Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 22 червня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

З-поміж питань, які обговорили учасники, особливо слід виокремити  такі.

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Працювали над оптимізацією показників діяльності (профілів) підрозділів як основи – базового показника для формування і забезпечення ефективної системи управління.

Проводили щотижневий аналіз інформаційних ресурсів підрозділів. Керівникам надіслано листи з результатами. Від сьогодні надсилатимемо, окрім аналізу Telegram-каналів, матеріали по соціальних мережах, у тому числі й по сторінках у  Facebook. Окрім цього, комісія розглядала критерії якості ресурсів. Робитимемо відповідну розсилку. 

М. З. Згуровський

Має бути доопрацьовано методику моніторингу сайтів, яка дозволить кількісно вимірювати якість інформації, що  там надається. 

Продовження виступу Ю. І. Якименка

Бюджетна  комісія: впровадження формульного фінансування підрозділів і системи надбавок керівникам  (з 1 вересня 2020 р. вона радикально змінюється); визначення банків-учасників конкурсу на карткове обслуговування, а також для розміщення депозитів; обґрунтування встановлення вартості контрактного навчання.

Впровадження ЕДО: продовження тестової експлуатації базової платформи і навчання користувачів; формування апаратного, програмного і сертифікатного забезпечення наступного етапу – захищеної системи з віддаленим доступом. Потреба в додаткових коштах буде незначною, але ця система буде повністю реалізована також у віддаленому доступі.

Освітній процес

Методрада розглянула низку важливих питань: поточні результати сесії; підготовка до нового навчального року, включаючи аспекти дистанційного навчання; затвердження Положення про організацію освітнього процесу і його додатків, Порядку підвищення кваліфікації НПП, затвердження освітніх програм і програм дисциплін, надання грифів навчальним виданням, підтримка створення навчально-наукового оздоровчого комплексу «Здоров‘я КПІ».

Що стосується сесії. «Електронний кампус» (далі – «Кампус», ЕК) відіграв свою роль на 100%. Студентів, які не задіяні в освітньому процесі через ЕК, менше 1%. Таких у нас всього 147 осіб (із них 83 – це бакалаври, 52 – магістри і 12 – аспіранти).

М. З. Згуровський

Студенти, які увійшли в цей один відсоток, – це ті студенти, які вирішили не продовжувати навчатися в КПІ?

Ю. І. Якименко

Так. Було два шляхи входження в сесію. Перший – ті, хто дав згоду. Таких було  91%. Другий – це увійти в сесію з результатами дострокового складання іспитів. Таких було 7%. А 0,8% – це студенти, які були відсутніми як такі. Їх не було допущено до сесії. Тепер по кожному з них проводиться робота. Швидше за все, це ті студенти, які припинили своє навчання і продовжувати його не планують.

М. З. Згуровський

 Анатолію Анатолійовичу Мельниченко, прошу детально вивчити і доповісти, чи можливо навчання студентів КПІ поза «Кампусом», чи ми вже дійшли до того рівня інформатизації навчального процесу, що «Кампус» стає необхідним інструментом.

Продовження виступу Ю. І. Якименка

Приймальна комісія

Внесено часткові зміни до умов прийому, пов‘язані зі змінами термінів. Готові до проведення ЄВІ для магістрів 1 та 3 липня. Участь у ньому братимуть приблизно 2000 випускників бакалаврату.

Триває прийом документів до аспірантури. Сподіваємось, що тут ситуація  виправиться: за тиждень до завершення на 290 планових місць зареєструвалося 111 претендентів,53 з них надали всі документи.

Акредитація

Отримано остаточні рішення НАЗЯВО з акредитації 7 освітніх програм, ще 3 на стадії затвердження – зі спеціальностей «Соціологія» та «Публічне управління та адміністрування». Розпочалася робота з аналізу результатів: детальний розгляд підсумків на Методраді, направлення рекомендацій щодо підготовки всім гарантам ОП. Тепер цей аналіз і підготовка до нової акредитації стає головним у нашій  роботі, включаючи останній етап внутрішньої акредитації, який проходитиме у вересні.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Протягом минулого тижня тривала напружена робота щодо підготовки пакету документів з організації освітнього процесу, їх розгляду і затвердження Методичною радою. Тиждень, який розпочався, буде присвячено  погодженню цих документів з іншими департаментами, врахуванню зауважень та підготовці до остаточного затвердження Вченою радою.

Проведено чергове засідання Комісії з внутрішньої сертифікації сайтів, на якому окрім обговорення критеріїв сертифікації, визначено шляхи вдосконалення всієї системи функціонування вебресурсів (офіційний сайт, сайти підрозділів).

Проводиться робота з удосконалення методики оцінювання Facebook-ресурсів підрозділів з урахуванням тієї специфіки, що їх має бути зорієнтовано менше на внутрішнього споживача, і більше на зовнішнього. Також розроблено рекомендації щодо адміністрування офіційних Facebook-сторінок структурних підрозділів.

Проводиться робота з прийому документів до аспірантури. Співпрацюємо з підрозділами щодо активізації цього процесу.  Є одна проблема, яка дещо стримує подання документів: ще не отримали документів про освіту наукові магістри, дипломи яких є основним документом при вступі до аспірантури.

Станом на 19.06.2020 онлайн-реєстраційну форму для вступу до аспірантури заповнили 111 осіб, а документи повним комплектом відповідно до Правил прийому подали53 особи.

Внесено  всі необхідні зміни в ЄДЕБО по аспірантах 2016, 2017, 2018 років зарахування (повністю) та 2019 року зарахування (на 60%).

Продовжуємо збирати інформацію від підрозділів щодо готовності подавати свої PhD-програми на акредитацію в наступному році. Також підготовлено список аспірантів, які планують захищатися  у 2021 році.

