Ви є тут

Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України. Т. 2


Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України. Т. 2

Рекомендовано до підготовки та друку Президією Ради проректорів із наукової роботи та директорів наукових установ МОН України 2 листопада 2018 р.

Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України. Т. 2 / Колектив авторів за загальною редакцією М. Стріхи та М. Ільченка. – К.: ТОВ «Мірал», 2018 – 288 с.
УДК 001.895 (477) (035)

В інформаційному збірнику наведено рекламні описи майже 250 інноваційних науково-технічних розробок університетів, які відповідають перспективним напрямам вітчизняної економіки та ілюструють креативну функцію науки в закладах вищої освіти з розробки сучасної високотехнологічної продукції.

Для керівників органів державної влади, інноваційно-орієнтованого бізнесу, виробництва, а також фахівців, які опікуються вирішенням проблем організації науки в Україні.

© МОН України, 2018

x

Електронний кампус

Інформаційні ресурси

Викладачі КПІ

GitHub репозиторій