Засідання ректорату КПІ ім. Ігоря Сікорського 15 червня 2020 року

Засідання відбулося в дистанційному режимі під головуванням ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського М.З.Згуровського.

На його початку ректор визначив головні завдання на тиждень. Це – завершення сесії в дистанційному режимі; підготовка до прийому нового поповнення; подання наукових проєктів на конкурс Національного фонду досліджень, що є для КПІ новою справою; підтримка і розвиток міжнародних зв’язків; підготовка до нового навчального року матеріальної бази університету;  вирішення соціальних питань, забезпечення нормальної роботи студмістечка з неухильним дотриманням умов карантину та інше. 

Перший проректор Ю. І. Якименко

Адміністративно-управлінська робота

Для громадського обговорення виставлено пакет нормативних документів, які потім мають бути затверджені Вченою радою. Це «Положення про організацію освітнього процесу» з комплектом положень-додатків (про дуальну освіту, про семестровий контроль та  інші).

За результатами навчального року формуються пропозиції щодо структурного і кадрового оновлення низки підрозділів.

Завершено документальне оформлення Інституту матеріалознавства і зварювання  (далі – ІМЗ). Початок  його роботи – 1 липня 2020 р.

Впровадження ЕДО на платформі «Мегаполіс»: нині за графіком відбувається навчання керівників підрозділів (усього таке навчання мають пройти 150 осіб). 

За результатами тижневого моніторингу інформаційних ресурсів направлено повідомлення керівникам підрозділів.

Затверджено  і узгоджено на нараді помічників деканів графік роботи комісії з підготовки матеріальної бази підрозділів.

Розробляється Положення про надбавки і премії, що базується на показниках роботи (профілях) кафедр.

Освітній процес

До сесії в дистанційному режимі приступили 18 054 студенти: 16 496 – за  реєстрацією, 1 556 – ті, які достроково склали хоча б один іспит. Не беруть участь у сесії 526 студентів (приблизно 3% від загальної кількості): 192 бакалаври (в т.ч.129 заочників і 63 студенти стаціонару), 314 магістрів (з них 238 – 6-й курс, тобто приблизно 10% від загальної кількості магістрів, які беруть участь у сесії). Ситуація з аспірантами трохи виправляється – на минулому тижні таких було 63 особи, нині – 20.

В опитуванні студентів зареєструвалися 6 876 учасників (майже 38% від загальноі кількості). Результати аналізу опитування увійдуть до рейтингу викладачів.

Завершується формування і завантаження в ЄДЕБО освітніх програм і навчальних планів, комісія здійснює відповідну перевірку в підрозділах, окрема позиція – наявність дистанційних курсів для всіх потокових лекцій.

Затверджено наказом переведення аспірантів на оновлені освітні програми.

Приймальна комісія

Завершується підготовка до проведення ЄВІ для вступників до магістратури 1 і 3 липня. Заплановані і вже підготовлені нами пробні ЗВО скасовані.

Аспірантура. На заявлені 285 бюджетних місць кафедри подали дослідницькі пропозиції 265 осіб. На 13 червня подано 20 повних комплектів документів та 68 реєстраційних форм. Прийом документів триватиме до 1 липня.

Акредитація

Проводиться аналіз результатів акредитації всіх 10 освітніх програм (по 3 з них уже отримано остаточне рішення; ще 7 – у стадії оформлення). Відбувається формування переліку ОП для осіннього представлення до акредитаціі та роботи з гарантами і відповідними кафедрами.

Із завершенням 30 червня терміну умовної внутрішньої акредитації керівникам 20 кафедр спрямовано запити щодо виконання взятих ними зобов‘язань щодо приведення підрозділів у відповідність до вимог акредитації.

Маю зауважити, що те, що участь у сесії не взяли 3% студентів, не є чимсь провальним. Коли ми проводили сесії в очному режимі, відсотки таких були значно вищими. Ми провели відповідний аналіз і вдалося дещо виправити ситуацію. Непокоїть лише ситуація на 6-му курсі у магістратурі. Ми проводимо аналіз по кожному з цих студентів персонально: намагаємося дізнатися, що відбулося, і чому 10%  магістрів 6-го курсу не беруть участі в сесії.

М. З. Згуровський

Важливо з’ясувати,  у чому справа, і якщо є якийсь технічний збій загальнометодичного характеру – надати допомогу. Якщо щось інше – то ухвалити об’єктивні рішення.

Ю. І. Якименко

Щовівторка у нас відбуваються засідання заступників деканів з виховної роботи, і ми аналізуємо ситуацію на кожному факультеті. Не залишаємо поза увагою жодного проблемного випадку. Якихось загальних помилок немає.

М. З. Згуровський

Щодо прийому до магістратури. Цифри, які ви назвали нас мають занепокоїти. На минулому ректораті ми домовилися, що було б бажано подивитися на кореляцію між прийомом до магістратури і рівнем та якістю інформування суспільства про роботу факультетів, інститутів і кафедр на їх сайтах і ФБ сторінках. Бажано оцінити,  наскільки пересічний студент бакалаврату нашого університету чи інших ЗВО розуміє, що він може отримати на тій чи іншій магістерській  програмі.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Взявши статистику Приймальної комісії щодо подання заяв до магістратури, та дослідивши підрозділи, які в цьому процесі є аутсайдерами (передусім ІФФ і ІЕЕ), важко стверджувати, що там існує безпосередня залежність між якістю їхніх сайтів і кількістю заяв.

На ІЕЕ сайт доволі непоганий. Водночас, їхня сторінка в Facebookзалишає бажати кращого.  Якщо взяти всі 6 кафедр цього інституту, то на двох їхні сторінки на сайті непогані.

Інша ситуація на ІФФ. На кафедрі фізично-хімічних основ технології металів є проблеми з сайтом. Водночас, їхні сторінки на Facebook існують досить давно і більщ-менш регулярно оновлюються.

Загальною проблемою для всіх є доволі низька кількість підписників цих сторінок. Це свідчить, що ефективність таких сторінок є низькою і вони не працюють на ту цільову аудиторію, на яку розраховують. Тобто, сторінки начебто є, але важливим є і вміння людей, які мають ці сторінки супроводжувати.