Центром «Соціоплюс» на замовлення НТБ розпочато опитування студентів та науково-педагогічних працівників щодо дотримання принципів академічної доброчесності.

Проведено спільну нараду з ДМС за участю директора ММІ щодо можливої реалізації освітнього проєкту на запит колишнього Посла Кореї в Україні.

У зв’язку з перенесенням початку навчального року на 21 вересня (для студентів 2020 року набору) департаментом уточнено розподіл аудиторних годин по тижнях та визначено планові потреби щодо використання аудиторного фонду для формування розкладу занять.

Триває наповнення дистанційних курсів на платформі «Sikorsky distance» відповідно до наявних планів розміщення для кожного підрозділу. Станом на минулий тиждень маємо 1515 курсів на основі Moodle та 90 на основі G suite for education. Ми пропонуємо, щоб Moodle була для нас базовою, важливішою, ніж G suite for education.

У вересні необхідно буде вирішувати питання щодо збільшення серверних потужностей. Якщо ми плануємо восени більшість лекційних занять проводити в дистанційному форматі, то можуть виникнути певні технічні проблеми.

М. З. Згуровський

Підвищення рівня цифровізації університету за всіма напрямами – це саме той напрям, у який ми маємо вкладати кошти. Якою є динаміка зростання кількості курсів, розміщених на платформі впродовж карантину?

А. А. Мельниченко

Їхня кількість збільшилася майже в 4 рази – від 400 на початку карантину до 1500 на  сьогоднішній день.

М. З. Згуровський

 Розміщення курсу на платформі «Сікорський» має відбуватися після певної експертизи. Прошу також спільно з Олексієм Анатолійовичем Жученком подумати про функції і структуру інформаційних підрозділів. Слід запропонувати  таку структуру і такий функціонал, який буде дієвим.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Навчально-виховна робота

Цього тижня закінчено екзаменаційну сесію. З 22 по 24 червня відбудеться перше перескладання заборгованостей, з 25 по 27 червня – друге. На додаткову сесію потрапило 2267 студентів, з них найбільше бакалаврів 1-го курсу – 802 особи. Порівняно з другою атестацією,3 і більше неатестацій мали майже 1000 студентів.

Усі студенти поінформовані про можливості додаткового прослуховування предмету в наступному семестрі, але вже з оплатою.

Ми намагалися це передбачити. Якщо студент уже під час сесії починає розповідати, що у нього не було Інтернету, то нині це не є вагомим аргументом.

Викладено на громадське обговорення Положення про:

 • деканат;
 • подвійний диплом;
 • відрахування, переривання навчання, переведення та поновлення;
 • врегулювання конфліктів.

Внесено пропозиції до Положення про організацію освітнього процесу.

Взяли  участь у погоджувальній нараді у першого проректора та у засіданні Методичної ради.

Спільно з дирекцією студмістечка та студентським активом розробили процедуру поселення студентів на літній період. Здійснювалася роз’яснювальна робота серед студентів через бот у Telegramта особисто.

На обговоренні перебуває процедура поселення вступників до магістратури та аспірантури.

Академічна мобільність

18 червня начальниця відділу академічної мобільності представила університет як доповідач на міжнародному вебінарі  «Вплив COVID-19 на університети» Асоціації університетів Чорноморського регіону та Мережі університетів столиць Європи UNICA. Участь у заході відбулася за підтримки ДМС.

Соціальна служба

19 червня психологи та начальник відділу взяли участь у Четвертому відкритому методологічному семінарі «Практичний психолог у вищій школі» в рамках громадського обговорення професійного стандарту практичного психолога у ЗВО. На семінарі було розглянуто такі питання:

 • нові стандарти акредитації освітніх програм та можливості впровадження психологічних служб в університетах;
 • трудові функції та нормативи роботи психолога закладу вищої освіти.

Участь у заході взяли представники близько 20 вишів України. Налагоджено співпрацю. Готуємо пропозиції до стандарту. 

Стипендіальний відділ

 • 22 червня спільно з ДЕФ забезпечили виплату академічної стипендії за червень. Двом студентам ІФФ та ІАТ були призначені стипендії від фонду Пінчука.
 • Студенту ФММ Миколі Ремінському призначено академічну стипендію Кабінету Міністрів України у ІІ семестрі 2019/20 н.р.
 • Розпочато електронний прийом документів на іменні стипендії державного рівня на наступний навчальний рік.

Працевлаштування та профорієнтація

Продовжуємо інформувати широкий загал про проєкти ТехноАРТКПІ на інформаційних ресурсах (http://surl.li/ddrr, https://technoart.kpi.ua/online та ФБ).

Звернулися з пропозицією до проректора В.А.Пасічніка здійснити аналіз та відібрати кращі проєкти для презентації на Фестивалі стартап-проєктів «Sikorsky Challenge».

 • Надіслали листи-вітання від КПІ переможцям КМАН (11 клас) та всім учасникам першого етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.
 • Створили єдину базу договорів про співпрацю. Станом на 12 червня їх кількість залишилось на тому самому рівні, що і раніше (152, з них 58 –ХТФ).
 • Викладено на громадське обговорення проєкт Положення щодо сприяння працевлаштуванню в КПІ.
 • Підготовлено та наданоу відділ акредитації рекомендації для гарантів ОП  факультетів/інститутів.
 • Робота в робочій групі щодо інформаційної політики університету. Надано пропозиції до Положення про внутрішню сертифікацію офіційних сайтів КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • У рамках аналізу ринку праці отримали  відповіді від координаторів платформи Work.ua. Кількість пропонованих технічних вакансій на ринку праці залишається великою (2018 р. – 75951, 2019 р. – 69957). Найбільш запитаними є посади інженера, розробника, технолога. Проводимо аналіз.
 • Проведено тендер по сувенірній продукції.

