Інформаційний семінар"Раціональне управління хімічними речовинами та хімічний лізинг"

6 лютого 2020 р. в КПІ ім. Ігоря Сікорського відбувся інформаційний семінар "Раціональне управління хімічними речовинами та хімічний лізинг", організований Центром ресурсоефективного та чистого виробництва (далі – Центр) за підтримки КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Участь у семінарі взяли представники підприємств та університетів, у тому числі КПІ ім. Ігоря Сікорського, Білоцерківського національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Національної академії наук України та інших.

Директор Центру Андрій Ворфоломєєв поінформував учасників засідання про ще один додатковий напрям діяльності Центру: раціональне управління хімічними речовинами (РУХР). Концепція раціонального управління і сталого виробництва та використання хімічних речовин, або РУХР-концепція, полягає в організації  системного підходу до запобігання, зменшення, усунення ризиків протягом життєвого циклу хімічних речовин; застосування кращих управлінських практик до хімічних речовин та додаткові дослідження; розробки в напрямі більш чистого виробництва та "зеленої" хімії.

Детальніше про РУХР-концепцію, її принципи та засади, а також про її  використання у світі розповів один із експертів команди хімічного менеджменту Центру Олександр Хохотва. Багато нового дізналися слухачі  з тієї частини його презентації, яку було присвячено хімічному лізингу (ХЛ), себто новій бізнес-моделі надання послуги, що пропонує нові форми оплати за хімічні речовини. Завдяки її застосуванню економічний інтерес усіх учасників процесу зосереджується на оптимізації процесів і скороченні використання хімікатів. Що ж до сутності  хімічного лізингу, то головним у ньому є налагодження сталого взаємозв'язку між постачальником (виробником або дистриб'ютором), компетентним в інноваційному використанні різноманітних хімічних речовин, та компетентним у виробничих процесах і товарах споживачем. Постачальник, окрім хімічних речовин, надає споживачеві послугу для оптимізації їх використання. А споживач сплачує не за обсяги отриманих речовин, а за ефект, отриманий від цього. У постачальника і споживача інтереси збігаються, адже вони обоє зацікавлені у досягненні найкращих результатів з використанням якнайменшого обсягу хімічних речовин. Тож ця модель забезпечує поєднання мотивацій: як для постачальника, так і для  споживача головним є "чим менше, тим краще". Хімічний лізинг застосовується у виробництві електронного обладнання (порошкові фарби), обробці металів (речовини для гальванічного та фосфатного покриття), водоочищенні (речовини для водочищення), нафтохімічній промисловості (каталізатори та хімікати для водоочищення), поліграфії (чорнила, друкарські хімічні речовини), сільському господарстві (пестициди та добрива) тощо. У світі вже нараховується 14 демонстраційних проєктів із впровадження ХЛ.

Головний технічний радник проєкту Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) Бранко Дуньїч представив учасникам Всесвітню премію з хімічного лізингу 2020. Він розповів про умови участі в конкурсі на її отримання; категорії, за якими можна заявити про свою участь; дедлайн на подання заявок (до 15 травня 2020 р.) тощо. Пан Дуньїч наголосив на нових можливостях Премії у 2020 році, які надають учасникам додатковий шанс на перемогу за трьома підкатегоріями: "Ініціативи, керовані жінками", "Стартап-проєкти" та "Чемпіон з хімічного лізингу". Яскравою ілюстрацією сказаного стала розповідь про успіх у  конкурсі Всесвітньої премії з хімічного лізингу 2018 Білоцерківського національного аграрного університету, який здобув у ньому золоту нагороду та грошову премію в категорії "Наукові дослідження". Нею поділилася доцент кафедри загальної екології та екотрофології цього університету Тетяна Грабовська. Цей приклад засвідчив, що шанси на перемогу в конкурсі вітчизняні підприємства і виші мають цілком реальні.

За інф. Центру ресурсоефективного та чистого виробництва