Засідання ректорату 30 березня 2020 року

Чергове засідання ректорату КПІ ім.Ігоря Сікорського відбулося в онлайн режимі. Головував на ньому ректор університету М.З.Згуровський.

Він сформулював основні групи питань, що мали розглянути учасники:

 • продовження роботи в дистанційному режимі;
 • збереження життєдіяльності університету, усіх його підрозділів;
 • турбота про студентів і викладачів з точки зору санітарних, медичних та інших рекомендацій;
 • діяльність університету за новою стратегією;
 • як провести конференцію трудового колективу з урахуванням особливостей ситуації в умовах карантину.

Про роботу впродовж попереднього тижня прозвітували проректори за напрямами діяльності та керівники головних служб університету. За низкою напрямів було надано доручення. Серед питань, які обговорили учасники, були такі: 

Перший проректор Ю. І. Якименко

Управлінські заходи:

 • відпрацювання системи видачі завдань і звітність з дистанційної роботи працівників всіх підрозділів;
 • організація і проведення перемовин з медичними установами та створення робочої групи з підготовки угоди щодо медичного обслуговування студентів на базі студентської поліклініки. До прийняття відповідного рішення 4 тис. студентів, які нині проживають у гуртожитках, можуть підписати декларації на один місяць щодо обслуговування в міській студентській поліклініці. Інші – після їхнього повернення.

Освітній процес:

 • моніторинг здійснення дистанційноі освіти всіма без винятку викладачами (через ЕК);
 • використання і розширення платформи дистанційного навчання «Сікорський», надання сприяння викладачам і студентам у використанні платформ широкого доступу (Coursera);
 • внесення змін до графіку освітнього процесу та робочих навчальних планів (заочна форма, сесія і практика 4 курсу, лабораторні і практичні заняття).

Акредитація:

 • забезпечення роботи експертних комісій НАЗЯВО в дистанційному режимі;
 • продовження акредитації 1 освітньої програми у ВПІ;
 • початок акредитації 3-х освітніх програм на ФЛ у квітні цього року, узгодження графіку роботи на факультеті.

Комісія з підготовки Колективного договору:

 • завершення формування і затвердження уповноваженою комісією для подальшого опублікування всього пакету документів з Колдоговору. Текст договору буде опублікований 2 квітня 2020 в газеті «Київський політехнік». Також будуть опубліковані звіти ректора та голови профкому КПІ і Стратегія розвитку університету на 2020 – 2025 роки.  

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Прошу здійснити реальний моніторинг і проконтролювати роботу викладачів зі студентами у дистанційному режимі

Щодо медичного обслуговування студентів. Для нас це питання стає критично важливим, оскільки вже 1-го вересня 2020 ми повинні мати нову систему надання медичних послуг. Прошу Н. В. Семінську, С. Мандзюка, О. А. Іщенка, М. О. Безуглого, а також наших юристів долучитися до вирішення цього питання. При цьому:

 • не можна позбутися того, що мали (санаторій-профілакторій, в якого є  ліцензія на надання оздоровчих послуг нашим студентам). Потрібно зберегти весь наш комплекс як додатковий до головного. Крім того, слід залучити до цієї діяльності відповідні наші кафедри різних факультетів, які мають стосунок до охорони здоров'я;
 •  слід системно вирішити це питання з МОЗ. Якщо Київська міська студентська поліклініка буде надавати комплекс медичних послуг через систему сімейних лікарів, то це нас повністю влаштовує. Крім того, можливо залучення до цього й інших суб'єктів надання медичних послуг. Прошу очолити робочу групу з цього питання Наталію Валеріївну Семінську.

Проректор з навчальної роботи А. А. Мельниченко

Моніторинг дистанційної освіти проводиться не лише зі студентами, але й з викладачами. Робота ведеться з кожною конкретною кафедрою.  Контроль здійснюється через «Електронний Кампус».

 Кафедрам запропоновано у разі неможливості студентам 4-го курсу отримати завдання і організувати проходження практики в дистанційному режимі на визначених раніше підприємствах і організаціях, переоформити їх на проходження практики на кафедрах. Там мають бути видані відповідні завдання.