М. З. Згуровський

Ми бачимо, що бакалаври поки що не дуже прагнуть вступати на магістерські програми достатньо перспективних спеціальностей. Пізніше, коли розпочнеться вступна кампанія  на бакалаврат, ми зможемо відчути те саме і щодо абітурієнтів. Було припущення, що вони просто не знаходять повної інформації про ті перспективи, які дають деякі наші освітні програми.

Ви знаєте, що в деяких підрозділах є більш-менш непогано підготовлені сайти. Але слід провести комплексний аналіз усіх інформаційних ресурсів підрозділів, виявити причини того, чому на дуже важливі, перспективні інженерні спеціальності КПІ прийом є нижчим, ніж у закладів, які, на мій погляд, не надають такої якісної освіти. Адже там науково-педагогічні школи інші, часто слабші за наші. Але ті виші так змогли презентувати себе суспільству, що до них ідуть діти.

Наприклад, іноземні студенти їдуть до Харкова. Чим з точки зору привабливості для молоді Київ гірший за Харків? Чому в рази більше іноземних студентів їдуть саме туди. Очевидно, була довготривала, планомірна робота з різними країнами, і вона дає такий результат.

Можна подивитись і на громадян України. В різних університетах є багато споріднених спеціальностей. Але там, де  наукові школи слабші, не мають сучасного обладнання і пропонують  студентам гірші соціальні умови, часто буває вищий конкурс. Чому? Як це виправити? На ці запитання ви, Анатолію Анатолійовичу, разом з Юрієм Івановичем маєте знаходити відповіді і виправляти ситуацію.

Продовження виступу А. А. Мельниченка

Протягом минулого тижня проводилася робота з підготовки до затвердження Методичною та Вченою радами пакету документів, що регулюють освітній процес в університеті. Частину документів уже оприлюднено для громадського обговорення.

Було проведено онлайн-семінар-нараду з головами науково-методичних комісій та гарантами освітніх програм PhD, на якій було роз’яснено особливості вдосконалення освітніх програм та навчальних планів для докторів філософії згідно з акредитаційними вимогами.

Опрацьовувалися пропозиції підрозділів щодо змін гарантів та груп забезпечення освітніх програм з метою приведення у відповідність до вимог акредитації.

Взяли участь у підготовці відповідей на зауваження експертної групи щодо акредитації двох освітніх програм спеціальності 281 «Публічне  управління та адміністрування».

Триває прийом документів до аспірантури в дистанційному та звичайному форматах. Завершено процес зарахування (переведення) аспірантів на нові освітні програми загалом і вносяться відповідні зміни до ЄДЕБО.

Комісія  з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради університету, на яку покладені обов'язки приймальної комісії для проведення конкурсного відбору до докторантури, розглянула  8 кандидатур. Засідання приймальної комісії до докторантури у 2020 році відбулось 11 червня в режимі Zoom-конференції. Рішенням приймальної комісії рекомендовано до вступу до докторантури 5 осіб. Відповідно підготовлено листа щодо коригування обсягу замовлення.

З метою оперативного доведення інформації про підготовку в аспірантурі та докторантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського 10.06.2020 створено Телеграм-канал відділу аспірантури та докторантури. За першу добу підписались на канал більше ніж 80 осіб.

Триває робота з аналізу інформаційних ресурсів (сайти, fb-сторінки) окремих підрозділів та напрацьовується критеріальна база для проведення внутрішньої сертифікації сайтів.

Спільно з КБ ІС здійснюється приведення у відповідність до наявного штату бази НПП в «Електронному кампусі» (далі – ЕК або Кампус).

Проводяться роботи з удосконалення інтерфейсу сайту платформи дистанційного навчання «Сікорський».

М. З. Згуровський

 Чи є такі студенти, які залишаються студентами і складають сесію поза ЕК?

Ю. І. Якименко

Це неможливо. У нас всього 3% студентів, які не беруть участі в сесії. Вони не допущені, і з ними індивідуально будуть вирішуватись питання, оскільки  вони не виконали навчального плану й не вийшли на сесію. Ті студенти, яких не допущено до сесії, не навчаються поза Кампусом. Вони або вчаться в Кампусі, або ж вони зовсім не навчаються. Третього бути не може.  

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Навчально-виховна робота

На цьому тижні розпочалася  екзаменаційна сесія.

Протягом тижня здійснювалася консультативна робота за зверненнями студентів через бот на Телеграм-каналі та від студентських організацій. Студентів поінформовано, як діяти, якщо виникла академічна заборгованість, про можливість повторного прослуховування курсу та інше. Упродовж дня відбувається відпрацювання щонайменше 10 звернень від студентів, навіть у вихідні дні. Розглядається кожний випадок.

Надходять від студентів і звернення щодо небажання викладачів входити в становище студентів, якщо у них не було технічної можливості здійснювати, наприклад, технічне проєктування, та інше. На кінець поточного тижня ситуація з подібними проблемами у студентів стане зрозумілішою.  Статистика постійно змінюється.

Провели засідання Ради НВР за участю першого проректора. На засіданні наголошено на:

- термінах проведення сесії та перескладань (І – з 22.06 по 24.06, ІІ – з 25.06 по 27.06.2020);

- відповідальному ставленні викладачів та працівників деканатів до заповнення/блокування і формування відомостей в системі «Електронний кампус»;

- необхідності доведення до відома студентів можливості повторного вивчення дисциплін, ліквідації академічної заборгованості, повторного вивчення дисципліни відповідно до нашого положення та інше.

Видано розпорядження щодо термінів ліквідації академічної заборгованості студентами 1–3-го  курсів бакалаврату та 1-го курсу магістратури.

Розпочато закріплення студентів 1-го курсу за освітніми програми. Підготовлено та розміщено роз’яснювальний пост для студентів щодо необхідності обрання освітньої програми після 1-го курсу та покроковий алгоритм дій.

Продовжується робота спільно з ДООП над «Положенням про деканат» та «Положенням про відрахування, переривання навчання, поновлення та переведення студентів».

Спільно з дирекцією студмістечка розробляються процедури поселення студентів на літній період та підготовка до поселення студентів першого курсу у вересні.

