24 червня 2019 року відбулося чергове засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

На початку засідання головуючий М.З.Згуровський привітав ювіляра – декана зварювального факультету д.т.н., професора Сергія Костянтиновича Фомічова.

Після цього відбулося вручення подяк працівникам КПІ ім. Ігоря Сікорського за активну роботу з підготовки "Міжнародного тижня тренінгу для університетів-партнерів за допомогою кредитної мобільності Erasmus+".

Основним було питання про підготовку до нового навчального року. Доповідав перший проректор Ю.І.Якименко. Юрій Іванович оголосив головні завдання підготовки навчально-методичного забезпечення, майнового комплексу, звернув увагу на особливості розробки навчальних та робочих навчальних планів, наповнення сайтів підрозділів університету. Також було наголошено, що з вересня 2019 року усі кафедри будуть проходити третій етап акредитаційного самоаналізу.

Далі було розглянуто конкурсні питання і поточні справи, зокрема питання про спорудження на території КПІ ім. Ігоря Сікорського пам'ятника випускнику університету, Герою України Олександру Лелеченку. Окрім того, було заслухано питання про створення навчально-наукової лабораторії з питань врегулювання конфліктів та медіації.