Результати прийому 2018

Цього року понад чотири тисячі першокурсників влилися в лави Київського політехнічного. Вони навчатимуться за 42 спеціальностями. Середній конкурс по університету за заявами на місця держзамовлення склав 8,54. Традиційно високий конкурс на гуманітарні факультети: ФЛ – 42,7; ФСП – 35,82; ФММ – 16,84. Серед технічних факультетів лідирують ІПСА – 12,17; ФПМ – 12,15; ФІОТ – 12,04.

Найбільше випускників системи доуніверситетської підготовки (СДП) навчатиметься на ТЕФ – 85, в ІПСА – 83, на ФІОТ – 81, на ФЕЛ – 54. Також на перший курс вступили 71 випускник Технічного ліцею КПІ та 68 випускників Політехнічного ліцею КПІ 2018 р.

Найбільший конкурс за поданими заявами на місця державного замовлення був на такі  спеціальності: "Право" – 67,8 заяв на місце, "Філологія" (англійська) –  60,8; "Журналістика" – 51,1; "Маркетинг" – 45,8; "Філологія" (французька) – 34,5; "Філологія" (німецька) – 32,5. Це відповідає загальній тенденції по Україні: молодь вибирає "модні" в останні десятиліття сфери майбутньої діяльності. На технічних факультетах найбільшим попитом користувалися спеціальності (за поданими заявами на місця держзамовлення):  "Інженерія програмного забезпечення" (ФІОТ) – конкурс 21,3; "Інженерія програмного забезпечення" (ФПМ) – 20,2; "Комп'ютерні науки" (ІПСА) – 19,6;  "Кібербезпека" (ФТІ) – 18,8; "Інженерія програмного забезпечення" (ТЕФ) – 14,4. Найменш затребуваними у вступників виявилися спеціальності "Матеріалознавство" (ІФФ) – конкурс на місця держзамовлення 2,0; "Металургія" (ІФФ) – 2,1; "Теплоенергетика" (ТЕФ) – 2,5.

Департаментом навчальної роботи, фізико-математичним факультетом, Інститутом моніторингу якості освіти і Центром тестування та моніторингу знань було започатковано  адаптаційні курси з математики та фізики для першокурсників. Станом на 10 вересня на курси з математики зареєстровано 433 студенти, а з фізики – 415 студентів.

Найбільше студентів-контрактників першого курсу набрали на ФІОТ – 260 осіб, ФСП – 134, ФММ – 133, ВПІ – 121, ФЛ – 110, ІПСА – 82, ФТІ – 75, ФПМ – 66.

За підсумками прийому в 2018 р. на денну форму навчання зараховано: 4724 бакалаври, з них на бюджетну форму навчання – 3749 (79,4%); 2265 магістрів (осв.-проф.), з них бюджетників 2069 (91,3%); 254 магістри (осв.-наук.), з них на бюджетні місця 245 (96,5%). На заочну форму навчання зараховано 195 бакалаврів, з них 87 (44,6%) навчатимуться за рахунок бюджету; 675 магістрів (осв.-проф.), з них за контрактом навчатимуться 584 (86,5%).

Слід зазначити, що магістр – це фахівець у сфері інноваційної економіки, здатний комплексно поєднувати дослідницьку, проектну і  підприємницьку діяльності, орієнтовані на створення високоефективних виробничих структур, що стимулюють зростання  і розвиток різних сфер соціальної діяльності. Передбачається, що за участю підприємців магістрантам буде прочитано курс з розробки стартап-проектів, а один із розділів магістерської дисертації буде присвячено власному стартап-проекту, який, зокрема, може вилитися в організацію нового бізнесу.

Організація підготовки магістрів має певні особливості: навчання за індивідуальним навчальним планом, залучення технологій змішаного навчання, магістерська дисертація практичного профілю – результат інноваційного вирішення поставленого прикладного завдання на підставі відомих теорій і методів, магістерська дисертація академічного профілю – результат самостійно виконаного дослідження певного об'єкта, його характеристик, властивостей, тобто дослідження (творчі розробки) з проблем відповідної галузі. Про виконання навчального плану магістрами свідчитимуть іспити і заліки, доповіді на науково-навчальних семінарах, підготовка та захист рефератів і звітів про виконані наукові дослідження. Навчання за магістерською програмою проводиться під керівництвом наукового керівника відповідно до індивідуального плану студента і спирається на активну самостійну роботу.

Підсумки вступної кампанії мають стати предметом детального аналізу в навчальних підрозділах університету, за результатами якого директори інститутів, декани факультетів, завідувачі кафедр мають розробити пропозиції для забезпечення контингенту студентів, включаючи оптимізацію спеціалізацій і структури підрозділів. З метою забезпечення якості і кількості абітурієнтів усі факультети, інститути і кафедри повинні долучатися до профорієнтаційної роботи в середніх навчальних закладах усіх типів і регіонів з представленням переваг інноваційної освіти, працювати над удосконаленням системи інформаційного забезпечення профорієнтаційної роботи (популяризації спеціальностей) на сайтах підрозділів, зорієнтованої на шкільну молодь починаючи з молодших класів. Слід розширити систему доуніверситетської підготовки, включивши до неї всі факультети та інститути. З метою усунення прогалин з фундаментальної підготовки, за результатами вхідного контролю, продовжити запровадження в університеті системи "Адаптаційних курсів" на базі ІМЯО.

Необхідно посилити співпрацю з Малою академією наук за програмою "Майбутнє України", активізувати організацію та проведення олімпіад, виставок, творчих конкурсів серед школярів, брати участь у створенні центрів науково-технічної молоді.

Директорам інститутів, деканам факультетів та завідувачам випускових кафедр слід неухильно дотримуватись вимог до системи підготовки магістрів, зокрема підготовки за індивідуальними навчальними планами під контролем наукових керівників, забезпечувати підготовку магістерських дисертацій, зокрема розділу "Розроблення стартап-проекту" та представлення кращих робіт на конкурсі інноваційних проектів SCh.

За матеріалами доповіді першого проректора Ю.І. Якименка
на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського 10.09.2018 р.