми партнерами

13.07.2020 р. підготовлено та відправлено до СБУ список кандидатур від КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо участі у роботі Комісії з проведення внутрішнього аудиту ДКР "Дзвін-АС".

13.07.2020 р. підготовлено та проведено відеоконференцію з фахівцями ДКАУ щодо опрацювання «Вимог до космічної системи».

14.07.2020 р. підготовлено та проведено нараду з представниками НАБУ щодо виконання спільних НДР та ДКР (ФЕЛ, РТФ, ІТС). Визначено напрями наукової тематики та відповідальні за кожним з напрямів, розпочато роботу з підготовки Угоди про співпрацю.

З деканами та директорами університету узгоджена заявка факультетів/інститутів, як профільних, щодо участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в період 2020-2023 рр. Пропозиції надіслано до МОН України.

15.07.2020 р. взяв участь в роботі Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інноватики, на якому розглядався законопроєкт стосовно Наукового парку «Київська Політехніка». Законопроєкт не підтримано і відправлено на доопрацювання.

Ключові завдання на наступний тиждень

Підготовка до запланованих у період 20-24.07.2020 2-х візитів до КПІ.

Активізація роботи з керівниками структурних підрозділів та наукових груп стосовно участі в системі Prozorro як виконавців.

Підготовка збірки проєктів від КПІ на НФДУ та оформлення авторського права на твір.

Опрацювання матеріалів «Google-форми № 2» щодо планів участі науковців у Конкурсі бюджетних тем МОН України.

Переведення сайта science.kpi.ua на нову платформу (підготовча робота завершена).

Участь у закритій нараді в ДКАУ щодо виконання спільної наукової тематики
(Пасічник В. А., Ільченко М. Ю., Пуха С. П., Сидоренко Ю. М.).

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Постійна комісія з атестації наукових кадрів Вченої ради університету разом із
проф. В. Б. Струтинським напрацювала першу редакцію пропозицій та зауважень до окремих питань принципового характеру, що наявні у виставлених НАЗЯВО для громадського обговорення «Порядку призначення наукових ступенів» та «Положенні про акредитацію спеціалізованих Вчених рад». Досить розлогі документи. За цей тиждень вдалось напрацювати 20 пропозицій та зауважень. Текст передано членам ректорату Ю. І. Якименку, В. А. Пасічнику, А. А. Мельниченку для можливого доопрацювання та погодження з наступним затвердженням на ректораті. Цю роботу треба виконати до 17 серпня 2020 р. Це основні нормативні документи, на базі яких будуть вестись захисти дисертацій і організація роботи спеціалізованих рад.

У порядку виконання доручень ректора щодо підсилення та конкретизації взаємодії з редакторами наукових видань, 16 липня В. А. Пасічником, М. Ю. Ільченком за участі голови комісії з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету О. В. Лінючeвої проведено Круглий стіл з питань просування наукових видань університету до світових наукометричних баз Scopus і WOS. Проаналізовано досвід редакцій чотирьох журналів університетів, які включені до категорії «А» фахових видань України. Особливо корисними для учасників наради були поради з досвіду факультету лінгвістики, журнал якого за 5 років став кращим міжнародним виданням України за своїм науковим напрямом [Advanced Education (Новітня освіта)]. За підсумками дискусії напрацьовуються та узагальнюються рекомендації для практичної діяльності редакцій інших журналів з метою створення ними умов, за яких можна претендувати на долучення до зазначених наукометричних баз.

М. З. Згуровський

Мова йде не про журнал, головним редактором якого є Н. С. Саєнко. Їй потрібно дякувати. Мова йде про десятки інших видань, не кращих, які роками не можуть підвищити свій статус.

М. Ю. Ільченко

Маючи зараз взірець, ми можемо далі працювати з іншими виданнями. Це буде відбуватися в індивідуальному режимі, враховуючи відпускний період.

М. З. Згуровський

Погоджуюся. Віталію Анатолійовичу, коли ви мені покажете графік персональних зустрічей з кожним головним редактором і по кожному виданню ті недоліки, які треба виправляти?

В. А. Пасічник

Ми цю роботу розпочинаємо буквально на цьому тижні. Ця дискусія була дуже корисною на мій погляд, для розуміння оцінки видання. Є деякі моменти, які не були для нас очевидними. Вони є інколи місцями технологічними, але без їх вирішення і без такого аналізу ми не досягнемо результатів. Ця дискусія, я вважаю, була продуктивною, і тепер саме вона нам дозволить побачити ті моменти, контрольні точки показників, які потрібно опрацювати. Включаємось в роботу з головними редакторами цього тижня. Думаю, потрібно два-три дні, щоб визначити сам графік для спілкування з редакторами.