Військово-мобілізаційний відділ

Збільшилася кількість звернень студентів щодо отримання ними повісток про призов під час сесії. Звертаються студенти першого, другого, третього курсів. Відпрацьовуємо ці питання в індивідуальному порядку. Військові комісаріати вимагають від цієї категорії студентів довідки про навчання. Для більшої поінформованості підготували і поширили роз’яснювальне повідомлення «Як діяти при отриманні призовного виклику» та надаємо номер телефону військово-мобілізаційного відділу КПІ з метою отримання консультацій з цього питання.

Для студентів, які планують вступати до магістратури або аспірантури та ризикують потрапити в число призовників, розроблено бланк довідки, що засвідчує його реєстрацію як абітурієнта КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Академічна мобільність

Підготовлено до друку в газеті «Київський політехнік» статтю про вебінар «Академічна мобільність у КПІ ім. Ігоря Сікорського та Познанській політехніці».

Стипендіальний відділ

Проведено засідання стипендіальної комісії університету. На ньому було розглянуто питання внесення змін по додаткових балах. Після тривалих дискусій залишили нарахування додаткових балів, як це було раніше – 10 балів за громадську активність, що еквівалентно одному балу до його рейтингу, що складає 0,05%. Підвищили бали за наукову і навчальну складові. Представники профкому та студради ці зміни погодили.

Також рекомендовано студентів для затвердження на засіданні Вченої ради щодо призначення двох стипендій компанії «Мелексіс».

Підготовлено наказ про харчування студентів-сиріт на червень місяць.

Працевлаштування

Відбулися три вебінари з компаніями «GlobalLogic», «Genesis», «Procter & Gamble».

Триває робота з розробки «Положення щодо сприяння працевлаштуванню в КПІ».

У межах проведення аналізу ринку праці надійшли відповіді на наш запит від координаторів відомих платформ (hh.ua/GRC.ua), чекаємо від Work.ua та _rabota.ua. За наданими даними за період 2018–2019 рр. понад 6 000 студентів та випускників КПІ розмістили свої резюме на grc.ua. При цьому переважна їх більшість цікавиться роботою за спеціальністю у професійній сфері «Виробництво», а не у сфері «Продажів», як було раніше. У цей самий період роботодавцями було розміщено понад 56 000 вакансій у профсферах «Інформаційні технології, Інтернет, Телеком» та «Виробництво».

Профорієнтація

Організували участь КПІ у флешмобі «Щасти на ЗНО». 12 червня Медіалабораторія підготувала перший ролик. Факультети жваво приєднуються і хочуть,  щоб наступного тижня це ще відбувалося.

Підтримуємо зв’язок з абітурієнтами, які відвідали КПІ в День відкритих дверей.

Соціальна служба

На запит газети «Київський політехнік» підготовлено матеріали для статті  на тему розвитку соціального служіння в КПІ.

У рамках благодійної акції з надання гуманітарної допомоги нужденним для зручності запущено Гугл-форму для формування запиту на гуманітарну допомогу або для виявлення наміру її принести. Отримано запити від нужденних сімей.

Допомога Київському міському центру крові у підготовці до Міжнародного дня донора. Проведення загальної інформаційної кампанії із залучення донорів крові згідно з підписаним меморандумом.

Взяли участь у погоджувальній нараді з першим проректором, ДООП, ДЯОП.

Медичне забезпечення студентів та співробітників

КМСП – розпочато запуск процедури підписання декларацій. Нами здійснено інформування студентів та співробітників про можливість укладення декларацій з лікарями КМСП. Підготовлено сповіщення на каналах та сторінках ФБ.

Лікарі поліклініки продовжують надавати довідки про стан здоров’я всім студентам, які повертаються на поселення, у поліклініці по вул. Янгеля.

Продовжуємо інформувати про стан самопочуття студентів та співробітників КПІ, а також про заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу.

М. З. Згуровський

Дуже важливо, що ви інформуєте про ситуацію з коронавірусом в університеті. Це знімає напругу і можливі домисли, і дуже добре, що вирішилось питання з медичним обслуговуванням студентів по лінії Міської студентської поліклініки.

Проректор з наукової  роботи В.А. Пасічник

Гарні новини від наших колег з Познані: італійському постачальнику сонячних батарей для спільного наносупутника було надано ліцензію на їхній експорт в Україну. Незабаром розпочнеться виготовлення.

На виконання рішень Координаційної  ради КПІ

1. Координація підготовки проєктів КПІ на конкурси НФД.

1.1. Станом на 15.06.2020 на Конкурс №1 НФД «Наука для безпеки людини та суспільства» від КПІ планується подати:

  1. 9 проєктів (КПІ – основний виконавець): Комплексний проєкт ІПСА, СЦД, ХТФ, ІХФ, ІТС (М.Ю.Ільченко), ФМФ (О.Ю.Горобець), РТФ (Ф.Ф.Дубровка), ФБТ (Є.В.Кузьмінський), ІПСА (Н.Д.Панкратова), ФІОТ (С.Г.Стіренко), ФЕЛ (В.І.Тимофєєв), ФСП. Підготовлено та розіслано авторам проєктів«Згоду керівника організації на виконання проєкту» та інформацію до Розділу IV заявки «Інформація про учасника конкурсу (підприємство)».
  2. 2 проєкти (КПІ – співвиконавець): ФБМІ (В.Б.Максименко) спільно з ДП «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського» НАМН України та ХТФ (Б.Ю.Корнілович) спільно з «Інститутом сорбції та проблем ендоекології» НАН України. Надали згоду.

1.2 Станом на 12.06.2020 надійшли три пропозиції від факультетів та інститутів щодо участі в конкурсі №2 НФД «Підтримка досліджень провідних та молодих учених»: ХТФ (Донцова), ІЕЕ (Дешко), ІФФ (Лобода).

Після завершення конкурсів планується провести нараду з керівниками проєктів для узагальнення досвіду підготовки проєктів. Досвід, набутий при поданні проєктів на конкурс, буде корисним з урахуванням можливих змін до конкурсу МОН.