Напрацьовуються пропозиції щодо можливого проведення екзаменаційної сесії і підсумкової атестації в дистанційному режимі. Пропозиція МОН щодо перенесення занять на наступний рік, нас не влаштовує. Підписано наказ щодо розробки дистанційного курсу з фізичного виховання на платформі «Сікорський».

Здійснюється супроводження доступу студентів та аспірантів до курсів на платформі Coursera (на кожному факультеті призначений відповідальний з наданням прав адміністратора). Отримали 5000 ліцензій. На сьогоднішній день 2216 – вже запрошені. На сайті аспірантури зарезервовано сто ліцензій для аспірантів.   

Активізується робота щодо розвитку платформи дистанційного навчання "Сікорський".

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Ситуація, що склалась у зв'язку з карантином має переорієнтувати наших викладачів до освоєння нових механізмів проведення навчального процесу.  Все це має бути постійно в полі зору адміністрації.

Проректор з навчально-виховної роботи Н. В. Семінська

Стипендіальне забезпечення :

 • студентам виплачено соціальну стипендію за березень;
 • до Управління праці та соціального захисту населення передано нові особові справи пільгових категорій студентів на призначення соціальної стипендії;
 • підготовлено та доведено до відома студентів алгоритм оформлення соціальних стипендій в дистанційному режимі;
 • спільно з ДЕФ та Юридичним управлінням створена та активно працює он-лайн робоча група з розробки Порядку пільгового державного кредитування.

Навчально-виховна робота:

 • термін внесення результатів першої атестації до «Електронного Кампусу»  подовжено до 3 квітня 2020;
 • доопрацьовуються та передано на розгляд робочої групи проект Тимчасового положення про освітній процес у частині питань щодо  поновлення, переведення, та відрахування;
 • розроблено новий варіант Положення про куратора академічної групи (нині документ проходить остаточне  коригування);
 • - зведено інформацію щодо відповідальних осіб за координацію дистанційної взаємодії студентів та адміністрації деканатів, підрозділів, підготовлено пост на каналі ДНВР.

Мобільність:

 • проводяться перемовини з партнерами   KIST ( Корея) та Університетом Тохоку (Японія) щодо відтермінування дедлайнів подачі конкурсних заявок і документів.  Відпрацьовується можливість дистанційної подачі документів для проходження конкурсних відборів.
 • оновлено  інформацію для поліклініки щодо стану студентів, які повернулись до університету після проходження навчання за програмами  мобільності.    
 • підготовлено накази на зміну дат мобільності для студентів, які повернулись достроково та ті, які поїхали від нас достроково.

Співпраця з роботодавцями:

 • переходимо до нових форм роботи і запрошуємо студентів до вебінарів від фахівців наших партнерів;
 • надійшли пропозиції від компаній наших партнерів (Хуавей Україна та Procter & Gamble) щодо проведення вебінарів для студентів з актуальних питань техніки та бізнесу від представників компаній і вже відкрита реєстрація на перші дві лекції;
 • більшу увагу приділяємо сайтам факультетів та їх наповненості. Це новини, подача інформації для абітурієнтів, спеціальності, освітні програми тощо. Моніторинг засвідчив, що сайти лише 6 факультетів повною мірою відповідають усім вимогам. З іншими підрозділами починаємо працювати.  
 • триває підготовка до Дня відкритих дверей в онлайн-режимі через канал YouTube KPI.
 • Олімпіаду «KPI Open» перенесено на осінь 2020 р.