Протягом тижня здійснювалася консультативна робота за зверненнями студентів через бот у Telegram та студентськими організаціями.

Медичне забезпечення студентів та співробітників

КМСП – триває підписання декларацій. Здійснюємо інформаційну підтримку цього процесу. За два тижні 550 студентів підписали декларації з лікарями КМСП, які їх обслуговували раніше.

Лікарі поліклініки по вул. Янгеля продовжують видавати довідки про стан здоров’я всім студентам, що повертаються на поселення.

2. На засіданні Методради розглянуто та рекомендовано до затвердження Вченої ради рішення щодо створення ННОК «Здоров'я КПІ».   

Заплановано проведення поточного ремонту 3-го поверху студентської поліклініки та завершення ремонту 5-го поверху гуртожитку № 9. Це дозволить звільнити площі на 2-му поверсі корпусу № 31 для потреб університету.

Продовжуємо інформувати про стан самопочуття студентів та співробітників КПІ, а також про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

М. З. Згуровський

Ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що ми приділили певний час для розробки регламенту складання іспитів у дистанційній формі. Тож я би вам радив більш чітко його застосувати. Робота за інноваційними, проривними напрямами з передовими студентами, з тими, хто прагне почути нові ідеї, – це рух угору. Тому я просив би вас і ваших колег чітко розставляти пріоритети. 

Проректор з наукової  роботи В.А. Пасічник

Гарні новини

Наукові праці конференції ELNANO-2020, яка відбулась у квітні 2020,  вже проіндексовані у SCOPUS. Понад 100 науковців КПІ покращили свої наукометричні показники.

БПЛА «Spectator» пройшов модернізацію (отримав індекс М1) і поставлений на озброєння.

На виконання рішень Координаційної ради КПІ

Координація підготовки проєктів КПІ на конкурси НФД

А. Станом на 19.06.2020 на Конкурс №1 НФД «Наука для безпеки людини та суспільства» від КПІ подано:

 1. 11 проєктів (КПІ – основний виконавець): Комплексний проєкт ІПСА, СЦД, ХТФ, ІХФ, ММІ (наук. кер. М.З. Згуровський), ІТС (М.Ю.Ільченко), ФМФ (О.Ю.Горобець), ФБТ (Є.В.Кузьмінський), ІПСА (Н.Д.Панкратова), ФІОТ (С.Г.Стіренко), ФЕЛ (В.І.Тимофєєв), ФБМІ (І.Ю. Худецький), ВПІ (Т.Ю.Киричок), ФТІ (Шелестов), ФСП (П.В. Кутуєв). Одинпроєкт не було подано – РТФ (Ф.Ф. Дубровка) через те, що автори не встигли підготувати пакет документів.
 2. 2 проєкти (КПІ – співвиконавець): ФБМІ (В.Б.Максименко) спільно з ДП «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України та ХТФ (Б.Ю.Корнілович) спільно з «Інститутом сорбції та проблем ендоекології» НАН України.

Б.  Станом на 19 червня надійшло 5 пропозицій від факультетів та інститутів щодо участі в конкурсі №2 НФД «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»: ХТФ (Донцова), ІФФ (Лобода), ІТС(Захаров), ІХФ (М.Д.Гомеля). Один проєкт (ІЕЕ, Дешко) не буде подаватися, причина – не повна відповідність вимогам, виявлена НТБ. КПІ є співвиконавцем у проєкті ФМФ (Савченко), подає проєкт Інститут фізики напівпровідників ім. Є.В. Лашкарьова НАНУ.

2. Завершено перший етап підготовки до конкурсу держбюджетних робіт МОН. Плануємо включатись у детальний аналіз по двох напрямах: відповідність наукометричних показників заявленим і оцінювання перспектив наукових груп; оцінювання перспектив проєктів, які спрямовані на оборонну тематику. Статистику наведено нижче.

 1. Підрозділи через онлайн-форми надали 46 пропозицій (23 – прикладні, 12 – розробки, 11 – фундаментальні). 7 проєктів передбачають залучення організацій-співвиконавців.
 2. Колективи планують вигравати конкурси за рахунок: (20 проєктів – оборонного і подвійного призначення, 17 проєктів – за рахунок високих показників, 9 проєктів – інше, часто це поєднання першого і другого).
 3. Статистика по підрозділах: ІЕЕ – 7, ІМЗ – 4, ІТС – 2, ІХФ – 1, ММІ – 5, ПБФ – 4, РТФ – 4, ТЕФ – 7, ФБТ – 1, ФІОТ – 3, ФМФ – 2, ФПМ – 2, ФТІ – 1, ХТФ – 1, НДІ ЕМСТ – 1.
 4. Розпочато роботу з подання на Конкурс МОН 2020 двох комплексних проєктів:

- з космічної тематики – PolyITAN-ДЗЗ зі сканером власної розробки (отримано підтримку) (ОКБ «Шторм», ФІОТ, ІТС, ІАТ. У роботі: ТЕФ (Рассамакін), ІФФ (Лобода), ФЕА (Хомініч);

- на тему квантового комп’ютера (ОКБ «Шторм», ФЕЛ (Іващук, Орлов), РТФ (Антипенко).

На виконання доручення ректора

17 червня на розширеному засіданні за головування ректора доповіли про модель інноваційного розвитку КПІ та проєкт плану дій по департаменту інновацій та трансферу технологій. Уточнені завдання і акценти взяли до уваги. Визначено чіткі дії на період до 01.09.2020.

16 червня взяли участь у розширеному засіданні за головування ректора стосовно інформатизації управлінської діяльності, де надали пропозиції щодо її вдосконалення.

