КПІ ім.Ігоря Сікорського в розвитку: підсумки, проблеми, завдання. Зі звіту проректора з перспективного розвитку О.М. Новікова за результатами роботи в 2018 році

Департамент перспективного розвитку (створено наказом ректора №1-47 від 21 лютого 2013 року) є структурним підрозділом університету, що координує:

 • роботу зі "Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського";
 • роботу з інформатизації управлінської діяльності університету;
 • розвиток майнового комплексу, оптимізацію використання площ університету та надання їх в оренду;
 • виконання інвестиційних проектів розвитку;
 • виконання програми "Майбутнє України" та профорієнтаційну роботу;
 • роботу підрозділів військової та спеціальної підготовки;
 • розвиток соціальної сфери в університеті;
 • організацію роботи з охорони праці.

Охарактеризую основні результати роботи департаменту перспективного розвитку, проблеми та завдання за напрямами.

1. Координація робіт, спрямованих на практичну реалізацію Стратегії розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського"

Організація та контроль виконання Стратегії розвитку є предметом пильної уваги органів управління університету.

Рішенням Конференції трудового колективу КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2018 році хід виконання Стратегії розвитку було визнано позитивним.

2. Результати робіт з інформатизації університету

Інформатизація університету, відповідно до Стратегії розвитку, визначена як потужний інструмент інтегрування та використання інформації, надання комунікаційних та інших послуг для підвищення якості освіти, науки, управління університетом та інтегрування університету в національний, європейський та світовий освітньо-науковий простір.

Базовим інструментом інформатизації є інформаційно-комунікаційна система університету. На сьогодні вона є масштабним інформаційно-комунікаційним середовищем, яке являє собою комп'ютерний парк університету у складі понад 5500 одиниць техніки, інтегрованих у мережу, 30 системоутворюючих серверів науково-технічного об'єднання КПІ-Телеком (40% серверів вважаються застарілими), понад 3500 робочих місць користувачів; у студентському містечку до мережі інтегровано більше ніж 12000 комп'ютерів.

Протягом 2018 року в цьому напрямі департаментом реалізовано завдання з розвитку інформатизації управлінської діяльності, зокрема:

 • впроваджується (на базі ФІОТ) пілотний проект КПІ ІД (єдина система ідентифікації КПІшників) (розпорядження 5/154 від 08.08.2018 р.);
 • розвиток систем онлайн-оплати (за 2018 рік – понад 65 000  операцій) спільно зі студмістечком (наказ №4-22 від 23.02.2017 р.), зокрема оплата проживання в гуртожитку;
 • розширено спектр ресурсів календаря подій університету www.events.kpi.ua. За 2018 рік розміщено інформацію про більш ніж 1200 подій;
 • підготовлено до використання базу даних співробітників університету в системі контролю та управління доступом, що створюється;
 • інтеграція АСК "ВНЗ" (АС "Деканат") у навчальний процес з новою версією ЄДЕБО;
 • система інформатизаційного супроводу виготовлення документів про вищу освіту (накази №7/119 від 12.10.2018 р., №1/326 від 16.10.2018 р.) Видано 8200 комплектів документів про вищу освіту (бакалавр, спеціаліст, магістр). Попереднє замовлення ДВО на 2019 рік – 6775;
 • система інформаційного супроводу виготовлення студентських квитків (наказ №1/203 від 11.06.2018 р.). Видано: 1-й курс – 5000, 5-й – 2600, дублікатів – 400;
 • удосконалено систему розрахунку рейтингу студентів для оприлюднення на сайтах вишу та нарахування стипендій;
 • система комунікації зі студентами. Створення та супроводження Telegram-каналів деканатів факультетів та інститутів. Більше 6 тис. користувачів.

Забезпечення відкритого доступу до інформації

Для забезпечення відкритого доступу до інформації, відповідно до наказу № 1-278 від 10.10.2014 р. "Про заходи щодо розширення інформаційних можливостей веб-сайтів структурних підрозділів університету і створення веб-сторінок науково-педагогічних працівників", проводився моніторинг за 16 показниками. На сайті http://webometr.kpi.ua/ оприлюднено моніторинг 300 веб-сайтів. Регулярно проводились семінари для 130 співробітників, які супроводжують веб-ресурси підрозділів. Методичною радою ухвалені пропозиції щодо підвищення мотивації НПП, відповідальних за супроводження веб-ресурсів, та їхнього заохочення залежно від вебометричних показників сайту підрозділу.