Проректор з наукової роботи В.А. Пасічник

 1. Викликають занепокоєння пропозиції КМУ та Мінфіну щодо суттєвого  скорочення витрат на освіту і науку. Пропонується суттєво скоротити  фінансування Національного фонду досліджень, на базове фінансування ЗВО тощо. На сайті Президента зареєстровано петицію щодо унеможливлення таких скорочень.  Пропоную спільно з профспілковою організацією долучитися до заходів, спрямованих вирішення цього питання.   
 2. Працівникам, у яких закінчуються контракти 31 березня 2020 року продовжили дію контрактів на 1 місяць.
 3. Сформовано уточнений перелік фахових видань університету, що віднесено за рішенням МОН України до категорій «А» і «Б». Всього станом на 23.03.2020 р. до категорії «А» увійшло 2 видання, до категорії «Б» – 8 видань.
 4. Відбулись торги по закупівлі системи електронного документообігу ЕДО.
 5. Проведено аналіз рейтингу SIR 2020 (Scimago Institutions Rankings), який проводиться за результатами останніх 5 років. Розробляються заходи щодо покращення позицій в групі показників «Дослідження».

Коментар і доручення М. З. Згуровського      

Відбудеться секвестр бюджету. Передбачається, що Національний Фонд досліджень буде зменшено удвічі з 500 млн. грн. до 250 млн. грн. Слід максимально відповідально поставитися до підготовки проектів для участі в конкурсі на отриманні коштів з цього Фонду. Хочу звернути увагу на необхідність підвищення управлінської роботи та координаційної роботи з науковими колективами. Слід завершити аналіз наукових шкіл КПІ, окремих комплексних розробок і вже з ними брати участь у конкурсах. Очільники окремих підрозділів висловили занепокоєння у зв'язку з розривом між Департаментом науки, ректоратом і первинними науковими школами і групами. Попри новий режим роботи, декани, керівники окремих розробок чекають контакту з Вами у дистанційному режимі і чекають рекомендацій.

Голова Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського М. Ю. Ільченко

 1. На першому етапі конкурсу МОН України щодо нових держбюджетних робіт КПІ отримав  підтримку лише 7 тем, які мали оцінку понад 80 балів. Утім ситуацію вдалося дещо поліпшити.  24 березня Наукова рада МОН прийняла рішення щодо підтримки ще 7 оборонних тем. Ще 2 вдалося відстояти завдяки успішним апеляціям. Крім того, до них долучилися ще 2 – завдяки можливості зменшення прохідного балу. Таким чином з другого кварталу 2020 року ми розпочинаємо роботи за 18-ма новими темами., підтриманими державою. 
 2. Великою проблемою є непроведення атестації ЗВО. На прохання  проректорів з науки провідних ЗВО допомогти активізувати прискорення вирішення питання державної атестації ЗВО в частині проведення наукової діяльності. Нині триває підготовка відповідних листів від КПІ та Асоціації ректорів ЗВТО до керівництва країни з цього питання. Відсутність такої атестації причиняє неможливість здійснення низки вітчизняних і міжнародних процедур супроводу науки в університетах України.
 3. На сайті Вченої ради виставлено контактні телефони працівників служби Вченого секретаря, за якими здобувачам освіти надаються консультації у дистанційному режимі.
 4. Китайська компанія – замовник дослідницького проекту після завершення в Китаї карантину поінформувала про своє рішення продовжити співпрацю з ІТС у рамках чергового етапу досліджень і запропонувала нам виставити рахунок щодо оплати ними авансу.

Проректор з міжнародного співробітництва С. І. Сидоренко

Про роботу з зарубіжними партнерами:

 1. На виконання доручення ректора ДМС розпочато направлення листів ключовим партнерам КПІ про новий режим роботи з нами. Листи направлено до Варшавської, Познанської, Вроцлавської, Сілезької, Опольської, Краківської політехнік; Польської освітянської фундації PERSPEKTYWY, Анкарського Університету, Університету Думлупінар (Туреччина), Marmara University (Туреччина). Підготовлено  листи до низки університетів країн Балтії, Франції, Німеччини, Китаю, Швеції, США, Кореї.
 2. З Північно-Західним політехнічним університетом (м.Сіань, КНР) розпочато роботу за освітньою складовою співпраці між його Коледжем аеронавтики та Інститутом аерокосмічних технологій КПІ.
 3. З офісом міжнародних зв'язків Північно-Західного політехнічного університету узгоджено можливість отримання для студентів КПІ 500 захисних масок. Першу партію масок для нас буде надіслано поштою DHL .
 4. Триває робота над проектом створення Науково-дослідного інституту КПІ в м. Чунцін (засновник з українського боку – Науковий парк "Київська політехніка").
 5. У співпраці з ДНВР (відділ академічної мобільності) триває робота над «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського».