Інформаційна політика КПІ в частині науки та  інноватики

За дорученням ректора спільно з М.Ю. Ільченком та М.М. Перестюк розпочато роботу  щодо виготовлення 20 хв. фільму про космічну програму КПІ (18.06.2020).

На своїх ресурсах провели опитування щодо обізнаності у використанні платформи Prozorro для пошуку джерел фінансування для науковців. Лише 6% опитаних вважають, що Prozorro може бути ефективним джерелом пошуку фінансів на наукові послуги. 22 червня деканам/директорам і керівникам усіх наукових груп розіслано  інформаційний лист. Розпочинаємо кампанію з широкого залучення науковців КПІ. Всю  підготовчу роботу ДІТТ проведено.

Взаємодія зі структурними підрозділами КПІ

У взаємодії з ДНВР (Н.В.Семінська). Отримано доступ до проєктів Фестивалю «ТехноАрт КПІ» для аналізу їх перспектив щодо комерціалізації та представлення на Фестивалі «Sikorsky Challenge».

Ключові завдання на наступний тиждень

 1. Контроль та координація подання проєктів на Конкурс №2 НФД «Підтримка досліджень провідних та молодих учених».
 2. Опрацювання перспективних проєктів від КПІ на майбутній конкурс держбюджетних НДР МОН.
 3. Завершальна фаза оновлення вебсайтів КПІ з науки та інноватики.
 4. Активізація роботи з інтеграції наукових груп в освітній та міжнародний процеси.

М. З. Згуровський

У нас з вами важлива і напружена робота за напрямом інноваційного розвитку. Ми підійшли до того, щоб проаналізувати нашу модель та вдосконалити її. Також маємо зробити багато речей для того, щоб ми працювали не як суто навчально-науковий університет, а як навчально-науково-інноваційний. Остання компонента має бути організаційно і змістовно підсиленою. Тепер, після завершення першого етапу роботи, коли зроблено ревізію наукових груп і ми знаємо, хто чим займається, ми можемо цілком свідомо готувати заявки на конкурси і організовувати комплексні роботи. Далі наступний етап – власне  інноваційна діяльність.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Спільно з головою постійної комісії Вченої ради з наукової та інноваційної діяльності на нараді з питань розвитку Інноваційної екосистеми «Sikorsky Challenge» під керівництвом ректора університету внесено конструктивні пропозиції стосовно прийняття і реалізацій рішень для досягнення кращих результатів стосовно об’єктів права інтелектуальної власності. Зокрема:

 • доцільності департаменту інновацій та трансферу технологій керуватися положеннями «Політики КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері інтелектуальної власності», ухваленої рішенням Вченої ради університету від 24.06.2019, протокол № 7 та відповідним наказом ректора від 16.07.2019 № 2/129;
 • необхідності вирішення університетом питань оплати збору за подання нових заявок та підтримання чинності патентів, власником яких є університет;
 • ліквідації багаторазового поточного відставання (порівняно з попередніми роками) кількості поданих заявок на отримання патентів, що загрожує втратою університетом лідерських позицій в українському рейтингу ЗВО (кількість поданих заявок і патентів у рази відрізняється від попередніх років);
 • задіяння університетом механізмів заохочення винахідників до створення і захисту об’єктів права інтелектуальної власності;
 • активізації участі фахівців університету в конкурсах Українського фонду стартапів;
 • доцільності системного вдосконалення розвитку Інноваційної екосистеми університету, у тому числі підтримки коштами її холдингу супроводження захисту об’єктів права інтелектуальної власності університету.

Члени постійної комісії Вченої ради з освітньої діяльності на засіданні Методичної ради університету взяли участь в обговоренні і наданні пропозицій до низки проєктів положень щодо освітньої діяльності університету, зокрема: Положення про організацію освітнього процесу, Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Положення про сприяння працевлаштуванню, Положення про відрахування, Положення про врегулювання конфліктів,що їх буде винесено на затвердження Вченою радою.

Минулого тижня було обговорено регламент проведення засідання Вченої ради. Всього до її складу входить 203 особи. Із 170-ма з них (окрім студентів) відбулися телефонні розмови. В результаті було з’ясовано, що лише 3 особи не мають можливості взяти участь у засіданні.

Станом на 22 червня відповідь на письмове запрошення надали 90 осіб. Для кворуму кількість членів Вченої ради має складати не менше 140 осіб. Залишається ще робота зі студентами-членами Вченої ради (їх 32 особи). Розпочинаємо персональну роботу з кожним із них.

Ключове питання – порядок денний. Прохання до середи отримати від проректорів формулювання питань, що виносяться на Вчену раду. 

Службою вченого секретаря:

 • здійснюється підготовка організаційних заходів (щодо забезпечення кворуму) до проведення 30 червня засідання Вченої ради в режимі онлайн;
 • узгоджено з ДЕФ і юридичним управлінням процедуру та форми документів щодо здійснення оплати роботи офіційних опонентів і членів разових спеціалізованих рад.

М. З. Згуровський

Запитання до вас і Анатолія Анатолійовича. Чому в рази у цьому році зменшується кількість заявок, поданих на патенти? Не може бути такого, щоб  за один рік їх кількість зменшилася в рази. Існує якась фундаментальна причина?

М. Ю. Ільченко

Ключовою, можливо, є непроплата за патенти у терміни їх дії, які ми вже отримали, і які є власністю університету. Суми зросли в 12 разів. При цьому можливості  збільшення накладних витрат в НДЧ в рази не зростають. Потрібно шукати інші джерела. Проблему слід  розв’язувати терміново.