М. З. Згуровський

Зараз ця проблема стає дуже актуальною, тому що залежно від результатів цитування праць наших науковців, ми будемо отримувати фінансування за новою формулою і будемо отримувати певну репутацію в суспільстві. А що таке репутація? Репутація – це наші абітурієнти, які будуть вирішувати, чи до нас прийти, чи до інших університетів. Це зв’язки з промисловістю, з партнерами, з якими ми маємо працювати.

Продовження виступу М. Ю. Ільченка

Важливими є рішення Уряду та нашого Міністерства, виконання яких в університеті потребуватиме фахової підготовки та відповідної організації:

- 15 липня КМ України дозволено спеціалізованим вченим радам проводити засідання у форматі відеозв´язку зі здійсненням таємного голосування з використанням програмного забезпечення, яке обирає сама рада; у нас в портфелі 25 докторських і близько 80 кандидатських дисертацій і ми зможемо цей портфель розвантажувати;

- 17 липня МОН України повідомлено про підготовку ним наказу з конкретними датами проведення державної атестації наукових напрямів університетів до кінця осені.

Ключові пріоритети наступного тижня – це участь у підготовці до якісної презентації пілотних наукових проєктів університету на зустрічі з т.в.о. міністра С. М. Шкарлетом, а також – у нараді в ДКАУ стосовно започаткування нового наукового проєкту з космічної тематики по конкретному апарату.

М. З. Згуровський

Михайле Юхимовичу, Віталію Анатолійовичу, надійшов дуже фундаментальний лист від С. П. Пухи про організацію наукових лабораторій в університеті, про організацію науки. Я розписав цей лист на вас і проситиму глибоко вникнути в суть пропозицій. Вони від людини, яка не засиділася в кабінетах, а безпосередньо і постійно виконує наукові проекти, і думка цієї людини для нас є дуже важливою. Прошу взяти до роботи.

М. Ю. Ільченко

У нас було декілька зустрічей з Сергієм Петровичем, і цей лист якраз народився в результаті отакої розмови. Ми все це розуміємо і хотіли би по суті підтримати те, що там викладено.

М. З. Згуровський

Давайте поставимося до цих пропозицій як до загальносистемних. І те, що ми зможемо зробити з позитивних речей, давайте спробуємо зробити.

Проректор з міжнародного  співробітництва С. І. Сидоренко

Особливості організації роботи ДМС у цей період

У зв′язку із дорученням Департаменту міжнародного співробітництва "підійти по-новому" до організації прийому іноземних громадян на навчання в КПІ – керівництвом ДМС прийнято рішення перегрупувати на період липень-вересень співробітників ДМС, створити робочу групу, яка має збільшити кількість іноземних громадян на навчанні в КПІ вже в цьому році.

Міжнародні контакти

Відбулася зустріч ректора М.З. Згуровського з Надзвичайним і Повноважним Послом КНР в Україні паном Фань Сяньжуном. Сторони обговорили результати останніх років партнерства й домовилися про подальшу роботу в рамках «Комплексної програми співпраці КПІ з партнерами в Китаї на новому етапі», що її схвалено торік.

Серед пріоритетів: авіаційні, космічні, інформаційні та біотехнології, кібербезпека, чиста вода, нові матеріали, підготовка в КПІ фахівців для Китаю х цих та інших найактуальніших напрямів світової науки.

Планується створення спільної Українсько-Китайської лабораторії космічних досліджень як міжнародної відкритої платформи для розвитку співпраці Китаю та України в цій галузі; першим спільним проєктом має стати біосат для дослідження глибокого космосу.

Важливим проєктом є створення Науково-дослідного інституту КПІ в місті Чунцін як структури, яка покращить співпрацю КПІ із партнерами в Китаї в сфері науки, технологій і інновацій. Буде продовжена співпраця КПІ та Океанографічного університету Китаю щодо заснування в КПІ Інституту Конфуція.

«Уряд Китаю надає великого значення співпраці наших країн у галузях освіти, науки й техніки. Україна має потужну базу в цій сфері, а Ваш інститут посідає лідерську позицію», – відзначив пан Фань Сяньжун.

За результатами розмови Послу Фань Сяньжуну направлено лист вдячності ректора КПІ та запрошення відвідати КПІ, ознайомитись з його історією і сьогоденням, виступити перед студентами.

Матеріали щодо проєкту створення Науково-дослідного інституту КПІ в місті Чунцін на прохання Посла Фань Сяньжуна передані його помічникам.