1.3 Результати перевірки НТБ Списку праць авторів проєктів ФЕЛ (В.І.Тимофєєв) та ІФФ (П.І.Лобода) передано науковцям для врахування при підготовці своєї пропозиції.

2. Оперативно опрацьовуємо результати анкетування підрозділів щодо участі у майбутньому конкурсі бюджетних тем МОН України 2020 року. Станом на 12.06.2020 подано: всього – 5 пропозицій (від ІЕЕ-2, ПБФ-1, ТЕФ-1, ІХФ-1), з них подвійного – 2 (від ІЕЕ та ТЕФ). Розіслано лист-нагадування.

На виконання доручення ректора

Підготовлено пропозиції щодо моделі інноваційного розвитку КПІ та проєкт плану дій по департаменту інновацій та трансферу технологій (ДІТТ). Готові на цьому тижні доповісти на Координаційній раді КПІ, Комісії з наукової та інноваційної діяльності Вченої ради КПІ.

М. З. Згуровський

Закінчуйте роботу з подання проєктів на конкурс. Ви як головний координатор виконали дуже важливу справу, зробивши інвентаризацію реальних наукових груп і реальних наукових розробок. Без цього ми не змогли б свідомо брати участь у цих конкурсах. Тепер ви стали координатором з підготовки до конкурсу за новими правилами. Завершуйте цю роботу і в середу/четвер ми проведемо серйозний мозковий штурм з питань інноваційної діяльності у складі тих людей, хто до цього має безпосередній стосунок. Для цього мозкового штурму потрібні ви, Віталій Анатолійович, Михайло Юхимович, Інна Геннадіївна, Олег Олександрович Білецький, Павло Миколайович Цибульов, Юрій Михайлович Сидоренко. Після цього я запропонував би вам винести це питання на Координаційну раду.

Продовження доповіді В. А. Пасічника

Проведено самоаналіз функціональних обов’язків, завдань та завантаженості співробітників департаменту інформатизації управлінської діяльності (ДІУД). Аналіз засвідчив, що, дійсно, цей департамент є драйвером інформатизації КПІ, він добре  виконує роботу з підтримки, забезпечує цілий спектр важливих для КПІ напрямків. Але він не став лідером у цій сфері. 23,5 ставки, які там задіяні, не всі працюють ефективно, і слід розглянути можливість  передати частину їх під освітній процес. Нині там, скажімо, аж 5 осіб працює для супроводження видачі дипломів про вищу освіту, тобто виконують суто технічну роботу.

М. З. Згуровський

А чи не можна автоматизувати цей процес?

В. А. Пасічник

Треба це вивчити. Але, звісно, виконання багатьох завдань може бути автоматизовано.

М. З. Згуровський

Це питання також є важливим. Ми вже бачимо певні структурні диспропорції в роботі підрозділів університету, які відповідають за інформатизацію. Прошу спільно з Юрієм Івановичем, Анатолієм Анатолійовичем, Олексієм Жученком обговорити результати аналізу, який ви попередньо зробили, і вийти на відповідні пропозиції. До цього питання просив би також долучитися Людмилу Григорівну, тому що нам потрібно добре розуміти і фінансові аспекти можливої реорганізації. 

В. А. Пасічник

Я просив би ще запросити і Михайла Юхимовича, тому що важливим є і питання більш чіткого розуміння взаємодії освітньої і наукової складової комісій Вченої ради у вирішенні певних питань. Це ми відчули при розгляді докторантів, і нам слід більш чітко розуміти саму процедуру і повноваження кожної такої складової.

Продовження доповіді В.А.Пасічника

Інформаційна політика КПІ в частині науки та інноватики

Системно працюємо над підтримкою і просуванням офіційних інформаційних ресурсів КПІ з науки та інноватики – Телеграм-каналу та Фейсбук-сторінки, сайтів наукового та інноваційного напряму. Зокрема, спільно з ФІОТ провели відеоконференцію щодо сайту ІО.KPI.UA.

Взаємодія зі структурними підрозділами КПІ

У взаємодії з ДЯОП (Жученко О.А.) проведено аналіз показників профілів кафедр, і 11.06.2020 надано пропозиції щодо їх коригування. Визначено джерела збору інформації.

Підготовлено та 11.06.2020 проведено відеоконференцію з членами Комісії Вченої ради університету з наукової та інноваційної діяльності щодо розгляду кандидатур для вступу до докторантури та звіту докторанта за попередній рік навчання.

Зазначимо, що зміна організаційної структури та функціональних обов’язків посадових осіб і підрозділів нині не повною мірою узгоджена. Пропонуємо на Координаційній раді розглянути питання процедур і повноважень учасників.

Взаємодія із зовнішніми партнерами та органами влади

На лист ДКАУ від 09.06.2020 відправлено уточнені матеріали щодо опрацювання "Вимог до космічної системи" (С.П. Пуха, 12.06.2020).

У рамках підготовки відповіді на лист СЗРУ щодо виконання НДР та ДКР в інтересах Служби підготовлено спецматеріали (потрібно вичитати С.П. Пусі та роздрукувати про зброшурувати) (від підрозділів надійшли додаткові пропозиції: від ІТС (С.В. Капштик, 2 пропозиції), від РТФ (Р.В. Антипенко, 1 пропозиція), супровідний лист на погодженні у М.Ю. Ільченка. 

Ключові завдання на наступний тиждень

1. Координація подання проєктів на конкурси НФД: завершення підготовки проєктної заявки на Конкурс №1 та супровід проєктних заявок на Конкурс №2.

2. Контроль за підготовкою перспективних проєктів від КПІ на майбутній конкурс держбюджетних НДР МОН.

3. Звітування ДІТТ про модель інноваційного розвитку КПІ та стратегічний план.

4. Звітування ДІУД про результати та перспективи інформатизації управлінської діяльності в університеті.

5. Активізація й удосконалення інформаційних ресурсів з науки та інноватики КПІ.

6. Активізація роботи із запуску «ТехноХАБ КПІ» (у взаємодії з проректором Кондратюком В.А. та проректоркою Семінською Н.В.).

7. Навчання роботи  з системою електронного документообігу «Мегаполіс».