М. З. Згуровський

Потрібні цифри. Які патенти поставлено на баланс університету? Які є дійсно перспективними? Для розуміння цього має проводитися експертиза. Отож ми знову повертаємося до інноваційного напряму. Саме там має бути мозковий центр, який повинен оцінювати, який винахід має перспективу для впровадження і комерціалізації, і, відтак, має бути підтриманий. Саме такі перспективні речі слід підтримувати і сприяти подальшому просуванню на ринки, і, в кінцевому підсумку, поверненню грошей до університету. Поки що в цій роботі в  нас мають місце суттєві не доопрацювання. 

Проректор з міжнародного  співробітництва С. І. Сидоренко

На виконання доручення керівництва щодо посилення менеджментуу роботі із забезпечення збільшення кількості іноземних громадян на навчанні в КПІ – як одного із шести параметрів QS світового рейтингу університетів – формуються пропозиції щодо часткової зміни структури ДМС і відповідного перерозподілу наявних співробітників ДМС між напрямами діяльності ДМС.

Міжнародні контакти («Віртуальна дипломатія»)

 • Працюємо за дорученням ректора над розвитком співробітництва з партнерами з Австралії (Australian Defence), які зацікавились деякими інноваційними розробками КПІ, що висвітленіу фільмах про КПІ, створених творчою групою «Медіалабораторії КПІ».
 • На реалізацію досягнутих домовленостей із корпорацією Хуавей (Хуавей Україна) про створення в КПІ Академії Хуавей:
  •  робоча група із супроводу проєкту «Хуавей Україна в КПІ» як міжнародного на чолі з Ю.І. Якименком підготувала проєкт Рамкової угоди про діяльність «Академії Хуавей» в КПІ і розпочала взаємодію із «Хуавей Україна» щодо узгодження її тексту;
  • уже здійснено онлайн-авторизацію «Академії Хуавей» в КПІ відповідно до процедур створення та подальшої сертифікації діяльності Академії;
  • триває робота над створенням концепції діяльності Академії.
 • На реалізацію домовленостей, досягнутих з колишнім Послом Кореї в Україні паном Лі Янгу про організацію в КПІ школи з підготовки спеціалістів по ремонту ескалаторів і ліфтів для корейської діаспори і для українських громадян, на зустрічі з проректором А.А. Мельниченком та директором ММІ проф. М.І. Бобирем розглянуто можливість реалізації такого проєкту на основі освітньої програми (в Механіко-машинобудівному інституті).
 • 18 червня 2020 року КПІ взяв участь у спільному вебінарі BSUN-UNICA  на тему «The Impact of COVID-19 on Universities»  («Вплив COVID-19 на університети»), модераторами якого виступили генеральний секретар Мережі університетів Чорноморського регіону професор І.Мамут та президент Мережі UNICA професор Л.Сасо.
 • Готуємося до участі 25 червня в засіданні круглого столу «Відносини Україна – НАТО в контексті безпекової ситуації в Чорноморському регіоні», який організовують Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння та Центр інформації і документації НАТО в Україні. До участі запрошені фахівці провідних аналітичних центрів України, представники НАТО, дипмісій іноземних країн, які опікуються питаннями розвитку відносин між Україною та Північноатлантичним альянсом, а також станом безпеки в Чорноморському регіоні. Готуємося представити нашу роботу з країнами причорноморського регіону.
 • Отримали запрошення від Надзвичайного і Повноважного Посла Аргентини в Україні пані Елени Летісії Мікусінські взяти участь 30 червня 2020 року о 17:00 (за київським часом) в онлайн-зустрічі «Будівництво мостів між нашими країнами: Аргентиною та Україною» за участю співзасновника та директора  Південної школи управління Інтернетом пані Ольгою Каваллі.

Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

На виконання завдань, визначених ректором:

 • Розпочато зустрічі проректорів В.А. Пасічника та С.І. Сидоренка з підрозділами на предмет посилення координації в спільній діяльності по виконанню завдань «Стратегії розвитку КПІ до 2025 року»: посилити міжнародну проєктно-грантову діяльність, міжнародну наукову мобільність аспірантів, магістрантів, молодих учених, у 3-5 разів збільшити кількість міжнародних проєктів, що подаються кафедрами до різноманітних міжнародних конкурсів для отримання фінансування. У такому контексті пройшла зустріч з провідними науковцями ФЕА на чолі з деканом проф. О.С. Яндульським та ІЕЕ на чолі із директором проф. С.П. Денисюком, присвячена розгортанню на ФЕА і в ІЕЕ міжнародної проєктно-грантової діяльності загалом, та підготовці до участі в новій Програмі ЄС «Горизонт Європа» зокрема.
 • 19 червня ДМС представляв КПІ у вебінарі «Доступ до європейських дослідницьких інфраструктур та включення у нові проєкти», який організували  Національні контактні пункти програми "Горизонт 2020"за напрямами «Дослідницькі інфраструктури» та «Безпечна, чиста та ефективна енергетика».
 • Здійснюється великий обсяг робіт із підрозділами з підготовки проєктних пропозицій за оголошеними конкурсами. Від початку року за участю КПІ вже подано 10 проєктних заявок на конкурси «Horizon 2020». Вже тепер кількість поданих заявок перевищує кількість заявок, поданих упродовж усього 2019 року.

На виконання доручення заступника міністра освіти і науки України Єгора Стадного щодо виконання в КПІ проєктів міжнародної технічної допомоги Україні працюємо над систематизацією всієї нормативної бази, яка регулює реєстрацію і моніторинг виконання проєктів міжнародної технічної допомоги Україні.

Для продовження реалізації проєктів, бенефіціаром яких виступає МОН України, необхідно до 10 липня подати до МОН результати моніторингу проєктів міжнародної технічної допомоги Україні.

Діяльність групи із забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

Текстовий матеріал «Запровадження системи цілеспрямованого впливу на роботу університету з метою досягнення позитивної динаміки параметрів у світових рейтингах університетів» за дорученням ректора переформатували у форму програми відповідних заходів.