За результатами розмови готуються й інші матеріали до Посольства КНР в Україні, які можуть бути корисними для розвитку співпраці КПІ з партнерами в Китаї, наприклад, – пропозиції щодо збільшення кількості китайських громадян, які навчаються в КПІ.

14 липня відбувся урочистий захід вручення свідоцтв Київського відділення корпорації «Boeing» першим 19-ти слухачам дуальної програми підготовки інженерів "КПІ – Київське відділення корпорації «Boeing»".

На 27 липня 2020 року з 12:00 готується урочистий захід «Презентація оновлених експозицій Київського відділення корпорації «Boeing», групи компаній «Прогрестех», Державного підприємства «Антонов», ТОВ «Аеропракт» в Державному політехнічному музеї України при КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Результативно завершено перемовини, розпочаті в квітні-червні, і проводяться заходи щодо реалізації досягнутих домовленостей:

У рамках міжнародного проєкту створення «Академії Хуавей Україна в КПІ»  14 липня відбулась урочиста церемонія підписання Угоди з компанією «Huawei Ukraine LLC» [«Huawei Authorized Information and Network Academy (HAINA) Signing Ceremony»].

Ця Угода відкриває можливості здійснити подальші кроки щодо реалізації цього проєкту: схвалення концепції діяльності, затвердження навчальних програм, набір викладачів і слухачів, інші необхідні заходи.

Продовжувалися перемовини з університетами і організаціями інших країн і готуються нові перемовини.

На реалізацію домовленостей, досягнутих із колишнім Послом Кореї в Україні паном Лі Янгу щодо організації в КПІ школи з підготовки спеціалістів по ремонту ескалаторів і ліфтів, корейська сторона має визначитись: хто буде представляти пана Лі Янгу і корпорацію "Samsung", яка буде фінансувати проєкт, в подальших перемовинах з КПІ щодо змістовної частини запропонованого проєкту і його фінансового наповнення.

За участі А. А. Мельниченка, М. І. Бобиря, керівників ДМС відбулася он-лайн зустріч із Послом Кореї в Україні минулих років паном Лі Янгу та керівниками корейського коледжу ліфтів. Обговорювалась модель діяльності корейської школи ліфтів – як приклад для школи ліфтів, яка може бути заснована в КПІ. Ця модель може бути реалізована в КПІ через освітню програму за такими формами організації навчального процесу:

1. Підвищення кваліфікації.

2. Друга (бакалаврська) освіта.

3. Сертифікаційні програми з дисциплінами за вибором.

У перспективі, крім освітнього складника, школа ліфтів КПІ зможе зайнятися розробкою ліфтових господарств четвертого покоління, що є частиною проєктів (Smart City).

Сторони продовжать консультації, вивчать потреби ринку праці в Україні в фахівцях, яких навчатиме школа ліфтів КПІ, а наміри сторін будуть закріплені у відповідному меморандумі, що вже готується. Фінансування проєкту здійснить корпорація "Samsung".

Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

Пройшла зустріч проректорів В. А. Пасічника  та С. І. Сидоренка із провідними вченими ФПМат на чолі з деканом проф. І. А. Дичкою, ФБМІ на чолі з деканом проф. В. Б. Максименком, присвячена розгортанню в цих трьох підрозділах міжнародної проєктно-грантової діяльності – в цілому та підготовки до участі в новій Програмі ЄС "Горизонт Європа" зокрема.

Розглянуто першочергові заходи, які – за ініціативою двох проректорів – мають здійснити декани факультетів, директори інститутів на забезпечення виконання завдань Стратегії.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського запроваджується новий веб-сервіс на підтримку міжнародної проєктно-грантової діяльності – «Інформаційна платформа можливостей міжнародних проєктно-грантових програм» ("Міжнародна мозаїка"), презентація якого відбулася на минулому тижні. Сервіс запроваджується для гарантів магістерських та PhD освітніх програм, керівників наукових груп, проєктних менеджерів.

Інформаційними одиницями (елементами “мозаїки”) є інформація про пропозиції міжнародних грантових програм з можливістю прямого звернення до веб-сайтів цих програм, до актуальних оголошень, з доступом до навчально-методичних та допоміжних матеріалів, до он-лайн консультацій, до рубрики “Типові запитання і відповіді авторів проєктних заявок”, до телеграм-каналів ДМС, національних контактних пунктів КПІ програми ЄС "Горизонт Європа".

Розвиток нормативної бази університету в міжнародній сфері

Завершена робота над договором, який має закріпити результати проведених переговорів із компанією «Zhejiang Xipei Education Co. Ltd.», КНР, щодо реалізації освітнього процесу в КНР за програмами Підготовчого відділення для іноземних громадян Центру міжнародної освіти. Договір надається на підпис ректору.