Про роботу в КПІ іноземних фахівців під час карантину:

 • Міхаель Кляйненберг, викладач німецької мови на ММІ, – залишився в Україні і працює із студентами онлайн.
 • Войцех Зволінський, викладач польської мови, – працює онлайн зі студентами Факультету лінгвістики та із бібліотекою.

Про роботу групи сприяння діяльності Центру ЮНІДО:

 • прийнято рішення, що чотири підрозділи ( ІЕЕ, ХМФ, ММІ, ХТФ, ІФФ) внесуть дисципліну з ресурсоефективного і чистого виробництва в Україні до нормативної частини навчальних планів;
 • вивчається питання щодо включення цієї дисципліни як "дисципліни по вибору" ще на низці факультетів, освітні програми яких пов'язані з енергоємними, ресурсозатратними промисловими виробництвами;

Про діяльність Робочої групи по забезпеченню позитивної динаміки показників КПІ в світових рейтингах університетів:

 1. Напрацьовано і узгоджено пропозиції щодо формування внутрішньоуніверситетських систем рейтингування факультетів та інститутів, а також рейтингування кафедр;
 2. Про взаємодію з національними та світовими рейтингами університетів:
  1. з рейтингом ТОП – 200. Дані щодо показників діяльності КПІ у 2019 році зібрано і подано;
  2. з рейтингом THE. Отримано запит від упорядників рейтингу щодо верифікації ряду показників. Готуємо відповідь;
  3. з рейтингом U-Multirank. Інформацію подано;
  4. з рейтингом Clarative Analytics. Отримано запит від упорядників рейтингу щодо участі;
  5. з Шанхайським рейтингом (ARWU). Очікуємо на відкриття рейтингу для завантаження даних (орієнтовна дата – червень 2020 р.):
  6. Оголошено результати рейтингу UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг вищих навчальних закладів світу, виходячи з популярності їх офіційних веб-сайтів, оприлюднив рейтинг за 2020 рік. КПІ став лідером цього рейтингу серед ЗВО України.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Замість програми  «Горизонт 2020» невдовзі почне працювати програма  «Горизонт Європа» (вона розрахована на найближчі 7 років). Вже відомі її пріоритети. Бажано, щоб ми мали перелік головних наукових напрямів, за якими будуть оголошуватись тендери в країнах Євросоюзу. Прошу спільно з Департаментом науки та службою Вченого секретаря почати напрацьовувати пропозиції щодо участі наших колективів в цій новій Програмі ЄС.

Проректор з адміністративної роботи В. А. Кондратюк

 1. На минулому тижні були направлені листи до КМДА щодо отримання спецперепусток. Із заявленої кількості отримано лише 200 перепусток. З 3 квітня вводяться в обіг перепустки нового типу і ми розраховуємо на 700 шт.
 2. Закуплені засоби особистого захисту: антисептики, маски а також рукавички. Вони розподілені між структурними підрозділами господарських служб та студмістечка, а також серед співробітників, які щодня виходять на роботу. 
 3. Триває робота з благоустрою території.
 4. Для забезпечення можливості доставки на роботу тих співробітників  університету, які мусять забезпечувати його життєдіяльність, в АТП відремонтовано два мікроавтобуси «Газель».  Тож усього сьогодні в університеті з цією метою працюють чотири «Газелі».
 5. Завершується експертиза потокових аудиторій в 7 навчальному корпусі для подальшого їх утеплення до початку нового навчального року.
 6. Виготовлено 19 пластикових вікон, які встановлені у 19 корпусі.
 7. У Центрі фізичного виховання спущено воду з басейну та розпочато заплановані ремонтно-відновлювальні роботи.  