Участь веб-ресурсів університету у світових рейтингах

Протягом 2018 року університет брав участь у світових рейтингах веб-ресурсів. За результатами світового рейтингу Webometrics ми посідаємо 2-ге місце серед ЗВО України; посідаємо 1-ше місце серед українських ЗВО в рейтингу UniRank – рейтингу закладів вищої освіти світу виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів;  у рейтингу цитованості Google Scholar університет займає 1-ше місце серед українських ЗВО (більше 35 000 цитувань перших 10-ти науковців університету).

Були проведені заходи з підвищення наукометричної складової  веб-ресурсів університету, а саме продовжено підписку на міжнародні реферативні та наукометричні бази даних Scopus та Web of Science; впроваджено систему заохочення науково-педагогічних працівників за публікацію статей у виданнях, що індексуються в Scopus та Web of Science (наказ № 1-261 від 28.07.2017р.). У 2018 році сума заохочень склала більше ніж 300 тис. грн за публікації у виданнях з Impact-фактором більшим за 0,5. Суттєво покращився моніторинг наукових видань та матеріалів конференцій університету з боку Науково-технічної бібліотеки. При цьому рейтинг кафедр університету за даними системи Google Scholar включає більше 1900 науковців.

Захист інформації та кібернетична безпека

У співпраці з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України, НДЦ "ТЕЗІС", ФТІ та НТО "КПІ-Телеком" продовжувалися роботи з підвищення рівня захисту інформації та кібернетичної безпеки. Проводилась попереджувальна робота щодо можливих кібератак на інформаційні ресурси університету, проводились навчання відповідальних за сайти, розроблено рекомендації з протидії вірусним атакам для підвищення рівня захисту інформаційних ресурсів та усунення можливих уражень, здійснено 14 термінових інформаційних розсилок. Протягом року оновлено понад 20 та розроблено 8 нових нормативних документів системи захисту інформації. Наразі впроваджено сертифікат безпеки, який задовольнив потреби усіх підрозділів університету (SSL сертифікат забезпечує передачу даних між сайтом і користувачем з використанням захищеного протоколу HTTPS).

Сьогодення характеризується активізацією спроб подолання систем захисту інформації та їх компрометації з боку зловмисників (зовнішніх та внутрішніх). Так, портал університету атакували протягом року більше 100 разів, що зобов'язує підсилити роботи із захисту інформації.

3. Розвиток майнового комплексу, оптимізація використання площ університету та надання їх в оренду

Загальна площа майнового комплексу університету за минулий рік не змінилась і складає 543,2 тис.м2, у тому числі 35 навчальних корпусів і 21 гуртожиток. Крім того, на балансі університету 6 житлових будинків, 4 бази відпочинку для студентів і співробітників університету.

Частина корпусів та споруд є пам'ятками історії й архітектури. Загальна територія, відведена університету в постійне користування, складає близько 112 гектарів, у тому числі бази відпочинку – близько 35 гектарів. Площа навчальних корпусів складає 353,007 тис.м2, з них 168,1 тис. м2 – навчальна діяльність, 5,5 тис.м2 – наукова діяльність. У 2018 році було переведено в навчальний фонд 276,2 м2.

Як і в минулі роки, частина площ університету здається в оренду. Сьогодні університет здає в оренду 4620,93 м2, за що одержав у 2018 р. 5,54 млн гривень. Площі надаються, переважно, для соціально-побутових послуг. Погодження питань з надання приміщень в оренду приймаються колегіально орендною комісією університету та подаються до Фонду державного майна України для прийняття рішень.

4. Організація виконання інвестиційних проектів розвитку

Державне фінансування на будівництво нових навчальних корпусів і студентських гуртожитків уже тривалий час не надається. Тому для вирішення цих завдань університет змушений орієнтуватися на обмежені власні кошти та впровадження проектів розвитку майнового комплексу із залученням коштів інвесторів.

Інвестиційні проекти університету передбачені Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на період 2012–2020 роки (затверджена Конференцією трудового колективу 24 жовтня 2011 року та введена в дію наказом ректора від 29 листопада 2011 року № 1-302).

Детальну інформацію про інвестиційні проекти розміщено на сайті dpr.kpi.ua

Інвестиційний проект з будівництва студентського гуртожитку по вул. Виборзькій здійснюється за рахунок коштів ТОВ "Стандарт Девелопмент". Інвестор паралельно будує ЖК "Кампус" по вул. Польова, 38 та направляє кошти на будівництво гуртожитку. Активізувалися будівельні роботи ТОВ "НВЦ"ТОР" з будівництва навчальних площ для ІТС та робіт з внутрішнього оздоблення студентського гуртожитку по вул. Виборзькій та введення його в експлуатацію.