Робота щодо організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ

Міністерство освіти і науки України дозволило з минулого тижня видавати запрошення іноземним громадянам на навчання в Україні.

Станом на 17 липня характеристики вступної компанії такі:

Уже вступили на І (26) та V (2) курси, до аспірантури (6) – всього 34 іноземця; видано запрошень: на вступ до бакалаврату – 7, на ПВІ – 1.

Порівняно з минулим роком кількість вступників зменшилась (відповідно: вступили 46 та було видано запрошень 72). Проте потрібно враховувати, що запрошення дозволено видавати лише на минулому тижні.

Для розгортання заходів щодо посилення вже в цьому році організації набору іноземних громадян на навчання в КПІ керівники ДМС (за участі Б.І. Дуди) провели консультації із директором Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО) Оленою Шаповаловою.

Отримали важливі поради і роз′яснення, у відповідності до яких ДМС вже з минулого тижня розпочав практичні дії з метою покращення ситуації вже в цьому році.

Спільно з В. О. Ковалем та за координації першого проректора Ю. І. Якименка формується перелік першочергових заходів, а також заходів на перспективу, які необхідно здійснити для зміни на краще ситуації з набором іноземних громадян на навчання в КПІ.

Серед таких першочергових заходів:

1. Спільно із "Медіалабораторією КПІ" (М. М. Перестюк) протягом тижня було суттєво посилено іміджеве представлення університету в ресурсах, які спрямовані на абітурієнтів – іноземних громадян у багатьох країнах світу: в ресурсах Посольств України в зарубіжних країнах та Посольств зарубіжних країн у Києві, на порталі Українського державного центру міжнародної освіти (за сприяння О. О. Шаповалової).

Ця робота буде продовжена у липні-серпні 2020 року.

2. Запрошення до взаємодії з КПІ (на безоплатній основі) агенцій, які вже позитивно проявили себе в організації набору іноземних громадян на навчання в технічні університети України (перша презентаційна зустріч з групою таких компаній запланована на цей тиждень).

3. Визначення країн, з якими вже зараз можна провести потужну інформаційно-іміджеву компанію та які є перспективними для навчання їх громадян в КПІ (це Туреччина, Іран, Китай, В′єтнам, Єгипет, Пакистан, Індія, Туніс, Марокко, Нігерія, Перу, Еквадор, Аргентина, Бразилія).

4. Протягом наступних двох тижнів заплановано провести зустрічі з представниками Посольств цих країн на предмет взаємодії з питань набору іноземних громадян на навчання в КПІ.

5. Розпочато переговори з посольствами України в тих зарубіжних країнах, взаємодія з якими може вважатися перспективною щодо можливого обсягу контингенту громадян цих країн на навчання в КПІ.

Із ключових проблем, які потрібно вирішити якнайшвидше, відзначимо проблему більш комфортних умов проживання іноземних громадян (з диференціацією ціни за житло різних рівнів комфортності) та доведення оплати праці за викладання іноземним студентам, безпосередньо до тих викладачів, хто працює з іноземцями.

М. З. Згуровський

Сергію Івановичу, дякую. Коли ми проведемо нараду за вашої участі та за участі Володимира Олександровича Коваля, голови комісії Вченої Ради з міжнародних зв’язків Варламова, можливо, ще когось, з питань вдосконалення роботи з іноземними студентами?

С. І. Сидоренко

Ми хотіли сьогодні порадитися з Юрієм Івановичем і завтра будемо готові зранку в будь-який час прийти з пропозиціями.

М. З. Згуровський

Прошу підготувати аналіз стану за цим напрямом і пропозиції з його вдосконалення.

С. І. Сидоренко 

Вони написані, але хочемо порадитися з Юрієм Івановичем сьогодні.

М. З. Згуровський

Добре. Тоді плануємо на завтра на 12:30. Домовилися, дякую.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Шановні колеги, доповідаю результати роботи наших колег протягом минулого тижня.

Господарська робота

Протягом тижня працювали з деканами/директорами факультетів/інститутів та з відповідальними за протипожежну безпеку в Університеті по тих будівлях, де є приписи від ДСНС без позовних заяв до суду щодо їх усунення до початку нового навчального року та розпочали оновлювати наглядну інформацію щодо пожежної безпеки в усіх будівлях Університету (інструкції, плани та шляхи евакуації, вказівники).

Продовжуємо виконувати проектні роботи з розробки та подальшого встановлення автоматичної пожежної сигналізації в 8, 15, 16 та 18-ому гуртожитках і 11, 21 та 26-ому навчальних корпусах та центрі культури та мистецтв.