Упорядники рейтингу QS (Quacquarelli Symonds) у червні 2020 р. організовують 4 семінари із серії «EduData Summit Series – Data-Driven Innovation Towards a Sustainable Future» («Серія EduData Summit – Інновації, керовані даними на шляху до сталого майбутнього»). Наступний (останній у червні) семінар відбудеться 25 червня 2020 р. на тему «Higher Ed Analytics: Using  R to explore global trends» («Аналіз вищої освіти: використання рейтингування для дослідження глобальних тенденцій»).

Отримали запрошення від упорядників рейтингу ТНЕ для внесення інформації від КПІ на web-сайт рейтингу THE для Subject Validation 2020 (рейтинг університетів у предметних сферах). Закінчення терміну подання інформації – 30.06.2020 р.

М.З.Згуровський

Нам потрібно обговорити та визначитися з тим, як  включити в Стратегію управління університетом показники міжнародних рейтингів. Це потрібно для того, щоб нас не оцінювали в якійсь площині параметрів, яка відрізняється від тієї групи внутрішніх параметрів і показників, які ми самі використовуємо. Слід ці дві групи показників звести до єдиної бази.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська  робота

Протягом тижня працювали з деканами/директорами факультетів/інститутів та з відповідальними за протипожежну безпеку в університеті по тих будівлях, де є приписи від ДСНС без позовних заяв до суду, щодо їх усунення до початку нового навчального року. Паралельно проводили внутрішні перевірки виконання приписів  силами співробітників відділу пожежної безпеки;

 • розпочали ремонтувати та проводити технічне обслуговування інженерних  мереж теплопостачання університету;
 • здійснили обстеження усіх електричних опор на території. На цьому тижні проводитимемо їхній ремонт та заміну ламп на енергоощадні;
 • практично завершили виконання малярних робіт на базі відпочинку «Маяк»;
 • закінчили ремонтувати дахове покриття на складських приміщеннях та в альтанках у зоні відпочинку на базі  «Політехнік»;
 • провели спільно з головним архітектором робочу нараду щодо розроблення проєкту благоустрою території за навчальним корпусом №28;
 • провели в департаменті господарської роботи збори з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів з господарської роботи щодо виконання поточних ремонтів у навчальних аудиторіях та місцях загального користування;
 • у сквері за Музеєм авіації та космонавтики продовжуємо роботи з укладання тротуарної плитки та формування сходинок на вході до нього. Провели силовий кабель під електричні опори та встановили електрощитову. На цьому тижні проведемо засідання Технічної ради щодо напрацювань рішень щодо  укріплення схилу до вулиці Політехнічної;
 • біля навчального корпусу №20  розпочали роботи з благоустрою території біля пам‘ятника О.Г. Лелеченку;
 • завершуємо роботи з благоустрою території біля  навчального корпусу №4;
 • встановили дев’ять нових лічильників водоспоживання згідно з програмою  енергомоніторингу;
 • спільно з департаментом економіки та фінансів, юридичним управлінням та проректором з наукової роботи В.А. Пасічником  провели нараду щодо встановлення атмосферних теплових насосів в Центрі фізичного виховання та спорту;
 • спільно з головним енергоменеджером університету провели нараду щодо виконання плану з енергоефективності та енергозбереження за перше півріччя;
 • проводимо спеціальне оброблення поверхонь, з якими найчастіше контактують люди в університеті,  дезінфікуючими засобами з використанням розпилюючих пристроїв;
 • щоденно здійснюємо вологе прибирання в усіх будівлях університету дезінфікуючими та хлоровмісними розчинами.

Соціальний напрям

 • продовжуємо передавати в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти;
 • надавали послуги з харчування для курсантів ІСЗЗІ;
 • розпочали підготовчі роботи з організації харчування на базах відпочинку.  На СОТ «Політехнік» та СВСТ «Сосновий» провели підготовку та ремонт кухонного обладнання;штат працівників укомплектовано;
 • проводимо закупівлю  продуктів харчування для організації харчування на базах відпочинку. Відбулося 16 процедур закупівлі;
 • на 25 червня заплановано виїзд працівників до ОК «МАЯК»  для підготовки до прийому відпочивальників та надання послуг з харчування;
 • у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації відмовили у розміщенні групі дітей із20 та 30 осіб у СВСТ «Сосновий» та СОТ «Політехнік»;
 • на минулому тижні відкрили вільний продаж путівок. Раніше було запущено систему для надання співробітникам пріоритетного права першочергового викупу путівки,нині продаємо путівки всім охочим;
 • станом на 18 червня середнє завантаження по путівках у ОК «Маяк»  складає 29%, хоча 3 та 4 зміна вже заповнені на 76%. «Просідають» 2 та 4 зміни. Існують проблеми з транспортним сполученням.  У СВСТ "Сосновий" – 52%, наразі погано заповнюються перший та останній заїзди;
 • проводимо рекламну кампанію для баз відпочинку у соцмережах та на інших інформаційних ресурсах;
 • на вихідні у СОТ «Політехнік» були відвідувачі – близько70 осіб;
 • провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Напрям безпеки

 • провели другу робочу зустріч з керівництвом кіберполіції міста Києва, за результатами якої напрацювали проєкт меморандуму для подальшої співпраці;
 • продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та  національною гвардією;
 • за попередній тиждень було виявлено одне складне правопорушення:  17.06.2020 року, приблизно о 18.59 годині на телефон чергової служби департаменту безпеки надійшов виклик від студентів гуртожитку №10 з повідомленням про те, що на території гуртожитку перебуває особа, т.з. «нелегал», який вештався коридорами 5 поверху, після чого вдерся в кімнату до однієї з мешканок гуртожитку. Наряд відділу пересувних постів департаменту безпеки о 19.03 виявив кімнату, в якій на підвищених тонах розмовляли дівчина та невідомий чоловік. Він не відчинив дверей на вимогу наряду та продовжував сварку з дівчиною. Однак після того, як дівчина голосно почала благати про допомогу, чергові відчинили двері кімнати гуртожитку в примусовому порядку. Всередині приміщення перебувала студентка КПІ ім. Ігоря Сікорського та озброєний ножем невідомий чоловік, який напав на чергових департаменту безпеки. Завдяки комплексу оперативно-пошукових заходів правопорушника було затримано за межами гуртожитку, біля навчального корпусу №12. Його було знезброєно та  передано для подальшого встановлення особи і оформлення  документів про склад правопорушення працівникам поліції, що прибули на місце затримання.