Інвестиційною комісією було проведено аналіз інвестиційних проектів розвитку з 1992 по 2018 роки та проаналізовано існуючу систему прийняття рішень, супроводження та реалізації інвестиційних проектів.

За результатами аналізу підтверджено, що в університеті функціонує трирівнева система колегіального розгляду, супроводження та реалізації інвестиційних проектів. Так, розгляд проектів відбувається на засіданні інвестиційної комісії, після чого проект розглядається та затверджується на Вченій раді та Конференції трудового колективу університету, і тільки після цього здійснюється опрацювання ухвалених рішень та супроводження їх виконання інвестиційною комісією та адміністрацією університету. Таким чином, запроваджена в університеті система колегіального розгляду супроводження та реалізації проектів розвитку суттєво зменшує потенційні корупційні ризики.

Інвестиційні проекти, що реалізовані у період 1992–2018 років, надали можливість отримання університетом додатково 2100 м2 навчальних площ і студентського гуртожитку на 8966,77 м2 загальною вартістю більш ніж 180 млн гривень та покращення житлових умов 205 співробітникам університету.  Навзамін університет виділив під названі проекти дві земельні ділянки з цільовим призначенням під будівництво навчально- житлового комплексу загальною площею 2,29 га і балансовою вартістю 69 млн гривень. Інші земельні ділянки під інвестиційні проекти загальною площею 3,57 га були надані університету додатково рішеннями Київської міської ради за рахунок земель міської забудови. Таким чином, інвестиційна діяльність університету за цей період є ефективною.

Важливо зазначити, що інвестиційні проекти після їх реалізації проходять обов'язкову незалежну експертизу з оцінюванням вартості землі та виконаних робіт.

З метою підтвердження правомірності інвестиційної діяльності університету у грудні 2018 року Юридична фірма "Ілляшев та Партнери", що була обрана на конкурсній основі з висвітленням в системі "Прозоро", провела незалежну юридичну експертизу укладених університетом інвестиційних договорів. За результатами експертизи університет отримав юридичний висновок, який підтвердив, що зазначені проекти, які реалізовані та реалізуються в межах чинного законодавства України, виконані і виконуються без жодних порушень.

5. Організація виконання програми "Майбутнє України" та профорієнтаційної роботи

Метою програми "Майбутнє України" є створення умов для пошуку талановитої молоді, розширення можливості здобуття нею якісної вищої технічної освіти задля високотехнологічного інноваційного розвитку суспільства. Серед завдань програми: виявлення талановитих і обдарованих учнів, їх підтримка та рання професійна орієнтація із залученням учених КПІ ім. Ігоря Сікорського та НАН України; розвиток інтелектуального потенціалу суспільства шляхом залучення молоді до дослідницької діяльності в науці, техніці, економіці і управлінні; зміцнення інтеграції навчальних закладів усіх рівнів для забезпечення високоякісної освіти.

У 2018 році департамент перспективного розвитку у співпраці з Науковим парком, Стартап- школою, іншими департаментами та структурними підрозділами університету був співорганізатором та координатором VІI Фестивалю інноваційних проектів "Sikorsky Challenge". У рамках фестивалю паралельно проводилися: конкурс стартапів; Всеукраїнський конкурс науково-технічної творчості учнів "POLYTECO Україна 2018–2019"; Всеукраїнська виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" учнів-членів МАН України.

До участі у фіналі конкурсу стартапів було відібрано 56 проектів із 280-ти, автори яких підписали меморандуми про співпрацю з потенційними інвесторами або були відзначені міжнародним експертним журі та партнерами.

У конкурсі "POLYTECO Україна 2018–2019" було представлено 160 проектів у 6 категоріях (з 19 областей України та м. Києва). У суперфінал потрапили 8 проектів. Переможці представлятимуть Україну в США.

На виставці молодіжних інноваційних проектів "Майбутнє України" було представлено 20 проектів учнів-членів МАН.

У березні 2018 року департамент брав участь в організації конкурсів "Всеукраїнський турнір юних хіміків", а у квітні – "Всеукраїнський юнацький водний приз" – національного етапу Міжнародного конкурсу "Stockholm Junior Water Price", які традиційно проводились на базі хіміко-технологічного факультету.

Співпраця з МАН відзначилася у 2018 році численними спільними заходами. Близько 120 співробітників 11 факультетів/інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського, Державного політехнічного музею займалися науково-дослідницькою роботою зі школярами 8-11 класів м. Києва в межах МАН (наукове керівництво, практичні дослідження, лекції, консультації, тематичні екскурсії, у складі журі).