Ремонтуємо та відновлюємо бруківку і пішохідні доріжки на території Університету.

Інтенсивно продовжуємо готувати кошторисну документацію щодо виконання поточних ремонтів аудиторного фонду Університету та місць для загального користування згідно із затвердженим планом на Раді з питань розвитку.

Розпочали повторну перевірку виконання робіт на факультетах/інститутах з підготовки їх матеріально-технічної бази до нового навчального року.

Продовжуємо монтаж нової ливневої системи та розпочали роботи з фарбування фасаду 6-го корпусу.

Розпочали виготовляти металеву огорожу для ситуаційного центру.

Продовжуємо ремонт теплової мережі за 15-им навчальним корпусом.

Закінчили огляд зовнішніх водопроводів на території Університету.

У скверику за музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи з укладання тротуарної плитки та закінчили монтаж підпірної стінки. Успішно запустили в роботу першу половину системи автоматичного поливу. Завезли приблизно 70 тонн родючого ґрунту та розпочали його планування. Продовжуємо кронувати дерева та прибирати схил від скверу до вулиці Політехнічної.

Біля 20-го навчального корпусу  закінчили роботи з благоустрою території навколо пам’ятника О. Г. Лелеченку.

Продовжуємо виконання другого етапу з благоустрою території біля 17-го навчального корпусу.

Закінчуємо підготовку проєкту благоустрою території за 28-им навчальним корпусом.

Розпочали підготовчі роботи з проведення дезінфекції бюветного комплексу.

Визначено перелік, кількість та форми охоронних знаків природно-заповідних об’єктів в Університеті.

Провели спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в Університеті, засобами дизінфекції з використанням розпилювальних пристроїв.

Щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях Університету дизінфікувальними та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям

Продовжуємо передавати в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти.

Надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ.

Проводимо тестування проходження службових записок на закупівлю в новій системі документообігу.

16.07 проведено тестування працівників їдальні ОК «Маяк» на Covid-19. Очікуємо результатів.

Бази відпочинку працюють в штатному режимі.

Наразі станом на 17.07.2020 р. середнє завантаження по путівках в ОК Маяк становить 48 %, в СВСТ "Сосновий" – 69%;

16.07.2020 р. в ОК «Маяк» приймали комісію від Скадовської адміністрації. Перевіряли режим роботи у карантинних обмеженнях, дотримання санітарних норм, наявність медичного персоналу, ліків, стан матеріально-технічної бази та інше.

Проводимо рекламну кампанію для баз відпочинку в соцмережах та інших інформаційних ресурсах. 

Провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Напрям безпеки

Розпочали спільно з працівниками поліції спільне навчання зі спеціальної та правової підготовки.

Продовжуємо спільне патрулювання на території Університету із поліцією та з національною гвардією.

За попередній тиждень складних правопорушень на території Університету не було виявлено.

Лише є одна неприємна новина: ви читали в новинах, шановні колеги, стався вибух на станції метро «Шулявська», в результаті якого постраждав, на жаль, наш курсант ІСЗЗІ 5-го курсу. Йому була надана перша медична допомога, наразі він знаходиться в 17-ій лікарні міста Києва.

Усі інші питання вирішуються в робочому порядку. Дякую за увагу!

М. З. Згуровський

Дякую, Вадиме Анатолійовичу! Ми не знаємо, коли розпочнемо в традиційному режимі навчальний процес – я маю на увазі роботу студентів і викладачів в аудиторіях, але, тим не менше, перед початком навчального року ми завжди здійснювали моніторинг стану навчально-наукової лабораторної бази. Це потрібно робити і зараз, незважаючи на обставини цього року для того, щоб ми розуміли, в якому стані підготовка навчальної бази, що ще треба зробити. Ще є певний час і ми можемо дещо відкоригувати. Ви вперше проходите цей цикл, тому прошу ознайомитися, як ця робота виконувалася в минулі роки, і виконати її, щоб ми мали чітке уявлення, де у нас слабкі місця і що ще треба зробити.

В. А. Кондратюк   

Домовилися, Михайле Захаровичу.

М. З. Згуровський

Усе решта – багато інших напрямів, які ви вже виконуєте. Потрібно продовжувати. Дякую!

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер
Л. Г. Субботіна

На попередньому тижні займалися такими питаннями:

Фінансування на липень за всіма бюджетними програмами отримано в повному обсязі.

Нараховано та виплачено заробітну плату за І половину липня, у тому числі відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення НПП.

Нараховуємо академічну та соціальну стипендію. Виплату академічної стипендії плануємо 24 липня, соціальної  – після отримання фінансування.