Директор департаменту економіки і фінансів університету, головний бухгалтер Л. Г. Субботіна

 1. Організовано роботу співробітників департаменту безпосередньо на місцях, оскільки не завжди можна працювати дистанційно.
 2. Фінансування отримане у повному обсязі стосовно загального бюджету.  Всі кошти використано за призначенням.
 3. Коштів на спецрахунку достатньо для своєчасного проведення платежів
 4. Розрахунки з співробітниками університету виконановчасно. Стипендії академічна та спеціальна також нараховані. Студенти їх отримали.
 5. Проблемою залишається питання оплати молодшого обслуговуючого персоналу та чергових. Вона виникла через те, що не всі технічні праівники мають можливість діставатися до роботи. МОН та наша галузева профспілка рекомендують здійснювати оплату таким співробітникам як за вимушений простій. Пропонується розглянути це питання спільно з нашою університетською профспілковою організацією на засіданні Бюджетної комісії.

Коментар і доручення М. З. Згуровського

З огляду на те, що за певний час відбудеться секвестр бюджету і фінансування галузі швидше за все зменшиться, слід дуже раціонально поставитися до витрат. Якщо планувалися витрати на проведення якихось заходів, які можливо не відбудуться, слід їхнє фінансування зупинити. Натомість – накопичувати кошти на наших рахунках, щоб у певні критичні моменти мати змогу здійснити необхідні витрати на комунальні платежі, на зарплату, на збереження життєдіяльності університету тощо.

Стосовно виплат людям, які не мають змоги діставатися роботи. Якщо мова йде про чергових, які забезпечують життєдіяльність, то це дуже важливо, тому що без них ми не зможемо утримувати деякі підрозділи. Крім того, ми  не можемо дестабілізувати колектив. Якщо людина перебуває вдома і не виходить на роботу, то не слід поспішати знімати з неї зарплату. Людина може просто  не вижити. Тож до цього питання слід ставитися виважено.

Ми затвердили рішення про створення Фонду розвитку. Незважаючи на ситуацію, слід затвердити Положення про нього. Проект цього документу мають узгодити Ю.І. Якименко Ю. І. та інші проректори. На цьому етапі Фонд розвитку має спрацювати як стабілізаційний фонд університету. Нам потрібно буде заощаджувати кошти. На мою думку, вони повинні концентруватись у цьому Фонді й у критичні моменти використовуватись за тими напрямами, які будуть найважливішими. 

Директор студмістечка О. А. Іщенко

 1. Отримали від КМДА 64 перепустки на міський транспорт. Необхідно 266. Менше з тим, силами робітників гуртожитків і самих студентів забезпечується надійний перепускний режим і прибирання.
 2. Тривають ремонтні роботи на 9 об'єктах студмістечка.
 3. Фахівцями з соціально-виховної роботи постійно проводиться робота щодо профілактики захворювання на корона вірус та контроль стану  здоров'я с студентів, які залишилися в гуртожитках. Станом на сьогодні всі студенти  здорові.
 4. Робота штатного психолога студмістечка переведена в он-лайн режим за допомогою програми Skype.
 5. За минулий тиждень правопорушень і надзвичайних ситуацій у студмістечку не зафіксовано.

Помічник ректора з історико-архітектурних питань, завідувач кафедри загальної фізики В. Й. Котовський

 1. Барельєф космонавта Каденюка Л.К. та інформаційна табличка виготовлені. Час встановлення – 8 квітня о 10:00.
 2. Пам`ятник Герою України, випускнику КПІ Лелеченку О.Г.  заплановано встановити також 8 квітня, о 12:00. Всі роботи виконуються силами Художнього комбінату. Бронзова частина пам`ятника (бюст) нині у процесі виготовлення. Монтаж буде виконано не пізніше 21 квітня 2020.