6. Робота підрозділів військової та спеціальної підготовки

Одним із важливих напрямів роботи департаменту було визначено розвиток, підсилення взаємодії та поглиблення інтеграції між університетом та його підрозділами – ІСЗЗІ та кафедрою військової підготовки.

У 2018 році кафедрою військової підготовки було випущено близько 580 офіцерів запасу; розпочата підготовка за новими спеціальностями, такими як "Експлуатація та ремонт безпілотних літаків-розвідників", "Застосування військових частин і підрозділів технічного захисту інформації", "Організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в ІТС". Обладнано та введено в експлуатацію приміщення для проведення занять з використанням інформації з обмеженим доступом та введено в експлуатацію стрілецький тир у 24-му навчальному корпусі.

Інститутом спеціального зв'язку та захисту інформації було введено в освітній процес навчальний ситуаційний центр з кібербезпеки та навчальну лабораторію з технічного захисту інформації. Курсанти інституту перемогли на Першому національному хакатоні з питань безпеки і оборони України та здобули 26 призових місць на міжнародних та всеукраїнських олімпіадах і конкурсах з кібербезпеки, комп'ютерних наук та телекомунікацій. В інституті функціонує спеціалізована рада із захисту дисертацій та забезпечено видання наукових фахових видань. У 2018 році 40 наукових і науково-педагогічних працівників інституту отримали відомчі та державні нагороди.

7. Розвиток соціальної сфери в університеті

Створення ефективної системи соціального забезпечення є невід'ємною умовою розвитку університету, така система значною мірою підвищує конкурентоспроможність університету на ринку освітніх послуг.

Під час оздоровчого сезону на базах відпочинку оздоровилось більше ніж 1,5 тисячі співробітників та студентів університету. Вартість оздоровлення залишилась однією з найнижчих серед ЗВО України. Протягом року проводились заходи з енергозбереження та енергоефективності. Так, у СОТ "Політехнік" проведено повну заміну освітлення на сучасне LED-освітлення, а в ОК "Маяк" завдяки заходам з енергозбереження заощаджено більше 180 тис. грн на електроенергії.

Запущеною системою для онлайн-купівлі студентських путівок relax.hub.kpi.ua скористалось понад 400 студентів, а сайт relax.kpi.ua відвідали близько 60 000 унікальних користувачів протягом року.

По завершенню оздоровчого сезону департамент прозвітував на засіданні профкому співробітників та Вченій раді; результати роботи були оцінені позитивно. До щорічного "Плану роботи та розвитку баз відпочинку на 2019 рік" включені побажання співробітників і студентів, які будуть реалізовані.

8. Організація роботи відділу охорони праці

З метою забезпечення виконання основних вимог Закону України "Про охорону праці" увага керівництва університету та керівників структурних підрозділів була зосереджена на створенні безпечних та здорових умов праці учасників  навчально-виховного процесу, реалізації конституційного права  працівників на охорону їх життя і здоров'я.

Відділом охорони праці у 2018 році спільно із структурними підрозділами університету проведено щорічне спеціальне навчання з питань охорони праці та допуск до роботи працівників ВЕК, ХТФ, ЦФВС, студмістечка, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

На виконання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.1998 № 4, у четвертому кварталі минулого року проведено інструктаж з усіма працівниками структурних підрозділів щодо присвоєння 1-ї групи з електробезпеки неелектротехнічному персоналу. Для проведення інструктажу відділом охорони праці додатково були розроблені План проведення інструктажу та контрольні питання і відповіді з питань електробезпеки.

Для подальшого вдосконалення системи управління охороною праці в університеті у 2018 році проводився  цикл тематичних заходів, головною метою яких є привернення уваги кожного керівника до вирішення питання мінімізації існуючого рівня травматизму, та багато іншого.

9. Робота на перспективу

Основна мета нашого департаменту – робота на перспективу університету. Ми повинні зосередитись на втіленні проектів розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського та пошуку нових ідей, що наблизить наш університет до світових стандартів. Для досягнення мети розраховуємо на співпрацю з усіма департаментами, інститутами та факультетами. Насамкінець хочу висловити вдячність моїм колегам – співробітникам департаменту перспективного розвитку, за плідну роботу. Адже, попри певні складнощі, університет упевнено крокує у майбутнє, і разом ми цілком спроможні досягти цілей, визначених Стратегією розвитку.