Щороку на початку вересня проводиться аналіз підсумків прийому студентів до університету, адже динаміка змін  є дуже важливою. За останні три роки маємо найбільший показник обсягу держзамовлення – 4169 осіб (проти 3909 і 4108 у 2017–2018 рр.). Це є нашим досягненням, адже в багатьох університетах країни держзамовлення значно зменшилося. Кількість спеціальностей лишилася без змін – 42, середній конкурс за заявами (держзамовлення) – 8,87. На освітній рівень "бакалавр" зараховано 5089 осіб, з них на бюджет – 3856 (75,8%).

Конкурс за заявами

Як завжди, конкурсна ситуація на факультетах/інститутах різниться, але набір за конкурсом відбувся в усіх навчальних підрозділах. Абсолютними лідерами є гуманітарні факультети. Серед технічних найбільшою популярністю користувалися ФІОТ, ІПСА, ФПМ.

Суттєво скоротилася частка вступників, які проходили підготовку в  СДП: з 30–20% у попередні роки до 10,8% в 2019 р. Усього до університету зараховано 396 випускників СДП, 41 випускника Технічного ліцею КПІ та 57 випускників Політехнічного ліцею КПІ. Абсолютними лідерами за кількістю зарахованих випускників СДП є ІХФ (80 осіб) та ІПСА (68 осіб). навчатимуться в КПІ 78 призерів МАН та учнівських олімпіад, найбільше – на ФІОТ (27 осіб), ФТІ (11 осіб) та ІПСА (7 осіб).

Найбільшим виявився конкурс за поданими заявами на місця держзамовлення на гуманітарних факультетах: ВПІ ("Журналістика") – 72,6; ФСП ("Право") – 58,8; ФЛ ("Філологія англійська") – 47,7. Серед технічних спеціальностей попереду ФІОТ, ФПМ, ФБМІ. Наш університет протягом усіх років тримає високий прохідний бал за спеціальностями: від 189 на "Образотворче мистецтво" і 188,9 на "Германські мови та літератури" до 184,7 на "Інженерію програмного забезпечення" і 183,8 на "Кібербезпеку". Найнижчі показники – 125–128, що теж суттєво.

Конкурсні пропозиції з найбільшим конкурсом

Конкурсні пропозиції з найбільшим конкурсом на технічні спеціальності

За кількістю студентів-контрактників, прийнятих на перший курс, цього року лідирує ФІОТ – 283 особи; ФММ – 224.

Розподіл студентів-контрактників 1-го курсу по факультетах, 2019

Перший курс цього року поповнився 131 іноземним громадянином (28 на ФПМ, 27 в ІАТ, 26 на ФІОТ). Цифри не дуже високі, але динаміка позитивна.

Маємо значну кількість зарахованих до магістратури за кошти держбюджету. Лідирують ТЕФ ( 196 осіб) і ФІОТ (193 особи). В університеті було виконано всі заявки факультетів на підготовку магістрів, хоча по Україні кількість бюджетних місць для п'ятикурсників значно зменшилася. Тож з наступного року передбачається готувати магістрів за цільовим призначенням. Відбувся набір до магістратури і за контрактною системою підготовки. Найбільше контрактників навчатиметься на ТЕФ – 70 осіб, ФІОТ – 66 осіб, ФММ – 61 особа, ФСП – 56 осіб, ФЛ – 49 осіб. Усього 31 громадянин іноземних держав навчатиметься на п'ятому курсі нашого  університету, з них третина – на ІЕЕ.

Кількість зарахованих за кошти державного бюджету до магістратури

Загальну характеристику прийому за 2019 р. наведено в таблиці (на початку сторінки).

Обов'язковою місією кожної кафедри і університету в цілому є підготовка фахівців за всіма трьома рівнями – бакалавр, магістр, доктор філософії (PhD). Усього до аспірантури подали документи 248 осіб. Тривають вступні випробовування.

Результати вступної кампанії мають стати предметом детальної уваги і аналізу в усіх навчальних підрозділах з метою забезпечення контингенту студентів, оптимізації освітніх програм та структури підрозділів. Пропозиції державного замовлення на наступний рік будуть формуватися з урахуванням набору за останні роки і аналізу затребуваності фахівців на ринку праці.

За матеріалами доповіді першого проректора Ю.І.Якименка
на засіданні Вченої ради університету 09.09.2019 р.