Звітували завідувачі кафедр

З метою підвищення якості освітнього процесу в нашому університеті у листопаді 2019 р. до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського було внесено зміни, якими підвищуються вимоги до завідувачів кафедр. Тепер наприкінці дії контракту завідувачі кафедр мають звітувати про результати діяльності кафедри за період свого перебування на посаді на засіданні експертно-кваліфікаційної комісії (ЕКК) університету, що проходить за участю представників відповідних комісій Вченої ради університету. За результатами цього звіту ЕКК надає або не надає рекомендацію щодо участі в конкурсі на заміщення посади завідувача кафедри на наступний термін.

3 грудня 2019 р. під головуванням першого проректора університету академіка НАН України Ю.І.Якименка відбулося засідання ЕКК університету, на якому звітували завідувачі кафедр, у яких закінчується термін повноважень. У засіданні взяли участь представники наукової та освітньої комісій Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Перед учасниками засідання виступили зав. каф. біобезпеки та здоров'я людини д.м.н., проф. ФБМІ І.Ю.Худецький, зав. каф. прикладної математики д.т.н., проф. О.Р.Чертов, зав. каф. теоретичної електротехніки д.т.н., проф. М.Я.Островерхов, зав. каф. математичного аналізу та теорії ймовірностей д.ф-м.н., проф. О.І.Клесов, зав. каф. психології і педагогіки д.псих.н., проф. Н.Ю.Волянюк, зав. каф. соціології д.соц.н., проф. П.В.Кутуєв.

У своїх виступах завідувачі кафедр представляли результати самоаналізу кафедр, показники якості підготовки фахівців, звітували про розвиток матеріально-технічної бази, співпрацю з роботодавцями. Вони також презентували план розвитку кафедр та заходи з усунення недоліків, які було виявлено фахівцями департаменту якості освітнього процесу під час проведення комплексного моніторингу діяльності кафедр, що передував звітам. Після кожного звіту відбувалося його обговорення учасниками засідання.

Отже, перше обговорення звітів завідувачів кафедр на засіданні ЕКК відбулося. Надалі такі обговорення проходитимуть регулярно.