М.З.Згуровський

Щодо виконання Програми енергозбереження. Прошу підготувати перелік аудиторій, які ми маємо перевести з групи «Б» до групи «А», і повідомити, скільки коштів для цього потрібно. Також слід мати певну програму щодо поліпшення  стану санвузлів у корпусах, з фінансовим  обґрунтуванням необхідних робіт. Тож прошу її підготувати і представити.

Начальник департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування. Нараховуємо заробітну плату за другу частину червня і відпускні за липень.

Стосовно виплати відпускних. Ми нараховуємо їх у повному обсязі. Проте на виплату матеріальної допомоги, загальна сума якої для осіб, які йдуть у відпуску у липні, складає 25 млн. гривень, коштів у зарплату не вистачить. Це пов’язано з тим, що цього року ми отримали від Міністерства розподіл коштів  між червнем і липнем не такий, як торік і який нам потрібний. Тому матеріальну допомогу тим, хто йде у відпустку в липні, ми виплатимо до 15 липня.

Питання виплати премії буде розглянуто Бюджетною комісією в липні-місяці, після того як будуть виплачені всі відпускні.

Стипендія 22 червня буде на картах у студентів.

Соціальну стипендію нараховано. Чекаємо на фінансування. 

На Бюджетній комісії було розглянуто структуру використання коштів під навчання аспірантів-контрактників. У зв’язку з тим, що в плани навчання аспірантів 1-2 років навчання впроваджено відповідні освітні програми, то ми тепер 20% коштів залишаємо для підрозділів для оплати праці викладачів, які  проводять таке навчання. Структуру рекомендовано до затвердження.

Готуємо для МОН розрахунок кошторису на наступний бюджетний рік для спеціального фонду за програмою «Підготовка кадрів». Ще потрібно буде розрахувати кошторис, що стосуватиметься науково-дослідних робіт.

Готуємо для МОН звіт щодо реєстрації та оформлення права власності на наші землі та споруди.

Після реорганізації планового відділу у нас почав працювати аналітичний сектор. Ми підготували аналіз фінансово-господарської діяльності університету за 5 місяців. Практично всі освітні підрозділи виконують свої плани по надходженнях. Але дуже поганою є ситуація по надходженнях в обслуговуючих підрозділах. Через карантин майже на 1,5 мільйона не виконує своїх планових зобов’язань по надходженнях спорткомплекс, з цієї ж причини не виконує плану  надходжень студмістечко (тож йому цей план було скориговано), не  виконує цього плану й  Центр студентського харчування.  Слід зауважити, що Центр студентського харчування є збитковим уже кілька років поспіль, тому ми аналізуємо роботу буфетів на факультетах, і загалом усього Центру, й будемо готувати пропозиції щодо її поліпшення.

Готуємо засідання  Ради  з питань розвитку університету, яке має пройти на цьому тижні. Є низка пропозицій щодо придбання ліцензованого продукту для навчання студентів та інші.

Директор студмістечка О. А. Іщенко

На сьогодні  гуртожитки студмістечка налічують 3365 мешканців.

Міграція студентів збільшилася відносно попереднього тижня. Дирекція студмістечка поселяє студентів, які повертаються на самоізоляцію, на місця в гуртожитках. Поселення виконується лише після медобстеження. Профілакторій готуємо до поселення на самоізоляцію абітурієнтів.

Разом з першим проректором Ю.І.Якименком, проректором Н.В.Семінською, враховуючи побажання голови профкому студентів і представників ОСС розробили порядок поселення на літній період в умовах карантину.

Усі мешканці гуртожитків здорові. Моніторинг стану здоров’я проводиться за допомогою програми Google Forms та волонтерів з числа мешканців гуртожитків.

Виховну роботу зосереджено на донесенні до студентів важливості дотримання правил карантину та самоізоляції.

У п’яти гуртожитках проводяться ремонтні роботи.

Правопорядок. На минулому тижні наш студент-випускник, який перебував під дією сильних наркотичних речовин,  проник у гуртожиток №10 і погрожував своїй дівчині. Його було знешкоджено. Зараз він перебуває в лікарні, де його виводять зі стану наркотичного психозу. Після цього ним займатиметься поліція.

М.З.Згуровський

Скажіть, будь ласка, чи дійсно останнім часом перепускний режим в гуртожитках став, як пишуть у соцмережах,  достатньо  «умовним»?  Ви контролюєте цю ситуацію?

Директор студмістечка О. А. Іщенко

Мій заступник щодня перевіряє записи камер спостереження на предмет підкупу наших вахтерів з боку тих, хто бажає пройти до гуртожитку без перепустки. Подібні випадки іноді трапляються, але працівників, які такого припускаються, ми зразу звільняємо.  Тобто, ми цю ситуацію постійно контролюємо.

Помічник ректора з історико-архітектурних питаньВ. Й. Котовський

Роботи щодо завершення та відкриття пам`ятника Лелеченку О.Г. призупинено через відсутність коштів.