Проплата платежів через Казначейство здійснюються без затримок.

Здано консолідовану фінансову та бюджетну звітність до Державного Казначейства за І півріччя 2020 року. Звітність здана без зауважень.

Здано без зауважень щомісячну та квартальну звітність до Державної служби статистики та Державної податкової служби.

Готуємо подання розширеної консолідованої фінансової та бюджетної звітності до Міністерства освіти та науки.    

Закінчуємо оприлюднення інформації відповідно до законодавства щодо здійснення платежів університетом у ІІ кварталі на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів – Edata.

Оприлюднено щомісячну інформацію щодо отримання у червні безоплатно матеріальних цінностей та благодійних внесків.

Разом з Департаментом навчально-виховної роботи узгодили наказ та бланки щодо відшкодування коштів при повторному навчанні за рахунок коштів державного бюджету для студентів, які будуть зараховані на навчання у 2020 році. 

Взяли участь у засіданні Стипендіальної комісії.

Проведено онлайн-засідання комісії з визначення банків, які будуть обслуговувати студентів І та V курсів. За результатами засідання прийнято рішення  щодо переліку банків та розподілу кількості студентів: 

 • Ощадбанк – 1250        
 • Альфа-банк – 1250       
 • Приватбанк – 1250        
 • Креді Агріколь банк – 1250      
 • Укргазбанк – 600        
 • УкрСиббанк – 700 .                                                                            

Спільно з Департаментом організації освітнього процесу та Департаментом якості освітнього процесу завершено роботу з розподілу за формулою фонду заробітної плати науково-педагогічних працівників на 01 вересня 2020 року між кафедрами університету .

Зараз працюємо над консолідованою звітністю до Міністерства освіти, яку на цьому тижні треба здати.

Я не буду зупинятися, ми працювали разом з Департаментом навчально-виховної роботи, з Анатолієм Анатолійовичем по підготовці всіх документів щодо наказу, який ви підписували щодо відшкодування коштів при повторному навчанні за рахунок коштів державного бюджету для студентів, які будуть зараховані на навчання у 2020 році.                                                                         

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Я хочу додати до того, що сказав Вадим Анатолійович про нашого курсанта. Після цього випадку у 12-му гуртожитку Національною поліцією був проведений обшук з підозрою на тероризм. Нічого не знайдено, відповідно ця підозра не підтвердилася. А студент у задовільному стабільному стані, йому зробили операцію, зараз одужує.

Що стосується епідеміологічної ситуації у гуртожитках – 1 студент у п’ятницю ввечері мав високу температуру, ми його обстежили у медмістечку. Підозри на коронавірус немає, але ми все одно його помістили в ізолятор на два тижні, знаходиться під наглядом медиків. Усі інші студенти здорові.

Щодо ремонтів доповім, що 8 гуртожитків знаходяться на ремонті, рухаємося за нашим планом ремонтних робіт. Серед об’єктів – зазвичай місця загального користування, у 12-му гуртожитку капітальний ремонт даху, 19-ий гуртожиток   – у нас заміна на енергозберігаючі вікна.

Щодо правопорядку ситуація нормальна, порушень не зафіксовано. Дякую!

М. З. Згуровський

Дякую, Олександре Анатолійовичу! Ви дуже добре знаєте роботу під час підготовки до навчального року. Я знаю, що вона у вас організована, тому потрібно лише не знижувати рівень. Моніторинг стану і, поки є певний час, концентрація зусиль наших виконавців на приведення в порядок матеріальної бази. І, безумовно, контроль за дотриманням санітарного стану з огляду на ризики захворювань. Це найголовніші ваші завдання. Дякую.

Віталію Йосиповичу, хочу ще раз вам нагадати, що ви – голова комісії Вченої Ради з розвитку університету. Ця комісія набуває все більшого і більшого значення для діяльності КПІ. Тому ви повинні проводити постійні засідання. Питань у нас багато, і люди мають знати про роботу очолюваної вами комісії, все має бути прозоро. Я, можливо, вам би радив відкрити в телеграм-каналі сторінку комісії з розвитку університету, де ви будете висвітлювати усю поточну інформацію, або ви могли б це робити на сторінці ректорату. Також колектив університету має знати про склад вашої комісії. Ви, коли інформуєте, пишете: комісія у складі … розглянули такі питання, прийняли такі рішення, голосування таке. Це дуже чутливі питання, і люди мають максимально повно знати про їх вирішення. На це я просив би вас звернути увагу.