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

Виконання доручень ректора на попередньому засіданні ректорату

Досвід підготовки проєктів на перший конкурс НФД підтвердив, зокрема, важливість створення та супроводу кількох особистих наукових профілів учених: ORCID, GoogleScholar, Scopusauthors, ResearcherI'd, а також необхідність розширення запровадження ідентифікації наукових статей DOI та публікацій праць у високорейтингових виданнях рівня Q та ін.

Поновлено роботу комісії (керівник П.О. Киричок) з активізації дій стосовно проєкту «Видатні українці», який має здійснюватися на базі Науково-технічної бібліотеки. Відбувся контакт з Петром Андрійовичем Ющенком, і є бачення певних спільних дій на базі Науково-технічної бібліотеки КПІ.

Продовжено підготовку наради за участю ректора стосовно активізації питань, комерціалізації науки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності в університеті.

Ключове питання – це підготовка до першого засідання Вченої ради в онлайн-режимі, на якому розглядатиметься нове Положення про освітню діяльність  та інші питання. Засідання Методради, заплановане на цей тиждень, на наш погляд, має відбутися за участю постійної комісії Вченої ради з освітньої діяльності, щоб в режимі діалогу сформувати спільне бачення важливих питань щодо освітнього процесу та розвитку науки в університеті. Тому і прохання до проректорів: подивитись і дати до середи, які ще питання нам необхідно розглянути на засіданні Вченої ради. Нині служба вченого секретаря університету готує регламент проведення онлайн-засідання Вченої ради.

М. З. Згуровський

Коли ви орієнтовно плануєте провести засідання Вченої ради?

М. Ю. Ільченко

Це може бути 22 або 30 червня.

М. З. Згуровський

Напевно, на засіданні Вченої ради нам доведеться затвердити деякі структурні зміни, тому 22 червня – це дещо зарано. Можливо, його слід планувати на 29 червня, плюс мінус два дні, щоб це не був вихідний день.

Продовження доповіді М.Ю.Ільченка

Комісією Наукової ради університету з наукової та інноваційної діяльності:

- розглянуто рекомендації до друку чотирьох монографій та трьох наукових видань (журналів) університету;

- проведено співбесіду з 8-ма кандидатами до вступу в докторантуру університету.

До уваги науковців

Український фонд стартапів оголосив нову грантову акселераційну програму: до 10 липня буде прийом проєктів для акредитації і наступної акселерації.

Цей само державний фонд за підсумками квітневої та травневої презентацій із 18 пропозицій відібрав для фінансування 7 стартапів із загальним обсягом їхньої підтримки  $300 000.

Проректор з міжнародного  співробітництва С. І. Сидоренко

Міжнародні контакти

У нашого університету-партнера – Познанської політехніки (Республіка Польща) змінився ректор. На цю посаду на період 2020–2024 рр. обрано професора Теофіла Ясіновського, з яким ми співпрацювали і раніше – він був проректором з міжнародних справ. Новообраному ректору підготовлено вітального листа. Також підготовлено листа зі словами вдячності попередньому ректору цього університету – Почесному доктору КПІ професору Томашу Лодиговському, в якому ми відзначили його видатний особистий внесок у розвиток співробітництва між нашими вишами.

Триває робота з реалізації домовленостей, досягнутих із корпорацією Хуавей про створення в КПІ Академії Хуавей. Робоча група на чолі з Ю.І. Якименком із супроводу проєкту «Хуавей Україна в КПІ» (як міжнародного) розробляє концепцію діяльності Академії Хуавей та готує  рамкову  угоду про створення в КПІ цієї Академії. Планується, що цю рамкову угоду буде підписано після скасування карантинних обмежень (очікуємо після 22 червня) в урочистій обстановці із запрошенням ЗМІ, або на засіданні Вченої ради. Проте вже тепер розпочато виконання формальностей відповідно до процедур створення та подальшої сертифікації діяльності Академії.

Міжнародні заходи

Від генерального секретаря BSUN проф. Ідена Мамута та президента UNICA проф. Лучіано Сасо отримано звернення до ректора КПІ з пропозицією виступити в якості спікера на спільному вебінарі BSUN-UNICA, який відбудеться 18 червня 2020 року 14:00–16:00 CET (GMT+2), на тему «TheImpactofCOVID-19 onUniversities» («Вплив COVID-19 на університети»).

Отримали доручення ректора попрацювати над пропозицією від компанії SuperMapSoftwareCo. Ltd., КНР.  Ця компанія розробляє найбільшу інформаційну GIS (Geographic Information System – Геоінформаційна система) платформу та рішення для глобальних клієнтів.  Працюємо спільно з К.В.Єфремовим та китайськими партнерами над деталізацією можливих дій у рамках цієї пропозиції.

10 червня відбувся вебінар на базі нашого індійського партнера – Університету Чандигара. На ньому з доповіддю  «NoGoingBack» – Post Corona Reconstruction Programme», в якій розглянуто прогнози розвитку світової економіки після пандемії коронавірусної хвороби, виступив Нобелівський лауреат професор Мохаммад Юнус. Готуємо йому запрошення відвідати КПІ й прочитати лекцію студентам.

Активізація міжнародної проєктно-грантової діяльності

У такому контексті пройшла зустріч проректорів В.А Пасічника та С.І. Сидоренка з провідними вченими ТЕФ на чолі з деканом Є. М. Письменним . Її було присвячено розгортанню на базі ТЕФ міжнародної проєктно-грантової діяльності в цілому та підготовці до участі в новій Програмі ЄС "Горизонт Європа", в підпрограмі "Енергоатом" (2,6 млрд євро). ДМС надасть всіляку інформаційну, консультаційну і методичну допомогу для розгортання на базі ТЕФ міжнародної проєктно-грантової діяльності, в тому числі – і на міждисциплінарних перетинах сфери ядерних технологій з інформаційними, приладобудівними, хімічними, матеріалознавчими та іншими спеціальними технологіями.

Оголошено конкурс на індивідуальні гранти від стипендіальної програми Японського товариства сприяння розвитку науки (JSPS) для молодих науковців (наукові стажування і навчання в Японії). Проректори В.А Пасічник, А.А.Мельниченко та С.І.Сидоренко опікуються тим, щоб молоді вчені КПІ максимально використовували можливості цієї програми для розвитку науково-технічного співробітництва з Японією і, тим самим, зробили свій внесок у вирішення завдання щодо посилення міжнародної наукової мобільності як основи прийнятої у світі моделі «піраміди проєктно-грантової активності».

