Основними напрямами діяльності департаменту навчально-виховної роботи в 2018 р. були навчальна робота, стипендіальне забезпечення, академічна мобільність, соціальна і культурно-масова робота, спортивне виховання, розвиток інформаційного простору, координація роботи студентських організацій, безпека на території університету та інші.

1 вересня 2018 року в КПІ ім. Ігоря Сікорського вступили в дію нові Правила призначення академічних стипендій, затверджені Вченою радою в червні 2018 року. Відповідно до цих Правил, академічні стипендії призначаються студентам згідно з рейтингом успішності, до якого включаються всі студенти-бюджетники, які вчасно склали сесію. До  підбиття підсумків семестрового контролю визначається однаковий для всього університету ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія.

На сьогоднішній день цей ліміт становить 45% від фактичної кількості студентів-бюджетників денної форми навчання, але за результатами сесії академічну стипендію отримують лише 43% студентів. Середня чисельність осіб, які отримали академічну стипендію у 2018 році, склала 6497 студентів, 386 аспірантів та 24 докторанти.

Протягом минулого року в КПІ ім. Ігоря Сікорського соціальну стипендію отримували в середньому 840 студентів пільгових категорій, що перевищує майже на 100 студентів показник за 2017 рік і становить 6% від загальної кількості бюджетників.

Таким чином, середньорічний показник чисельності студентів, які отримали стипендію в 2018 році, склав 49%.

Департамент навчально-виховної роботи здійснює облік та нормативно-правовий супровід пільгових категорій студентів, які навчаються в університеті. Це переважно  внутрішньо переміщені особи, діти учасників бойових дій, діти з інвалідністю, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Кількість таких студентів щороку, на жаль, зростає. Найбільше таких студентів навчається на ФІОТ, ФЕЛ, ТЕФ, ММІ, ІХФ, ФММ.

Із листопада 2017 року розмір стипендії збільшився на 18%. Протягом 2018 року розмір звичайної (ординарної) академічної стипендії становив 1300 грн, а стипендії за особливі успіхи в навчанні – 1892 грн. Для студентів, що навчаються в галузях, для яких встановлено підвищений розмір стипендії, вона становить 1400 грн, а за особливі успіхи в навчанні – 2037 грн. Розмір соціальної стипендії для студентів-сиріт складає 2360 грн на місяць, для інших категорій пільговиків – 1180 грн. 

Продовжується вдосконалення системи стимулювання навчальної та науково-творчої роботи в університеті. Зростає кількість студентів, які отримують іменні стипендії як державного рівня, так і стипендії, що засновані організаціями та партнерами КПІ ім. Ігоря Сікорського. До них належать стипендії державного рівня – пять стипендій Президента України, чотири стипендії Верховної Ради України, розмір якої збільшився з вересня 2018 року з 2300 грн/місяць до 2720 грн/місяць, одна стипендія Кабінету Міністрів України, дві – імені Ігоря Курчатова для студентів-атомщиків, а також одна стипендія КМУ для обдарованих студентів із числа осіб з обмеженими можливостями та одна соціальна стипендія Верховної Ради України для студентів-сиріт та малозабезпечених.

У листопаді 2018 року було підписано договір про виплату трьох стипендій імені академіка Миколи Васильовича Новікова для студентів ММІ починаючи з поточного семестру. Розмір цієї стипендії становить 3200 грн, і вона виплачується додатково до академічної стипендії.

Уже не перший рік компанія "Енергоатом" заохочує студентів ТЕФ, заснувавши 16 персональних стипендій в розмірі 1000 грн із щосеместровою виплатою додатково до академічної стипендії.

Два студенти ІЕЕ теж уже традиційно отримують стипендію колишнього випускника нашого університету Дмитра Йосиповича Андрієвського додатково до академічної стипендії.

Продовжується співпраця з ДП "Мелексіс", яке активно підтримує студентів ФЕЛ, РТФ, ПБФ.

Визначальною ланкою в роботі департаменту є аналіз успішності та результатів навчання студентів. Протягом 2018 р. було організовано та проведено чотири рубіжних контролі та дві заліково-екзаменаційні сесії. Їх результати було обговорено на засіданнях ради з навчально-виховної роботи.