Протягом останніх двох тижнів проводилися перемовини з потенційними меценатами (підприємства енергетичної галузі, адміністрація міста Славутич, окремі народні депутати тощо) щодо остаточного фінансування робіт зі створення та відкриття пам`ятника О.Г. Лелеченку 26 липня поточного року. Жодної відмови не було, всі обіцяють виконати взяті на себе зобов`язання. Але, водночас, кошти досі не перераховано.  Основним аргументом неперерахування коштів є карантин, що призводить до їхнього перерозподілу на важливіші для них потреби.

Домовилися про те, що якщо до 10 – 15 липня кошти не надійдуть, відкриття пам`ятника доведеться перенести на осінь.

Заступник директора Науково-технічної бібліотеки М.Л. Друченко

Обговорено пропозиції щодо подальшої роботи з експозицією «Українці в світі» із членами спеціальної комісії та кафедрою історії (18.06.2020). Досягнуто таких попередніх домовленостей: 

 • бібліотека створює спеціальну колекцію в цифровій бібліотеці та розміщує декілька об’єктів для демонстрації можливої моделі цифрової експозиції (до 30 червня);
 • на поточному тижні планується провести зустріч представників бібліотеки та кафедри графіки для обговорення проєкту створення цифрової інсталяції галереї для демонстрації в приміщенні.

Бібліотека працює в нормальному робочому ритмі: надаємо оперативні довідки і доступ до ресурсів у віддаленому режимі, консультуємо дослідників, виконуємо їхні тематичні запити, забезпечуємо сприяння публікаційній активності тощо. Окрім того, бібліотека надає сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань та в онлайн-режимі проводить культурно-освітні заходи.

Директор департаменту якості  освітнього процесу О.А.Жученко

 • Чотири освітні програми (3 - ФЛ, 1 - ВПІ) остаточно затверджено на засіданні НАЗЯВО та отримали рішення щодо акредитації;  
 • за двома освітніми програмами (ФСП, спеціальність «Публічне управління та адміністрування») підготовлено проєкт рішення галузевої експертної ради з пропозицією їх акредитувати;
 • по одній освітній програмі (ФСП, спеціальність «Соціологія») триває робота над підготовкою проєкту рішення галузевої експертної ради.
 • зробили доповідь на засіданні Методичної ради щодо результатів акредитації та надали рекомендації для подальших акредитацій. Дали роз’яснення основних  вимог щодо акредитації освітніх програм докторів філософії;
 • розробили Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (підтримано Методичною радою) та вдосконалили Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • презентували аналіз показників КПІ в рейтингу університетів QS World University Rankings з урахуванням оголошених результатів QS 2021. Запропоновано рекомендації щодо покращення динаміки. 

М.З.Згуровський

Після завершення всіх акредитаційних процедур і аналізу виконаної роботи вам потрібно буде виступити на наших інформаційних ресурсах з докладною інформацією про акредитацію і процедуру її проходження, оскільки частина майбутніх гарантів освітніх програм поки що не дуже добре уявляють, що на них чекає і що їм потрібно зробити, щоб не зустрітися під час акредитації з несподіванками. Тож слід розповісти, на що звертати увагу, на критерії тощо.

Директор ІМЯО М. М. Перестюк

Доуніверситетська підготовка

Закінчили навчальний рік. Уже видали більшу  частину  сертифікатів. Із 1 липня  розпочинаємо  новий навчальний рік.

Центр тестування

Готуємося до проведення ЗНО для майбутніх магістрів. У ньому мають взяти участь до 2 тисяч студентів з інших вишів.

Медіалабораторія

Працюємо в штатному режимі. Постійно висвітлюються події в університеті, а також беремо участь в інших проєктах університету.

Проводимо моніторинг Телеграм-каналів підрозділів. Також на цьому тижні проводитимемо моніторинг Інтернет-сторінок усіх факультетів та інститутів.

Також працюємо над метрикою сайтів підрозділів і ближчим часом розпочнемо їх моніторинг. При цьому увага звертатиметься не лише на технічний бік, але й на їхнє наповнення та структуру і якість.

Усім деканам факультетів і директорам інститутів було розіслано рекомендації щодо поліпшення роботи їхніх інформаційних ресурсів.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Продовжуємо навчання роботі  в програмі «Мегаполіс». Залишилося ще дві групи і деякі проректори. Надалі вноситимемо до програми деякі нові функції, тому звертатимемося до посадовців з тим, щоби вони також деякі процеси у своїй роботі перевели в електронну форму.

Завершили перевірку відділу кадрів. Значну допомогу в цьому нам надали юридичне управління та планово-фінансовий відділ. Знайшли деякі недоліки, що їх ми вже виправили.

Хочу звернути увагу, що днями уряд видав рекомендації для державних закладів, у тому числі й освітніх, щодо внесення на період карантину змін в їхні графіки роботи. Рекомендується, щоб робота починалася о 10-00, або й пізніше. Але це рекомендація. Окрім того, від сьогодні адаптивний карантин знову стає жорсткішим.

Уповноважена особа з питань запобігання  корупції  Я. Ю. Цимбаленко

Внесено зміни в законодавство, яке регламентує діяльність уповноважених осіб. Я готую піврічний звіт про діяльність уповноваженої особи, який буде надіслано до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Голова  об'єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

У зв’язку з погіршенням епідситуації та посиленням карантинних заходів першу зміну відпочинку для дітей в дитячих таборах скасовано. Тому нині ми працюємо з батьками, щоб перенести їх путівки на другу зміну, яка має розпочатися 10 липня.

Ми завершили  процедури  об’єднання профспілкових організацій університету. Профком студентів як юридична особа перестав існувати, натомість постав об’єднаний профком  КПІ.