Інше питання, пов’язане з розвитком університету – це в частині його бази, в частині історичних пам’яток – це з вас не знімається, зрозуміло. Хочу тільки просити підготувати лист на Івана Васильовича Плачкова із запрошенням його до університету, і я сподіваюся, що він допоможе нам з фінансуванням завершення пам’ятника Леличенку.

В. Й. Котовський

Комісія з розвитку Вченої Ради функціонує, як я вже казав, у режимі, який прописаний в положенні – ми періодично збираємося і розглядаємо питання.

М. З. Згуровський

А хто про це знає?

В. Й. Котовський

По-перше, є сторінка: Рада з питань розвитку. По-друге, висвітлюється на сторінці ректорату. Останнє засідання було висвітлене в мережах, у тому числі і на сайті КПІ. В подальшому також будемо висвітлювати усі рішення, які приймаються радою щодо збільшення фінансування на видатки розвитку. А також, крім цього, рада здійснює контроль за виконанням своїх рішень. Було вже 3 засідання: 17 квітня, 21 травня і 8 липня поточного року, оформлюються відповідні протоколи. Якщо потрібно протоколи – будемо публікувати протоколи теж.

М. З. Згуровський

 Це дуже важливі питання, тому ставитися до них потрібно дуже відповідально.

В. Й. Котовський

Дякую, зрозумів. Останнє засідання було висвітлене в мережах – дуже розлоге, з коментарями. Думаю, що надалі також будемо висвітлювати.

М. З. Згуровський

Дякую. Марино Леонідівно, просимо вас.

Заступник директора з наукової роботи Науково-технічної бібліотеки М. Л. Друченко

Доброго дня. Звіт я надіслала, хочу додати до теми розвитку наших видань, що зараз з’явився сервіс для перевірки готовності наукового журналу для подачі в редакцію заявки на включення до Scopus. Наші видання проінформовані про такий сервіс, і вже 2 журнали протестували свої видання і отримали персоналізовані звіти. Бібліотека і надалі буде рекомендувати проходити такий тест, і, я сподіваюсь, це допоможе у тій важливій роботі, про яку ми сьогодні говорили – про персональні зустрічі, про зобов’язання і про виконання якихось поставлених завдань перед виданнями. Ми працюємо разом і ми готові до співпраці з цього питання.

М. З. Згуровський

Чудово. Я просив би вас тільки поновити дані про університетські видання. Ви ведете постійно таке спостереження, яка ж ситуація з кожним з них. Зараз, перед зустрічами з головними редакторами видань поновіть, будь ласка, щоб була повна інформація. Ну і зробіть короткий аналіз динаміки змін показників кожного видання: чи змінювалося щось за останні, наприклад, 5 років. Якщо нічого не покращувалося – це означає, що люди заспокоїлися і вважають, що нічого змінювати не потрібно. Якщо все-таки був певний прогрес – це вже певний показник. Це все потрібно розуміти перед зустрічами Михайла Юхимовича, Віталія Анатолійовича, представників бібліотеки з головними редакторами видань.

Продовження виступу М. Л. Друченко

 •  Надано 206 оперативних довідок (через сервіс «Бібліотекар онлайн» на сайті, е-пошту, усно, телефоном)
 • Обслуговування користувачів у приміщенні бібліотеки
 • Кількість відвідувань – 112
 • Кількість книговидач – 47
 • Кількість повернутих книг – 225
 • Кількість консультацій – 23

Сприяння публікаційній активності

Надано дослідникам 7 консультацій з питань створення профілів в ORCID, GoogleScholar, віддаленого доступу до інформаційних ресурсів, використання системи Unicheck тощо.

До електронного архіву КПІ ім. Ігоря Сікорського завантажено список публікацій науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського за ІІ квартал за даними БД Scopus. До списку увійшло 245 публікацій.

Академічна доброчесність

Здійснено налаштування параметрів для акаунтів189 відповідальних за перевірку академічних текстів в системі Unicheck, у зв’язку з нарахуванням до особистого кабінету університету 300 000 нових сторінок для проведення подальшої перевірки академічних текстів на ознаки плагіату.

Сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань

Надано 14 консультацій представникам редакцій наукових періодичних видань та оргкомітетів конференцій з питань використання платформ OJS, OCS, особливостей переходу на OJS 3.0, рекомендації щодо планування роботи редакції згідно з міжнародними стандартам, користування програмою Unicheck.