Під час весняних атестацій 2017/2018 навчального року майже 32 % студентів були атестовані з усіх дисциплін, 22 % мали більше трьох неатестацій, і майже один відсоток студентів були неатестовані з усіх дисциплін. В осінньому семестрі 2018/2019 навчального року  знизився відсоток неатестованих студентів, але знизився також і відсоток атестованих з усіх дисциплін до майже 27%. Однією з причин такого зниження може бути, зокрема, те, що першокурсники не достатньо швидко адаптуються до умов навчання в університеті.

Усі атестації вже традиційно проводяться з використанням Електронного кампусу.

У літній сесії 2017/2018 навчального року взяли участь 16128 осіб. З них майже 70 %  склали сесію вчасно. Частка студентів, які вчасно складають сесію, вже протягом декількох років тримається практично на одному рівні.

Аналіз успішності студентів за останні роки показує, що, на жаль, зменшується відсоток студентів, які отримують оцінки "відмінно", "дуже добре" та "добре", і одночасно зростає частка тих, хто навчається на змішані оцінки – в літню сесію майже до 65% . Близько 24% навчаються на "добре" та "відмінно", 5% є відмінниками та більше 6% отримують лише оцінки "достатньо" та "задовільно".

За результатами літньої сесії було відраховано 789 студентів, з них 113 осіб – студенти першого курсу магістерського рівня вищої освіти. Це може бути пов'язано зі збільшенням частки працюючих студентів, і, відповідно, погіршенням відвідування занять. Динаміка відрахувань показує суттєве зростання кількості відрахованих з першого та другого курсів бакалаврату, порівняно з 2017 роком.

Зимову сесію 2018/2019 навчального року вчасно склали 65,1% студентів із 17730. За останні два роки цей показник практично не змінюється (у 2016/2017 н.р. – 67,5%, у 2017/2018 н.р. – 65,7%).

Тенденція до збільшення відсотка студентів, які навчаються на змішані оцінки, підтверджується і результатами зимової сесії. Більша частина студентів – 65% – склали сесію на змішані оцінки, близько 23 % навчаються на "добре", "дуже добре" та "відмінно", близько 5% відмінників та майже 7 % – на "задовільно" та "достатньо".

За результатами зимової екзаменаційної сесії було відраховано 1102 особи. З них 261 –  магістри першого та другого років навчання (майже 24% від всіх відрахованих студентів). Такий показник потребує глибокого аналізу навчальними підрозділами освітнього процесу на рівні "магістр". Також традиційно найбільша кількість відрахованих – на першому та другому курсах.

Суттєво (більш ніж на 300 осіб) зросла кількість відрахувань у 2017/2018 н. р. і склала 2079 осіб.

Тенденції успішності студентів з числа іноземних громадян за останні три роки є позитивними. Зокрема, в зимову сесію 2018/2019 н. р. зросла частка тих, хто склав сесію вчасно, та зменшилась кількість відрахованих. Переважна більшість – майже 83% студентів – повністю опановують навчальні програми та плани, і, в підсумку, отримують якісну освіту.

Відділ академічної мобільності студентів координує проекти кредитної мобільності, в тому числі програму Європейського Союзу "Еразмус+", програми подвійних дипломів, програми обміну.

Спостерігається позитивна динаміка приросту проектів за програмою "Еразмус+": 2015 р. – 9; 2016 р. – 29; 2017 р. – 54; 2018 р. – 64. 

З 2016-го по 2020 роки загальна сума індивідуальних стипендій за проектами програми "Еразмус+"  складає 1 884 530 євро. За 2018 рік – 377620 євро.

Кількість учасників академічної мобільності за 2018 рік збільшилась порівняно з 2017 роком та складає 221особу. За напрямами навчання найбільше серед учасників студентів інженерії  – 52%. На другому місці інформаційно-комунікаційні науки  – 26%.

Зросла порівняно з минулими роками кількість іноземних студентів та викладачів, які стажувались та читали лекції в КПІ протягом 2018 року.

