18 грудня 2018 року в Міністерстві освіти і науки України відбулося засідання Ради проректорів з наукової роботи закладів вищої освіти України. На ньому зі звітною доповіддю "Наука в університетах має добру перспективу працювати на власну державу" виступив голова Ради, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського академік НАН України Михайло Ільченко.

Доповідь була присвячена найактуальнішим питанням наукової діяльності вітчизняних вишів, а також конкретним результатам роботи Ради та її президії. Окремий розділ містив інформацію про видання вже другого інформаційного збірника "Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України". 

"До збірника увійшла інформація про 248 нових комерційно-привабливих розробок із 32 закладів вищої освіти, в тому числі про 26 розробок нашого університету. При цьому 14 університетів представлені в збірнику вперше. У другому томі збережено попереднє структурування інформації про інноваційні розробки згідно з результатами форсайтного дослідження КПІ ім. Ігоря Сікорського, яке виявило кластери вітчизняної економіки, з якими Україна може бути цікавою та інтегруватися в міжнародну кооперацію. Кількість розробок у кожному тематичному розділі збірника (а їх усього 10) є такою: агропромисловий комплекс і біотехнології – 40; наукове супроводження безпеки та оборони – 15; інформаційно-комунікаційні технології – 19; нові матеріали та нанотехнології – 29; енергетика та енергоефективність – 23; машинобудування – 28; приладобудування – 21; технології будівництва та транспортні засоби – 28; охорона здоров'я – 17; раціональне природокористування – 28", – розповів на засіданні Михайло Ільченко.

На обкладинку збірника винесено інформацію про п'ять  інноваційних розробок, які здобули високе визнання як в Україні, так і за кордоном у різні роки. Знайшлося тут місце і для зображення випущеної 2018 року поштової марки, на якій представлено принципово новий електродвигун – п'єзодвигун, створений у 1964 році в КПІ. На цей винахід одержано понад 200 авторських свідоцтв і патентів, у тому числі 50 у зарубіжних країнах, де нині виготовляють мільйони  п'єзодвигунів різного призначення.

Серед інших проектів, з якими може ознайомитися кожен читач ще не відкриваючи книжки, робота "Біологізація  землеробства як шлях до забезпечення високої якості та безпеки продукції аграрно-промислового комплексу". Ця розробка  вирішує проблему відновлення родючості ґрунтів завдяки науковим дослідженням учених Національного університету біоресурсів і природокористування. Розробка відзначена у 2018 році Премією Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Крім того, на обкладинці представлено проект Сумського національного аграрного університету щодо вирішення проблеми забруднення навколишнього середовища пластиковими відходами. Проект "FoodBIOPack" переміг у Копенгагені в номінації "Sustainability Award". Учені розробили еко-пакування для харчових продуктів, яке надалі можна використовувати як органічне добриво. Ідея українських дослідників зацікавила потенційних інвесторів з Португалії, Єгипту і Данії, а також фінансово підтримана в Україні як актуальний вітчизняний стартап (0,5 млн грн).

Є тут також інформація про комплексну розробку вітчизняних технологій, спрямованих як на виробництво нових видів продукції адаптогенної імуномоделюючої, антистресової дії, адекватної фізичним та психоемоційним перевантаженням, так і на інтенсифікацію технологічних процесів. Її виконано в Національному університеті харчових технологій та Київському національному торговельно-економічному університеті. Розробку в 2018 році відзначено Премією Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

А ще на обкладинці презентовано проект учених Вінницького національного аграрного університету "Vibration Mill Development For Mechanoactivation Of Loose Material". Він пропонує технологію подрібнення сипучих речовин до розміру часток від 5 до 50 мікрометрів, тобто в п'ять разів тонших за людську волосину. На міжнародному конкурсі у Копенгагені стартап здобув перемогу в номінації "Social Media Award".

У заключній частині збірника подано інформацію щодо визнання на державному рівні потужного наукового потенціалу та успіхів науково-педагогічної спільноти закладів вищої освіти. Так, 8 із 14 робіт, відзначених у 2018 році Державними преміями України в галузі науки і техніки, виконані за безпосередньою участю 24 науковців університетів; серед п'яти інноваційних розробок, відзначених у 2018 році Премією Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, три роботи виконані в університетах. Усе це підтверджує вагому роль науки в університетах у вирішенні проблем нашої країни. Корисними і цікавими є також відомості про перемоги університетських стартапів на конкурсах вітчизняного та міжнародного рівнів.

А завершує збірник інформація про науково-технічні досягнення Вінницького національного технічного університету. Це продовження тематичних розповідей про наукову діяльність українських технічних ЗВО, розпочатих у першому томі збірника інформацією про кращі приклади організації інноваційної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського та інших вишах.

"Вважаємо, що ця інформація про набутий досвід та інноваційні розробки в закладах вищої освіти дасть змогу ознайомити громадськість з отриманими науковими здобутками, що сприятиме формуванню в суспільстві та керівних органах держави високої оцінки науки в університетах", – наголосив у своєму виступі в МОН України Михайло Ільченко.

Рекомендовано до підготовки та друку Президією Ради проректорів із наукової роботи та директорів наукових установ МОН України 2 листопада 2018 р.

Інноваційні розробки університетів і наукових установ МОН України. Т. 2 / Колектив авторів за загальною редакцією М. Стріхи та М. Ільченка. – К.: ТОВ «Мірал», 2018 – 288 с.
УДК 001.895 (477) (035)

В інформаційному збірнику наведено рекламні описи майже 250 інноваційних науково-технічних розробок університетів, які відповідають перспективним напрямам вітчизняної економіки та ілюструють креативну функцію науки в закладах вищої освіти з розробки сучасної високотехнологічної продукції.

Для керівників органів державної влади, інноваційно-орієнтованого бізнесу, виробництва, а також фахівців, які опікуються вирішенням проблем організації науки в Україні.

© МОН України, 2018

Дата події