12 червня ДМС представив КПІ на україномовному вебінарі «Горизонт 2020. Інтелектуальна власність (IPR)». Організаторами виступили чотири національних контактних пункти України програми «Горизонт 2020» за напрямами: «Дії Марії Склодовської-Кюрі для розвитку навичок, навчання та кар’єр»; «Харчова безпека», «Стале сільське господарство», «Морські дослідження та біоекономіка»; «Нанотехнології, сучасні матеріали та передові промислові виробництва»; «Безпечна, чиста та ефективна енергетика». Під час заходу нам були надані детальні консультації з питань захисту інтелектуальної власності в міжнародних проєктах Європейських програм, зокрема щодо стратегії патентування та міжнародних фондів, які додатково підтримують патентування; інтелектуальної власності у проєктах програм «Горизонт 2020»  та «Дії Марії Склодовської-Кюрі»; розподілу інтелектуальної власності у випадку "запрошеного вченого" тощо.

Забезпечення позитивної динаміки показників КПІ у світових рейтингах університетів

За дорученням ректора підготовлено текстовий матеріал «Запровадження системи цілеспрямованого впливу на роботу університету з метою досягнення позитивної динаміки параметрів у світових рейтингах університетів».

10 червня оприлюднено рейтинг QS-2021. За результатами рейтингу КПІ ім. Ігоря Сікорського посів 701-750 місце (як і торік). Отже, «падіння» КПІ в цьому рейтингу, яке спостерігалося протягом останніх трьох років, призупинене. Поліпшено деякі наші параметри в ньому, але кардинальної зміни ситуації на краще поки що не досягнуто.

Цьогоріч робоча група робить першу спробу пробитися до Шанхайського рейтингу. Успіхом буде, якщо КПІ буде хоча б включено до бази даних університетів, які взаємодіють з цим рейтингом. Це підготовка до боротьби за входження в Шанхайський рейтинг у наступному році. У цій новій для нас справі консультуємось із нашим Почесним доктором паном Вальдемаром Сівінськім.

Робота кафедри ЮНЕСКО

За інформацією Постійного представництва України при ЮНЕСКО оголошено прийом номінацій на здобуття премії у 2021 році в рамках Програми Л’Ореаль-ЮНЕСКО для жінок у науці.

Премія призначатиметься п’ятьом видатним науковим дослідницям у галузі фізичних наук, математики та інформатики. ДМС працює в середовищі КПІ щодо визначення кандидатур від України на оголошену премію.

М.З.Згуровський

Усі ці справи важливі. Дякую за те, що робоча група напрацювала перші пропозиції щодо поліпшення наших позицій в міжнародних рейтингах. Нам слід виконати докладний  аналіз наших слабких і сильних складових роботи. Попередній аналіз з відповідними рекомендаціями вже є, але над цим потрібно ще попрацювати. Прошу долучитися до цієї справи директора департаменту якості  освітнього процесу Олексія Анатолійовича Жученка. Потрібно вийти на робочі рекомендації щодо того, що слід робити далі й розіслати їх на кафедри та факультети. При цьому такі рекомендації не повинні перевантажувати наші підрозділи, вони мають  бути природними для їхньої діяльності та при цьому сприяти поліпшенню наших рейтингів.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

Господарська  робота

Протягом тижня спільно з комісією, створеною для перевірки стану протипожежної безпеки, юридичним управлінням та відповідальними з техногенної і пожежної безпеки в університеті відпрацьовували приписи та ухвали, які отримали від окружного адміністративного суду міста Києва та ДСНС:

- минулого тижня спільно з юридичним управлінням підготували відзиви до адміністративного суду міста Києва про виконання приписів по навчальному корпусу №26. Закінчуємо готувати відзив по Центру культури та мистецтв. Після цього роботу над підготовкою відзивов буде завершено;

- протягом тижня працювали з деканами/директорами факультетів/інститутів та з відповідальними за протипожежну безпеку в університеті по тих будівлях, де є приписи від ДСНС без позовних заяв до суду, щодо їх усунення до початку нового навчального року;

- проводимо внутрішні перевірки виконання приписів  силами співробітників відділу пожежної безпеки.

Завершили виконання ремонтних робіт в ситуаційному центрі.

Провели ремонтні роботи електрики, сантехніки та системи водопостачання на базі відпочинку «Маяк», продовжуємо виконувати малярні роботи.

Розпочали ремонтувати дахове покриття на складських приміщеннях бази відпочинку «Політехнік».

Провели спільно з головним архітектором робочу нараду щодо розроблення проєкту вхідної  групи до скверу «Піонери авіації».

Провели збори в департаменті господарської роботи спільно з помічниками деканів/директорів факультетів/інститутів за  напрямом  господарської роботи щодо підготовки матеріально-технічної бази університету до нового навчального року. На цьому тижні спільно з ними проведемо аудит їх приміщень та матеріальної бази й визначимо пріоритетність напрямів та поетапність виконання відповідних робіт. Контроль виконання цих робіт буде здійснено комісією напередодні початку нового навчального року.

У сквері за Музеєм авіації та космонавтики розпочали роботи із вкладання тротуарної плитки та формування сходинок на вході до нього. Наступного тижня розпочнемо планувати територію під автоматичну систему поливу.

Біля навчального корпусу №20 закінчили асфальтування дорожнього покриття. На наступному тижні розпочнемо роботи з благоустрою території навколо пам‘ятника О.Г. Лелеченку та проведемо встановлення металевої огорожі.

Завезли 35 тонн родючого ґрунту до навчального корпусу № 4, протягом наступного тижня закінчимо його планування ти висіємо траву.

Розпочали реалізацію великого проєкту з утеплення фасаду великих потокових аудиторій 7-го навчального корпусу.

Відділ екологічного контролю займається організацією лабораторних досліджень води із свердловини з метою запуску бювету на території університету.

Соціальний напрям

Продовжуємо передавати в підрозділи засоби особистого захисту для співробітників та здобувачів вищої освіти.