2018 рік став особливим, оскільки наш університет відзначав 120-ту річницю свого заснування. Цій даті було присвячено низку урочистих культурних, освітніх та наукових заходів. Це, зокрема, мистецький конкурс "Таланти КПІ", Міжнародна студентська олімпіада з програмування "KPI-OPEN-2018", конференції, семінари, концертні заходи за участю студентів університету та наших гостей з інших країн. Завершальною крапкою в цих заходах став святковий концерт-вистава "З любов'ю до України, з любов'ю до КПІ", підготовлений викладачами і студентами факультетів лінгвістики та електроніки.

Під гаслом святкування 120-річчя університету пройшли День першокурсника та щорічні ознайомчі зустрічі адміністрації університету з першокурсниками – українськими та  іноземними студентами, присвячені особливостям навчально-виховного процесу в університеті. Відкриттям 2018 року став фестиваль "ТехноАртКПІ", спрямований на популяризацію нашого університету та інформування школярів щодо можливостей, які відкриває перед ними КПІ ім. Ігоря Сікорського. Лейтмотивом фестивалю стала ідея: "Не буває нудної науки, а буває недостатньо інформації".

Департаментом спільно з факультетами ведеться активна робота щодо організації Всеукраїнських наукових олімпіад та залучення до них студентів.

У 2018 році 228 студентів КПІ брали участь у ІІ-х етапах 70 Всеукраїнських студентських олімпіад, де 52 студенти стали переможцями та призерами. Перші місця здобули 14 студентів, другі  – 19 студентів, треті – 19 студентів.

Ми вже багато років залишаємося лідером за кількістю переможців серед технічних закладів вищої освіти.

Наші студенти гідно представили університет на міжнародному рівні та стали переможцями міжнародних олімпіад і конкурсів:

Владислав Шрам (ІПСА) – 3-тє місце у Світовій олімпіаді з математики (м. Благоєвград, Болгарія);

Іван Горнійчук, Олександр Капись, Владислав Дротов (ІСЗЗІ) – 1-ше командне місце в Національному змаганні фахівців з програмування "Український оборонний хакатон 2018";

Христина Семеген  (ФСП) – 1-ше місце в Міжнародному конкурсі з української мови;

Микита Осокін (ІТС) – переможець Освітньої програми "Насіння для майбутнього" від компанії HUAWEI.

Таким здобуткам сприяє, зокрема, й участь наших студентів у наукових гуртках, яких наразі 126. Із них 21 гурток створено у 2018 році.

2018 року КПІ ім. Ігоря Сікорського повністю взяв на себе організацію і в липні на високому рівні провів ХІIІ Відкриту міжнародну студентську олімпіаду з програмування "KPI-OPEN 2018" за участю 95 команд з 8 країн світу .

Продовжує свою роботу Центр розвитку кар'єри, який встановлює контакти з компаніями-роботодавцями та допомагає студентам знайти гідне місце роботи. Двічі на рік департамент організовує Ярмарки вакансій. За рік цей захід відвідує понад 9 тисяч студентів та випускників.

Задля популяризації традицій та ознайомлення абітурієнтів з напрямами підготовки, навчальною та науковою базою КПІ ім. Ігоря Сікорського департамент брав участь у чотирьох міжнародних та всеукраїнських спеціалізованих освітніх виставках та підтвердив свій високий рівень, отримавши там низку нагород.

Важливу роль відіграє Студентська соціальна служба, що веде профілактичну, психологічну, спортивно-оздоровчу роботу, розвиває волонтерський рух, а також підтримує благодійність. Студенти залучаються до донорства, участі у Всеукраїнському проекті "Здоров'я – вибір кожного", тестування на ВІЛ, профілактичних і психологічних лекційних та тренінгових занять, експрес-вимірювання рівня глюкози, інформаційних кампаній, скринінгу по перевірці слуху.

Проведено низку благодійних акцій та мистецьких заходів, надаються індивідуальні психологічні консультації, ведеться популяризація серед молоді волонтерського руху та здорового способу життя і непримиренного ставлення до шкідливих звичок.

У звітному році до гуртожитків студмістечка поселено 12005 студентів, з яких 3030 заселились уперше. Ста сімдесяти студентським сім'ям надано житло в сімейних гуртожитках. Забезпечено проживання 279 іноземним студентам, з яких 79 – слухачі підготовчого відділення для іноземців.