Представники бібліотеки взяли участь у засідання Круглого столу «Просування наукових видань КПІ ім. Ігоря Сікорського до наукометричних БД Scopus та Web of Science», який відбувся в онлайн-режимі16.07.2020. Під час засідання представники редакцій видань, які увійшли до категорії “А” Переліку фахових видань України, поділилися досвідом включення цих журналів до БД Web of Science. Розповіли про комплекс заходів, що здійснюються командами редакцій для того, щоб залишатися частиною цих БД. Працівникам бібліотеки ця зустріч дала можливість окреслити тематику освітніх заходів для представників редакцій, які варто організувати в дистанційному режимі з початком нового навчального року. Зокрема, запланували перемови з асоційованим редактором DOAJ, щоб провести відповідний семінар і розглянути вимоги та процедуру включення журналів до цієї платформи. Це важливо в контексті подальшого включення до міжнародних наукометричних баз даних. Також запланували нові семінари з міжнародних стилів цитування, оскільки їхнє використання виданнями є однією з вимог включення до міжнародних наукометричних БД. Відмітили, що працівникам бібліотеки варто вивчити алгоритм надсилання пристатейної бібліографії до статей з використанням сервісу Cited-byвід Crossref для підтримки Initiative for Open Citations та вирішення проблеми повноти та якості метаданих видань КПІ.

До Переліку наукових фахових видань України (останні зміни від 02.07.2020, наказ № 886) включено 21 наукове періодичне видання КПІ ім. Ігоря Сікорського: 4 видання – до категорії «А», 17 – до категорії «Б».

Повний перелік із зазначенням категорії та галузі знань оприлюднено на сайті бібліотеки

Також представникам редакцій наукових періодичних видань було надіслано інформацію про новий сервіс від ДНТБ України для перевірки готовності наукового журналу для подачі редакцією заявки на включення в базу даних Scopus. Видання «Вісник Київського політехнічного інституту. Серія Приладобудування» та «Мікросистеми, Електроніка та Акустика» вже протестували сервіс та отримали персоналізовані звіти щодо їхньої готовності. Працівники бібліотеки тримають зв’язок з редакціями інших видань, щоб розуміти, які недоліки було відмічено в персоналізованих звітах і які консультації, заходи можуть допомогти.

ElAKPI– відкритий електронний архів КПІ ім. Ігоря Сікорського

За останній тиждень в ElAKPI розміщено 134 документи, з них шляхом самоархівування – 82.

Надано 11 консультацій щодо розміщення матеріалів у ElAKPI, самоархівування тощо.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

На попередньому тижні ми завершили узгоджувати з проректорами функціональні обов’язки. Сьогодні-завтра зможемо передати вам ці документи для кінцевого затвердження. Після того, як наказ буде підписаний, ми з юридичним управлінням зможемо змінити доручення проректорам.

Також минулого тижня було проведено засідання стосовно роботи відділу кадрів, проведено роз’яснювальну роботу стосовно спілкування відділу кадрів, із проректорами Юрієм Івановичем та Анатолієм Анатолійовичем розроблено процедуру подальшої автоматизації роботи відділу кадрів. Усі інші питання в робочому порядку.

Хочу сказати, я дуже задоволена, як наша адміністрація університету працює, як ви зрозуміли і почали працювати. Нам залишилися, звичайно, декани – це трішки складніше, але ситуація розвивається дуже позитивно в плані розуміння і бажання працювати в цій програмі.

М. З. Згуровський

Не перехваліть нас. Давайте все-таки спробуємо провадити так, щоб вона реально працювала.

Голова  об’єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

Я хочу повернутись до початку ректорату. Дійсно, після того, як довели результати оформлення фінансування до кафедр, кількість звернень і від рядових викладачів, яких це торкнеться безпосередньо, і від керівників кафедр – вона є. І тому ось таке оприлюднення алгоритму розподілу – воно буде незайвим, усі ці питання мають бути зняті. Лише одне питання я хочу озвучити – це те, що більшість керівників питало: чи буде здійснений перерахунок фонду за результатами набору 1-го вересня? Цей момент також треба висвітлити, він може дещо вплинути на кількість ставок, які будуть у викладачів. Решта питань поточного характеру – реагуємо, беремо участь, допомагаємо.

Ю. І. Якименко 

Я перепрошую, Михайле Захаровичу, при формуванні фондів кафедр крім іншого  враховується базовий контингент і, відповідно, він визначає базове фінансування у розмірі 80%. Звичайно, воно може бути відкориговане за результатами  виконання плану набору. Що стосується відповідно надбавок, які даються за показники роботи – то вони коригуватися не будуть. Усі пояснення будуть до завтра видані.

М. З. Згуровський

Добре, дякую. Шановні колеги, чи є щось, що ви хотіли б доповнити? Немає. Тоді працюємо за нашим планом. Бажаю успіхів на цьому тижні і будемо проводити тематичні наради з конкретних питань. Дякую і до зустрічі!