Успішно запустили сайт та розпочали онлайн-продаж путівок на літній оздоровчий сезон. Станом на 12 червня завантаження по путівках у ОК «Маяк» складає 24,7%, у СВСТ «Сосновий» – 29%. Проводимо активну рекламну кампанію баз відпочинку.

Провели засідання тендерного комітету в дистанційному режимі.

Напрям безпеки

Провели робочу зустріч із керівництвом кіберполіції міста Києва з метою налагодження співпраці. Домовилися про ті напрями співпраці, які розвиватимемо, починаємо готувати відповідний меморандум. За нашою заявою щодо хакерських атак на мережі університету проводяться необхідні дії, призначено відповідальну особу.

Продовжуємо спільне патрулювання території університету з поліцією та національною гвардією.

Упродовж  минулого тижня складних правопорушень виявлено не було.

М.З.Згуровський

Чи активно зараз працюють співробітники підрозділів, які відповідають за господарську роботу? Це дуже важливо, адже загальноуніверситетські служби не в змозі вирішити усі проблеми підрозділів, тим більше, що там є для цього відповідний персонал. Причому доволі великий за кількістю.  Тож ми маємо активізувати його роботу, щоб підготуватися до нового навчального року належним чином і підтримувати наш кампус, корпуси і гуртожитки в гарному стані. Отож вам слід побувати в кожному корпусі, зустрітися з цими працівниками й довести до них вимоги  щодо їхньої роботи.

Начальник  департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

Фінансування червня отримали в повному обсязі. Заробітну плату за першу половину червня нараховано.

Співробітники почали йти у відпустки. Тому вже нараховано 19,2 млн грн відпускних, плюс 4,9 млн грн компенсаціі за невикористану відпустку та 6,8 млн грн матеріальноі допомоги на оздоровлення. На сьогоднішній день надійшло дуже багато заяв на відпустки, тож якщо в цьому місяці не вистачатиме коштів, виплати відпускних будуть здійснюватися не лише в червні, але й у липні та серпні, залежно від ситуації.

Стипендію буде нараховано на цьому тижні.

Платежі Держказначейство проводить  без особливих затримок.

Займаємося аналізом фінансової діяльності за п’ять місяців. Саме за п’ять місяців, бо через карантин  в університеті склалася така ситуація, що деякі обслуговуючі підрозділи не виконують у повному обсязі плану надходжень. Це Центр студентського харчування, спорткомплекс, студмістечко, тому, у зв’язку із цим, ми змушені коригувати їхні плани надходжень і витрат. На поточному тижні цю роботу завершимо. Це питання винесемо на засідання Бюджетної комісії.

Окрім того, підготували і сьогодні відправляємо матеріали банкам, які беруть участь у конкурсі на обслуговування зарплатного проєкту студентів першого курсу.

Звітність за травень місяць здали до всіх інстанцій без зауважень.

Підготовлено для подання до МОН:

-калькуляції та всі розрахунки по НДР;

-зміни до штатного розпису за програмою «Підготовка кадрів»;

-інформацію щодо оформлення права  власності  на земельні ділянки та  нерухоме майно.

Закінчуємо аналіз фінансовоі діяльності університету за 5 місяців.

У зв‘язку з реорганізацією ІФФ та ЗФ продовжуємо роботу з передачі матеріальних цінностей та грошових активів.

Узяли участь у роботі стипендіальної  комісії.

М.З.Згуровський

Усі поточні питання вирішуються вчасно і якісно, але паралельно ми маємо думати і над стратегією нашої подальшої діяльності. На попередніх засіданнях ми вже говорили, що якщо зміниться статус нашого університету, і він стане не бюджетною організацією, а одержувачем  бюджетних коштів, то ми повинні будемо перейти до інших принципів роботи. До цього слід бути готовими і заздалегідь опрацьовувати таку стратегію.

Л. Г. Субботіна

Так, ми взяли це питання на опрацювання.

М.З.Згуровський

Ну і друге, про що ми також уже говорили. Це те, що потрібно напрацювати спільно з Ю.І.Якименком нову систему встановлення надбавок керівникам різних рівнів. Вона має виходити з того, що надбавки – це інструмент управління, а не просто додаткові виплати співробітникам за те, що вони «гарні люди». Кожен, хто робить особистий внесок у розвиток університету, він може розраховувати на надбавку.

Л. Г. Субботіна

Так, ми над цим працюємо спільно з Юрієм Івановичем Якименком, Анатолієм Анатолійовичем Мельниченком, Олексієм Анатолійовичем  Жученком та іншими. Нова система має запрацювати з 1 вересня.  

Директор студмістечка О. А. Іщенко

У нас почався період міграції студентів: частина їх продовжує повертатися до гуртожитків, водночас інша частина почала виїжджати на літо. Тому нині  адміністрація гуртожитків активно займається питаннями поселення та виселення. При цьому виконуються усі необхідні карантинні вимоги, а студенти, які заїжджають, обов’язково проходять медичне обстеження в міській   студентській поліклініці.

Соціально-виховна робота зосереджена на інформуванні студентів про необхідність продовження виконання протиепідемічних заходів, а також про необхідність дотримання правил пожежної безпеки.

У гуртожитках усі мешканці здорові.

Гаряче водопостачання відновлено в  усіх гуртожитках.

Ремонти тривають на об’єктах у гуртожитках №№4, 6, 7, 11, 12, 19 і 20. На територіях студмістечка додатково встановлюються лавки, а старі, які вже неможливо відремонтувати, замінюються новими.

Пропускний режим, прибирання та дезінфекція забезпечуються на необхідному рівні.

Директор Науково-технічної бібліотеки О. М. Бруй

Підготовлено пропозиції щодо експозиції «Українці в світі». Їх  передано голові комісії (П.О.Киричку). Засідання робочої групи для їхнього обговорення заплановано на 18 червня, після якого будемо рухатися далі. 

М.З.Згуровський

А яким є ваше бачення цього руху. Куди саме рухатися?