Правом на пільги при поселенні та проживанні скористались 339 студентів (на 14 % більше, ніж торік). Серед студентів пільгових категорій найчисленніші – діти учасників бойових дій, кількість яких, на жаль, щороку збільшується.

Задля зменшення черг під час поселення департаментом спільно із студмістечком та студентськими організаціями започатковано електронну реєстрацію студентів.

Кількість студентів університету, які мешкають у гуртожитках, останні три роки перебуває у межах 51,3…57 % і, станом на початок лютого 2019 року, в середньому складає 53,9 %. Найбільше таких студентів – на технічних спеціальностях, найменше – на гуманітарних.

Значне місце в університетському житті посідає культурно-масова робота. У складі департаменту  працює Центр консолідації студентів. При ньому створено та постійно діють різні гуртки, регулярно проводяться зустрічі, репетиції, концерти тощо.

Велику роль у формуванні студентського дозвілля відіграє Центр культури та мистецтв, де постійно функціонують 15 колективів художньої самодіяльності, 5 з яких мають звання народного. Важливим кроком є представлення двох творчих колективів – студії живопису та графіки "Гармонія" та колективу сучасного танцю "Ейч-ді-тім" – на присвоєння звання "Народний аматорський колектив".

Серед культурно-масових заходів хотілося б виокремити "Лігу сміху КПІ", святкові концерти з нагоди 120-річчя КПІ ім. Ігоря Сікорського та 100-річчя ФЕА, виставки творчості студентів і викладачів "Таланти КПІ".

Крім того, в ЦКМ щороку проводяться популярні серед студентства конкурси "Королева КПІ", "Містер КПІ" та інші вже відомі та традиційні для КПІшної спільноти заходи.

Розвитку інформаційного простору в університеті приділяється велика увага. Рішенням Вченої ради університету від 10 вересня 2018 року було створено Медіа-центр КПІ, основним завданням якого у перспективі є об'єднання всіх медіа ресурсів університету. Співробітники Медіа-центру прагнуть створити умови для реалізації креативних студентських ідей та реалізації ними власних медійних проектів. Одним із перших проектів Медіа-центру став фільм, присвячений 120-річчю університету "Еволюція КПІ".

Цікавими є пілотні випуски новин "Події тижня КПІ", що висвітлюють актуальні події в університеті та піднімають питання, важливі як для студенства, так і для співробітників університету. Цікавим та корисним є також цикл передач про створення та впровадження стартапів і інноваційних розробок.

КПІ має вагомі спортивні традиції та здобутки. Вже традиційною стала участь наших студентів у Спартакіаді, де вони змагались у 18 видах спорту на рівні університету та з 11 видів спорту на міському рівні. Загалом участь у Спартакіаді  взяли 2000 студентів.

Традиційно стали переможцями та призерами всеукраїнських та міських змагань збірні команди з баскетболу, спортивної аеробіки, футзалу.

КПІ пишається переможцями міжнародних змагань: Юрієм Зайвелєвим (ІПСА) , який є бронзовим призером Кубка Європи та багаторазовим чемпіоном України з боротьби самбо і рукопашного бою, Віктором Івахненком (ФБМІ) – чемпіоном світу з гирьового спорту серед студентів та чемпіоном Європи серед чоловіків і юніорів (м. Цельє, Словенія), Андрієм Тимком (ФІОТ) , який отримав золоту медаль на Відкритому Кубку Європи з елітних боїв.

Значна увага приділяється департаментом національно-патріотичному вихованню студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського та прищепленню поваги до історичної пам'яті. Так, спільно з іншими департаментами було організовано урочисте відкриття пам'ятника Київським політехнікам, полеглим за Україну, покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної сотні, до меморіальних дошок на честь київських політехніків та вшанування їх пам'яті.

З 2018 року наказом ректора на департамент було покладено координацію діяльності студентських організацій КПІ ім. Ігоря Сікорського та студентських низових ініціатив університету, які сприяють особистісному розвитку студентів, розширюють коло їх інтересів та стимулюють до нових звершень. 

