14–15 березня 2019 року відбулася вже XV Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність", яка є профільною для кафедри міжнародної економіки. Збірник тез представлено 87 доповідями з 15 закладів вищої освіти та наукових установ. Основну увагу доповідачів приділено науково-технічному співробітництву як фактору підвищення рівня конкурентоспроможності промисловості України. Учасники конференції обговорили проблеми інженерно-економічного забезпечення сталого розвитку країни та світу, а також роль держави у розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. Особливо звернули увагу на розвиток національної інноваційної системи та Індустрії 4.0. Саме проект за Четвертою промисловою революцією (Індустрія 4.0) виконують на кафедрі міжнародної економіки ФММ, Механіко-машинобудівному інституті КПІ ім. Ігоря Сікорського та Норвезькому університеті природничих і технічних наук у рамках Eurasia "NTNU-KPI Collaboration within Industry 4.0 Education". Також на конференції було розглянуто стан і тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва.

До міжнародного програмного комітету ввійшли д.е.н., професор K. Angelov (Professor,  Dr Econ., Technical University, Bulgaria) та випускники КПІ, які отримали гранти на магістратуру та докторантуру в закладах вищої освіти інших держав, захистили дисертації, отримали науковий ступінь PhD: A.Moldavska (Norwegian University of Science and Technology, Gjоvik, Norway); O.Kulynych (IMT School for Advanced Studies Lucca, Italy); D.Kuksenko (The University of Texas at Arlington, USA); O.Kozlova (The American University of Paris, France); M.Klimak (University of Dublin, Ireland).

Слід відзначити доповіді фахівців: В.Г.Герасимчука, д.е.н., професора кафедри міжнародної економіки  КПІ ім. Ігоря Сікорського, В.П.Соловйова, д.е.н., проф., заступника директора з наукової роботи Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України, Ю.М.Кузнєцова, д.т.н., професора кафедри конструювання верстатів та машин Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського. Серед закордонних гостей з доповідями виступили Д.Куксенко з університету Техасу (США) та В.Блоч і А.Лісіцьки з Університету Лодзя (Польща). Змістовним був виступ представника CFA Institute д.е.н. В.Хохлова.

Окрім названих закладів вищої освіти, у конференції взяли участь представники таких установ: Дніпровського НУ ім. Олеся Гончара, Житомирського національного агроекологічного університету, Київського національного університету будівництва i архітектури, Криворізького НУ, Міжнародного університету фінансів, НУ "Львівська політехніка", Черкаського ДТУ, Сумського державного педуніверситету ім. А.С. Макаренка, Центральноукраїнського НТУ, Черкаського НУ ім. Богдана Хмельницького, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України, Науково-проектного центру розвитку ОЕС України ДП "НЕК "Укренерго", Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень, Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації.

Інтерес учасників конференції викликали доповіді, проблематика яких стосувалася фінансування інноваційно-інвестиційного розвитку національних економік у кризових умовах, міжнародної кооперації закладів вищої освіти та державного її регулювання, сталого розвитку у програмі "Горизонт 2020". Особливу увагу було приділено конкурентоспроможності підприємств, галузей та України в цілому, реалізації положень Індустрії 4.0.

Варто відзначити доповіді студентів, основна увага яких зосереджувалася на науково-технічному співробітництві України та інших країн, особливостях інноваційного розвитку у сферах ІКТ і робототехніки, ролі бухгалтерського обліку в зовнішньоекономічній діяльності, ефективності міграційної політики та реалізації інтелектуального капіталу України і країн ЄС.

С.В.Войтко, д.е.н., завідувач кафедри міжнародної економіки

Дата події