Директор Науково-технічної бібліотеки КПІ О. М. Бруй

 1. Бібліотека працює в дистанційному режимі.  
 2. Для дослідників, викладачів та студентів
  1. Розроблено інструкцію для самостійного створення дослідниками ідентифікатора ResearcherID на PUBLONS https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/3/instruction_ResearcherID… .
  2. Підготовлено матеріал про доступ до ресурсів для навчання та досліджень, який опубліковано на сайті КПІ https://kpi.ua/2020-kp10-1
  3. Організовано віддалений доступ для працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського до повних текстів БД Springer Nature, Wiley через ЕДД. Дослідникам запропоновано здійснювати пошук в реферативних колекція цих платформ та отримати доступ до потрібних повних текстів, заповнивши онлайн-форму, на свій e-mail. https://docs.google.com/forms/d/1vBdy0ez0radjM6Tbch2JjdTlMtwRLulLhm3lWVusxuE.
 3. 3. Для наукових видань
  1. Підготовлено таблицю з переліком фахових журналів КПІ, згідно з наказом МОН від 17.03.2020 № 409. Станом на 27.03.20: 2 журнали входять до категорії «А», 8 журналів – до категорії «Б». Переглянути оновлений перелік можна https://www.library.kpi.ua/naukovi-fahovi-periodychni-vydannya-kpi-im-igorya-sikorskogo.

Директор департаменту якості освітнього процесу О.А.Жученко

 • Департамент якості освітнього процесу працює в очно-дистанційному режимі.
 • Узгоджено з НАЗЯВО проведення дистанційної акредитації вже за 4-ма освітніми програмами: 3 програми на ФЛ, 1 - на ВПІ. Орієнтовно перша освітня програма проходитиме акредитацію з 7 квітня 2020 в дистанційному режимі.
 • Консультування гарантів освітніх програм щодо зовнішньої акредитації проводиться в режимі телефонного зв'язку та в режимі відеоконференції.

Директор Інституту моніторингу якості освіти М. М. Перестюк

 • Триває робота з кафедрами.
 • Наповнюємо базу даних
 • Всі види навчання переводимо на дистанційний режим, включаючи заплановані літні навчання.
 • Медіаплатформа продовжує працювати дистанційно. Події, які відбуваються у світі освіти і науки, висвітлюються на всіх університетських ресурсах.  

Коментар і доручення М. З. Згуровського

Хочу подякувати М. М. Перестюк за те, що робота медіалабораторії не припиняється. На наших ресурсах виставляється актуальна інформація. Це дуже важливо.

Що ж до моніторингу залишкових знань, зрозуміло, що це питання поки що відкладається.

Директор департаменту управління справами М. О. Мазур

 1. На минулому тижні було завершено тендер на закупівлю серверу для запровадження в університеті нової програми з Документообігу.
 2. На наступному тижні буде здійснено спробу об'єднання документації  відділу кадрів і Бюджет.ЮА у тестовому режимі.

Головна об'єднаного профкому КПІ М. О. Безуглий

 1. Проведені консультації з адміністрацією Соломянського району щодо Колективного договору і отримане підтвердження, що така форма, яку обрав КПІ, є правильною. Новий договір зареєструють в райдержадміністрації після завершення карантину, але діяти він почне після його підписання сторонами.
 2. Долучаємось до діяльності міської профспілки щодо вирішення питанні виплати надбавок науковим працівникам за стаж наукової роботи.

Перший проректор Ю. І. Якименко про підготовку проєкту Колективного договору КПІ ім. Ігоря Сікорського на період з квітня 2020 року до квітня 2021 року. 

 • 2 квітня 2020 року всі матеріали до Конференції будуть надруковані в газеті «Київський політехнік».  
 • До 16 квітня 2020 року надається додатковий термін для подання пропозицій до Проекту нової Колективної угоди.
 • Після 16 квітня комісія адміністрації та Профспілкового комітету університету розгляне нові пропозиції і прийматиме проект в остаточному варіанті.  
 • Оскільки торішній  Колективний договір діє до кінця квітня 2020 року, то у другій половині квітня університет має право затвердити і підписати новий договір. Солом'янська райдержадміністрація повинна його зареєструвати. Він набере чинності після підписання.

Секретар засідання, керівник секретаріату ректора Б.І. Дуда