Значне місце в студентському житті відіграє активна участь молоді у Громадському бюджеті м. Києва. В 2018 році силами наших студентів КПІ виборов понад 3 млн грн на реалізацію проектів на території університету.

Військово-мобілізаційним відділом традиційно здійснюються заходи щодо своєчасної постановки на облік студентів 1-го курсу, а також поновлених та переведених студентів.

Заходи штабу цивільного захисту дозволяють під час тренувань на практиці відпрацювати дії підрозділів та учасників навчального процесу в умовах надзвичайних ситуацій.

Департамент координує діяльність департаменту безпеки. Вона спрямована на забезпечення правопорядку на території університету, в навчальних корпусах та гуртожитках.

На жаль, статистика правопорушень за 2018 рік є невтішною, що обумовлено, в тому числі, і загальною ситуацією в країні. Збільшилась кількість кримінальних правопорушень, вживання алкогольних напоїв та наркотичних засобів на території університету та гуртожитків. Крім того, почастішали випадки пошкодження майна, незаконного проникнення в приміщення та викрадення особистого майна студентів і співробітників університету. За цих умов особливо актуальним є впровадження додаткових заходів безпеки та контролю доступу сторонніх осіб до гуртожитків та в навчальні корпуси.

З цією метою у складі департаменту безпеки в 2018 році було створено відділ контролю та управління доступом та захисту інформації, основними завданнями якого є впровадження та експлуатація сучасних технічних засобів системи контролю і управління доступом, а також організація і контроль дотримання пропускного режиму до корпусів та на територію університету.

Завдяки роботі IT відділу відеоспостереження, забезпечується цілодобовий контроль об'єктів охорони. Загалом за 2018 рік  було забезпечено охорону громадського порядку під час проведення 73 масових заходів на території університету.

Завданнями департаменту на наступний рік є продовження роботи щодо:

  • удосконалення нормативної та методичної бази університету в частині навчально-виховної роботи відповідно до законодавства;
  • удосконалення положень, які врегульовують питання стипендіального забезпечення студентів, аспірантів, докторантів;
  • забезпечення соціального та нормативно-правового захисту пільгових категорій студентів, активного залучення студентства до участі в конкурсах на отримання іменних та персональних стипендій;
  • вивчення та врахування думки студентства щодо вдосконалення навчального процесу в університеті;
  • міжнародного співробітництва у сфері освіти, зокрема в рамках програми Erasmus +, програм обміну, стипендіальних програм, програм подвійного диплома, білатеральних проектів з іноземними партнерами, залучення до співпраці визнаних міжнародних організацій та фондів;
  • підтримки студентських мистецьких проектів, залучення студентів до активної роботи в гуртках, секціях, товариствах, об'єднаннях та клубах за інтересами наукового, науково-технічного, культурного, фізкультурно-оздоровчого та спортивного спрямування;
  • розвитку медійного простору університету та активного залучення до цього студентства;
  • координації діяльності студентських організацій;
  • сприяння працевлаштуванню студентів, продовження практики проведення Ярмарків вакансій;
  • подальшого розвитку Студентської соціальної служби для соціально-психологічного супроводу студентів, профілактики правопорушень, формування у студентів пріоритетів і цінностей здорового способу життя.

Важливим завданням також є сприяння подальшому розвитку департаменту безпеки задля підвищення рівня правопорядку в університеті, збереження матеріальних цінностей від протиправних посягань шляхом впровадження та забезпечення належної експлуатації сучасних технічних засобів системи контролю й управління доступом до навчальних корпусів і на території студмістечка.

Разом з дирекцією студмістечка продовжується робота щодо оптимізації процесу поселення в гуртожитки за рахунок уведення електронної реєстрації студентів.

Наприкінці хотілося б від імені всього департаменту подякувати за плідну співпрацю ректорату, колегам з інших департаментів та структурних підрозділів університету, а також студентському активу. Особливу вдячність висловлюю заступникам директорів інститутів та деканів факультетів з навчально-виховної роботи. Лише спільна праця дозволить нам подолати будь-які перешкоди на шляху до процвітання КПІ ім. Ігоря Сікорського та нашої держави у цілому, яке забезпечать наші освічені та кваліфіковані випускники. Успіхів нам усім на цьому шляху!