З 16 по 21 вересня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського на базі кафедри загальної та експериментальної фізики фізико-математичного факультету спільно з Університетом імені Адама Міцкевича (Познань, Польща) та Інститутом магнетизму НАН та МОН України було проведено Міжнародну конференцію "3rd International Advanced School on Magnonics 2018" ("Третя міжнародна школа з магноніки"). Перша така конференція відбулась у 2012 р. у Санта-Маргеріта Лігуре (Італія), друга – у 2016-му в Ексетері (Великобританія).

Магноніка – наука, що вивчає спінові хвилі – передачу на відстань коливань магнітного моменту атомів твердого тіла. У пристроях сучасної спінової електроніки вони замінюють електромагнітні хвилі і мають аналогічне призначення. Наприклад, негативна та позитивна інтерференція спінових хвиль складає фізичну основу пристроїв спінової логіки. Спінові хвилі  можна збуджувати та детектувати у феромагнітних, антиферомагнітних матеріалах та феритах; їх можна заломлювати та фокусувати із застосуванням спеціальних лінз; їх дифракцію та інтерференцію можна здійснювати за допомогою магнонних аналогів оптичних дифракційних ґраток та інтерферометрів.  Спінові хвилі мають нанометрові масштаби довжин та частоти в межах від десятків ГГц до ТГц, що забезпечує одночасно мініатюризацію та швидкодію відповідних пристроїв керування спіновими хвилями. Існує широкий спектр матеріалів з нехтовно малим коефіцієнтом затухання для спінових хвиль, що вирішує проблему теплових втрат енергії.

У цьогорічній конференції взяли участь провідні експерти, науковці, фахівці в галузі магноніки з України, США, Німеччини, Великобританії, Польщі, Індії та інших країн. На конференцію було надано 90 доповідей і до її відкриття був виданий збірник тез конференції. Це була дійсно визначна подія не тільки для КПІ ім. Ігоря Сікорського зокрема та української науки в цілому, але й для країн-учасниць, у яких магноніка стрімко розвивається як напрям фундаментальної науки та, водночас, як новітня інженерна дисципліна. На конференції було представлено огляд і введення в найсучасніші дослідження в цій захоплюючій галузі науки.

Тематика доповідей охоплювала як фундаментальні, так і прикладні аспекти магноніки. Конференція надала прекрасну можливість поділитися останніми відкриттями, обмінятися думками та ідеями, обговорити майбутнє дослідження спінової хвилі та перспективи створення пристроїв на основі спінової хвилі.

Хоча магноніка – наука молода, її фізичні основи створено в 30-х роках минулого сторіччя. Книга О.І.Ахієзера, В.Г.Бар'яхтара та С.В.Пелетмінського "Спінові хвилі", видана у 1967 р., є настільною для сучасних інженерів, що займаються магнонікою. Цікаво зазначити, що видатний вчений академік О.І.Ахієзер був випускником КПІ, а його учень і співавтор академік В.Г. Бар'яхтар був засновником і першим деканом фізико-математичного факультету КПІ. Тому можна сказати, що КПІ безпосередньо причетний до народження магноніки, і, як засвідчила нещодавно проведена "Третя міжнародна школа з магноніки", вона успішно розвивається в КПІ і сьогодні.

О.Ю. Горобець, д.ф.м.-н.,  професор кафедри загальної та експериментальної фізики ФМФ

Дата події