О. М. Бруй

Це рух у напрямі цифрового формату. В нас практично на виході цифрова бібліотека, яку ми виконуємо за рахунок гранту Єврокомісї. В цій бібліотеці можна зробити окремий розділ «Українці в світі», де можна буде розміщувати цифрові репродукції портретів з їхнім описом, біографічними довідками та відповідними аудіофайлами. Власне, останнє ми вже почали робити, коли ці портрети  висіли як бібліотечна експозиція. Такими є наші пропозиції, а далі вже вирішуватиме робоча група.

М.З.Згуровський

Дякую. Я б хотів ще звернути вашу увагу на Інтернет-портал, який було  розроблено до 200-річчя Тараса Григоровича Шевченка. На ньому можна ознайомитися не лише з поезією та літературною творчістю Кобзаря, але й з його живописом та графікою, там є його докладний життєпис і ще багато цікавого. Можливо, нам варто зробити щось подібне. Адже наш проєкт заслуговує на такий рівень виконання. І тут ми могли б узяти участь у певних грантових програмах. Але ідея його реалізації в Інтернеті не має бути дрібною, він має бути масштабним.

Окрім того, ініціатор проєкту Петро Андрійович Ющенко хоче до нас завітати. Коли ми цю експозицію в нас розташовували, то його представники впродовж двох тижнів працювали разом із нами. Тепер я непокоюся тим, де і як ці картини зберігаються, щоб нам не було незручно за недбале ставлення до них та до праці його колег, коли він до нас прийде. Як ми проводитимемо  цю зустріч?

О.М.Бруй

Усі ці роботи зберігаються в одному місці. Це, звичайно, не спеціальне сховище, якого в нас просто немає. Насправді, ми збиралися їх повернути назад після спеціального очищення. Але коли зняли, побачили, що деякі з них перебувають у доволі поганому стані.

М.З.Згуровський

Це наші пояснення. Але нам слід ці питання вирішити, щоб не виникло  незручних ситуацій. 

Продовження доповіді О.М.Бруй

Надаємо оперативні довідки і доступ до ресурсів у віддаленому режимі, консультуємо дослідників, виконуємо їхні тематичні запити, забезпечуємо сприяння публікаційній активності тощо. Окрім того, бібліотека надає сприяння розвитку видавничих проєктів наукових періодичних видань та в онлайн-режимі проводить культурно-освітні заходи.

Директор департаменту якості  освітнього процесу О.А.Жученко

Акредитація

Матеріали по 2-х освітніх програмах (ФСП, спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування») підготовлено, за результатами аналізу звіту експертної групи надіслано відповіді на зауваження експертів.

Чотири освітні програми (3 – ФЛ, 1 – ВПІ) внесено до порядку денного засідання НАЗЯВО для остаточного затвердження рішення щодо їхньої акредитації. Засідання відбудеться 16 червня. 

За однією освітньою програмою (ФСП, спеціальність 054 «Соціологія») триває робота над підготовкою проєкту рішення галузевої експертної ради.

Тож на кінець червня акредитація усіх наших освітніх програм, які згідно з планом на неї виносилися, буде завершена.

Далі працюватимемо над підготовкою до акредитації наступних освітніх програм. Ця робота здійснюється в тісному контакті з Ю.І.Якименком та А.А.Мельниченком.

Узяли участь у семінарі-нараді з головами НМК та гарантами освітніх програм докторів філософії, де роз’яснено основні вимоги щодо акредитації освітніх програм 3-го рівня.

Підготували та розіслали листи за підписом першого проректора завідувачам кафедр, які мали неповну відповідність критеріям внутрішньої акредитації в листопаді 2019 р. Вони повинні відзвітувати про виконання затвердженого плану усунення недоліків.

Проводиться робота з  удосконалення нормативних документів для їх затвердження на Методичній та Вченій радах.

За дорученням ректора провели аналіз показників КПІ у рейтингу університетів QS World University Rankings з урахуванням щойно оголошених результатів QS 2021. Запропонували рекомендації щодо покращення динаміки.

М.З.Згуровський

Хочу попростити вас допомогти Центру європейської акредитації інженерних програм. Цей Центр зробив дуже велику роботу на початку своєї діяльності. Потім, після реорганізації системи управлінської діяльності університету та з інших об’єктивних причин, його діяльність дещо загальмувалася. Тому було б бажано, щоб ви як людина, яка глибоко занурилася в питання акредитації освітніх програм, взяли під свою опіку і європейську акредитацію інженерних програм. Нам втрачати цей чудовий проєкт не можна за жодних обставин. Ми будемо єдиним центром в Україні, де це роблять. Весь цей шлях пройти надзвичайно важко: для цього потрібно отримати визнання європейських структур, провести серію презентацій, здобути позитивні відгуки європейських партнерів  – це все важка праця. Її слід продовжувати. Тож прошу зустрітися з  керівником цього Центру Богданом Івановичем Дудою й обговорити ті питання, в яких університет може і повинен допомогти в цій справі.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

Видано наказ щодо проведення навчання користуванню програмою «Мегаполіс». Його проводитимуть спочатку співробітники компанії-розробника, потім індивідуально – співробітники загального відділу.  Ми вже почали перемовини щодо підключення нашого університету до державної системи «Мегаполіс» (у хмарі). Окрім того, ми спільно з департаментом економіки і фінансів та юридичним управлінням закінчили розробку нових форм заяв про прийняття на роботу. Їх зареєстровано і від сьогодні при прийомі на роботу слід використовувати лише їх.

Голова  об'єднаного  профкому  КПІ М. О. Безуглий

Триває підготовка до організації відпочинку студентів і співробітників університету. Розпочато продаж путівок. Понад третину місць заброньовано, хоча процес придбання путівок є не таким активним, як у минулі роки.  Користуються попитом й інші пропозиції щодо оздоровлення. Щоправда, ще не зовсім зрозуміло, чи будуть відкриті і в якому форматі працюватимуть дитячі табори.

М.З.Згуровський

Тут вам з Вадимом Анатолійовичем слід працювати в постійному контакті. Бо якщо наші бази працюватимуть цього року в обмеженому режимі, то виникне питання щодо  їх зберігання на наступні сезони, термінів їх закриття та консервування. Ми не повинні щось втратити з їхньої матеріальної бази, інфраструктури тощо.