Інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського й Асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація об'єднаних територіальних громад" уклали Меморандум про співробітництво. 

Меморандум підписано 16 травня 2019 року. Від Інституту енергозбереження та енергоменеджменту свій підпис під документом поставив його директор С.П. Денисюк, від Асоціації об'єднаних територіальних громад – її виконавчий директор В.Д. Полтавець.

Метою співробітництва є підвищення енергоефективності об'єднаних територіальних громад-членів Асоціації, зокрема шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих й енергоефективних технологій та систем енергетичного менеджменту на всіх рівнях.

ІЕЕ та Асоціація співпрацюватимуть за такими напрямами:

  • організація комплексної системи навчання та підвищення кваліфікації працівників громад, які є членами Асоціації, зокрема за тематикою "Системи енергетичного менеджменту", "Енергетичний аудит", "Сертифікація енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем" та "Енергоефективні ринки електричної енергії" шляхом запровадження та проведення на регулярній основі відповідних навчальних курсів, тренінгів та семінарів;
  • надання методологічної та інформаційно-консультативної підтримки в діяльності Асоціації щодо зниження витрат енергії та підвищення енергоефективності в об'єднаних територіальних громадах;
  • впровадження в об'єднаних територіальних громадах-членах Асоціації систем енергетичного менеджменту відповідно до національних стандартів України серії ДСТУ ISO 50000, зокрема ДСТУ ISO 50001:2014 "Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова до використання";
  • проведення в об'єднаних територіальних громадах, які є членами Асоціації, енергетичних аудитів за ДСТУ ISO 50002:2016 "Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення" з метою підготовки та реалізації проєктів з підвищення енергоефективності і зменшення нераціонального використання енергії та запобігання шкідливому техногенному впливу на довкілля;
  • впровадження в об'єднаних територіальних громадах-членах Асоціації кращих світових практик управління енерговикористанням, підвищення енергоефективності та оптимізації витрат енергії.

Після підписання Меморандуму відбувся вебінар на тему "Навчання та підвищення кваліфікації працівників громад за напрямами "Системи енергетичного менеджменту", "Енергетичний аудит".

За інф. ІЕЕ

Дата події