Актуальними проблемами сьогодення є забезпечення населення якісною питною водою, очищення стічних вод і забруднених природних водних басейнів. Ці проблеми є складовими того, що загалом називається проблемою чистої води. Її гострота зростає з кожним роком у зв'язку з розвитком промисловості і транспорту, збільшенням чисельності населення світу та урбанізацією.

Розв'язання проблеми чистої води вимагає комплексного підходу, який включає не лише розробку нових технологій очищення різноманітних вод, але й формування нових принципів і підходів до побудови систем водопостачання і охорони водних об'єктів. Це можливо за умови поєднання зусиль фахівців з різних країн, які працюють не лише в науці і промисловості, але й в освітній галузі. На реалізацію цієї мети спрямовано проведення в нашому університеті міжнародних науково-практичних конференцій з проблеми чистої води. Їхня тематика охоплює основні напрями вирішення нагальних та перспективних проблем з водопостачання та водоочищення в національних і транснаціональних вимірах, раціонального використання водних ресурсів, створення міжнародного консорціуму за програмою "Горизонт 2020". Проведення цих конференцій започатковано у 2013 р. за ініціативою нашого КПІ та Представництва Польської академії наук у м. Києві.

14–15 листопада 2019 р. у нашому університеті пройшла VI Міжнародна науково-практична конференція "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти". Її організаторами виступили Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"; Державний університет "Люблінська політехніка, м. Люблін (Польща); Представництво Польської академії наук у м. Києві; НАН України; кафедра ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при КПІ ім. Ігоря Сікорського та ННК "Інститут прикладного системного аналізу"; Науковий парк "Київська політехніка"; Українсько-Польський центр при КПІ ім. Ігоря Сікорського; Товариство екологічної хімії та інженерії, м. Люблін (Республіка Польща); ТОВ "Технології природи".

Конференція зібрала більше ста учасників з усієї України, чотирьох польських університетів (Гданської, Люблінської, Познанської політехнік, Університету управління і бізнесу в Гдині) і Киргизько-російського слов'янського університету ім. Бориса Миколайовича Єльцина (Киргизія).

Урочисте відкриття і пленарне засідання конференції під головуванням декана ХТФ професора Ігоря Астреліна відбулося 14 листопада в залі засідань Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. Учасників конференції привітали ректор нашого університету акад. НАН України Михайло Згуровський, академік-секретар Відділення хімії НАН України Микола Картель, директор Представництва Польської академії наук у м. Києві Генрік Собчук, старший інспектор Офісу підтримки та впровадження реформ Міністерства розвитку громад та територій України Сергій Пахольчук, президент Асоціації професійних екологів України Людмила Циганок. У коротких промовах вони не лише вітали учасників конференції, але й висловлювалися щодо проблем, яким вона присвячена. Зокрема, Михайло Згуровський звернув увагу на складність проблеми чистої води і зауважив, що її будуть вирішувати і наші нащадки. Микола Картель наголосив на винятковій складності такої, здавалося б, простої речовини, як вода, дослідженням якої в системі НАН України займається цілий інститут – Інститут колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського. Людмила Циганок закликала об'єднати зусилля заради раціонального використання чистої води і належного очищення стічних вод.

Після перерви відбулася пленарна сесія конференції, на якій відомі фахівці обговорювали найболючіші теми. Проблеми водозабезпечення Донбасу розглянув у своїй доповіді професор Микола Гомеля, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів ІХФ КПІ ім. Ігоря Сікорського. Про функціонування систем водопостачання та водовідведення Луганської області в сучасних умовах розповів Сергій Сурай, голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації. Новим технологіям очищення господарсько-побутових і промислових стічних вод від біогенних речовин була присвячена доповідь професора кафедри екобіотехнології та біоенергетики ФБТ КПІ ім. Ігоря Сікорського Лариси Саблій. Про моделювання процесів росту бактерій, що окиснюють амоній, і бактерій, що окиснюють нітрити в установках очищення стічних вод доповів доктор Якуб Древновський з кафедри санітарної інженерії факультету цивільної та екологічної інженерії Гданської політехніки. Про управління водними ресурсами в контексті безпеки існування та діяльності людини говорив професор Університету управління і бізнесу в Гдині Януш Томашевські. Інноваційні технології санації трубопроводів презентувала Анастасія Кармаліта, представниця ТОВ "Орні-груп" (Україна).

15 листопада учасники конференції виступали з усними і стендовими доповідями, тематика яких охоплювала усі аспекти проблеми чистої води. Це знайшло відображення в назвах секцій конференції: "Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання", "Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання", "Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів і отримання з них енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти".

"Такі конференції важливі не лише тим, що дають науковцям можливість обговорити свої результати з колегами і дізнатися про здобутки інших. На кожній з них зав'язуються нові контакти між фахівцями, що працюють над вирішенням схожих проблем. Оскільки в конференціях беруть участь не лише науковці, але й представники підприємств, такі заходи сприяють налагодженню співпраці між наукою і бізнесом. Після кожної конференції ми обговорюємо її підсумки, що створює передумови для розвитку співпраці, виконання спільних проєктів, закладає підґрунтя для проведення наступної конференції", – вважає декан ХТФ проф. Ігор Астрелін.

Збірник матеріалів цьогорічної і попередніх конференцій розміщено на сайті "Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти" (http://wtwst.org.ua/).

Володимир Миколаєнко

[14-15.11.2019] VІ Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»

14–15 листопада 2019 року в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» відбудеться VІ Міжнародна науково-практична конференція «ЧИСТА ВОДА. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ, ПРИКЛАДНІ ТА ПРОМИСЛОВІ АСПЕКТИ».

Тематика конференції:

Секція 1. Технології очищення природних вод. Технічні аспекти водопостачання.
Секція 2. Вплив стічних вод на навколишнє середовище. Моніторинг та прогнозування стану природних водойм в умовах інтенсивного водоспоживання.
Секція 3. Технології очищення стічних вод, знешкодження осадів, отримання з відходів енергії та енергоносіїв. Біологічні та біохімічні аспекти.

Організаторами конференції виступають: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Державний університет «Люблінська політехніка, м. Люблін (Республіка Польща); Представництво Польської академії наук в м. Києві; Національна академія наук України; кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика» при КПІ імені Ігоря Сікорського та ННК «Інститут прикладного системного аналізу»; Науковий парк «Київська політехніка»; Українсько-Польський центр при КПІ ім. Ігоря Сікорського; Товариство екологічної хімії та інженерії, м. Люблін (Республіка Польща); ТОВ «Технології природи».

Реєстрація на сайті конференції до 14 жовтня 2019 року.

Термін подання тез доповідей до 28 жовтня 2019 року.

З більш детальною інформацією щодо конференції можна ознайомитися на сайті: www.wtwst.org.ua

Інформація про конференцію українською мовою
Conference information in English

Дата події