Із 19 по 31 березня 2018 р. в університеті проводився перший рубіжний контроль знань (атестація). Контроль в обов'язковому порядку охоплював 1–3-й курси бакалаврів. На 4-му курсі рубіжний контроль не проводився, оскільки за графіком навчального процесу до 11.03 студенти цього курсу перебували на переддипломній практиці, а з 14.05 у них вже починається екзаменаційна сесія. На 1-му курсі магістратури рубіжний контроль проводиться вибірково за рішенням вчених рад підрозділів.

Особливістю проведення даного рубіжного контролю було виставлення результатів атестації виключно в системі "Електронний кампус" без використання паперових відомостей.

Результати першого рубіжного контролю станом на 11.04.2018 р. за даними КБ "Інформаційні системи" наведено в таблиці.

Інф. ДНВР

Дата події